Tekoäly opetuksessa 31.8.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer à Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
Etelä-Pohjanmaan opetustoimen Osaaja-verkosto
Webinaari 31.8.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla:
www.canva.com
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja,
työskentelee sivutoimisesti TAMKissa.
• Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja.
• Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa.
• Koulutukseltaan KM, AmO.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on hieman
lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
Millä fiiliksellä tekoälystä?
Kuva Prawny, Pixabay.com
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Ohjelma klo 12-16
Työpajassa perehdytään tekoälyn mahdollisuuksiin ja rajoituksiin
opettajan ja oppijan työkaluna. Työpajassa kokeillaan muutamia
sovelluksia mm. tekstin (esim. ChatGPT), kuvien ja muiden
verkkosisältöjen tekemiseen ja varataan aikaa myös keskustelulle.
Tässä diasarjassa on käytetty kuvituksena PowerPointin kuvakkeita.
padlet.com/matlaakso/ai
Lisään nämä diat
tänä iltana
muistitaulun
alimmalle riville.
Ensimmäiset miljoona käyttäjää
Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
Tekoälyn integroituminen
Tekoäly kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään
on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
Tuli on keksitty
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Teemu Hallamaa
• Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
Anna-Mari Wallenberg
• On uusi kansalaistaito ymmärtää,
mitä algoritmeja sä itse käytät ja
minkä kohteena itse olet.
Odottamattomat tilanteet
Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi.
Kun joku menee töissä pieleen,
älä sadattele vaan iloitse.
Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy,
miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly.
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Tekoälyn muotojen jaottelu
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
• Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot,
droonit ja asioiden internet.
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoälyn muotojen jaottelu
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
Ohjelmistot:
hakukoneet,
virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot,
puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly:
itseohjautuvat autot,
droonit, robotit ja
asioiden internet.
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa
rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa
eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja
ihmisen kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Ei tullut napista painamalla
Juuso Pekkisen podcast: areena.yle.fi/podcastit/1-50765271
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Sulkakynä →
Kirjoituskone →
Tekstinkäsittely
Tekoäly
Tekoäly vai tukiäly?
• Ei ole olemassa yhtä tekoälyä.
• Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö).
• Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä.
Kuvat: pixabay.com
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen
toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen
ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa,
joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
Algoritmitietoisuus ja tekoälyn haasteet
Harto Pönkän artikkeli teoksessa Digitaalinen informaatiolukutaito. Faktabaari EDU 2022. CC BY.
Opas verkossa: faktabaari.fi/edu/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas-on-julkaistu
Tekoälyalgoritmit hyödyntävät esim. koneoppimista.
Onko algoritmeilla meihin liian suuri valta?
• Liikesalaisuuksia.
• Hallitsevatko niitä edes niiden tekijät?
• Tekoälyalgoritmeja vaikea ennustaa.
• Yritysten ja käyttäjien edut eivät kohtaa.
Facebook käyttää yli 10 000 datapistettä valitessaan,
mitä se kullekin käyttäjälle näyttää.
Tekoälyn haasteita ja uhkia
• Hallusinoi.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Yksityisyydensuoja, tietosuoja (mallien opetus käyttäjien datalla,..).
• Tasa-arvo.
• Tekijänoikeudet (koulutusaineistot ja tehdyt tuotokset).
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus.
• Nettirikokset, esim. imitaatio, syväväärennös ja haittaohjelmat.
→ Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista.
→ Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito.
Tärkein kysymys ei ole,
”mitä tekoäly voi tehdä ihmiselle,
vaan mitä ihminen voi tehdä
toiselle ihmiselle tekoälyä käyttäen”.
Tekoäly 123 — Matkaopas tulevaisuuteen.
Jukka Kolari & Aleksi Kallio. Docendo. 2023.
Kuva: Geralt, pixabay.com
Opettaja luo tehtävät tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla.
