Tekoäly opetuksessa 9.8.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer à Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
Nousiaisten perusopetus ja lukio
& Paimion lukio 9.8.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla:
www.photoleapapp.com
Matleena Laakso
Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja
• Kouluttanut ympäri Suomea ja
verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti.
• Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla.
• Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa.
• Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan
laatima esittely. Kuva on valittu sen
ehdotuksesta Instagramista.
Ohjelma
• Johdanto tekoälyyn
• Näkökulmia opetukseen ja tekoälyn mahdollisuuksia
• Suuret kielimallit, kehotteet ja esimerkkejä opetuskäytöstä
• Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia: kuvat, videot ja muut
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
padlet.com/matlaakso/ai
Tuon nämä diat
huomenna
muistitaulun
alimmalle riville.
Ensimmäiset miljoona käyttäjää
Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
Tekoäly integroitumassa eri sovelluksiin
Tekoäly kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään
on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
Tekoäly on kuin…
Tekoäly on kuin…
Scifiä?
Kuvat: anaterate (AI-kuva) & Susan-lu4esm (leonardo.ai), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Tekoälyn muotojen jaottelu 1/2
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
• Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot,
droonit ja asioiden internet.
Tekoälyn muotojen jaottelu 2/2
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa
rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen
kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Näkökulmia
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen?
Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin.
– Kari A Hintikka
Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla
niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme,
jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana.
– Maija-Riitta Ollila
Tekoäly vai tukiäly?
• Ei ole olemassa yhtä tekoälyä.
• Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö).
• Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä.
Kuvat: pixabay.com
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen
toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen
ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä
tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin
kohdannut.
Perustuu matematiikkaan, tilastotieteeseen ja
tietotekniikkaan.
Algoritmitietoisuus – AI:n luomat haasteet
Harto Pönkän artikkeli teoksessa Digitaalinen informaatiolukutaito. Faktabaari EDU 2022. CC BY.
Opas verkossa: faktabaari.fi/edu/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas-on-julkaistu
Tekoälyalgoritmit hyödyntävät esim. koneoppimista.
Onko algoritmeilla meihin liian suuri valta?
• Liikesalaisuuksia.
• Hallitsevatko niitä edes niiden tekijät?
• Tekoälyalgoritmeja vaikea ennustaa.
• Yritysten ja käyttäjien edut eivät kohtaa.
Facebook käyttää yli 10 000 datapistettä
valitessaan, mitä se kullekin
käyttäjälle näyttää.
Tekoälyn haasteita ja uhkia
• Hallusinoi.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Yksityisyydensuoja, tietosuoja (mallien opetus käyttäjien datalla,..).
• Tasa-arvo.
• Tekijänoikeudet (koulutusaineistot ja tehdyt tuotokset).
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus.
• Nettirikokset, esim. imitaatio, syväväärennös ja haittaohjelmat.
→ Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista.
→ Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito.
Tärkein kysymys ei ole,
”mitä tekoäly voi tehdä ihmiselle,
vaan mitä ihminen voi tehdä
toiselle ihmiselle tekoälyä käyttäen”.
Tekoäly 123 — Matkaopas tulevaisuuteen.
Jukka Kolari & Aleksi Kallio. Docendo. 2023.
Kuva: Geralt, pixabay.com
Tekoälyyn on tärkeää tutustua
myös oppilaitoksissa
→ Testaa miten tekoäly
suoriutuisi antamistasi tehtävistä.
→ Ohjeista tekoälyn eettiseen ja
vastuulliseen käyttöön:
Milloin ja miten saa käyttää?
Miten merkitään lähteet?
IKILIIKKUJA KEKSITTY?
Ope tekee tehtävät
tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee ne
