Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mutageni faktori okoline

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Mutageni faktori sredine
Mutageni faktori sredine
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité
Publicité

Mutageni faktori okoline

 1. 1.  Mutagen - kombinacija hemijske, biološke ili fizičke prirode, koja može direktno ili indirektno oštetiti nasljedne strukture ćelije. Mutacija - strukturna ili složena promjena u DNK organizma (u nizu nukleotida, hromozoma, genoma) koja se desila spontano ili je indukovana mutagenom.  Većina mutacija izaziva rak (kancer), pa se mutageni faktori nazivaju i kancerogenim faktorima.
 2. 2.  Faktori nastanka kancera (mutageni) mogu djelovati pojedinačno ili udruženo, dovodeći do promjena koje vode ka nastanku kancera.  Od izloženosti faktoru ili faktorima nastanka kancera, do pojave klinički manifestne bolesti može da prođe 10 i više godina. •Mutageni mogu izazvati zloćudnu preobrazbu nakon ulaska u stanicu, gdje uzrokuju hromoskomska oštećenja ili aktiviraju onkogene. •Na djelovanje kancerogenih tvari mogu se nadovezati drugi čimbenici koji djeluju kao promotori i proizvode dodatne promjene u stanicama, iako sami nisu kancerogeni, ali djeluju na sintezu DNA i umnažanje stanica.
 3. 3.  Po prirodi pojave razlikuju se: Fizički Hemijski Biološki mutageni. Egzogeni (spoljašni faktori iz okoline) Endogeni (unutrašni, formirani u procesu vitalne aktivnosti)
 4. 4.  Hemijski mutageni uključuju: • jaki oksidanti ili redukcioni agensi (na primer, nitrati, nitriti, reaktivne vrste kiseonika); • sredstva za alkilaciju (npr. Jodoacetamid); • pesticidi (na primjer, herbicidi, fungicidi); • Neki prehrambeni aditivi (na primer, aromatični ugljovodonici, ciklamati); • proizvodi prerade nafte; • organski rastvarači; • lekovi (npr. Citostatici, lekovi koji sadrže živu, imunosupresivi) i druga hemijska jedinjenja.
 5. 5.  Fizički mutageni uključuju: • jonizujuće zračenje • radioaktivni elementi • Ultravioletno zračenje • Pretjerano visoka ili niska temperatura.
 6. 6.  Biološki mutageni uključuju: • Neki virusi (boginje, rubeola, influenca); • metabolički proizvodi (npr. Proizvodi za peroksidaciju lipida); • antigeni određenih mikroba i parazita.
 7. 7.  1920 godine Herman Muller je otkrio da X-zrake izazivaju mutacije kod vinske mušice.  I naučnik Rontgen koji je otkrio X-zrake, obolio je od karcinoma kože. Spontane mutacije Indukovane (potaknute) mutagenima
 8. 8. Karcinogeni su supstance koje potiču zloćudan rast ćelije.  Vrste raka Leukemija (koštana srž) Sarkom (kost) Karcinom Limfom (limfni čvorovi)
 9. 9. GHS(Globally HarmonisedSystem)  Kategorija 1A Tvari za koje se zna da uzrokuju nasljedne mutacije – dokazane epidemiološkim studijama na ljudima  Kategorija 1B Tvari za koje se smatra da uzrokuju nasljedne mutacije – dokazano testovima iv vivo na nasljednim zametnim  Kategorija 2 Tvari za koje je moguće da uzrokuju nasljedne mutacije – dokazane testovima in vivo mutagenosti na somatskim.  Kategorija 1 Tvari za koje se zna da su mutagene za čovjeka.  Kategorija 2 Tvari za koje se smatra da su mutagene za čovjeka  Kategorija 3 Tvari za koje je moguće da izazivaju mutagene učinke. Europska klasifikacija
 10. 10. Hemijskikarcinogeni  Najčešći karcinogeni - policiklički aromatski ugljikovodici.  Hemijski prirodni karcinogeni  ALKALOIDI  MIKOTOKSINI  Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH).  Aromatski azo spojevi.  Aromatski amino spojevi.  Nitroso spojevi i nitramini.  Metali, metaloidi i anorganske soli.
 11. 11. Ovisno o prirodi djelovanja na tijelu, kemijski karcinogeni podijeljeni su u tri skupine: •karcinogeni koji uzrokuju tumore prvenstveno na mjestu primjene; •karcinogeni udaljenog selektivnog djelovanja, uzrokujući tumor u jednom ili drugom organu; •karcinogeni višestrukih djelovanja, izazivajući razvoj tumora različite morfološke strukture i različitih organa. Mogu da promijene hemijsku prirodu azotnih baza u DNK pa da u toku replikacije dolazi do pogrešnog sparivanja baza. Mogu da dovedu i do pojave duplikacija i delecija čime se mijenja okvir čitanja genetičkog koda za određeni protein.