Kuvat tehty em. kehotteella sovelluksella www.canva.com
Tutustukaa ja opastakaa
Miten tekoäly
suoriutuisi sinun
antamista tehtävistä?
Ohjeistakaa ja harjoitelkaa:
Mitä on eettinen ja
vastuullinen käyttö?
Milloin ja miten saa
käyttää?
Miten merkitään lähteet?
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Aina sallittu / kokonaan kielletty
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on
aina sallittu oman
oppimisen apuna ja tukena.
Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on
kokonaan kielletty
YTO-aineiden arvioitavissa
tehtävissä.​”
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus
voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Heräsikö epäilys?
Mahdollisia oireita:
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,
kielioppi,..).
• Vaikuttaako konekäännökseltä?
• Ympäripyöreä teksti
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
Heräsikö epäilys?
• Kysy asiasta suoraan.
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
– Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä
vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
.
Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella ennustamalla seuraavan sanan.
Eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään.
Suuret kielimallit kuten ChatGPT
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Viesti kirjoittaen tai puhuen.
• Voi osata matematiikkaa tai
koodausta.
• Usein muistaa keskustelua
taaksepäin, joten
jatkokysymykset mahdollisia
vs. hakukone, joka vastaa
yksittäisiin kysymyksiin.
• Ei hyvä tai huono
→ opeteltava käyttämään.
Haasteita
• Ei ymmärrä merkityksiä.
• Ei ole hakukone!
• Parhaimmillaan lyhyehköissä
teksteissä.
• Valehtelee usein ja vakuuttavasti.
• Jokainen fakta tarkistettava!
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Taustalla yrityksen arvot.
• Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii usein paremmin englanniksi.
• Jokainen fakta tarkistettava!
• Energiasyöppö.
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Kielimallien hyödyntäminen
• Ideoinnin apu.
• Palaute
• Selko- tai puhekielistäminen
• Kääntäminen.
• Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen.
• Tiedonhankinta, esim. asiakokonaisuuden jäsentäminen tai käsitelista
• Selittäminen roolin, kohderyhmän tai näkökulman mukaan.
• Yhteenveto, tiivistys, luokittelu tai kysymyksiä tekstistä.
• Asioiden yhdistäminen tai vertailu.
• Esimerkkien tuottaminen.
• Parannus- ja korjausehdotukset.
• Virheiden selittäminen
• Voi auttaa tyhjän paperin kammoon.
• Apu oppimateriaalien, tenttikysymysten ja arviointikriteerien teossa.
• Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta.
• Integroi kaksi kurssia yhteen, pyydä sisällöt, tehtävät ja arviointikriteerit.
Kuvageneraattorit eivät ole puheliaita.
Niiden kanssa nopeasti oppii,
että saadakseen haluamansa kuvan,
täytyy kehote suunnitella hyvin.
- Ethan Mollick
Kuva: FelixMittermeier, pixabay.com
Kehotteen elementit
Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille!
Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa
elementtejä matkan varrella.
• ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan.
• Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata
mallia tuottamaan parempia vastauksia.
• Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada
vastauksen.
• Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.”
GitHub: Kehotesuunnitteluopas (MIT License):
www.promptingguide.ai/fi
ChatGPT
ChatGPT-3.5
• Maksuton, julkaistu marraskuussa 2022.
• Ei yhdistetty nettiin, tietoa ajalta ennen 2021.
• Kirjoittamisen ja koodaamisen apu.
ChatGPT-4
• Kuten em, mutta maksullinen, keksii vähemmän, osaa matematiikkaa.
• Selviytyy hyvin yo-kirjoituksista, vastaavissa engl.kielisissä kokeissa
10 % parhaimmistoa.
ChatGPT-lisäosien avulla yhdistettävissä nettiin ja eri sovelluksiin.
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita
(prompt): kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä,
selkokielisyyttä yms.
www.bing.com/new
• Toimii Edgellä,
rajatusti myös Chromella.
• Valitse keskustelutyyli.
