Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Lähellä ja langoilla 28.11.22

 1. Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena Lähellä ja langoilla - Digi opetuksen apuna 6 op Webinaari 5/6 Oulun yliopisto 28.11.2022 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuvat: Blickpixel & Auricadina75, Pixabay
 2. Luontonimet Luontonimet: Matleena Laakso & Kirsi Viitanen, CC BY-SA. Kuva: Rauschenberger CC0, pixabay.com Kuulee tuulen Pilven takaa kurkistaja Villivarsa Vaanii saalistaan Pakkasta pakeneva Hän, joka muuttuu Ukkosen kumu Auringon sokaisema Laulava kivi Väsynyt vaeltaja Letittää tuulen Soihdun kantaja Kevään ensiversio Siementen säilyttäjä Tarvitsee toisen Rohkea loikkaaja Monta suloista väriä Levittää siipensä Nuolen ampuja Värisevä vedenpinta Kesäillan huuma Verkkokalastaja Tähtivettä koko nainen Evien heiluttaja Tuoksuvat joet Vastarannan kiiski Kerran haudattu Tähdenlento Ripotettu sinne tänne Huolellinen astuja Vaahtoava vuo Kolon asukki Totteleva tumpelo Nuotion sytyttäjä Kairassa kalastaja Sateenkaaren säikkyjä Repun kantaja Näkee monta puolta Kahdet kasvot Vanha nirso Putoilevat pöksyt Sanoo jatkuvasti Kaislikossa kahlaaja Pikkupeippojen pomo Savun sokaisema Kohtaa vertaisensa Pelon peikko Inisevä itikka Syksyn ihanat värit Liukastelee sinne tänne Vaahtoava vuo Luikertaa kiven koloon Sudenkorennon päivä Illan sininen hetki
 3. Ohjelma klo 15-17 • Verkko-ohjaamisen kysymykset ja sovellukset. • Arviointi verkossa ja siinä auttavat työkalut kuten erilaiset kyselyt, portfoliot ja videopalautteet. • Työkaluiksi valittiin Quizizz lesson ja Nearpod. Klo 14.30 ja webinaarin jälkeen tarjolla ohjausta (ei tallenneta).
 4. Tuttuja ja aiemmin esillä olleita ohjauksen työkaluja • Videoneuvottelusovellukset • Osallistamisen, aktivoinnin ja vuorovaikutuksen edistämisen työkalut • Yhteisöllisen työskentelyn työkalut • Opitun/työskentelyn reflektio Kuva: Alicja, pixabay.com
 5. Verkossa ohjaat oppijan työskentelyä oppimistehtävillä. (arviointikriteerit ja dead linet) Lisää ohjaus ja palaute pedagogiseen käsikirjoitukseen Verkko-opintojen vaativin paikka on aloitus (tutustuminen, verkkokurssi kalenteriin, henk.koht.tuki)
 6. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. Kerro myös milloin ohjausta on tarjolla. • Tee selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin lähiopetuksessa. • Pidä kiinni lupauksista ja ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintoja. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle. Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 7. Verkko-opiskelu on vaativaa Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla Verkkokursseilla oppiminen on usein vaativampaa kuin läsnäolokursseilla, mutta verkkokurssi valitaan usein siksi, että sen toivotaan olevan helpompi. Merkittävimmät keskeyttämissyyt ovat opiskeluteknisten taitojen heikkous, motivaatio-ongelmat ja epäonnistunut vuorovaikutus kurssilla.
 8. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 9. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia
 10. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja arviointiin: bit.ly/vk-oppaita Katso myös ohjauksen lähteet!