tekoälyn avulla.
Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja
oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille
Euroopan komissio 2022 (CC BY): data.europa.eu/doi/10.2766/560
• Ihmisen toimijuus
– Itsemääräämisoikeus, vastuu,..
• Oikeudenmukaisuus
– Tasapuolisuus, osallisuus, syrjimättömyys,..
• Ihmisläheisyys
– Ihmisarvo, kunnioitus, merkityksellinen
vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus,..
• Perusteltujen valintojen tekeminen
– Tietämyksen, faktojen ja datan käyttö
yhteisten päätösten tukena koulussa.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-
linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus
voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Heräsikö epäilys?
• Kysy asiasta suoraan.
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät vielä ole luotettavia.
• Mahdollisia oireita:
– Teksti syntyy nopeasti. Se ei vaikuta opiskelijan kieleltä.
– Asiavirheitä ja olemattomia lähteitä.
– Toimii parhaiten englanniksi. Vaikuttaako konekäännökseltä?
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
– Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa
tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
.
Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella ennustamalla seuraavan sanan.
Eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään.
Suuria kielimalleja
ChatGPT-3.5
• Maksuton, julkaistu marraskuussa 2022.
• Ei yhdistetty nettiin, tietoa ajalta ennen 2021.
• Kirjoittamisen ja koodaamisen apu.
ChatGPT-4
• Kuten em, mutta maksullinen, keksii vähemmän, osaa matematiikkaa.
• Selviytyy hyvin yo-kirjoituksista, vastaavissa engl.kielisissä kokeissa
10 % parhaimmistoa.
ChatGPT-lisäosien avulla yhdistettävissä nettiin ja eri sovelluksiin.
Bing AI
• Yhdistetty nettiin, tärkeää valita oikea tila eli sisällön luomisen tapa.
• Luova tila käyttää ChatGPT-4:sta, ilmeisesti muut tilat eivät.
Google Bard – maksuton, julkaistiin Suomessa kesällä 2023.
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt):
kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, selkokielisyyttä yms.
www.bing.com/new
ChatGPT osana Bing-
hakukonetta
• Toimii Edgellä (Microsoft-
kirjautuminen.
• Valitse aina tyyli.
• Sivun alaosassa FAQ.
bard.google.com
• Google-kirjautuminen (18+ v.). Voi käyttää myös puhuen.
• Maksuton ja nopea.
• Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi,
esim. vastausten sävyn valinta ja
Google Lens -työkalun hyödyntäminen.
Asetukset mm.
yksityisyyteen liittyen.
Suuret kielimallit kuten ChatGPT
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Voi osata matematiikkaa tai
koodausta.
• Viesti kirjoittaen tai puhuen.
• Usein muistaa keskustelua
taaksepäin, joten
jatkokysymykset mahdollisia
vs. hakukone, joka vastaa
yksittäisiin kysymyksiin.
• EI hyvä tai huono
→ opeteltava käyttämään.
Haasteita
• Ei ymmärrä merkityksiä.
• Parhaimmillaan lyhyehköissä
teksteissä.
• Ei ole hakukone!
• Valehtelee usein ja vakuuttavasti.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Ei kerro lähteitä ja pyydettäessä
usein keksii ne.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii usein paremmin englanniksi.
• Jokainen fakta tarkistettava!
• Energiasyöppö.
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Kielimallien hyödyntäminen
• Ideoinnin apu.
• Selko- tai puhekielistäminen ja kääntäminen.
• Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen.
• Tiedonhankinta, esim. asiakokonaisuuden jäsentäminen tai käsitelista
• Selittäminen roolin, kohderyhmän tai näkökulman mukaan.
• Yhteenveto, tiivistys, luokittelu tai kysymyksiä tekstistä.
• Asioiden yhdistäminen tai vertailu.
• Esimerkkien tuottaminen.
• Parannus- ja korjausehdotukset.
• Virheiden selittäminen: pyydä tekoälyä selittämään virhe, tai käymään asia
läpi kanssasi vaihe vaiheelta.
• Voi auttaa tyhjän paperin kammoon.
• Apu oppimateriaalien, tenttikysymysten ja arviointikriteerien teossa.
• Vastaa kysymykseesi malliksi (ohjeistuksen testaaminen ja tarkentaminen).
• Integroi kaksi kurssia yhteen, pyydä sisällöt, tehtävät ja arviointikriteerit.
Kehotteen elementit
Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille!
Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa
elementtejä matkan varrella.
• ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan.
• Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia
tuottamaan parempia vastauksia.
• Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada
vastauksen.
• Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.”
GitHub: Kehotesuunnitteluopas:
www.promptingguide.ai/fi
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat:
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti.
• Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen
maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Ilmari Vauras, kunniamaininta:
Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä
on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Lopuksi valittiin paras äänestäen.
– Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja
sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen.
• Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
Esseet muutoksessa
• Pyydä lisäämään esseeseen
– Henk.koht. esimerkkejä, kriittistä ajattelua, oman oppimisen
reflektointia tai sitomaan essee oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista tai väittely.
• Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen.
→ Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee.
• Opiskelija kirjoittaa tekstin tekoälyn kanssa
ja palauttaa myös chatin siitä, millaisilla
kehotteilla esseen syntyi.
• Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa.
Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus.
• Videoessee.
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
→ Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4.
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet,
ei korjaamaan niitä.
Omia kokeiluita
• Kuvituskuvia kuvapankkien sijaan.
• Parannusehdotuksia blogikirjoitukseen.
• Markkinointivideo Powtoon-animaationa → Liian kliseinen.
• Luokitteluja ja tiivistelmiä 60 osallistujan avoimista vastauksista.
• Monivalintakysymyksiä H5P-työkaluille.
• Hupia: kirahvin torahampaat.
Kirjoita tarina: ChatGPT, Bing ja DanDoc
Luo tarinasta animaatio AI:n avulla
Esimerkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
powtoon.com
• Saat yhteystietoja vastaan oppaan, miten hyödyntää kielimalleja
animaation käsikirjoituksessa: www.powtoon.com/guide/chatgpt-prompts-for-
video-making
www.steve.ai
• Kopioi tarina sovellukseen, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki,
haluatko tekstityksen ym.
• AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi.
lumen5.com
• Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. → Valitse videolle mallipohja.
→ Sovellus luo ja kuvittaa videon tekoälyä hyödyntäen.
• Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata videota.
pictory.ai (maksutta kolme animaatiota)
• Luo video pitkästä tekstistä, esim. artikkelista.
Kuvia tekoälyn avulla
• Luo kuvia, joita on vaikea löytää valmiina.
• Luovilla aloilla ideoinnin apu.
• Vaihtelua kuvapankkikuviin.
• Niin uutta, että käyttöehdot muuttuvat usein.
Adobe Firefly (beta)
Fireflyn avulla voi luoda kuvia
mm. Adobe Expressin
www.adobe.com/fi/express
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn verkko-sivulla:
firefly.adobe.com
• Fireflyn selainversiossa kuvia
muokataan Adoben kuvista.
• Expressissä kuvat luodaan
tekstistä.
• Beta-vaiheessa kuvia ei saa
hyödyntää kaupallisesti.
www.canva.com
1. Valitse vasemmalta SOVELLUKSET.
2. Valitse TEKSTISTÄ KUVAKSI.
3. Kuvaile haluamasi kuva sanallisesti,
valitse tyyli ja koko.
4. Voit jatkaa kuvan muokkaamista
Canvalla, esim. lisätä tekstiä.
Tekoälysovelluksia
Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan
YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa.
Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille.
videohighlight.com
• Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten
tai kopioitavaksi videon kuvaukseen.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
Kerro minulle jotain,
mitä sinä osaat tehdä,
mutta mitä tekoäly ei osaa!
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti
materiaalia verkon palveluista.
– Tekoälykohdasta löydät Padletin,
minne vien huomenna tämän diasarjan.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki.
• Webinaarikoonti: maksuttomia
webinaareja ja satoja tallenteita.
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 sur 50

