Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 4 Mattias Lundberg

 1. Hur ska allt få plats på gatorna? Stockholms strategier för framkomlighet, cykling och parkering Mattias Lundberg, Trafikkontoret 14-01-10 The Capital of Scandinavia
 2. Stockholm växer rekordsnabbt Befolkning Stockholms län Befolkning Stockholms stad Befolkningsökningen består av både inflyttning och födelseöverskott!
 3. Befolkningsökningen motsvarar ett par bussar om dagen 100 personer i blåbussar, 36 personer per buss 100 personer i bilar, 1,25 personer per bil
 4. Mer folk, men inte fler kvm gata 14-01-10
 5. Tre element i stadens strategi Infrastrukturplanering Trafikplanering Stadsplanering
 6. Stadsplanering Översiktsplanen – Promenadstaden • Bygg tätt • Funktionsblandning • Bygg där kollektivtrafiken har kapacitet • Ge underlag för mer kollektivtrafik • Möjliggör resor med cykel och gång
 7. Infrastrukturplanering Stockholms överenskommelsen • Bygg ut kollektivtrafik • Leda bort stora trafikströmmar • Kopplingar till och från centrala regionen • Kopplingar till och från Arlanda • Koppla ihop regionala kärnor • Ny överenskommelse
 8. Gatuutrymmet räcker inte till allt Trafikplanering
 9. Därför har vi framkomlighetsstrategin A. Fler använda kapacitetsstarka färdmedel (koll, gång, cykel, gods) B. Öka reshastigheten i de kapacitetsstarka färdmedlen och öka restidspålitligheten för alla C. Vägar och gator som attraktiva platser D. Minska negativa effekter av trafiken genom att styra bilanvändning till de resor där de gör mest nytta 14-01-10
 10. Framkomlighetsstrategin i praktiken • • • • • • • • Stombussnätet … Cykel … Parkering … Trängselskatt … Gods – övervakning lastplatser, bättre nyttjade godsfar, godsnätverk Gångtrafik – ökad kunskap och åtgärdsplan Trafiksäkerhetsprogram – hastighetssäkra korsningar mm Ombyggda gator …
 11. Stombuss: Pilotförsök linje 4 14-01-10 SIDAN 11
 12. Cykel: Ökar starkt årsvärde 5-årsmedelvärde 2012 2008-2012 2007-2011 2006-2010 Innerstadssnittet 63 620 56 308 52 360 49 990 Saltsjö-Mälarsnittet 35 240 32 236 30 200 28 270 Citysnittet 69 340 58 660 53 040 48 580 Innerstadssnittet + 7,5% (minst) 14-01-10
 13. Cykel: Cykelmiljarden Stråk med ökad standard 14-01-10 Sida 13
 14. Cykel: Andra åtgärder Cykelparkering Vägvisning Grön våg, inkl visualisering Pumpstationer Lånecyklar Trafikmätningsstationer Nya metoder drift och underhåll Snöröjningsmaskiner Sopmaskiner Högre standard 14-01-10 Sida 14
 15. Trängselskatt: Systemet utvecklas Höjd nivå högtrafik befintlig ring - 35 kr (idag 20 kr) Nytt betalsnitt Essingeleden - 30 kr i maxtimmen Maxavgiften per dygn höjs 14-01-10 Sida 15
 16. Parkering: P-plan innerstaden Ett underlag tas nu fram för ytterstaden 14-01-10 Sida 18
 17. Gatuombyggnad: S:t Eriksgatan 14-01-10 Sida 19
 18. Gatuombyggnad: Klarabergsgatan? 14-01-10 Sida 20
 19. Gatuombyggnad: Danviksbron 14-01-10 Sida 21
 20. Uppsummering • Stockholm utvecklas positivt • Trafik och miljö är en utmaning • Som går att hantera: – – – – – – Bygg tätt och funktionsblandat Förbättra infrastrukturen, särskilt koll Fördela gatuutrymmet klokt Trimma systemet Se över regler Nyttja ekonomiska styrmedel 14-01-10 Sida 22

Notes de l'éditeur

 1. Ett par år gammal, växer nu ännu snabbare. Senaste 6 åren 16-17 tusen jmf ca 10 i prognos.
 2. Hur de nya reser spelar stor roll.
 3. Så här ser stora delar av staden ut. Går inte att bygga mer gata.
 4. Alla delar behövs.
 5. Innerstaden växer utåt. Skapa täthet i tyngdpunkterna.
 6. Ny infra och förstärkt trafikering nödvändigt i en växande stad.
 7. Vi skulle behöva en 45 meter bred gata för att alla funktioner skulle få plats. De flesta huvudgator är 20-30m breda – jfr Hornsgatan ca 25m, Sveavägen ca 32m.
 8. Fördela gatuutrymmet smart. Snabbare för kapacitetsstarka, mer förutsägbart för bil. Miljö, TS och framkomlighet förutsätter även andra styrmedel.
 9. FKS visar målen. Genomför mha handlingsplaner med konkreta åtgärder.
 10. Cykel har viktig roll – särskilt för att ge resmöjligheter. Ökar och vi satsar.
 11. Fortfarande ca -20% trots ökad befolkning och inkomster – anpassningar sker över tid. Folk vet inte ens att de ändrat sig! Stor fördel med ek styrmedel jmf med förbud.
 12. Staden – styr trafiken (undvik söktrafik, proppa inte igen huvudgator, etc). P-bolag – intäkter. BRF – service till de som bor. P-plan för innerstaden genomförs nu – behöver också fundera på ytterstaden. P-avgifters utformning ett eget forskningsområde …
 13. Projektet betalar sig på mindre än ett halvår. Nettonuvärdeskvoten blir 19. Med andra oerhört lönsamt projekt!
 14. Exempel från maj, fram till 07:00 ser vi ingen minskning av trafik
Publicité