 11. Asteikkokysymys 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi digivälineiden käyttäjänä asteikolla 1-10?
 12. Asteikkokysymys 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi digivälineiden käyttäjänä asteikolla 1-10? 2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 13. www.nearpod.com Sovellus, jonka avulla opettaja voi luoda interaktiivisen esityksen tai videon ja jakaa sen oppijoiden omille laitteille, myös eriaikaisesti. Esitykseen saa dioja (esim. PowerPoint, Google-slides, PDF), linkkejä ja erilaisia tehtäviä. Maksutta 40 opiskelijan ryhmälle. Oppija liittyy koodilla (tai linkillä)
 14. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi Erinomainen YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista – APA Osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4 Formatiivinen arviointi – istu vieressä • Oppimista tukevaa, kannustavaa ja laadun lisäämiseen pyrkivää arviointia. • Ei tehdä numeroin. • Edistää yhteistyötä kilpailun sijaan. • Itse- ja vertaisarviointi, portfolio- keskustelu, opitun reflektio ym. • Tehdään osana oman opetuksen parantamista katsellen, kysellen, kuunnellen. • Auttaa oppijaa ymmärtämään: – Mihin olen menossa? – Missä olen nyt? – Miten pääsen tästä tavoitetilaan? Summatiivinen arviointi – istu vastapäätä • Arvioinnin kohteena oleminen • Arvostelu • Numeroiden antaminen • Kynä-paperi-kokeet
 15. Arviointi ohjaa oppimista Ohjaa oppimisprosessia • Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä. • Opiskeluun vaikuttaa arvioidaanko muistamista vai isompia kokonaisuuksia. • Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille. • Arviointikriteerien ja periaatteiden tunteminen parantaa oppimisprosessia ja tuloksia. Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa • Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. • Arviointitilanne on myös oppimistilanne. Kuva: ID 7089643, Pixabay
 16. Miten arviointi vaikuttaa työskentelyyn? Aamulehden Sunnuntaivieras 18.9.2022. Tiina Keskinen: Oppilaat opettavat opettajaa. Artikkeli maksumuurin takana: nakoislehti.aamulehti.fi/fa9f2f43-904e-41e6-a343-8e09a5899efe/2
 17. Sähköisellä arvioinnilla monipuolisuutta Yhdistä erilaisia menetelmiä • Itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset tai ryhmäkokeet. • Autenttinen/multimodaalinen materiaali kokeessa. • Kokeet missä saa käyttää lähteitä. • Osaamisen osoittaminen muutoin kuin kokeissa. Monipuolisuutta oppimisen lisäksi myös arviointiin ja palautteeseen • Usein sovellukset mahdollistavat testaamisen lisäksi itsenäisen harjoittelun. • Oppimista tukeva välitön palaute. • Opettajan ääni- tai videomuotoinen palaute. Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen • Ei hankalaa käsialaa. • Digin hyödyntäminen motivoi monia. • Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi. Kuva: 200degrees, Pixabay
 18. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus • Tutustuminen ja tavoitteet • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä • Harjoittelu • Oppimista tukeva välitön palaute • Pistokkaat, sanakokeet • Tentit ja kokeet
 19. quizizz.com/teachers • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia. • Monta käyttötapaa: testi tai pelillinen välipala, yksin tai tiimeissä, samanaikaisesti tai kotitehtävänä. • Peruskäyttö maksutonta opettajille (100 vastaajaa). – Sähköisten kokeiden blogisivulta löydät suosittelijan linkin: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Siitä liittyen saamme molemmat maksutta Super-lisenssin kuukaudeksi. Luo kyselyitä (quiz) tai lisää niihin dioja (lesson).
 20. Quiz-kyselyn luominen • Anna kyselyn taustatiedot. Maksutta luodut Quizizz-kyselyt ovat julkisia. • Lisää omat kysymykset tai käytä kysymyspankkia (Teleport). • Maksullisen Super-lisenssin kysymystyypit on merkitty salamalla, maksuttomia on viisi sekä diojen lisääminen. • UUTTA: Super-lisenssin raahaus- ja alasvetovalikko- tehtävät. • Voit luoda kyselyistäsi kokoelmia esim. oppiaineen mukaan.
 21. Quiz: kysymysten lisääminen • Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia merkkejä tai kuvan (myös gif). • Maksulliseen versioon saa lisättyä myös videolinkin tai äänitiedoston. • Määritä oletusvastausaika/kysymys (5 sek – 15 min). Voi muokata aikaa myös kysymyskohtaisesti. UUTTA: mahdollisuus lisätä palaute myös oikeasta vastauksesta.
 22. Lesson: diasarjat, missä kysymyksiä Diat voi luoda sovelluksella tai tuoda PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
 23. www.matleenalaakso.fi • Yli 350 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 24. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Publicité