Recommandé

Twitter taitekohdassa par
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
122 vues34 diapositives
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen par
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenSitra the Finnish Innovation Fund
1.6K vues30 diapositives
Data-Centric AI開発における データ生成の取り組み par
Data-Centric AI開発における データ生成の取り組みData-Centric AI開発における データ生成の取り組み
Data-Centric AI開発における データ生成の取り組みTakeshi Suzuki
620 vues23 diapositives
12 非構造化データ解析 par
12 非構造化データ解析12 非構造化データ解析
12 非構造化データ解析Seiichi Uchida
393 vues121 diapositives
RAPIDS 概要 par
RAPIDS 概要RAPIDS 概要
RAPIDS 概要NVIDIA Japan
5.5K vues17 diapositives
量子アニーリングのこれまでとこれから -- ハード・ソフト・アプリ三方向からの協調的展開 -- par
量子アニーリングのこれまでとこれから -- ハード・ソフト・アプリ三方向からの協調的展開 --量子アニーリングのこれまでとこれから -- ハード・ソフト・アプリ三方向からの協調的展開 --
量子アニーリングのこれまでとこれから -- ハード・ソフト・アプリ三方向からの協調的展開 --Shu Tanaka
48.3K vues80 diapositives

Contenu connexe

Tendances

【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい par
【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい
【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたいTakuji Tahara
14.1K vues20 diapositives
【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks par
【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks
【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial NetworksARISE analytics
5.3K vues23 diapositives
CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東) par
CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東)CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東)
CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東)Tenki Lee
11K vues63 diapositives
差分プライバシーによる時系列データの扱い方 par
差分プライバシーによる時系列データの扱い方差分プライバシーによる時系列データの扱い方
差分プライバシーによる時系列データの扱い方Hiroshi Nakagawa
9.1K vues39 diapositives
[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A... par
[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A...[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A...
[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A...Deep Learning JP
1K vues20 diapositives
AI-based re-identification of behavioral data par
AI-based re-identification of behavioral dataAI-based re-identification of behavioral data
AI-based re-identification of behavioral dataMOSTLY AI
134 vues17 diapositives

Tendances(20)

【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい par Takuji Tahara
【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい
【LT資料】 Neural Network 素人なんだけど何とかご機嫌取りをしたい
Takuji Tahara14.1K vues
【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks par ARISE analytics
【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks
【論文読み会】Self-Attention Generative Adversarial Networks
ARISE analytics5.3K vues
CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東) par Tenki Lee
CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東)CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東)
CVPR2018 pix2pixHD論文紹介 (CV勉強会@関東)
Tenki Lee11K vues
差分プライバシーによる時系列データの扱い方 par Hiroshi Nakagawa
差分プライバシーによる時系列データの扱い方差分プライバシーによる時系列データの扱い方
差分プライバシーによる時系列データの扱い方
Hiroshi Nakagawa9.1K vues
[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A... par Deep Learning JP
[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A...[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A...
[DL輪読会]Live-Streaming Fraud Detection: A Heterogeneous Graph Neural Network A...
AI-based re-identification of behavioral data par MOSTLY AI
AI-based re-identification of behavioral dataAI-based re-identification of behavioral data
AI-based re-identification of behavioral data
MOSTLY AI134 vues
ipsj全国大会発表スライド_水野 par siramatu-lab
ipsj全国大会発表スライド_水野ipsj全国大会発表スライド_水野
ipsj全国大会発表スライド_水野
siramatu-lab5K vues
東大大学院 電子情報学特論講義資料「ハイパーパラメタ最適化ライブラリOptunaの開発」柳瀬利彦 par Preferred Networks
東大大学院 電子情報学特論講義資料「ハイパーパラメタ最適化ライブラリOptunaの開発」柳瀬利彦東大大学院 電子情報学特論講義資料「ハイパーパラメタ最適化ライブラリOptunaの開発」柳瀬利彦
東大大学院 電子情報学特論講義資料「ハイパーパラメタ最適化ライブラリOptunaの開発」柳瀬利彦
Preferred Networks6.3K vues
[DL輪読会]Life-Long Disentangled Representation Learning with Cross-Domain Laten... par Deep Learning JP
[DL輪読会]Life-Long Disentangled Representation Learning with Cross-Domain Laten...[DL輪読会]Life-Long Disentangled Representation Learning with Cross-Domain Laten...
[DL輪読会]Life-Long Disentangled Representation Learning with Cross-Domain Laten...
Deep Learning JP5.7K vues
Logstashを愛して5年、370ページを超えるガチ本を書いてしまった男の話. par Hibino Hisashi
Logstashを愛して5年、370ページを超えるガチ本を書いてしまった男の話.Logstashを愛して5年、370ページを超えるガチ本を書いてしまった男の話.
Logstashを愛して5年、370ページを超えるガチ本を書いてしまった男の話.
Hibino Hisashi1.1K vues
TOIMIAn suositus: Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutki... par THL
TOIMIAn suositus: Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutki...TOIMIAn suositus: Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutki...
TOIMIAn suositus: Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutki...
THL1.1K vues
企業研究者の研究のすゝめ方 par Atsushi_Ando
企業研究者の研究のすゝめ方企業研究者の研究のすゝめ方
企業研究者の研究のすゝめ方
Atsushi_Ando1.5K vues
機械学習の力を引き出すための依存性管理 par Takahiro Kubo
機械学習の力を引き出すための依存性管理機械学習の力を引き出すための依存性管理
機械学習の力を引き出すための依存性管理
Takahiro Kubo9.5K vues
Lasten ja nuorten liikkumissuositus par UKK-instituutti
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
UKK-instituutti36.4K vues
SSII2019OS: 深層学習にかかる時間を短くしてみませんか? ~分散学習の勧め~ par SSII
SSII2019OS: 深層学習にかかる時間を短くしてみませんか? ~分散学習の勧め~SSII2019OS: 深層学習にかかる時間を短くしてみませんか? ~分散学習の勧め~
SSII2019OS: 深層学習にかかる時間を短くしてみませんか? ~分散学習の勧め~
SSII10.6K vues
ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models par harmonylab
ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language ModelsReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models
ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models
harmonylab781 vues
世界最速の正規表現JITエンジンの実装 par Ryoma Sin'ya
世界最速の正規表現JITエンジンの実装世界最速の正規表現JITエンジンの実装
世界最速の正規表現JITエンジンの実装
Ryoma Sin'ya11.5K vues
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa par Harto Pönkä
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessaVarhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa
Harto Pönkä3.2K vues
[DL輪読会]Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence par Deep Learning JP
[DL輪読会]Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence[DL輪読会]Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence
[DL輪読会]Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence
Deep Learning JP4.8K vues

