Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kaikille kieliä keväästä 2020

84 vues

Publié le

Kaikille kieliä keväästä 2020

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kaikille kieliä keväästä 2020

 1. 1. Kaikille kieliä keväästä 2020 - ajankohtaista perusopetuksen A1-kielen ops-muutostyöstä Annamari Kajasto, opetusneuvos Educa, 103 26.1.2019
 2. 2. Valtionavustushaku perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan A1-kielen opetuksen täydennyskoulutuksen järjestämiseen • haku on auki 21.12.2018–15.2.2019 • avustusta voivat hakea • ne perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät ole saaneet valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2017–2018 • täydennyskoulutusta tarjoavat tahot • haettavissa yhteensä 2 miljoonaa euroa vuosien 2019–2020 aikana. • tiedotustilaisuus 1.2.2019 klo 12–14. Opetushallituksessa. Tilaisuus striimataan. https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke •30/01/2019 Opetushallitus 2 Kieltenopettajien tutor- haku auki maaliskuussa 2019 - haettavissa samalla valtionavustusta myös täydennyskoulutusten järjestämiseen
 3. 3. Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusuunnitelmatyön eteneminen Opetushallituksessa
 4. 4. 30/01/2019 Opetushallitus 4
 5. 5. Valtioneuvoston päätös (20.9.2018) https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-paatti-peruskoulun- tuntimaaran-kasvattamisesta-kieltenopetus-alkaa-jatkossa-jo-ensimmaiselta-luokalta Kaikki Suomen ekaluokkalaiset aloittavat vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun 1. luokan keväällä 1.1.2020 alkaen Muutoksia perusopetus- ja tuntijakoasetuksiin A1-kielen opetukseen lisätään tunteja - 2 vvt vuosiluokille 1–2 • Opetuksen järjestäjät saavat valtionosuuden opetuksen rahoittamiseen 10.8.2018 asti oli mahdollisuus lausua asetuksesta (lausuntopalvelu.fi), 26 lausuntoa 30/01/2019 Opetushallitus / Annamari Kajasto 5 Opetuksen järjestäjä voi päättää, mitä kieltä/kieliä tarjotaan A1- kielenä
 6. 6. Asetusmuutokset Valtioneuvoston päätös (20.9.2018) Perusopetusasetus ”Perusopetusta annetaan oppilaalle ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla keskimäärin 20 (…) tuntia työviikossa” • aiemmin keskimäärin 19 tuntia työviikossa • perusopetuksessa annettava oppimäärä kasvaa nykyisin säädetystä • lisäys ei vähennä muuta opetusta 30/01/2019 Opetushallitus / Annamari Kajasto 6
 7. 7. Asetusmuutokset Valtioneuvoston päätös (20.9.2018) Tuntijakoasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793 30/01/2019 Opetushallitus / Annamari Kajasto 7
 8. 8. Varhennetusta kieltenopetuksesta usein kysyttyjä kysymyksiä (OKM) https://minedu.fi/kielen-opetuksesta-kysyttya 30/01/2019 Opetushallitus 8
 9. 9. Tietoa Opetushallituksen verkkosivuilla • https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/opetushallitus_on_avan nut_verkkokyselyn_perusopetuksen_ensimmaisen_ja_toisen_luokan_kielten_o petuksesta 30/01/2019 Opetushallitus 9
 10. 10. Opetushallitus on saanut tehtäväkseen laatia vuosiluokkien 1-2 toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen A1-oppimäärän opetukseen • oppiaineen tehtävän • opetuksen tavoitteet • opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 30/01/2019 Opetushallitus 10
 11. 11. Kokemusta ja osaamista varhennetusta kieltenopetuksesta löytyy jo 11 Tuntijakopäätös 1994 • vieraan ja toisen kotimaisen kielen opetus on voitu varhentaa alkamaan jo ennen 3. luokkaa opetuksen järjestäjän päätöksellä Paljon osaamista • varhentamisen kielten kärkihankkeissa • kunnissa ja kouluissa (n. 30 % varhentanut A1-kielen opetusta 2016) • ? Miten osaaminen käyttöön opetussuunnitelmatyössä?
 12. 12. Verkkokysely ensimmäisen ja toisen luokan kielten opetuksesta Opetushallituksen verkkosivuilla • https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/opetushallitus_on_avan nut_verkkokyselyn_perusopetuksen_ensimmaisen_ja_toisen_luokan_kielten_o petuksesta • Kysely verkossa 29.11.-21.12.2018 • Saatiin 5 000 vastausta, suurin osa vastaajista huoltajia ja oppilaita • Kyselyn tulokset hyödynnetään ops-työssä ja julkaistaan esim. blogina 30/01/2019 Opetushallitus 12
