Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Objekti i Anatomisë    Anatomia Normale     studion strukturën     e organizmit, në     kofigurimin e sa...
Etimologjia e emërtimit      A n a t o m i a – është       latinizim i emërtimit        grek ana-thomo...
Shkencat bazë anatomike      Struktura e organizmit të      njeriut studiohet në      katër nivele:   ...
Përshkrimi në makroanatomi              Përshkrimi              anatomik i          ...
Mënyra e studimit në anatominë      sistemike         Struktura         anatomike         ...
Metodika e studimit në anatominë    sistemike statike         • Dissectio          cadaverica.    ...
Metodika e studimit në anatominë   sistemike dinamike        • Anatomia         functionalis.     ...
Metodika e studimit në anatominë     topografike         Anatomia         topographica e       ...
Anatomia e aplikuar     Anatomia clinica.     Anatomia e      variacioneve të      normës.     ...
Studimi modern i strukturës në   praktikën klinike         Studimi morfologjik në         imazhëri bë...
Studimi sistemik i strukturës         Organizmi i njeriut         ndërtohet sipas një         rend...
Qeliza   Cellula është uniteti   më i vogël morfo-   funksional, i aftë të   kryejë aktivitet të   pavarur jetës...
Indet  Indet janë grumbullime   qelizore me ngjashmëri   morfologjike dhe   funksione të njëjta. Në   organizmin ...
Indi veshës          Indi epitelial vesh organizmin          nga jashtë (lëkura), si dhe       ...
Indi lidhor          Indi konjuktiv është ind i          kudondodhur, me funksione1     2    lid...
Indi muskulor       Indi muskulor është i       vetmi ind dinamik në1      organizëm, i aftë të     ...
Indi nervor    Indi nervor është    indi, i cili merr    përsipër unifikimin    e organizmit; dhe    harmon...
Organet   Organum është   kooperim indesh për   realizimin e funksioneve   plotësisht të   përcaktuara. Ai ...
Sistemet   Systemae janë   grupe organesh,   hallka të një   zinxhiri funksional,   për kryerjen e një   ...
Sistemi mbulues  • Lëkura ka si funksion:  1. Mbrojtëse mekanike.  2. Termoekuilibrative.  3. Mbrojtëse imunitare....
Sistemi lokomotor      Systema locomotoria ka      funksione mbështetëse,      lëvizëse dhe mbrojtëse   ...
Sistemi Nervor  Systema nervosa është sistem  drejtues i gjithë organizmit të  njeriut. Ai ndahet në: 1. Systema nervos...
Sistemi Tretës     Systema digestiva     është sistemi që     siguron marrjen e     lëndëve ushqyese   ...
Sistemi i Frymëshkëmbimit      Systema Respiratoria është       sistemi që siguron thithjen O2       në...
Sistemi i Qarkullimit të Gjakut       Systema       cardiovascularis       strukturohet nga zemra  ...
Sistemi Urinar     Systema uropoetica     është sistemi filtrues     dhe pastrues i gjakut     nga produkt...
Sistemi Riprodhues     Systema reproductiva     është sistemi i     riprodhimit të     pasardhësit. Ai nda...
Sistemi endokrin    Systema endocrina    realizon unifikimin e    organizmit dhe    harmonizimin e tij me   ...
Sistema Limfatik   Systema lymphatica është   sistem me funksione   imunitare dhe   transportuese të yndyrnave...
Historiku i konsolidimit të terminologjisë   në përshkrimin anatomik sistemik• Anatomia prezantohet në shek. XIX një te...
Terminologjia e përshkrimit anatomik       sistemik• Terminologjia arabe ka peshë specifike shumë të vogël, dhe ja...
Terminologjia arabe në nomenklaturën e sotme anatomike Mjekësia Arabe pak ka kontribuar në drejtim të nomenklaturës, pa...
Terminologjia greke në nomenklaturën e sotme anatomike Nga shkolla hipokratike mbeten në nomenklaturën e sotme anatomik...
Terminologjia latine në  nomenklaturën e sotme anatomike  Struktura anatomike emërtohet nga:•  Ngjashmëria me objekte...
Terma anatomik pa interes në     përkthimin e tyreTerminologjia anatomike inkorporon dhe terma që nuk paraqesin inte...
Rëndësia e përvetësimit korrekt të     terminologjisëNomenklatura anatomike prezantohetme rreth 2000 terma të përgjish...
Pozicioni anatomik i organizmit në studimin topografik të strukturës          Pozicioni anatomik         ...
Përcaktimi holotopik i strukturës  në anatominë topografike        Holotopia – përcaktimi        i regjio...
Përcaktimi skeletotopik i strukturës  në anatominë topografike          Sceletotopia          pozici...
