Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pepi 15, osa 1

300 vues

Publié le

Kolmen päivän ja kolmen webinaarin koulutuksen ensimmäisen päivän dioja. Tarkemmat sisällöt ovat suljetussa blogissa, mutta materiaalit löytyvät pääosin sivulta: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pepi 15, osa 1

 1. 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Pedagoginen piristysruiske 15. Lähipäivä 1/3 Tampere 16.1.2020
 2. 2. Ohjelma klo 8.30-15.30 AAMUPÄIVÄ, kahvit noin klo 9 • Koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet • Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat LOUNASTAUKO noin klo 11.30-12.30 ILTAPÄIVÄ, kahvit noin klo 14.30 • Verkon palvelut ja sosiaalinen media • Oman kehittämistyön suunnittelua • Webinaarit ja etätehtävät ennen seuraavaa lähipäivää
 3. 3. Muut lähipäivät ja webinaarit • Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit • Digitarinat: animaatiot, videot ja digijulkaisut • Sähköiset kokeet ja kyselytyökalut • AR/VR/360-sisällöt • Kehittämistehtävät • Kolmen webinaarin teemat ja ajankohdat sovitaan tänään iltapäivällä
 4. 4. Tutustuminen & tavoitteet 1. Tehkää ryhmissä posteri, mistä käy ilmi • Ryhmänne nimi • 3 kaikkia ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää • 3 kaikkia ryhmän jäseniä erottavaa tekijää • Ryhmän yhteinen tavoite tälle koulutukselle 2. Jakakaa blogiin • Ottakaa ryhmäselfie teistä posterin ympärillä • Lähettäkää kuva blogiin sähköpostitse… – Sähköpostin otsikoksi ryhmän nimi – Lisätkää viestiin etunimenne siinä järjestyksessä kuin kuvassa olette, vasemmalta alkaen.
 5. 5. Pepin blogi Koulutuksen blogi on avoin, mutta hakukoneilta piilotettu ja tarkoitettu vain tämän ryhmän käyttöön. Blogi jää verkkoon koulutuksen jälkeen. Jaetun osallistujalistan tietoja lukuun ottamatta kaikki materiaalit löytyvät blogista. Voit jakaa dioja muille. Kootusti niitä löytyy Matleenan blogista: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 6. 6. Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 7. 7. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat • tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. • suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. • hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
 8. 8. Teknologian mahdollisuudet Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,- eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä, • miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, • miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja • miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 9. 9. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat (2014) ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf Fyysinen ja virtuaalinen, sulautuva oppiminen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, non-formaali ja informaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 10. 10. Opetusteknologian trendit NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Koodaus osana lukutaitoa • Rise of STEAM Learning (= Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) • Kasvava huomio oppimisen mittaamiseen • Oppimistilojen uudistaminen • Innovaatiokulttuurin edistäminen • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat 5 v.- 3-5 vuotta 1-2 v.
 11. 11. Interaktiiviset videot (H5P, Edpuzzle,..) h5p.org/interactive-video and www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
 12. 12. cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-nordic-schools-EN.pdf Trendejä
 13. 13. 10 Trends for Digital Learning in 2018 Jane Hart: www.toptools4learning.com/analysis 1. Web resources still dominate. – Videot kärjessä, rinnalle tullut muuta sisältöä, mm. audio. 2. Some social networks are up, some down. – Twitter ja LinkedIn koetaan hyödylliseksi, FB ei enää 10 joukossa. 3. Web courses are increasing in popularity. – Coursera suosituin, oppimisen vapaus 4. There is a subtle shift from course development to content development. – PP johtaa, Adoben työkalut pärjäävät, uutena mm. H5P-sisällöt. 5. Learning at work is becoming personal and continuous. – Perinteisten oppimisympäristöjen tilalle uusia palveluita, joissa vahva oman oppimisen painotus. – Degreed oli merkittävin nousija Top Tools for Learning –äänestyksessä (86 sijaa ylös sijalle 47.).