• Osaa luoda myös kuvia (DALL-E).
• Tulossa osalle 365-käyttäjiä
tietoturvallisena työkaluna.
www.bing.com/new
Avaa koko näytölle tai avaa Edgessä
Bing-kuvakkeesta sivupalkkiin.
Voit pyytää luomaan esim. s-posteja
tai bloggauksia tietyllä tyylillä
www.bing.com/new
bard.google.com
• Google-kirjautuminen (18+ v.). Voi käyttää myös puhuen.
• Maksuton ja nopea.
• Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi,
esim. vastausten sävyn valinta ja
Google Lens -työkalun hyödyntäminen.
Asetukset mm.
yksityisyyteen liittyen.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat:
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti.
• Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen
maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Ilmari Vauras, kunniamaininta:
Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on
tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Lopuksi valittiin paras äänestäen.
– Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen
ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen.
• Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
ChatGPT lukiolaisen tukiälynä
Timo Ilomäki ja Jarkko Sairanen: Tekoäly koulussa, Gradia-lukioiden veso 7.8.2023:
www.slideshare.net/Ilotimo/veso2023-tekoly-koulussapptx
• Osaamistarpeiden hahmottaminen ja itsensä kehittäminen.
• Keskustelukumppani motivaation ylläpitämiseen ja omien
tavoitteiden asettamiseen.
• Ajanhallinta ja stressinhallintastrategioiden löytäminen.
• Harjoittelu ja kertaaminen kokeisiin.
• Vinkit tehokkaaseen opiskeluun.
Tekoäly luovuuden työkaluna
Tiedekulma, prof. Hannu Toivonen: youtu.be/ipz_Ece8MkU
Virtuaalisen pakopelin suunnittelu ja
taustatarinan kirjoittaminen
Timo Ilomäki: Tekoäly oppimisen tukena 7.4.2023
Esseet muutoksessa
• Lisää henk.koht. esimerkkejä, kriittistä ajattelua, oman oppimisen
reflektointia tai sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin.
• Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely.
• Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen.
→ Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee.
• Opiskelija kirjoittaa tekstin tekoälyn kanssa
ja palauttaa myös chatin siitä, millaisilla
kehotteilla esseen syntyi.
• Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa.
Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus.
• Esseen sijaan videoessee, podcast,
ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
→ Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4.
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet,
ei korjaamaan niitä.
Omia kokeiluita
• Kuvituskuvia kuvapankkien sijaan.
• Parannusehdotuksia blogikirjoituksiin.
• Markkinointivideo Powtoon-animaationa → Liian kliseinen.
• Luokitteluja ja tiivistelmiä 60 osallistujan avoimista vastauksista.
• Monivalintakysymyksiä H5P-työkaluille.
• Hupia: kirahvin torahampaat.
Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta
www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin
oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien
sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja
verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
Kuvia tekoälyn avulla
Esimerkkejä ja ideoita Keudasta
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Tekoäly suunnittelee ja sisustusalan
opiskelijat toteuttavat huoneen sisustuksen.
• Henkilön kuvasta malleja hiusväreistä tai
partamalleista.
• Luovilla aloilla ideoinnin apuna.
Luo kuvia: www.craiyon.com
Tarjolla maksutta ja
ilman kirjautumista.
• 1-2 min/kuvasetti
(maksaen nopeutuu).
• Kuvat saatuasi voit tarkentaa
kuvausta ja tehdä uuden
version.
• Saat käyttää kuvia, mutta
ilmaisversion käyttäjiltä
edellytetään viittausta
crayon.com-sivustolle.
Uutta Padletissa - kuvien generoiminen
padlet.com/matlaakso/padlet
www.canva.com
1. Valitse vasemmalta SOVELLUKSET.
2. Valitse TEKSTISTÄ KUVAKSI.
3. Kuvaile haluamasi kuva sanallisesti,
valitse tyyli ja koko.
4. Voit jatkaa kuvan muokkaamista
Canvalla, esim. lisätä tekstiä.