Përcatimi sintopik i strukturës në anatominë topografike      Sintopia e strukturës ka të bëjë      me raportet ...
Studimi dinamik i strukturës në anatominë topografike      1. Lëvizjet e strukturës       bëhen në këto akse ...
Terminologjia në përshkrimin    anatomik topografik statik Në raport me:a. Planum frontalis: anteriorius, posterioriu...
Terminologjia në përshkrimin     topografik dinamik Në zhvendosjen e tyre hapësinore, strukturat lëvizin përreth:a....
Hyrje ne anatomi
Hyrje ne anatomi
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Hyrje ne anatomi

18 611 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Hyrje ne anatomi

 1. 1. Objekti i Anatomisë Anatomia Normale studion strukturën e organizmit, në kofigurimin e saj normal.
 2. 2. Etimologjia e emërtimit A n a t o m i a – është latinizim i emërtimit grek ana-thomos = nëpërmjet prerjes, pasi metodika bazë, për vjeljen e informacionit anatomik, është diseksioni.
 3. 3. Shkencat bazë anatomike Struktura e organizmit të njeriut studiohet në katër nivele: 1. Macroanatomia. 2. Histologia. 3. Biologia molecularis. 4. Embryologia.
 4. 4. Përshkrimi në makroanatomi Përshkrimi anatomik i strukturës bëhet në dy mënyra: • Anatomia systemica. • Anatomia topographica.Përshkrimi Përshkrimi sistemik topografik
 5. 5. Mënyra e studimit në anatominë sistemike Struktura anatomike studiohet në dy gjendje: • Status staticus. • Status dynamicus.
 6. 6. Metodika e studimit në anatominë sistemike statike • Dissectio cadaverica. • Imazhëria. • Endoscopia. • Anatomia comparativa.
 7. 7. Metodika e studimit në anatominë sistemike dinamike • Anatomia functionalis. • Ultrasonographia. • Roentgenoscopia. • Anatomia moshatare.
 8. 8. Metodika e studimit në anatominë topografike Anatomia topographica e studion organizmin të ndarë në regjione. Metodika e studimit: • Dissectio stratificata. • Dissectio axialis.
 9. 9. Anatomia e aplikuar Anatomia clinica. Anatomia e variacioneve të normës. Anatomia artistike. Anatomia sportive.
 10. 10. Studimi modern i strukturës në praktikën klinike Studimi morfologjik në imazhëri bëhet me prerje aksiale: • CT vetëm prerje transversale. • MR prerje transversale, sagitale, dhe frontale. • PET scaner prerje sipas tre planeve hapësinore.
 11. 11. Studimi sistemik i strukturës Organizmi i njeriut ndërtohet sipas një rendi plotësisht, të përcaktuar strukturor: Qeliza Indi Organi Sistemi Organizmi
 12. 12. Qeliza Cellula është uniteti më i vogël morfo- funksional, i aftë të kryejë aktivitet të pavarur jetësor. Ajo karakterizohet nga: Rritja dhe diferencimi. Metabolizmi. Irritabiliteti. Riprodhimi.
 13. 13. Indet Indet janë grumbullime qelizore me ngjashmëri morfologjike dhe funksione të njëjta. Në organizmin e njeriut diferencohen:  Indi epitelial.  Indi lidhor.  Indi muskulor.  Indi nervor.
 14. 14. Indi veshës Indi epitelial vesh organizmin nga jashtë (lëkura), si dhe hapësirat e organeve (mukoza).1 2/a Ai ndahet në: 1. Epitel shumështresor i keratinizuar (lëkura). 2/b 2/c 2. Epiteli i pakeratinizuar (mukozat): a. Shumështresor. b. Njështresor me cilie. 2/d 2/e c. Njështresor pa cilie. d. Epitel i sheshtë. 3 e. Pseudoshtresor. 3. Epitel gjendëror.
 15. 15. Indi lidhor Indi konjuktiv është ind i kudondodhur, me funksione1 2 lidhëse, mbështetëse dhe trofike. 1. Indi lidhor i shkrifët.3 4 2. Indi lidhor elastik. 3. Indi lidhor fibroz. 4. Indi kërcor.5 6 5. Indi kockor. 6. Indi dhjamor. 7 7. Gjaku.
 16. 16. Indi muskulor Indi muskulor është i vetmi ind dinamik në1 organizëm, i aftë të ndryshojë përmasat e tij. Në organizëm diferencohen: 2 1. Indi muskulor i strijuar. 2. Indi muskulor i lëmuar. 3. Indi muskulor kardiak.3
 17. 17. Indi nervor Indi nervor është indi, i cili merr përsipër unifikimin e organizmit; dhe harmonizimin e tij me mjedisin ku jeton.
