Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21

Télécharger pour lire hors ligne

TAMKin koulutuksen kehittäjäportaan aloitus. Ohjeet sovelluksissa ryhmän Itslearningissä sekä blogisivulla: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21

 1. 1. 20.2.2021 | 1 Opettaja/ohjaaja digi- pedagogiikan kehittäjänä 5 op Digiportaat - ammatillisen koulutuksen arjesta tulevaisuuteen –hanke Forssan ammatti-instituutti 19.2.2021 Kakkosportaan webinaari 1/3 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 2. 2. Digiportaat Hankkeen koulutusosioissa tarjotaan digitaalis- pedagogisen osaamisen kehittämistä kolmella tasolla: 1. perustasolla keskitytään opettajan/ohjaajan omiin digipedagogisiin taitoihin 2. kehittäjätasolla kehitetään edellisen lisäksi myös organisaation ja oman alan digistrategiaa ja voidaan toimia myös digimentorina omassa organisaatiossa 3. visionääritasolla visioidaan teknologian, pedagogiikan ja oman substanssialan tulevaisuuden visioita, ja pyritään löytämään keinoja kehittää digipedagogiikkaa tulevaisuusorientoituneesti https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digiportaat
 3. 3. Toinen porras: Opettaja/ohjaaja digipedagogiikan kehittäjänä 5 op Matleena Laakso ja Mikko Turunen 1.Johdanto digipedagogiikkaan • Opettajan osaaminen, verkkopedagogiikka ja osallistaminen 2.Opettajat ja oppijat sisällöntuottajina • Hyvä opetusvideo: suunnittelu, sovellukset, saavutettavuus • Muista sovelluksia osallistujien valinnan mukaan • Tekijänoikeudet ja avoimet materiaalit 3.Tänään ja huomenna • Toimintakulttuurin muutos, yhteisöllinen työskentely ja vertaisoppiminen • Somen kenttä, suosituimmat palvelut ja opeverkostot • Opetusalan tulevaisuustrendit
 4. 4. Ohjelma klo 9-12 9.00-9.50 Koulutuksen aloitus ja käytännöt (Matleena) Johdatus verkkopedagogiikkaan Kahvitauko 10.00-11.00 Opettajan osaaminen (Mikko, ks. toinen diaesitys) Hybridiopetus Verkkokurssin suunnittelu Kahvitauko 11.10-12.00 Verkkokurssin arviointi (Matleena) Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi Ohjeistus etäjaksolle
 5. 5. Aikatauluista Kolme webinaaria • Pyri osallistumaan reaaliaikaisesti pc-koneella • Jos katsot tallenteen → kommentti opitusta Itsiin • Tallenteet katsottavissa 31.12.2021 asti Etätyöskentelyä webinaarien välissä, aloita näistä: • Ennakkotehtävä • Ilmoittautumislomake Sovittiin, että koulutus on suoritettavissa pe 14.5. mennessä. Dead line on pe 11.6. ja todistukset kirjoitetaan sen jälkeen.
 6. 6. Millä mielellä? (Flinga)
 7. 7. TPACK-malli Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu Malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia. Tavoitteena opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia.
 8. 8. Opetuksen hyvät työtavat Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Työskennellään asiantuntijatiimien tapaan. • Suoritetaan todenmukaisia tehtäviä ja ratkotaan haastavia ongelmia. • Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luodaan yhdessä uutta tietoa ja laaditaan konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: Alexas-Photos, CC0, pixabay.com
 9. 9. Mitä on verkko-opetus ja –oppiminen? 1. Ohjattu verkko-opetus – Perustuu yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digivälineiden avulla. 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) – Automaattinen arviointi tai opettaja arvioi vain lopputuloksen – Ei ohjausta eikä usein sisällä myöskään vuorovaikutusta 3. MOOC-kurssit – Palaute automatisoitua tai vertaispalautetta 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) – Yhdistää lähi- ja verkko-opetusta – EI tarkoita lähiopetuksen materiaalien varastointia verkkoon 5. Webinaarisarjat – Opintosuorituksen saadakseen pidettävä esim. oppimispäiväkirjaa
 10. 10. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 11. 11. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 12. 12. Oletko tehnyt ainakin yhden kurssin Itsiin?
 13. 13. Oppaita ja malleja sekä apua suunnitelman tai verkkokurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 14. 14. Nyt kahvitauko ja vaihto toiseen Teams-kokoukseen Jatkuu klo 10.00 Mikon kanssa. Teams-linkit
 15. 15. Tervetuloa takaisin! Jatketaan klo 11.10.
 16. 16. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” ”Oppimista ei tapahdu siksi, että oppijat laitetaan työskentelemään yhdessä. Kaikenlainen vuorovaikutus ei ole oppimisen kannalta tehokasta.”
 17. 17. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 18. 18. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 19. 19. Verkkotapaaminen • Ennakkotehtävä tai –materiaali • Virtuaalikahvit • Yhteinen aloitus: – Tutustuminen, kuulumiset, lyhyt orientaatio,.. – Pelisäännöt: kommentointi, kamerat, tallennus yms. • Varsinainen opetus ja/tai työskentely • Lopetus, reflektio, jatkotoimet ym. • Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 20. 20. Kameran peukutus Kuva: Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