Adobe Firefly
Fireflyn avulla voi mm. luoda ja
editoida kuvia lisenssistä riippuen
mm. Adobe Expressin
new.express.adobe.com
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn verkko-sivulla:
firefly.adobe.com
• Beta-vaiheessa tekoälyn luomia
kuvia ei saa hyödyntää
kaupallisesti.
playgroundai.com
• Luo kuvia tai lataa oma kuva muokattavaksi. Google-kirjautuminen.
• Maksutta 1000 päivässä tietyin rajoituksin, maksullisena monipuolisempi.
Luo tarina ja siitä animaatio
1. Pyydä tekoälyä luomaan tarina, esim. dandoc.co - Ei taida enää toimia?
• Ei kirjautumista. Toimii myös suomeksi. Voit pyytää muutoksia tarinaasi.
2. Luo tarinasta animaatio tai kuvita se käsin tai tekoälyn avulla.
• Esim. www.steve.ai (Animaker): kopioi tarina tänne, valitse animaatiopohja,
hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym.
• AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi
Pikainen demo:
youtu.be/O9Otj9pb8zY
Kannattaa ensin valita
videon mallipohja, jotta
tietää tarinan hahmot ☺
lumen5.com
• Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. Valitse videolle mallipohja.
• Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata
automaattisesti tehtyä videota, minkä kuvitus on valittu tekoälyn avulla.
• Tekstit saat tiedostona, jos haluaa niistä luoda tekstityksen.
• Maksutta tehdyn videon voi jakaa linkillä tai merkitä privaatiksi.
• Esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2023/04/haastepallot.html
Valitse animaatiopohja ja kirjoita siihen
tarina, itse tai tekoälyn avulla
1. Valitse animaatiopohja, esim. www.powtoon.com (kuvat alla).
2. Kirjoita pohjaan sopiva tarina tekoälyn avustuksella.
3. Kopio teksti animaatiotyökaluun tai äänitä tarinasi.
4. Tee tarvittavat muutokset (esim. hahmot, esineet, tehosteet, musiikki).
Powtoonilta saa yhteystietoja vastaan oppaan,
miten hyödyntää kielimalleja animaation käsikirjoituksessa:
www.powtoon.com/guide/chatgpt-prompts-for-video-making
Diasarjojen luominen
Blogikirjoitus tulossa lähipäivinä: www.matleenalaakso.fi
• ChatGPT:n kanssa sisällön kehittely ja lopuksi siltä VBA-koodi (Visual Basic
for Applications) PowerPointiin (antaa sen myös makroja pyydettäessä).
• www.canva.com: Premium-versio (myös edu?)
• gamma.app
• Kirjaudu (maksutta 400 AI-krediittiä, suosittelijan linkillä
https://gamma.app/signup?r=zh44p2ga50q5u63 +200).
• Kerro otsikko, suomikin toimii.
• Saat ehdotuksen dioista otsikkotasolla muokattavaksi.
• Valitset teeman ja diasarja luodaan sinulle.
Gammassa saat sisältöehdotuksen
muokattavaksi ennen diasarjan luomista
Muita tekoälysovelluksia
Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta –
Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa.
Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille.
videohighlight.com
• Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai voit
kopioida sen videon kuvaukseen
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa.
• Saat PDF:stä yhteenvedon ja ehdotuksia jatkokysymyksiksi.
• Voit kysellä ja keskustella sovelluksen kanssa dokumentin sisällöstä.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
Kerro minulle jotain,
mitä sinä osaat tehdä,
mutta mitä tekoäly ei osaa!
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti
materiaalia verkon palveluista.
– Tekoälykohdasta löydät Padletin.
Sen alaosaan vien tämän diasarjan.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki.
• Webinaarikoonti: maksuttomia
webinaareja ja satoja tallenteita.
