Si te bejme hulumtim

Menaxherat
MenaxheratVolunteer à Menaxherat
Si te bejme hulumtim?
Udhezime per shkrimin e punimit akademik
Cfare duhet te permbaj nje punim
hulumtues (akademik)
• Te definohet qarte qellimi / teza e hulumtimit
• Te definohet metodologjia e punes
• Te kete strukture te qarte
• Te kete analize analitike te te dhenave te
mbledhura nga burimet e ndryshme
• Te nxjerre perfundime dhe rekomandime
lidhur me fushen per te cilen eshte bere
hulumtimi
Struktura e punimit akademik
Hyrje : qellimi dhe objektiva e hulumtimit
Ne hyrje duhet te qartesohet teza e hulumtimit (qellimi i kerkimit)
Metodologjia dhe Literatura: Te pershkruhet metodologjia e
punes (kualitative/kuantitative); literatura e shfrytezuar
Gjetjet e kerkimit : prezentimi i te dhenave te cilat nxjerren gjate
procesit te kerkimit
Analiza e gjetjeve: te prezentohen te dhenat permes nje analize te
terthorte te gjetjeve ( mendimi kritik kerkohet ne kete pjese)
Konkluzionet/Perfundimi-Rekomandimet: perfundimet qe mund
te nxirren duke u bazuar ne te dhenat e gjetura
Metodat e hulumtimit
• Metoda kualitative (pershrkuese)
• Metoda kuantitative (informacione precize,
statistika)
Shfrytezimi i Literatures
• Plagjiature do te denohet
• Nuk lejohet te perdoret Wikipedia
• Te gjitha burimet duhet te jene te besueshme
• Se paku pese (5) burime kerkohen te perdoren gjate shkrimit te punimit
• Punimi duhet te jete i gjate 4-5 faqe (Krizat ekonomike: min 5 faqe)
• Citimi i informacionit te marre nga burimet duhet te behet permes footnotes në fund të faqes
dhe literatura e shfrytëzuar në fund të shkrimit (mund te perdoren edhe menyra tjerat te citimit
ne text)
• Literatura duhet cituar sipas kësaj rënditje:
Emri i autorit, inicialet e emrit të dytë ( nëse ka) dhe mbiemri, i ndjekur nga një presje.
Titulli i librit, i nënvizuar
Vendi dhe data e botimit, i ndarë nga një presje dhe i mbyllur në kllapa, më pas i ndjekur nga
një presje.
Numri i vëllimit, me numra të mëdhej romakë dhe i ndjekur nga një presje.
Numrat e faqeve, të ndjekur me nga një pikë.
Rregullat qe duhet respektuar
• Punimi duhet te jete i gjate 4-5 faqe (Faqja e
literatures se shfrytezuar dhe permbajtja nuk
llogariten ne vellimin e punimit)
• Te permbaje se paku 5 burime
• Punimi duhet të të jetë i shkruara me: Times
New Roman, madhësia e fontit: 12; 1,5 Line
Spacing; formati A4.
• Afati per dorezim: shiko listen
Kontakti
Lidhur me veshtiresite gjate hulumtimit:
argjiroramosaj@gmail.com
1 sur 7

Recommandé

Etika e sjelljesEtika e sjelljes
Etika e sjelljesAnida Ago
16.9K vues2 diapositives
Hulumtimi ShkencorHulumtimi Shkencor
Hulumtimi ShkencorMirsim Tovërlani
17.2K vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances(20)

Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI19.8K vues
Leter motivimi Leter motivimi
Leter motivimi
Anida Ago185.8K vues
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTERMANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
#MesueseAurela Elezaj23.5K vues
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencat
Valbona Imeraj69.8K vues
Llojet e shkrimitLlojet e shkrimit
Llojet e shkrimit
Menaxherat26.7K vues
E Drejta E PunesE Drejta E Punes
E Drejta E Punes
bande754.3K vues
Sociologjia - SlideShareSociologjia - SlideShare
Sociologjia - SlideShare
Doniza Maliqi7.2K vues
FILOZOFIA FILOZOFIA
FILOZOFIA
#MesueseAurela Elezaj25.8K vues
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit
Valmir Nuredini218.6K vues
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema46.8K vues
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku32.7K vues
E DREJTA KUSHTETUESE E DREJTA KUSHTETUESE
E DREJTA KUSHTETUESE
Refik Mustafa28.2K vues
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
#MesueseAurela Elezaj92.7K vues

Si te bejme hulumtim

  • 1. Si te bejme hulumtim? Udhezime per shkrimin e punimit akademik
  • 2. Cfare duhet te permbaj nje punim hulumtues (akademik) • Te definohet qarte qellimi / teza e hulumtimit • Te definohet metodologjia e punes • Te kete strukture te qarte • Te kete analize analitike te te dhenave te mbledhura nga burimet e ndryshme • Te nxjerre perfundime dhe rekomandime lidhur me fushen per te cilen eshte bere hulumtimi
  • 3. Struktura e punimit akademik Hyrje : qellimi dhe objektiva e hulumtimit Ne hyrje duhet te qartesohet teza e hulumtimit (qellimi i kerkimit) Metodologjia dhe Literatura: Te pershkruhet metodologjia e punes (kualitative/kuantitative); literatura e shfrytezuar Gjetjet e kerkimit : prezentimi i te dhenave te cilat nxjerren gjate procesit te kerkimit Analiza e gjetjeve: te prezentohen te dhenat permes nje analize te terthorte te gjetjeve ( mendimi kritik kerkohet ne kete pjese) Konkluzionet/Perfundimi-Rekomandimet: perfundimet qe mund te nxirren duke u bazuar ne te dhenat e gjetura
  • 4. Metodat e hulumtimit • Metoda kualitative (pershrkuese) • Metoda kuantitative (informacione precize, statistika)
  • 5. Shfrytezimi i Literatures • Plagjiature do te denohet • Nuk lejohet te perdoret Wikipedia • Te gjitha burimet duhet te jene te besueshme • Se paku pese (5) burime kerkohen te perdoren gjate shkrimit te punimit • Punimi duhet te jete i gjate 4-5 faqe (Krizat ekonomike: min 5 faqe) • Citimi i informacionit te marre nga burimet duhet te behet permes footnotes në fund të faqes dhe literatura e shfrytëzuar në fund të shkrimit (mund te perdoren edhe menyra tjerat te citimit ne text) • Literatura duhet cituar sipas kësaj rënditje: Emri i autorit, inicialet e emrit të dytë ( nëse ka) dhe mbiemri, i ndjekur nga një presje. Titulli i librit, i nënvizuar Vendi dhe data e botimit, i ndarë nga një presje dhe i mbyllur në kllapa, më pas i ndjekur nga një presje. Numri i vëllimit, me numra të mëdhej romakë dhe i ndjekur nga një presje. Numrat e faqeve, të ndjekur me nga një pikë.
  • 6. Rregullat qe duhet respektuar • Punimi duhet te jete i gjate 4-5 faqe (Faqja e literatures se shfrytezuar dhe permbajtja nuk llogariten ne vellimin e punimit) • Te permbaje se paku 5 burime • Punimi duhet të të jetë i shkruara me: Times New Roman, madhësia e fontit: 12; 1,5 Line Spacing; formati A4. • Afati per dorezim: shiko listen
  • 7. Kontakti Lidhur me veshtiresite gjate hulumtimit: argjiroramosaj@gmail.com