 13. 13. Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen ops-työ Opetushallituksessa VOPS-tiimi • annamari.kajasto@oph.fi paula.mattila@oph.fi yvonne.nummela@oph.fi terhi.seina@oph.fi karoliina.inha@oph.fi kati.costiander@oph.fi VOPS-työryhmässä 14 nimettyä jäsentä • opettajia, tutkijoita, opetustoimen asiantuntijoita, hankekordinaattoreita • osaamista kaksikielisestä opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vl:n 1-2 kieltenopetuksesta, eritysiopetuksesta, varhentamisen kielten kärkihankkeesta 30/01/2019 Opetushallitus 13
 14. 14. Aikataulu Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden muutostyön eteneminen • 06/2018 Suunnittelu käynnistynyt Opetushallituksessa (VOPS-tiimi) • 7.6.2018 Pyöreän pöydän keskustelu varhennetusta kielten opetuksesta sidosryhmille • 24.9.2018 Sidosryhmien 1. kuuleminen • 26.9.2018 VOPS-työryhmän asettaminen, yht. 8 kokousta • 17.1.2019 Sidosryhmien 2. kuuleminen • 5.3.2019 Perusteluonnos lausuntokierrokselle • 8.4.2019 Sidosryhmien 3. kuuleminen • 1.5.2019 Opetussuunnitelman perusteiden muutokset valmiit • 31.12.2019 Paikalliset opetussuunnitelmat valmiit • 1.1.2020 Paikalliset opetussuunnitelmat käyttöön 30/01/2019 Opetushallitus 14
 15. 15. Opetussuunnitelmatyön alustavia linjauksia Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen ops-perusteiden muutostyö (VOPS)
 16. 16. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) Nykyiset tavoitteet, sisällöt vl:n 1-2 kielten opetukselle
 17. 17. A1-kielen opsin perusteiden ja samalla paikallisen opsin runko 1. Kielikasvatus 2. Oppiaineen tehtävä* 3. Tavoitteet, sisällöt, laaja-alainen osaaminen* 4. Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 5. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 7. Arviointikriteerit 30/01/2019 Finnish National Agency for Education 17 6. Oppimisen arviointi * annettu tehtäväksi Opetushallitukselle 1.-6. - tuotetaan tekstiä VOPS-työryhmässä
 18. 18. Kielten A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vl 1-2 (POPS 2014) Opetuksen varhentaminen Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä. 30/01/2019 Opetushallitus 18
 19. 19. Kielten A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vl 1-2 (POPS 2014) Kielisuihkut Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Kielen tai kielten alkeita opitaan laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla. 30/01/2019 Opetushallitus 19
 20. 20. Kielten opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet (POPS 2014) S3 Kehittyvä kielitaito Taito toimia vuorovaikutuksessa - vuorovaikutustaito erilaisissa tilanteissa - viestintästrategioiden käyttö - viestinnän kulttuurinen sopivuus Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen S2 Kielenopiskelutaidot L1-L7 Laaja-alainen osaaminen
 21. 21. Varhennetun kieltenopetuksen periaatteita Valtioneuvoston päätös (20.9.2018) Asetusmuistio OKM 30.8.2018
 22. 22. Asetusmuistio (OKM 30.8.2018), poimintoja 1 Varhennettu A1-kielen opetus tarkoitettu kaikille Oppilaiden vapauttamista ei lähtökohtaisesti voida pitää suositeltavana, opetusta tulee pyrkiä järjestämään oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen Opetukselle asetettavien tavoitteiden ja pedagogisten ratkaisujen tulee olla alkuopetukseen soveltuvia Oppilaille tarvittaessa ohjaus- ja tukitoimia 30/01/2019 Opetushallitus 22 Tavoitteena on tukea kaikkien oppijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kieltenopiskelussa
 23. 23. Asetusmuistio (OKM 30.8.2018), poimintoja 2 Muut vaikutukset Kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet saada varhaista kielenopetusta asuinalueesta tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta Vahvistetaan kieltenopetuksen pedagogista kehittämistä alkuopetukseen sovelletun kieltenopetuksen vakiinnuttamiseksi, yhdenvertaisen pedagogisen perustan luomiseksi Lisää kielivarantoa Hyödynnetään lasten kielellinen herkkyyskausi Myönteiset asenteet kielten opiskelua kohtaan Vahvempi A1-kielen taito Antaa mahdollisuuden tukea sukupuolten tasa-arvoa 30/01/2019 Opetushallitus 23 Edistää oppilaiden mahdollisuuksia valita myös valinnaisia kieliä