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 sur 69

Contenu connexe

Similaire à Tekoäly opetuksessa 31.8.23

Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
1.5K vues33 diapositives

Similaire à Tekoäly opetuksessa 31.8.23(20)

Plus de Matleena Laakso(18)

Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso16 vues
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso11 vues
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso11 vues
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 vues
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 vues
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 vues
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.3K vues
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Matleena Laakso4 vues
Pelillisyys ja 360-sisällötPelillisyys ja 360-sisällöt
Pelillisyys ja 360-sisällöt
Matleena Laakso7 vues
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 vues
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Matleena Laakso17 vues
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Matleena Laakso114 vues
Videot ja animaatiot 26.9.23Videot ja animaatiot 26.9.23
Videot ja animaatiot 26.9.23
Matleena Laakso11 vues

Tekoäly opetuksessa 31.8.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Etelä-Pohjanmaan opetustoimen Osaaja-verkosto Webinaari 31.8.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla: www.canva.com
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja, työskentelee sivutoimisesti TAMKissa. • Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja. • Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa. • Koulutukseltaan KM, AmO. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
 • 3. Millä fiiliksellä tekoälystä? Kuva Prawny, Pixabay.com 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 • 4. Ohjelma klo 12-16 Työpajassa perehdytään tekoälyn mahdollisuuksiin ja rajoituksiin opettajan ja oppijan työkaluna. Työpajassa kokeillaan muutamia sovelluksia mm. tekstin (esim. ChatGPT), kuvien ja muiden verkkosisältöjen tekemiseen ja varataan aikaa myös keskustelulle. Tässä diasarjassa on käytetty kuvituksena PowerPointin kuvakkeita.
 • 5. padlet.com/matlaakso/ai Lisään nämä diat tänä iltana muistitaulun alimmalle riville.
 • 6. Ensimmäiset miljoona käyttäjää Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
 • 8. Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
 • 9. Tuli on keksitty Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Teemu Hallamaa • Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. Anna-Mari Wallenberg • On uusi kansalaistaito ymmärtää, mitä algoritmeja sä itse käytät ja minkä kohteena itse olet.
 • 10. Odottamattomat tilanteet Petteri Järvinen, 2023. Tekoäly ja minä. Ihmisenä tekoälyn aikakaudella. Tammi. Kun joku menee töissä pieleen, älä sadattele vaan iloitse. Odottamattomat tilanteet ovat yksi syy, miksi sinut on palkattu työhön, ei tekoäly.
 • 13. Tekoälyn muotojen jaottelu Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan • Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 15. Tekoälyn muotojen jaottelu Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: itseohjautuvat autot, droonit, robotit ja asioiden internet.
 • 16. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 17. Ei tullut napista painamalla Juuso Pekkisen podcast: areena.yle.fi/podcastit/1-50765271 Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä Sulkakynä → Kirjoituskone → Tekstinkäsittely Tekoäly
 • 18. Tekoäly vai tukiäly? • Ei ole olemassa yhtä tekoälyä. • Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö). • Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä. Kuvat: pixabay.com
 • 19. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 20. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
 • 21. Algoritmitietoisuus ja tekoälyn haasteet Harto Pönkän artikkeli teoksessa Digitaalinen informaatiolukutaito. Faktabaari EDU 2022. CC BY. Opas verkossa: faktabaari.fi/edu/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas-on-julkaistu Tekoälyalgoritmit hyödyntävät esim. koneoppimista. Onko algoritmeilla meihin liian suuri valta? • Liikesalaisuuksia. • Hallitsevatko niitä edes niiden tekijät? • Tekoälyalgoritmeja vaikea ennustaa. • Yritysten ja käyttäjien edut eivät kohtaa. Facebook käyttää yli 10 000 datapistettä valitessaan, mitä se kullekin käyttäjälle näyttää.
