Ushtrime - Kontabilitet

31 377 vues

Publié le

Ushtrime nga lenda e Kontabilitetit

Publié dans : Formation
0 commentaire
5 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
31 377
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
321
Commentaires
0
J’aime
5
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Ushtrime - Kontabilitet

  1. 1. Bazat e Kontabilitetit Ushtrime Mësimdhënëse; Mr.sc. Arta Selmanmusa
  2. 2. <ul><li>Shitja dhe blerja e mallrave </li></ul><ul><li>1. Kompania “X” shet mallra më para të gatshme në vlerë prej 1.300 €. </li></ul><ul><li>2. a) Kompania “X” shet mall me afat pagese në vlerë prej 5.400 €. </li></ul><ul><li>b) Blerësi ka paguar borxhin në para të gatshme. </li></ul><ul><li>3. Blejmë një makinë në vlerë prej 8.800 €, në të gatshme. Gjendja fillesatare në arkë është 9.000 €. </li></ul><ul><li>4. a) Kemi blerë mall me afat pagese në vlerë prej 1.500 €. </li></ul><ul><li>b) Është paguar borgji ndaj furnitorëve më para të gatshme. Gjendja fillestare në arkë është 1.900 €. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Rita i shet mall Fatonit me afat pagese në vlerë prej 6.000€ duke i ofruar atij zbritje 6% në rast të pagesës së mëhershme. Fatoni e shfrytëzon këtë ofertë. </li></ul><ul><li>Iliri bleu mall me afat pagese nga Zana në vlerë prej 4.000€. Zana i ofroi Ilirit 8% zbritje për pagesë të parakohshme. Iliri vendosë ta shfytëzojë këtë ofertë. </li></ul><ul><li>Janë vlerë 10 makina nga 6.000€ për cdonjerën. Tri nga ato nuk i kanë pasur cilësitë e kërkuara, prandaj blerësi ka vendosur t’I kthejë ato. </li></ul><ul><li>Kemi shitur mall më 3 nëntor në vlerë prej 42.000€, ndërkohë na është kthyer malli në vlerë prej 10.000€, ngase nuk iu është përshtatur blerësve. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>9. Kemi shitur mall me kredi në vlerë prej 80.000€, me afat pagese 30 ditë. Në fund të periudhës kontabël konstatohet që shuma nga klientët që nuk do ta paguajnë borxhin është 5.000€. Pjesa tjetër e borxhit do të paguhet në llogarinë e arkës së kompanisë. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>10. Për një kompani të re viti afarist përfundon më 31 dhjetor 2004. Premia e sigurimit në një shumë prej 1,000 €, është paguar më 1 prill 2004, për periudhën njëvjeqare, d.m.th. deri më 31 mars 2005. </li></ul><ul><li>Si do të ishin regjistrimet më 1 prill, në fund të vitit afarist dhe në fund të periudhës njëvjeqare? </li></ul>
  6. 6. <ul><li>11. Më 1 Janar 2005, një botues revistash pranoi nga një konsumator një pagesë prej 2.200€ në avanc nga një klient, për një abonim dyvjeqar të revistës. </li></ul><ul><li>Më 30 Janar 2009 nevojiten regjistrime rregulluese të transaksioneve? </li></ul>
  7. 7. <ul><li>12. Më 1 Janar 2005, kemi nënshkruar një kontratë me një kompani së cilës do t’i ofrojmë shërbime kontabiliteti. Paratw nw vlerw prej 2,500€, pwr shwrbimin e ofruar do t’i merrw me 31 tetor 2005. </li></ul><ul><li>Regjistroni transaksionet? </li></ul>
  8. 8. <ul><li>13. Kompania merrë hua më 1 maj 2006, me afat maturimi deri me 31 tetor 2007, në vlerë prej 20.000 €, më një normë të interesit prej 8%, për një periudhë kohore prej një vjet e gjysmë. </li></ul><ul><li>Regjistroni pranimin e huasë, interesin si dhe pagesën e këstit të parë dhe interesin për muajin e parë? </li></ul>

×