 21. 21. Päivän etäoppimisnimi = Fiilis juuri nyt + viimeksi syömäsi ruoka Kuva: Henna Heinonen, CC BY-SA
 22. 22. 1 min aikaa Etsi joku esine, jonka avulla kohta esittäydyt. Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
 23. 23. Avaa kamerasi ja esittele itsesi. Kerro mikä kurssin viidestä teemasta kiinnostaa sinua eniten ja miksi. Kuva: Free-Photos, CC0, pixabay.com
 24. 24. Osallistujat kartalla Työkaluna Flinga tai Padlet
 25. 25. Työskentelyn vuorottelua • Tuleeko opiskelija kohdatuksi? Nähdyksi? • Kuka on äänessä? • Yhdessä/pienryhmissä/yksin • Katso & kuuntele / ajattele / tee itse / vuorovaikuta • Muista tauot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 26. 26. Vuorovaikutus verkossa • Suunnittele etukäteen • Pelisäännöt • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen • Hyödynnä rooleja – De Bonon ajatteluhatut: www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html – PBL:n mukaisesti puheenjohtaja, kirjuri ja tarkkailija • Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa? • Katso kameraan ☺
 27. 27. 10 sekuntia 22 sekuntia Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
 28. 28. Sanapilvet Kerää odotuksia, kysy toiveita, kartoita osaamista tai kiinnostusta, pyydä palautetta tai nosta kokemukset tai käsitteet keskustelun pohjaksi. Seuraavat toimivat ilman kirjautumista selaimella, myös mobiililaitteilla. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven.
 29. 29. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
 30. 30. wordart.com • Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. • Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/perusmuotoon IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo/ päivitä
 31. 31. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 32. 32. Voit luoda kahdenlaisia Flinga-sessioita Whiteboard: Sisällöt asetellaan vapaasti. Paljon erilaisia elementtejä. Wall: yksinkertainen viestiseinä (teksti, linkki, kuva).
 33. 33. Flinga Whiteboard
 34. 34. Valkotaulut esim. Miro, Google Jamboard ja Teamsin WhiteBoard Microsoftin WhiteBoard eli luonnoslehtiö löytyy Teamsista
 35. 35. Sähköiset kyselyt Mielipidekyselyt, osallistujien aktivointi luennoilla, harjoitukset, kokeet: • Microsoft Forms: Lomake tai tietovisa • Kahoot – nopeus ja kilpailu • Quizlet – etenkin sanaston ja termien opettelu, myös kuvan ja tekstin yhdistämistehtäviä • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva) Kyselyyn mahdollista yhdistää omia tai sovelluksella tehtyjä dioja • Quizizz • Nearpod • Mentimeter
 36. 36. Opittua tähän mennessä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 37. 37. Pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä olisi hyvä tenttikysymys päivän teemasta? • Mikä oli tärkin oppimasi asia? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 38. 38. Kierrokset Apuna voi käyttää esim. luontonimiä tai kuvia Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 39. 39. Heruta ohjaustarvetta ja palautetta Valitse kuva, joka kuvaa sitä, miten… • Padletin kuvahaku • pixabay.com/fi (CC0) • Videoneuvottelusovelluksen hymiöt, gif-kuvat, tarrat, reaktiot,.. • Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 40. 40. Sisällön tuottamisen sovellukset Valitaan seuraavan webinaarin työkaluja
 41. 41. Etäjakson oppimistehtävät Tarkempi ohjeistus tulee Itsiin maanantain aikana 1. Oman verkkokurssin tekeminen ja arviointi a) Luo ensimmäinen verkkokurssisi Itsiin, jos sitä ei vielä ole. FAI tarjoaa tähän tueksi työpajoja. b) Arvioi kurssisi valitsemallasi verkkokurssin arviointityökalulla ja kehitä sitä eteenpäin. 2. Osallistaminen & aktivointi • Kokeile itsellesi uutta osallistamisen tapaa ja jaa kokemuksesi. 3. Kirjaudu ensi kerralle valittuihin sovelluksiin
 42. 42. www.matleenalaakso.fi • Yli 300 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla noin 30 päivittyvää diasarjaa verkon palveluista. Diojen perässä bloggauksia ja videoita esimerkkeineen mm. nyt esillä olleista sovelluksista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivulla on video, ohjeet ja linkki esimerkkeihin. Sieltä löydät myös luentojen aktivoinnin oppaan. • Webinaarikoonti: linkkien takana myös satoja tallenteita.
 43. 43. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 44. 44. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi

TAMKin koulutuksen kehittäjäportaan aloitus. Ohjeet sovelluksissa ryhmän Itslearningissä sekä blogisivulla: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Vues

Nombre de vues

135

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×