 • 22. Tekoälyn haasteita ja uhkia • Hallusinoi. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Yksityisyydensuoja, tietosuoja (mallien opetus käyttäjien datalla,..). • Tasa-arvo. • Tekijänoikeudet (koulutusaineistot ja tehdyt tuotokset). • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus. • Nettirikokset, esim. imitaatio, syväväärennös ja haittaohjelmat. → Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista. → Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito.
 • 23. Tärkein kysymys ei ole, ”mitä tekoäly voi tehdä ihmiselle, vaan mitä ihminen voi tehdä toiselle ihmiselle tekoälyä käyttäen”. Tekoäly 123 — Matkaopas tulevaisuuteen. Jukka Kolari & Aleksi Kallio. Docendo. 2023. Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 24. Opettaja luo tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla. Kuvat tehty em. kehotteella sovelluksella www.canva.com
 • 25. Tutustukaa ja opastakaa Miten tekoäly suoriutuisi sinun antamista tehtävistä? Ohjeistakaa ja harjoitelkaa: Mitä on eettinen ja vastuullinen käyttö? Milloin ja miten saa käyttää? Miten merkitään lähteet?
 • 26. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 27. Aina sallittu / kokonaan kielletty www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena. Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 28. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 29. Heräsikö epäilys? Mahdollisia oireita: • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto, kielioppi,..). • Vaikuttaako konekäännökseltä? • Ympäripyöreä teksti • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
 • 30. Heräsikö epäilys? • Kysy asiasta suoraan. • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät ole luotettavia. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla? – Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
 • 31. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin. . Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla seuraavan sanan. Eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään.
 • 32. Suuret kielimallit kuten ChatGPT Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Viesti kirjoittaen tai puhuen. • Voi osata matematiikkaa tai koodausta. • Usein muistaa keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa yksittäisiin kysymyksiin. • Ei hyvä tai huono → opeteltava käyttämään. Haasteita • Ei ymmärrä merkityksiä. • Ei ole hakukone! • Parhaimmillaan lyhyehköissä teksteissä. • Valehtelee usein ja vakuuttavasti. • Jokainen fakta tarkistettava! • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Taustalla yrityksen arvot. • Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii usein paremmin englanniksi. • Jokainen fakta tarkistettava! • Energiasyöppö.
 • 33. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä.
 • 34. Kielimallien hyödyntäminen • Ideoinnin apu. • Palaute • Selko- tai puhekielistäminen • Kääntäminen. • Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. • Tiedonhankinta, esim. asiakokonaisuuden jäsentäminen tai käsitelista • Selittäminen roolin, kohderyhmän tai näkökulman mukaan. • Yhteenveto, tiivistys, luokittelu tai kysymyksiä tekstistä. • Asioiden yhdistäminen tai vertailu. • Esimerkkien tuottaminen. • Parannus- ja korjausehdotukset. • Virheiden selittäminen • Voi auttaa tyhjän paperin kammoon. • Apu oppimateriaalien, tenttikysymysten ja arviointikriteerien teossa. • Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta. • Integroi kaksi kurssia yhteen, pyydä sisällöt, tehtävät ja arviointikriteerit.
 • 35. Kuvageneraattorit eivät ole puheliaita. Niiden kanssa nopeasti oppii, että saadakseen haluamansa kuvan, täytyy kehote suunnitella hyvin. - Ethan Mollick Kuva: FelixMittermeier, pixabay.com
 • 36. Kehotteen elementit Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille! Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa elementtejä matkan varrella. • ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan. • Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia tuottamaan parempia vastauksia. • Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada vastauksen. • Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.” GitHub: Kehotesuunnitteluopas (MIT License): www.promptingguide.ai/fi
 • 37. ChatGPT ChatGPT-3.5 • Maksuton, julkaistu marraskuussa 2022. • Ei yhdistetty nettiin, tietoa ajalta ennen 2021. • Kirjoittamisen ja koodaamisen apu. ChatGPT-4 • Kuten em, mutta maksullinen, keksii vähemmän, osaa matematiikkaa. • Selviytyy hyvin yo-kirjoituksista, vastaavissa engl.kielisissä kokeissa 10 % parhaimmistoa. ChatGPT-lisäosien avulla yhdistettävissä nettiin ja eri sovelluksiin.
