Contenu connexe

TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23

 1. TVT terveystiedon opetuksessa Terveystiedon didaktiikan kurssi Tampereen yliopisto 30.1.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 2. Ohjelma klo 12.15-14.45 Käsiteltäviä teemoja • Opettajan osaaminen • Visualisoi ja osallista • H5P-työkalut, avoin jakaminen ja CC-lisenssit • Mikä vaikuttaa oppimiseen? • Suosittuja sovelluksia opetukseen • Materiaaleja terveystiedon opetukseen
 3. Opettajan monenlainen osaaminen Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia. Tavoitteena opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia.
 4. Aktivoi ja visualisoi työskentelyä esim. Flingalla ja Padletilla
 5. Ajatuskartat www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html Ajatuskarttoja voi tehdä sitä varten suunnitelluilla sovelluksilla, mutta se onnistuu myös tutuilla diapohjilla, esitysgrafiikkatyökaluilla, Flingalla tai Padletilla.
 6. Kuvaa viikon ateriat Prof. Pilvikki Absetzin idea K-M Kauppalan artikkelissa Kolme hyvää elämäntapamittaria päivän Aamulehdessä 30.1.2023. Viikon ruokapäiväkirja • Oppijat kuvaavat omalla kännykällä eikä kuvia jaeta verkkoon. • Mistä mahdollinen vastustus johtuu? Pohdittavaksi viikon kuluttua • Miltä kokonaisuutesi näyttää? • Näetkö valintojesi seurauksia? – Esim. lounas jää syömättä, joten syöt iltapäivällä suklaata nälkään. • Kannustiko kuvaaminen tekemään annoksesta kauniimman, esim. lisäämään värikkäitä kasviksia? • Mikä toimii? Miten vahvistaisit sitä? • Mitä opit? Kannattaako jatkaa? Kuva: RitaE, pixabay.com
 7. www.matleenalaakso.fi/2023/01/tyovuosi-2022.html
 8. Mikä on H5P? H5P (=HTML5 Package) on 60 työkalun kokoelma verkkosisältöjen luomiseen, esim. oppimateriaalit ja automaattisesti tarkastuvat tehtävät. • Toteutettu avoimella lähdekoodilla. • Kannustaa avoimeen jakamiseen. • Suurin osa työkaluista on saavutettavia. • Lue lisää ja katso esimerkkejä: www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html
 9. Creative Commons Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. creativecommons.fi • Kun jaat materiaalejasi. • Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Käytetään laajasti niin opetuksen kentällä kuin esim. julkishallinnossa. Avointa materiaalia • Suomen avoin data: www.avoindata.fi/fi • Kuvia, musiikki, videoklippejä ym: pixabay.com • Metahakukone: search.creativecommons.org • Teemaviikko: jaajotain.wordpress.com Kuva: Anne Rongas, CC BY
 10. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 11. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Yleisin →
 12. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle: unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 13. https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
 14. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 15. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 16. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 17. Sanapilvet Vastaa lyhyesti, mutta monta kertaa: • Mitä kansantauteja tiedät tiedät? • Mitä liittyy korkeaan verenpaineeseen? • Miten mieluiten liikut? • Mitkä terveelliset välipalat maistuvat sinulle? • Mitä verkon sovelluksia käytät viikoittain? • Voit myös kysyä toiveista ja odotuksista tai pyytää palautetta.
 18. Neljä työkalua sanapilviin • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla. • Teamsin Forms on kokouksiin lisättävä sovellus kyselyiden ja yhteisten sanapilvien tekemiseen. • Mentimeter, kun haluat luoda diasarjoja, joihin liität kysymyksiä. Yhtenä kysymystyyppinä on sanapilvi. Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/03/sanapilvet-opetuksessa.html
 19. Adobe Express Luo videoita, verkkojulkaisuja ja erilaisia kuvia. • Maksuton kuluttajaversio, myös kaupalliseen käyttöön (yli 13 v). • GDPR-turvallinen Premium maksutta K12-koulutuksenjärjestäjille. • Yhdessä muokkaaminen onnistuu ja jaettuja sisältöjä voi päivittää. • Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html • Kirjaudu: express.adobe.com/fi-FI/sp (TUNI-tunnuksin Premium).
 20. Adobe Express -videoeditori • Video (max 30 sek/dia) • Teksti (teema määrittää fontin ja tehosteet) • Valokuva (omat tai sovelluksen kautta löytyvät) • Kuvake
 21. OPH / Uudet lukutaidot www.thinglink.com/scene/1653076585995042819 (CC BY-NC-ND)
 22. Human Anatomy 4D-Mixed Reality(iOS) • Voit tarkastella kehoa eri näkökulmista (esim. luusto, lihakset, hermosto). • Voit irrottaa yksittäisiä osia tarkasteluun tai jotta näet, mitä niiden takana on (kuvassa rintalihakset on vedetty sivuun).
 23. Sähköiset kyselyt www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Mielipidekyselyt, harjoitukset, kokeet, aktivointi ja pelillisyys • Microsoft/Google Forms. • Quizizz: monipuoliset monivalinnat ja mahdollisuus lisätä kyselyyn dioja. • Blooket: monivalintavisat, mihin saa yllätyksellisyyttä (tuuria & taitoa) erilaisen pelimoodin avulla, kyselyitä voi tuoda Quizletistä. • Quizlet: sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämis-tehtävät sekä pienryhmille Quizlet livet. • Liikkuvan koulun X-breikki (kuvat)
 24. Blooket - pelillinen monivalinta Ohjeet ja kuva: www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html .
 25. Materiaalia terveystiedon opettajille Ammatilliset FB-ryhmät • Koonti: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot • Kuvan terveystiedon materiaalien koonti löytyy Terveystieto-ryhmän tiedostoista sekä alla mainitulta Annan sivustolta. Anna Haapalaisen terveystiedon sivut, missä linkkejä muiden materiaaleihin • sites.google.com/edu.mikkeli.fi/annanterveystiedonsivut /jaa-materiaali Liito ry:n jäsensivut • Kirjautuen löydät koonnin eri tahojen tuottamista oppimateriaaleista. • Julkisesti on jaettu mm. YouTube-soittolistoja.
 26. www.ruokatutka.fi Ruokaviraston hanke on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. • Materiaalien (CC BY-NC) ohella tarjoaa mm. digitunteja, koulutusvartteja, RuokaLähettiläs-toimintaa ja webinaareja. • www.matleenalaakso.fi/2023/01/ruokatutka-tarjoaa.html
 27. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille, kehittäjinä OKM, OPH ja CSC. • CC-lisensoituja oppimateriaaleja sekä opettajille että oppijoille eri kouluasteille. • Materiaalit ovat löydettävissä myös finna.fi:sta.
 28. www.matleenalaakso.fi • Yli 360 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 29. Valitse kuva, joka kertoo… Heruta ohjaustarvetta ja palautetta • Pyydä reflektioita myös kesken kurssin. • Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 31. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen - lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0