Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oppimisen systeeminen johtaminen

74 vues

Publié le

Oppimisen systeeminen johtaminen

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Oppimisen systeeminen johtaminen

  1. 1. Havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta EDUCA Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, OPH Virka-apulaisrehtori Ilkka Laasonen, Vantaa Johtamisen oppiva yhteisö 2019
  2. 2. Oppimisen systeeminen johtaminen • Systeemiseen johtamiseen kasvaminen on prosessi. Se muotoutuu työn mukana reflektoinnin ja yhteistyön kautta. • Systeemisyys on monialaisuutta ja integroivaa asiantuntijuutta. • Luottamus eri tasojen välillä. Millä tavalla yhteistyö muiden systeemissä olevien johtajien kanssa organisoidaan? • Miten tieto ja tutkimus sillataan oppimisen systeemisen johtamisen kanssa? • Miten pidetään huolta siitä, että kaikilla johtajilla on parhaat työkalut tiedossa, osaaminen ja mahdollisuus niiden käyttöön?
  3. 3. VUOROVAIKUTUS LAIT JA ASETUKSET OHJAAVAT ASIAKIRJAT, STRATEGIAT OPPIMISENSYSTEEMINENJOHTAMINEN OPPILAITOS TAI YKSIKKÖ KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TAI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ KANSAINVÄLINEN TASO KANSALLINEN TASO TOIMINTAKULTTUURI TOIMINTAYMPÄRISTÖ
  4. 4. Mitä vaaditaan johtamiselta, että oppimisen potentiaali saavutetaan? • Johtamiskulttuurin rakentaminen tärkeä osa toimintakulttuuria • Tietoperustaisuuden, ennakoinnin ja kehittävän arvioinnin hyödyntäminen johtamisessa • Heikkoihin signaaleihin “tarttuminen” • Johtajan kyky itsereflektioon • Yhteiskehittäminen eri tasoilla • Yhdessä tekeminen (kumppanuudet ja verkostot), vuoropuhelu ja luottamus luovat uskallusta kaikilla tasoilla KOMPLEKSISUUDEN ERI TEKIJÖITÄ: MONIMUOTOISUUS NOPEATEMPOISUUS KESKINÄISRIIPPUVUUS
  5. 5. Mitä vaaditaan johtamiselta, että oppimisen potentiaali saavutetaan? • Tulevaisuustaitojen jatkuva kartoittaminen • Oppimisen kaikkiallisuuden vahvempi tiedostaminen • Asiakaslähtöisyys sekä suunnitelmallinen kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen • Pedagogisesti perustellut päätökset paikallisesti ja kansallisesti (ml. Poliittinen päätöksenteko)
  6. 6. • Keskustele naapurin kanssa, mikä sinun mielestäsi on tärkeää johtamisessa, niin että oppimisen potentiaali voidaan saavuttaa? 30/01/2019 Opetushallitus 6
  7. 7. Kiitos! Lisätietoja: https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/oph2-0 pia.kola-torvinen@oph.fi

×