 • 38. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt): kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, selkokielisyyttä yms.
 • 39. www.bing.com/new • Toimii Edgellä, rajatusti myös Chromella. • Valitse keskustelutyyli. • Osaa luoda myös kuvia (DALL-E). • Tulossa osalle 365-käyttäjiä tietoturvallisena työkaluna.
 • 40. www.bing.com/new Avaa koko näytölle tai avaa Edgessä Bing-kuvakkeesta sivupalkkiin. Voit pyytää luomaan esim. s-posteja tai bloggauksia tietyllä tyylillä
 • 42. bard.google.com • Google-kirjautuminen (18+ v.). Voi käyttää myös puhuen. • Maksuton ja nopea. • Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi, esim. vastausten sävyn valinta ja Google Lens -työkalun hyödyntäminen. Asetukset mm. yksityisyyteen liittyen.
 • 43. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat: Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti. • Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.
 • 44. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Ilmari Vauras, kunniamaininta: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 45. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Lopuksi valittiin paras äänestäen. – Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen. • Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
 • 46. ChatGPT lukiolaisen tukiälynä Timo Ilomäki ja Jarkko Sairanen: Tekoäly koulussa, Gradia-lukioiden veso 7.8.2023: www.slideshare.net/Ilotimo/veso2023-tekoly-koulussapptx • Osaamistarpeiden hahmottaminen ja itsensä kehittäminen. • Keskustelukumppani motivaation ylläpitämiseen ja omien tavoitteiden asettamiseen. • Ajanhallinta ja stressinhallintastrategioiden löytäminen. • Harjoittelu ja kertaaminen kokeisiin. • Vinkit tehokkaaseen opiskeluun.
 • 47. Tekoäly luovuuden työkaluna Tiedekulma, prof. Hannu Toivonen: youtu.be/ipz_Ece8MkU
 • 48. Virtuaalisen pakopelin suunnittelu ja taustatarinan kirjoittaminen Timo Ilomäki: Tekoäly oppimisen tukena 7.4.2023
 • 49. Esseet muutoksessa • Lisää henk.koht. esimerkkejä, kriittistä ajattelua, oman oppimisen reflektointia tai sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin. • Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely. • Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen. → Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee. • Opiskelija kirjoittaa tekstin tekoälyn kanssa ja palauttaa myös chatin siitä, millaisilla kehotteilla esseen syntyi. • Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa. Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus. • Esseen sijaan videoessee, podcast, ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
 • 50. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
 • 51. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan. → Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4. → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 52. Omia kokeiluita • Kuvituskuvia kuvapankkien sijaan. • Parannusehdotuksia blogikirjoituksiin. • Markkinointivideo Powtoon-animaationa → Liian kliseinen. • Luokitteluja ja tiivistelmiä 60 osallistujan avoimista vastauksista. • Monivalintakysymyksiä H5P-työkaluille. • Hupia: kirahvin torahampaat.
 • 53. Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset. Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 54. Kuvia tekoälyn avulla Esimerkkejä ja ideoita Keudasta • Sotkuiset hotellihuoneet. • Tekoäly suunnittelee ja sisustusalan opiskelijat toteuttavat huoneen sisustuksen. • Henkilön kuvasta malleja hiusväreistä tai partamalleista. • Luovilla aloilla ideoinnin apuna.
 • 55. Luo kuvia: www.craiyon.com Tarjolla maksutta ja ilman kirjautumista. • 1-2 min/kuvasetti (maksaen nopeutuu). • Kuvat saatuasi voit tarkentaa kuvausta ja tehdä uuden version. • Saat käyttää kuvia, mutta ilmaisversion käyttäjiltä edellytetään viittausta crayon.com-sivustolle.