 18. 18. Organet Organum është kooperim indesh për realizimin e funksioneve plotësisht të përcaktuara. Ai përbëhet nga: 1. Indi bazë funksional. 2. Indi lidhor i shkrifët. 3. Indi trofik. 4. Indi nervor. 5. Indi lidhor elastik. 6. Indi lidhor fibroz.
 19. 19. Sistemet Systemae janë grupe organesh, hallka të një zinxhiri funksional, për kryerjen e një funksioni të caktuar.
 20. 20. Sistemi mbulues • Lëkura ka si funksion: 1. Mbrojtëse mekanike. 2. Termoekuilibrative. 3. Mbrojtëse imunitare. 4. Sekretive (mamma). 5. Absorbuese. • Mukozat kanë si funksion: 1. Mbrojtëse. 2. Absorbuese. 3. Sekretive. 4. Imunitare.
 21. 21. Sistemi lokomotor Systema locomotoria ka funksione mbështetëse, lëvizëse dhe mbrojtëse të organeve vitale. Ai përbëhet nga: 1. Skeleti. 2. Artikulacionet. 3. Sistemi muskulor.
 22. 22. Sistemi Nervor Systema nervosa është sistem drejtues i gjithë organizmit të njeriut. Ai ndahet në: 1. Systema nervosa somatica. 2. Systema nervosa vegetativa. Secili nga këta sisteme ndahet në: a. Systema nervosa centralis. b. Systema nervosa peripherica.
 23. 23. Sistemi Tretës Systema digestiva është sistemi që siguron marrjen e lëndëve ushqyese nga mjedisi dhe absorbimin e tyre në gjak, apo limfë.
 24. 24. Sistemi i Frymëshkëmbimit Systema Respiratoria është sistemi që siguron thithjen O2 në gjak për proceset e metabolizmit, si dhe nxjerr CO2 nga gjaku në mjedis. Ai i realizon funksionet e veta nëpërmjet dy proceseve funksionale: a. Inspiratio – frymëmarrja. b. Expiratio – frymënxjerrja.
 25. 25. Sistemi i Qarkullimit të Gjakut Systema cardiovascularis strukturohet nga zemra dhe enët në të cilat qarkullon gjaku, dhe ka si funksion transportimin e lëndëve ushqimore dhe O2 në nivelin qelizor.
 26. 26. Sistemi Urinar Systema uropoetica është sistemi filtrues dhe pastrues i gjakut nga produktet e fundit të metabolizmit, si dhe ekstragues i këtyre produkteve në mjedis.
 27. 27. Sistemi Riprodhues Systema reproductiva është sistemi i riprodhimit të pasardhësit. Ai ndahet në: • Systema reproductiva feminina. • Systema reproductiva masculina.
 28. 28. Sistemi endokrin Systema endocrina realizon unifikimin e organizmit dhe harmonizimin e tij me mjedisin ku jeton në rrugë biokimike. Hormonet janë mediatorët e këtij sistemi, që prodhohen në gjendrat endokrine.
 29. 29. Sistema Limfatik Systema lymphatica është sistem me funksione imunitare dhe transportuese të yndyrnave në organizëm. Ai përbëhet nga: a. Vasae lymphaticae. b. Organi lymphopoetici. c. Tonsillae. d. Lymphonodi.
 30. 30. Historiku i konsolidimit të terminologjisë në përshkrimin anatomik sistemik• Anatomia prezantohet në shek. XIX një terminologji konfuze dhe jo të centralizuar.• Në vitin 1894 bëhet tentativa e parë unifikuese e terminologjisë në Nomenklaturën Anatomike të Bazelit.• Nëvitin 1955 Kongresi i Anatomisë së Parisit sanksionon Nomenklaturën e Parisit, ku eleminohen shumë emra autorësh dhe çdo emërtim mbetet i latinizuar.• Në fundin e shek. XX haset në USA një tendencë fraksioniste e Kongresit të Parisit, e cila sanksionon Nomini Anatomici.
 31. 31. Terminologjia e përshkrimit anatomik sistemik• Terminologjia arabe ka peshë specifike shumë të vogël, dhe janë mbeturina të importuara nga përdorimi i gjerë i literaturës arbe në shekujt XII – XVII në evropë.• Terminologjia greke është më e gjerë në anatomi, pasi shumë terma të kulturës romake u importuan dhe latinizuan nga Shkolla Hipokratike.• Terminologjia latine është nomenklatura sunduese në anatomi, pasi krijuesit e erës moderne anatomike në Evropë, përdorën terminologjinë latine të kishës.
 32. 32. Terminologjia arabe në nomenklaturën e sotme anatomike Mjekësia Arabe pak ka kontribuar në drejtim të nomenklaturës, pasi nomenklatura anatomike arrin thuajse e konsoliduar në fundin e mijëvjeçarit të parë të erës sonë. Në nomenklaturën e sotme mbeten në përdorim pak terma arabë, si:• Saphena – e qartë, e kthjellët.
