Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nuuska agentit

31 vues

Publié le

Nuuska agentit

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Nuuska agentit

  1. 1. Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sita met dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sita met dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sita met dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sita met dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amnet NUUSKA-AGENTTIMALLI Nuoret vertaisosaajina nuuskan käytön ehkäisyssä Sinikka Korpela EHYT ry
  2. 2. 21.01.2019 Nuuska-agentti TARKOITUS JA TAVOITE Tarkoitus: - nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia. Tavoitteet: - lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista eri näkökulmista. - ehkäistä nuuskan kokeiluja ja käyttöä.
  3. 3. MITÄ OVAT NUUSKA-AGENTIT? Nuuska-agentit - Tietävät nuuskasta enemmän kuin nuoret keskimäärin. - Seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään. Ei kuitenkaan yksittäisiä ihmisiä. - Pitävät nuuskainfoja nuoremmille (5.-6. - luokkalaisille). - Järjestävät nuuskattomia tempauksia. 21.01.2019 Nuuska-agentti
  4. 4. NUOREN PALKITSEMINEN • Nuuska-agentti saa sähköisen osaamismerkin (openbadge). • Osaajamerkin voi liittää esim. opiskelu- ja kesätyöpaikkahakemukseen tai someen. • Merkin kautta avautuu nuuska-agenttitoiminnan tiedot. ➢ Tärkein motivoija on nuoren halu olla vaikuttaja. 21.01.2019 Nuuska-agentti
  5. 5. 21.01.2019 Nuuska-agentti KEVYT TOTEUTTAA • EHYT ry kouluttaa koulussa toimivan aikuisen ohjaajan (opettaja/muu ohjaava henkilö). • Ohjaaja - kutsuu vapaaehtoisia nuoria (7.-9. –luokkalaisia) nuuska- agenttitoimintaan. - kouluttaa nuuska-agentit ja antaa valmiit välineet (2 h). - sopii luokanopettajien kanssa nuuska-infoista. - järjestää nuuska-agenteille palautepalaverin ja on tukena muussa nuorten itsensä organisoimassa toiminnassa.
  6. 6. 21.01.2019 Nuuska-agentti MALLI KÄYTTÖÖN • Kysy ohjaajakoulutusta EHYT ry:n lähimmältä aluekoordinaattorilta www.ehyt.fi - maksuton koulutus ohjaajalle mallin käyttöön - Kahoot-visa jaTotta vai tarua -kortit käytettävissä • Tutustu malliin www.ehyt.fi/nuuska_agentti. Mallia voi käyttää myös ilman koulutusta, mutta silloin käytettävissä ei ole tukimateriaalia.
  7. 7. 21.01.2019 Nuuska-agentti LISÄTIETOA: Smokefree: www.smokefree.fi Fressis: www.fressis.fi NikEdu: www.nikedu.fi Hammaslääkäriliitto: http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa- suunterveydesta/tupakka-alkoholi-ja-suu/tupakointi-ja-suunterveys#.VIFxDsnub9Z Päihdelinkki: https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka-ja-muut- nikotiinituotteet/nuuska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja- riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska Tulli: https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/tupakkatuotteet

×