Similaire à Tekoäly opetuksessa 9.8.23

Tekoäly opetuksessa 11.9.23 par
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
28 vues58 diapositives
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 par
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
18 vues72 diapositives
Tekoäly tuli 9.11.23 par
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Matleena Laakso
37 vues70 diapositives
Tekoäly opetuksessa 4.9.23 par
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
18 vues38 diapositives
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 par
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
59 vues52 diapositives
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23 par
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
18 vues50 diapositives

Similaire à Tekoäly opetuksessa 9.8.23(20)

Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 par Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso62 vues
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 par Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 vues
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille par Matleena Laakso
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Matleena Laakso842 vues
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 par Matleena Laakso
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Matleena Laakso1.5K vues

Plus de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin par
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 vues29 diapositives
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 par
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 vues40 diapositives
Lähellä tai langoilla 29.11.23 par
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 vues37 diapositives
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 par
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 vues68 diapositives
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 par
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 vues34 diapositives
Innostavaa oppimista yhdessä digisti par
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
26 vues29 diapositives

Plus de Matleena Laakso(20)

Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 par Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 vues
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 par Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 vues
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 par Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 par Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 par Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.5K vues

Tekoäly opetuksessa 9.8.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Nousiaisten perusopetus ja lukio & Paimion lukio 9.8.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla: www.photoleapapp.com
 • 2. Matleena Laakso Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja • Kouluttanut ympäri Suomea ja verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti. • Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla. • Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa. • Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely. Kuva on valittu sen ehdotuksesta Instagramista.
 • 3. Ohjelma • Johdanto tekoälyyn • Näkökulmia opetukseen ja tekoälyn mahdollisuuksia • Suuret kielimallit, kehotteet ja esimerkkejä opetuskäytöstä • Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia: kuvat, videot ja muut Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 5. Ensimmäiset miljoona käyttäjää Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
 • 7. Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
 • 10. Scifiä? Kuvat: anaterate (AI-kuva) & Susan-lu4esm (leonardo.ai), pixabay.com
 • 12. Tekoälyn muotojen jaottelu 1/2 Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan • Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 13. Tekoälyn muotojen jaottelu 2/2 Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 14. Näkökulmia Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen? Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin. – Kari A Hintikka Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme, jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana. – Maija-Riitta Ollila
 • 15. Tekoäly vai tukiäly? • Ei ole olemassa yhtä tekoälyä. • Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö). • Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä. Kuvat: pixabay.com
 • 16. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 17. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut. Perustuu matematiikkaan, tilastotieteeseen ja tietotekniikkaan.