 33. 33. Terminologjia greke në nomenklaturën e sotme anatomike Nga shkolla hipokratike mbeten në nomenklaturën e sotme anatomike:• Emërtime mitologjike – tendo Achili, caput Medusae, os Priapi, mons Veneris, etj.• Emërtime greke të pandryshuara –phalanx, symphysis, trachea, coracoidea, hyoidea, etj.• Emërtime greke të latinizuara – pyelon, anconeus, sympathicus, epistropheus, etj.
 34. 34. Terminologjia latine në nomenklaturën e sotme anatomike Struktura anatomike emërtohet nga:• Ngjashmëria me objekte: manubrium, ensiformis, ramus, cuneiformis, capsula, cauda, columna, crista, falx, folium, fonticulus, musculus, pisiformis, etj.• Funksioni që kryen: supinatoris, pronatoris, adductoris, abductoris, flexoris, extensoris, constrictoris, etj.• Vendi që zë në regjionin përkatës: femoralis, brachialis, antebrachialis, interossei, centralis, basilaris, medialis, lateralis, etj.• Forma dhe madhësia: teres, quadratus, rotundus, ovalis, triangularis, longus, brevis, magnus, cribriformis, etj.
 35. 35. Terma anatomik pa interes në përkthimin e tyreTerminologjia anatomike inkorporon dhe terma që nuk paraqesin interes formues në përkthimin e tyre, pasi:• Një përkthim korrekt të shkëput nga vizioni i strukturës: sinovium, parenchyma, tibia, lympha, glandula, pia mater, etj.• Emërtime të pasakta, që mbeten në përdorim për shkak të lashtësisë: arteria, neuron, etj.
 36. 36. Rëndësia e përvetësimit korrekt të terminologjisëNomenklatura anatomike prezantohetme rreth 2000 terma të përgjishëm dhe5200 terma specialë, përvetësimi dhepërdorimi korrekt i të cilave zë një vendtë rëndësishëm në formimin dhekonsolidimin e mjekut.
 37. 37. Pozicioni anatomik i organizmit në studimin topografik të strukturës Pozicioni anatomik është: Trupi në këmbë, me thembra të bashkuara dhe shputa të larguara me 30 , krahë të bashkuar me trupin dhe pëllëmbë, që shohin anteriorisht.
 38. 38. Përcaktimi holotopik i strukturës në anatominë topografike Holotopia – përcaktimi i regjionit të organizmit në të cilin ndodhet struktura. Për përcaktimin holotopik të strukturës, organizmi i njeriut ndahet në regjione.
 39. 39. Përcaktimi skeletotopik i strukturës në anatominë topografike Sceletotopia pozicion strukturën anatomike në raport me skeletin. Sceletotopia përcakton dhe madhësinë relative të strukturës.
 40. 40. Përcatimi sintopik i strukturës në anatominë topografike Sintopia e strukturës ka të bëjë me raportet e strukturës me strukturat anatomike fqinjë. Për përcaktimin sintopik përdoren tre plane anatomike: • Planum frontalis. • Planum sagitalis. Planum medianum  është plani sagital i linjës së simetricitetit të organizmit. • Planum horizontalis.
 41. 41. Studimi dinamik i strukturës në anatominë topografike 1. Lëvizjet e strukturës bëhen në këto akse hapësinore: 1 • Axis longitudinalis. • Axis sagitalis. • Axis transversalis. 2. Lëvizje rreth një pike në 2 një aks të ndërmjetëm.
 42. 42. Terminologjia në përshkrimin anatomik topografik statik Në raport me:a. Planum frontalis: anteriorius, posteriorius, volaris, palmaris, plantaris, dorsalis, ventralis, etj.b. Planum horizontalis: superiorius, inferiorius, cranialis, oralis, caudalis, analis, etj.c. Planum sagitalis: medialis, lateralis, intermedius, medianus, etj.d. Stratificatio anatomica: superficialis, profundus, internus, externus, etj.e. Centrum anatomica corporis: proximalis, distalis, etj.
 43. 43. Terminologjia në përshkrimin topografik dinamik Në zhvendosjen e tyre hapësinore, strukturat lëvizin përreth:a. Axis longitudinalis: rotatio externa, rotatio interna, pronatio, supinatio, etj.b. Axis transversalis: flexio, extensio, anteflexio, retroflexio, platoflexio, dorsoflexio, etj.c. Axis sagitalis: abductio, adductio, lateroflexio sinistra, lateroflexio dextra, etj.d. Punctum fixum: circumductio, etj.

×