 24. 24. Asetusmuistio (OKM 30.8.2018), poimintoja 3 Millaista varhaista kieltenopetusta? • toiminnallista, kielikylpy- ja kaksikielisen opetuksen menetelmiin pohjaavaa • vaihtelevia työtapoja hyödyntävää kielenoppimista • tukee oppimisessa tukea tarvitsevien kielenoppimista ja ehkäisee tätä kautta oppimisvaikeuksien syntymistä • hyödynnetään oppilaiden arkipäiväistä elinpiiriä ja omien kiinnostuksen kohteita 30/01/2019 Opetushallitus 24
 25. 25. A1-kielen vuosiluokkien 1-2 opetussuunnitelman perusteiden muutostyö (VOPS) Kysymyksiä Varhennettu kielten opetus tarkoitettu kaikille taustasta riippumatta Vieraskieliset oppilaat, tuen piirissä olevat oppilaat? Oppimisen tuen tarve? ”Ei tarvitse osata lukea eikä kirjoittaa” Oppiaineen tehtävä? Mitä tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokille 1 ja 2? Nostetaanko päättövaiheen tavoitteita? Tavoitteita vl:n 6 päätteeksi? 25 Vuosiluokkien 1-2 opetukseen sovelletun kielipedagogiikan kehittäminen Opetushallitus /Annamari Kajasto A2-kieli? Jatkossakin samat tavoitteet vl:n 6 päätteeksi?
 26. 26. VOPS-työryhmän työskentelystä - ollut viisi kokousta - jäljellä kolme kokousta
 27. 27. VOPS-työryhmässä kuullut asiantuntijat • Kristiina Skinnari, Jyväskylän yliopisto • Kaksikielinen opetus (yhdessä Karita Mård-Miettisen kanssa) • Varhaista kieltenopetusta kaikille. Selvitys varhaisen ja vapaaehtoisen kieltenopetuksen tilasta sekä toteuttamisen edellytyksistä kunnissa (Skinnari2018). https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/varhaista-kieltenopetusta- kaikille-4.pdf • Kokemuksia vl:n 1-2 kielten opetuksesta: Jyväskylän Steinerkoulu, DSH, SVK • Karoliina Inha, Opetushallitus: Kuulumisia kielten kärkihankkeesta • Raili Hilden, Helsingin yliopisto: Eurooppalainen viitekehys • Carola Åkerlund, Karvi: Kuudesluokkalaisten suomen kielen osaaminen (Afi ja mofi) ruotsinkielisissä kouluissa • Ari Huhta: Arvioinnin näkökulmia vuosiluokkien 1-2 A1-kielten opetussuunnitelmatyöhön 30/01/2019 Opetushallitus 27
 28. 28. VOPS-työryhmän linjauksia Laaditaan perusteet • Toiseen kotimaiseen kieleen (ruotsi, finska) • Englantiin/muuhun vieraaseen kieleen/saamen kieleen Tavoitetason nostaminen vuosiluokan 6 ja 9 jälkeen • Ei nosteta? Vaikutukset vuosiluokkien 3-6 A1-kielen paikallisiin opetussuunnitelmiin • Alkuopetuksen kielipedagogiikan jatkumo vl:lle 3-4 Arviointi (linkitys meneillään olevaan kriteerityöhön) • Ei hyvän osaamisen kuvauksia mutta pohdintaa: • Mikä osoittaa (opettajalle oppilaan toiminnassa), että tavoite on saavutettu? • Tavoitteet osaamiselle? 30/01/2019 Opetushallitus 28
 29. 29. 30/01/2019 Opetushallitus 29 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161216/Kieltenopetuksen%20va rhentamiskokeilujen%20satoa-esite.pdf Varhentamisen kielten kärkihanke 2017-2019 https://www.oph. fi/kehittamishank keet/kieltenkarkih anke
 30. 30. Selvityksiä tueksi VOPS-työhön • Varhaista kieltenopetusta kaikille. Selvitys varhaisen ja vapaaehtoisen kieltenopetuksen tilasta sekä toteuttamisen edellytyksistä kunnissa (Skinnari2018). https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf- julkaisut/varhaista-kieltenopetusta-kaikille-4.pdf • Opetus- ja kulttuuriministeriö on keväällä 2018 käynnistänyt selvitystyön koskien kieltenopetukseen liittyvää oppimisen tukea (Asetusmuistio 26.6.2018), Helsingin yliopisto file:///C:/Users/03094781/Downloads/Asetusmuistio%2026.6.2018%20(5).pdf 30/01/2019 Opetushallitus /Annamari Kajasto 30
 31. 31. Kiitos! Tack! Giitu! OPH Educassa 6h50 Hyvää lumitalvea! annamari.kajasto@oph.fi paula.mattila@oph.fi yvonne.nummela@oph.fi terhi.seina@oph.fi karoliina.inha@oph.fi kati.costiander@oph.fi

×