 • 18. Algoritmitietoisuus – AI:n luomat haasteet Harto Pönkän artikkeli teoksessa Digitaalinen informaatiolukutaito. Faktabaari EDU 2022. CC BY. Opas verkossa: faktabaari.fi/edu/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas-on-julkaistu Tekoälyalgoritmit hyödyntävät esim. koneoppimista. Onko algoritmeilla meihin liian suuri valta? • Liikesalaisuuksia. • Hallitsevatko niitä edes niiden tekijät? • Tekoälyalgoritmeja vaikea ennustaa. • Yritysten ja käyttäjien edut eivät kohtaa. Facebook käyttää yli 10 000 datapistettä valitessaan, mitä se kullekin käyttäjälle näyttää.
 • 19. Tekoälyn haasteita ja uhkia • Hallusinoi. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Yksityisyydensuoja, tietosuoja (mallien opetus käyttäjien datalla,..). • Tasa-arvo. • Tekijänoikeudet (koulutusaineistot ja tehdyt tuotokset). • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus. • Nettirikokset, esim. imitaatio, syväväärennös ja haittaohjelmat. → Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista. → Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito.
 • 20. Tärkein kysymys ei ole, ”mitä tekoäly voi tehdä ihmiselle, vaan mitä ihminen voi tehdä toiselle ihmiselle tekoälyä käyttäen”. Tekoäly 123 — Matkaopas tulevaisuuteen. Jukka Kolari & Aleksi Kallio. Docendo. 2023. Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 21. Tekoälyyn on tärkeää tutustua myös oppilaitoksissa → Testaa miten tekoäly suoriutuisi antamistasi tehtävistä. → Ohjeista tekoälyn eettiseen ja vastuulliseen käyttöön: Milloin ja miten saa käyttää? Miten merkitään lähteet? IKILIIKKUJA KEKSITTY? Ope tekee tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee ne tekoälyn avulla.
 • 22. Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille Euroopan komissio 2022 (CC BY): data.europa.eu/doi/10.2766/560 • Ihmisen toimijuus – Itsemääräämisoikeus, vastuu,.. • Oikeudenmukaisuus – Tasapuolisuus, osallisuus, syrjimättömyys,.. • Ihmisläheisyys – Ihmisarvo, kunnioitus, merkityksellinen vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus,.. • Perusteltujen valintojen tekeminen – Tietämyksen, faktojen ja datan käyttö yhteisten päätösten tukena koulussa.
 • 23. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun- linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 24. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 25. Heräsikö epäilys? • Kysy asiasta suoraan. • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät vielä ole luotettavia. • Mahdollisia oireita: – Teksti syntyy nopeasti. Se ei vaikuta opiskelijan kieleltä. – Asiavirheitä ja olemattomia lähteitä. – Toimii parhaiten englanniksi. Vaikuttaako konekäännökseltä? • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla? – Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
 • 26. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin. . Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla seuraavan sanan. Eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään.
 • 27. Suuria kielimalleja ChatGPT-3.5 • Maksuton, julkaistu marraskuussa 2022. • Ei yhdistetty nettiin, tietoa ajalta ennen 2021. • Kirjoittamisen ja koodaamisen apu. ChatGPT-4 • Kuten em, mutta maksullinen, keksii vähemmän, osaa matematiikkaa. • Selviytyy hyvin yo-kirjoituksista, vastaavissa engl.kielisissä kokeissa 10 % parhaimmistoa. ChatGPT-lisäosien avulla yhdistettävissä nettiin ja eri sovelluksiin. Bing AI • Yhdistetty nettiin, tärkeää valita oikea tila eli sisällön luomisen tapa. • Luova tila käyttää ChatGPT-4:sta, ilmeisesti muut tilat eivät. Google Bard – maksuton, julkaistiin Suomessa kesällä 2023.
 • 28. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt): kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, selkokielisyyttä yms.
 • 29. www.bing.com/new ChatGPT osana Bing- hakukonetta • Toimii Edgellä (Microsoft- kirjautuminen. • Valitse aina tyyli. • Sivun alaosassa FAQ.
 • 30. bard.google.com • Google-kirjautuminen (18+ v.). Voi käyttää myös puhuen. • Maksuton ja nopea. • Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi, esim. vastausten sävyn valinta ja Google Lens -työkalun hyödyntäminen. Asetukset mm. yksityisyyteen liittyen.
 • 31. Suuret kielimallit kuten ChatGPT Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Voi osata matematiikkaa tai koodausta. • Viesti kirjoittaen tai puhuen. • Usein muistaa keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa yksittäisiin kysymyksiin. • EI hyvä tai huono → opeteltava käyttämään. Haasteita • Ei ymmärrä merkityksiä. • Parhaimmillaan lyhyehköissä teksteissä. • Ei ole hakukone! • Valehtelee usein ja vakuuttavasti. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Ei kerro lähteitä ja pyydettäessä usein keksii ne. • Rahalla saa paremman version. • Toimii usein paremmin englanniksi. • Jokainen fakta tarkistettava! • Energiasyöppö.
 • 32. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä.