 14. 14. 10 Trends for Digital Learning in 2018 Jane Hart: www.toptools4learning.com/analysis 6. Team collaboration tools support the real social learning at work. – Slack ensimmäisenä yritysten käyttämänä yhteistyöalustana 10 joukossa, myös Microsoft Teams ja pienempiä nousussa. Tämä tapahtunut yritysten sometyökalujen (esim. Yammer) kustannuksella. – Työkalujen avulla oppiminen integroituminen työhön. 7. The Microsoft ecosystem is regaining its power. – Microsoftin palveluiden käyttö nousussa, Google ei enää dominoi. 8. OneNote is winning the digital notebook battle. – Google Keep haastajana, Evernote tipahtanut kisasta. 9. Video conferencing eclipses conference calls – Zoom noussut kärkeen. – Videoneuvottelusta hyviä kokemuksia. 10. Audience engagement has become a big thing. – Sähköiset kyselytyökalut (esim. Kahoot) yleisön osallistamisessa.
 15. 15. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Autenttinen oppiminen • Digitaalisen lukutaidon parantaminen • Opettajan roolin uudistuminen • Ohjelmoinnillisen ja kompleksisen ajattelun opettaminen • Erot akateemisessa suoriutumisessa • Innovaatioiden työstäminen johdon muutoksista huolimatta Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista POHJOISMAIDEN PERUSOPETUS 2017: • Balancing connected and un-connected life KORKEA-ASTE 2019: • Digin sujuvan käytön kehittäminen • Kasvava tarve digitaalisen oppimisen asiantuntijuudelle
 16. 16. Esityksessä UShumor.com luvalla ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013 Autenttinen oppiminen
 17. 17. Ylen digitreenit: yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit
 18. 18. TPACK-malli havainnollistaa, mitä opettajan tulee tietää ja huomioida opetuksen suunnittelussa Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
 19. 19. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto • Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto • Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on. • Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppiljoiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele 2010-luvun opetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 20. 20. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
 21. 21. Opetusteknologioiden kehittyminen NMC/CoSN Horizon Report. 2017. K-12 Edition. (CC BY) cdn.nmc.org/wp-content/uploads/2017-nmc-cosn-horizon-report-K12-advance.pdf • Teknologiatyöpajat • Robotiikka • Analytiikkateknologiat • Virtuaalitodellisuus • Tekoäly • Esineiden internet (IoT) 1-2 vuotta TÄNÄÄN 4-5 vuotta KORKEA-ASTE 2019: • Nyt: mobiilioppimine ja analytiikkateknologiat • 2-3 v kuluessa: lisätty, virtuaali- ja sekoitettu todellisuus sekä tekoäly • 4-5 v kuluessa: lohkoketjut ja virtuaaliset apulaiset
 22. 22. Helsingin keskustakirjasto Oodi Kuvat ruudunkaappauksia: www.oodihelsinki.fi
 23. 23. Tampereeltakin löytyywww.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/asiakaskoneet-ja-laitteet/makerspace-tekomo.html tampere.hacklab.fi/pages/mik%C3%A4 ja www.tut.fi/fi/yrityksille/palvelut-pk-yrityksille/tutlab-yhteisollinen-verstas/index.htm
 24. 24. Reaktorin ja HY:n maksuton tekoäly-kurssi: www.elementsofai.com
 25. 25. www.disposablechat.com • Yksinkertainen kirjautumatta toimiva chat. • Sisältö poistuu parissa minuutissa, kun viimeinen lähtee chatista. • Jos chat-viestejä on yli 100, niistä vanhimmat poistetaan. • Ei tee linkeistä hyperlinkkejä.
 26. 26. Helppo chat-työkalu: tlk.io • Toimii ilman kirjautumista. Jos chatilla ei ole moderaattoria, jokainen viesti näkyy vain 10 min ajan (ja tauon ajan, kun jätät selaimen auki). • Chat on avoin ensimmäiselle halukkaalle moderoitavaksi. Jos kirjaudut moderaattoriksi (Twitterin tai Facebookin tunnuksilla), viestit pysyvät tallessa ellet niitä poista. Maksutta voit moderoida yhtä chattia kerrallaan.
 27. 27. bloochat.com Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen osoitteen, jonka voit halutessasi muuttaa ja suojata salasanalla. • Kerro etunimi/nimimerkki • Jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • Viestit näkyvät 24 h ajan.
 28. 28. muistio.tieke.fi • Helppo yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu, joka toimii kirjautumatta. • Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan.