 • 56. Uutta Padletissa - kuvien generoiminen padlet.com/matlaakso/padlet
 • 57. www.canva.com 1. Valitse vasemmalta SOVELLUKSET. 2. Valitse TEKSTISTÄ KUVAKSI. 3. Kuvaile haluamasi kuva sanallisesti, valitse tyyli ja koko. 4. Voit jatkaa kuvan muokkaamista Canvalla, esim. lisätä tekstiä.
 • 58. Adobe Firefly Fireflyn avulla voi mm. luoda ja editoida kuvia lisenssistä riippuen mm. Adobe Expressin new.express.adobe.com ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn verkko-sivulla: firefly.adobe.com • Beta-vaiheessa tekoälyn luomia kuvia ei saa hyödyntää kaupallisesti.
 • 59. playgroundai.com • Luo kuvia tai lataa oma kuva muokattavaksi. Google-kirjautuminen. • Maksutta 1000 päivässä tietyin rajoituksin, maksullisena monipuolisempi.
 • 60. Luo tarina ja siitä animaatio 1. Pyydä tekoälyä luomaan tarina, esim. dandoc.co - Ei taida enää toimia? • Ei kirjautumista. Toimii myös suomeksi. Voit pyytää muutoksia tarinaasi. 2. Luo tarinasta animaatio tai kuvita se käsin tai tekoälyn avulla. • Esim. www.steve.ai (Animaker): kopioi tarina tänne, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym. • AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi Pikainen demo: youtu.be/O9Otj9pb8zY Kannattaa ensin valita videon mallipohja, jotta tietää tarinan hahmot ☺
 • 61. lumen5.com • Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. Valitse videolle mallipohja. • Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata automaattisesti tehtyä videota, minkä kuvitus on valittu tekoälyn avulla. • Tekstit saat tiedostona, jos haluaa niistä luoda tekstityksen. • Maksutta tehdyn videon voi jakaa linkillä tai merkitä privaatiksi. • Esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2023/04/haastepallot.html
 • 62. Valitse animaatiopohja ja kirjoita siihen tarina, itse tai tekoälyn avulla 1. Valitse animaatiopohja, esim. www.powtoon.com (kuvat alla). 2. Kirjoita pohjaan sopiva tarina tekoälyn avustuksella. 3. Kopio teksti animaatiotyökaluun tai äänitä tarinasi. 4. Tee tarvittavat muutokset (esim. hahmot, esineet, tehosteet, musiikki). Powtoonilta saa yhteystietoja vastaan oppaan, miten hyödyntää kielimalleja animaation käsikirjoituksessa: www.powtoon.com/guide/chatgpt-prompts-for-video-making
 • 63. Diasarjojen luominen Blogikirjoitus tulossa lähipäivinä: www.matleenalaakso.fi • ChatGPT:n kanssa sisällön kehittely ja lopuksi siltä VBA-koodi (Visual Basic for Applications) PowerPointiin (antaa sen myös makroja pyydettäessä). • www.canva.com: Premium-versio (myös edu?) • gamma.app • Kirjaudu (maksutta 400 AI-krediittiä, suosittelijan linkillä https://gamma.app/signup?r=zh44p2ga50q5u63 +200). • Kerro otsikko, suomikin toimii. • Saat ehdotuksen dioista otsikkotasolla muokattavaksi. • Valitset teeman ja diasarja luodaan sinulle.
 • 65. Muita tekoälysovelluksia Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. videohighlight.com • Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai voit kopioida sen videon kuvaukseen lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa. • Saat PDF:stä yhteenvedon ja ehdotuksia jatkokysymyksiksi. • Voit kysellä ja keskustella sovelluksen kanssa dokumentin sisällöstä. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 66. Kerro minulle jotain, mitä sinä osaat tehdä, mutta mitä tekoäly ei osaa!
 • 67. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti materiaalia verkon palveluista. – Tekoälykohdasta löydät Padletin. Sen alaosaan vien tämän diasarjan. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 • 68. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 • 69. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0