 • 33. Kielimallien hyödyntäminen • Ideoinnin apu. • Selko- tai puhekielistäminen ja kääntäminen. • Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. • Tiedonhankinta, esim. asiakokonaisuuden jäsentäminen tai käsitelista • Selittäminen roolin, kohderyhmän tai näkökulman mukaan. • Yhteenveto, tiivistys, luokittelu tai kysymyksiä tekstistä. • Asioiden yhdistäminen tai vertailu. • Esimerkkien tuottaminen. • Parannus- ja korjausehdotukset. • Virheiden selittäminen: pyydä tekoälyä selittämään virhe, tai käymään asia läpi kanssasi vaihe vaiheelta. • Voi auttaa tyhjän paperin kammoon. • Apu oppimateriaalien, tenttikysymysten ja arviointikriteerien teossa. • Vastaa kysymykseesi malliksi (ohjeistuksen testaaminen ja tarkentaminen). • Integroi kaksi kurssia yhteen, pyydä sisällöt, tehtävät ja arviointikriteerit.
 • 34. Kehotteen elementit Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille! Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa elementtejä matkan varrella. • ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan. • Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia tuottamaan parempia vastauksia. • Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada vastauksen. • Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.” GitHub: Kehotesuunnitteluopas: www.promptingguide.ai/fi
 • 35. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat: Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti. • Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.
 • 36. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Ilmari Vauras, kunniamaininta: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 37. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Lopuksi valittiin paras äänestäen. – Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen. • Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
 • 38. Esseet muutoksessa • Pyydä lisäämään esseeseen – Henk.koht. esimerkkejä, kriittistä ajattelua, oman oppimisen reflektointia tai sitomaan essee oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista tai väittely. • Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen. → Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee. • Opiskelija kirjoittaa tekstin tekoälyn kanssa ja palauttaa myös chatin siitä, millaisilla kehotteilla esseen syntyi. • Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa. Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus. • Videoessee.
 • 39. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
 • 40. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan. → Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4. → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 41. Omia kokeiluita • Kuvituskuvia kuvapankkien sijaan. • Parannusehdotuksia blogikirjoitukseen. • Markkinointivideo Powtoon-animaationa → Liian kliseinen. • Luokitteluja ja tiivistelmiä 60 osallistujan avoimista vastauksista. • Monivalintakysymyksiä H5P-työkaluille. • Hupia: kirahvin torahampaat.
 • 42. Kirjoita tarina: ChatGPT, Bing ja DanDoc
 • 43. Luo tarinasta animaatio AI:n avulla Esimerkkejä: padlet.com/matlaakso/ai powtoon.com • Saat yhteystietoja vastaan oppaan, miten hyödyntää kielimalleja animaation käsikirjoituksessa: www.powtoon.com/guide/chatgpt-prompts-for- video-making www.steve.ai • Kopioi tarina sovellukseen, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym. • AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi. lumen5.com • Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. → Valitse videolle mallipohja. → Sovellus luo ja kuvittaa videon tekoälyä hyödyntäen. • Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata videota. pictory.ai (maksutta kolme animaatiota) • Luo video pitkästä tekstistä, esim. artikkelista.
 • 44. Kuvia tekoälyn avulla • Luo kuvia, joita on vaikea löytää valmiina. • Luovilla aloilla ideoinnin apu. • Vaihtelua kuvapankkikuviin. • Niin uutta, että käyttöehdot muuttuvat usein.
 • 45. Adobe Firefly (beta) Fireflyn avulla voi luoda kuvia mm. Adobe Expressin www.adobe.com/fi/express ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn verkko-sivulla: firefly.adobe.com • Fireflyn selainversiossa kuvia muokataan Adoben kuvista. • Expressissä kuvat luodaan tekstistä. • Beta-vaiheessa kuvia ei saa hyödyntää kaupallisesti.
 • 46. www.canva.com 1. Valitse vasemmalta SOVELLUKSET. 2. Valitse TEKSTISTÄ KUVAKSI. 3. Kuvaile haluamasi kuva sanallisesti, valitse tyyli ja koko. 4. Voit jatkaa kuvan muokkaamista Canvalla, esim. lisätä tekstiä.
 • 47. Tekoälysovelluksia Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. videohighlight.com • Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai kopioitavaksi videon kuvaukseen. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 48. Kerro minulle jotain, mitä sinä osaat tehdä, mutta mitä tekoäly ei osaa!
 • 49. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti materiaalia verkon palveluista. – Tekoälykohdasta löydät Padletin, minne vien huomenna tämän diasarjan. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 • 50. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0