 29. 29. oneminutesport.fi • Minuutin liikunnalliset tauot koulupäivään. • Oppilaitoksille maksuton. • Käyttö tapahtuu kuntakohtaisella tunnuksella ja katselukerrat tallentuvat järjestelmään (mahdollistaa pienen kisailun)
 30. 30. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Create
 31. 31. Oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset sovellukset answergarden.ch/1098126
 32. 32. Top Tools for Learning 2019Jane Hart: www.toptools4learning.com 1. YouTube 2. Google Search 3. PowerPoint 4. Twitter 5. LinkedIn 6. Google Docs/Drive 7. Word 8. Wikipedia 9. WordPress 10. Zoom - - - - - 11. Microsoft Teams 14. WhatsApp 18. Facebook 21. Kahoot 24. TED Talks 26. Google Forms 30. Padlet 31. Pinterest Kovimmat nousijat • Mentimeter (41.; 50 sijaa) • Google Translate (45.; 52 sijaa) • Inoreader (76.: 48. sijaa ylös) • Adobe Spark (82.; 47. sijaa) • getAbstract (116.; 74 sijaa ylös) • Thinglink (122.: 52 sijaa ylös) Parhaat uutuudet listalla • Apple Podcast (54.) • Workplace by Facebook (60.) • Wakelet (79.) • Biteable (96.) Vuosittainen äänestys. 2019 vastaajat lähinnä työelämän edustajia ja oppilaitosväki pääosin korkea-asteelta. Eri maiden suosituimmat verkkosivut: www.alexa.com/topsites
 33. 33. wordart.com • Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE. IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo sana- pilvi
 34. 34. Miten muistan parhaat… • Heränneet ajatukset • Ideat ja kokeilemisen arvoiset jutut • Sovellukset ja verkkosivustot • Tapahtumat ja verkostot • Ja miten jaan ne eteenpäin - kollegalle tai julkisesti? Kuva: pixabay.com, geralt, CC0
 35. 35. Kerää Pepi-ideasi talteen – tai tee joku muu verkkosivu tai koonti omiin tarpeisiin! • Padlet • ThingLink • Blogi, esim. Googlen Blogger • O365: OneDrive, OneNote, Sway,.. • Adobe Spark Page • Muu, mikä?
 36. 36. Linkki Padletin ohjedioihin, esimerkkejä ja testiympäristöjä: padlet.com/matlaakso/padlet
 37. 37. Tarjolla kahdeksan formaattia Voit myös käyttää tarjolla olevia valmiita pohjia tai kopioida mallin aiemmasta Padletista.
 38. 38. bit.ly/thinglinkohjeet
 39. 39. Kehittämistyö Omaan työhön liittyvä opetuskokeilu, jossa hyödynnät itselle uudella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa omien oppijoiden kanssa. • Teetkö suunnitelman/toteutuksen yksin vai yhdessä? • Saat vertaispalautetta pienryhmissä. • Apua tarjolla lähipäivinä, blogissa ja webinaareissa. Ryhmänne OneDrive-dokumentin löydätte blogin kehittämistöiden sivulta! Kirjoittakaa sinne nimenne ja muita tietoja sen mukaan mitä ehditte ja keksitte.
 40. 40. Etätehtävät Ks. toisen lähipäivän blogisivu 1. Kehittämistyö Kehittämistyön suunnitelma viim. pe 31.1. ja oman ryhmän jäsenten suunnitelmien kommentointi viim. to 6.2. 2. Webinaari Osallistu vähintään yhteen. JOS katsot tallenteen, kommentoi blogiin. 3. Valitse YKSI seuraavista: – Täydennä lähipäivässä luomaasi Padletia tai webinaarissa luomaasi blogia ja jaa sen linkki tälle ryhmälle. – Etsi uusia opeverkostoja (tästä tulossa bloggaus) – Keksi oma oppimistehtävä ☺ 4. Lataa muutama mobiilisovellus ennen seuraavaa lähipäivää. – Vaihtoehtoisesti voit työskennellä läppärin selaimen sovelluksilla.
 41. 41. Tarjolla osaamismerkki 1. Aktiivinen osallistuminen kolmeen lähipäivään 2. Etätehtävä(t) kuhunkin lähipäivään liittyen 3. Kehittämistyö ja sen esittely Credlyn merkkien myöntämisestä tulee maksullista 7/2020, mutta ansaitut merkit pysyvät tallessa.
 42. 42. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×