 12. 12.  Danas se zna da su neki lijekovi također mutageni.  To su npr. citostatici ili antitumorski lijekovi.  U antitumorske lijekove ubrajamo različite kemijski nesrodne skupine spojeva koji mogu zaustaviti rast tumorske mase narušavanjem staničnog ciklusa ili izazivanjem smrti stanica u fazi aktivnog rasta.  Njihova su farmakološka svojstva međutim povezana s potencijalnim genotoksičnim rizicima.  U antitumorske lijekove ubrajamo:  Alkilirajuća sredstva  Antimetaboliti su citostatici  Antitumorski antibiotici se ugrađuju između parova baza u DNA, te time narušavaju sintezu i/ili funkciju nukleinske kiseline (npr. aktinomicin D).  Klinička i laboratorijska istraživanja pokazuju da su gotovo svi antitumorski lijekovi mutageni, kancerogeni (nastanak tumora) ili teratogeni (djelovanje na embrij) za životinje i čovjeka.
 13. 13.  Kalorijska vrijednost prehrane ima vrlo značajnu ulogu u karcinogenezi tj. mutagenezi.  Ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom (25% više od normalne) skloniji su nastanku tumora od onih s normalnom tjelesnom težinom.  Vitamini A i E (antioksidansi) inhibiraju karcinogenezu u eksperimentalnih životinja.  Elementi u tragovima poput selenija i cinka također inhibiraju karcinogenezu, a ako ih nema u prehrani može doći do povećane indukcije tumora u eksperimentalnih životinja.  Neki biljni derivati (derivati indola, flavona) koje imaju biljke iz porodice kupusnjače (kupus, cvjetača, brokoli) inhibiraju nastanak tumora. Ishrana bogata mastima izaziva stvaranje tumora dojke u laboratorijskih štakora. Gojanznost povećava rizik za nastanak tumora dojke!
 14. 14. Umjetni zaslađivači su karcinogeni? ASPARTAM
 15. 15. Keks,čipsipomfrit?  AKRILAMID  Nedavno utvrđeno da je sastavni dio brojnih namirnica.  Nastaje kao nus proizvod prilikom prženja i pečenja hrane.  Nastaje kada namirnica sadrži aminokiselinu ASPARAGIN.
 16. 16. Vina su karcinogena?  Francuske i Njemačke organizacije su odabrale nasumično 40 različitih vrsta vina, da se uvjere da li sadrće tragove pesticida.  Utvrđeno prisustvo 24 različite vrste pesticida od kojih je 5 u EU označeno karcinogenim.  Testirana čak i 2 skupa vina (cijena 200e 1 l.)
 17. 17. Acetaldehid  Svud je prisutan kao metabolit običnog etanola.  U prirodi ga nalazimo u zrelom voću i povrću (npr. rajčice), kruhu, kavi itd.  Naravno da će u organizmu nastati nakon ispijanja alkoholnih pića iz etanola. Neki čak smatraju da acetaldehid ima važnu ulogu u procesu javljanja ovisnosti o alkoholu.  Nalazi se također u okolišu (zrak i vode), pa ga je naprosto nemoguće izbjeći u životu. Bio je oduvijek prisutan u namirnicama biljnog podrijetla, pa je stalni pratitelj ljudi još iz ranog Kamenog doba.  Ako pijete alkoholna pića etanol će se sigurno metabolizirati preko acetaldehida i može ga se naći u krvi manjih ili većih ovisnika o alkoholu. Tko god pije alkohol izložen je djelovanju acetaldehida.  Problem je u tome što uopće nije moguće izbjeći unos acetaldehida u organizam čovjeka, bez obzira na to da li on pretjeruje u ispijanju vina ili u gutanju voća poput npr. breskvi ili ananasa.  Ne postoji čak niti način prekida unosa te kemikalije u organizam zbog već rečenih razloga. Toksikolozi kažu da je on karcinogen skupine III.
 18. 18. Mozzarelajekarcinogena?  DIOXIN  Utvrđena viša stopa dioxina od dopuštene.  Najaktivnija forma dioxina jaTCDD, određen kao apsolutni karcinogen za ljude.
 19. 19. Fizički mutageni  Fizički mutageni su različite vrste zračenja čiji efekat na ćeliju zavisi od faze ćelijskog ciklusa.  Ćelije u diobi su osjetljivije jer su tada hromozomi kondenzovani.  Od nejonizujućeg zračenja najveći efekat ima UV (ultraljubičasto) zračenje Sunca.  Dovodi do pojave oštećenja DNK u ćelijama kože što uzrokuje rak tih ćelija. 1. Adicija - dodatak jednog ili više nukleotidnih parova 2. Delecija - gubitak jednog ili više nukleotidnih parova 3. Supstitucija - zamjena jednog nukleotidnog para drugim
 20. 20. Mobiteli oštećuju spolne stanice?  Oštećenje spolnih stanica  Fragmentaciju DNA  Biološku srmt ćelije  Eksperimenti su provođeni sa vinskim mušicama koje su 6 dana ozračivane u laboratoriju.  10x veće odumiranje stanica kod ozračenih mušica nego kod kontrolnih.  Izloženost zračenju mobilnih telefona oštećunje živčane stanice u mozgu kod laboratorijskih miševa.  Oštećuje neurone vezane za pamćenje i učenje.
 21. 21. Virusi kao mutageni faktori  35% vrsta raka uzrokuju virusi.  Viralna karcinogeneze je sljedeća:  virus ulazi u stanicu; njegov genetički materijal je fiksiran u stanici fizičkom integracijom sa staničnom DNA;  postoje specifični geni kao dio virusnog genoma - onkogeni čiji proizvodi su odgovorni za neposredno transformacije normalne stanice u tumoru;  onkoproteini - proizvodi od onkogena -
 22. 22.  RNK virus mora prvo prepisati RNK na DNK, a zatim umetnuti genetski materijal u stanice domaćina DNK.  Reverzna transkripcija.
 23. 23. HVALA NA PAŽNJI

×