Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana Trpovska, Metamorphosis Foundation

Presentation by Ms. Ana Trpovska, Metamorphosis Foundation the third International Conference e-Society.Mk: CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected), November 29, 2007, Skopje Macedonia

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana Trpovska, Metamorphosis Foundation

 1. 1. Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет Ана Трповска Фондација Метаморфозис 29.11.2007
 2. 2. Од последното истражување на USAID в о РМ (април 2007) : <ul><li>• 47% употребуваат компјутер; 32% се Интернет корисници ( во 2006-та: 43% наспроти 27%) . </li></ul><ul><li>• 40% од домовите поседуваат компјутер; 17% од домовите се поврзани со Интернет (во 2006-та: 37% наспроти 13%) . </li></ul><ul><li>• 52% од постојните Интернет корисници започнале да го користат Интернетот во изминатите 2 години, а најголемиот дел од нив се млади луѓе. </li></ul>
 3. 3. Податоци од истражувањето на USAID од април 2007: <ul><li>Профил на интернет корисници </li></ul>
 4. 4. Податоци од истражувањето на USAID од април 2007: <ul><li>Профил на интернет корисници </li></ul>
 5. 5. Интернетот – извор на корисни информации, но и на опасности!
 6. 6. Добри страни: <ul><li>Бесконечен извор на информации </li></ul><ul><li>Неограничен извор на забавни содржини </li></ul><ul><li>Големи можности за комуникација </li></ul>
 7. 7. Лоши страни: <ul><li>Обезбедува анонимност / прикривање на идентитетот ( Предатори - физичко малтретирање и психичко вознемирување и заплашување / педофилија) </li></ul><ul><li>Не постои цензура / присуство на секакви и неадекватни содржини за децата </li></ul><ul><li>Постоење на вируси и хакери </li></ul><ul><li>Законски и финансиски опасности (проблеми) </li></ul>
 8. 8. Факти: <ul><li>Денес околу 15% од светската популација свесно користи интернет, а околу 25% несвесно (преку разни уреди, телефони, телевизија). Од нив половина се на возраст од 5 години до адолесценција. </li></ul><ul><li>Секое трето дете во информатичкото општество има свој сајт или блог. </li></ul><ul><li>Грубо пребарување на Google на зборот „енциклопедија“ дава 1.700.000 резултати, додека на зборот „секс“ дава 26.500.000 резултати. </li></ul><ul><li>Едно од седум деца постари од 10 години добива сексуални понуди преку интернет. </li></ul><ul><li>По најприближните проекции, со оглед на тоа што за голем број сајтови не се знае, во светот се појавуваат околу 20.000 нови педофилски сајтови секоја година. </li></ul>
 9. 9. Родителите и старателите – клучни во заштитата на децата на интернет!
 10. 10. Како можат родителите да помогнат: <ul><li>Да се информираат за услугите кои децата ги користат на интернет </li></ul><ul><li>Да негуваат отворена комуникација со своите децата </li></ul><ul><li>Домашниот компјутер да биде лоциран во „јавна“ просторија, а не во спалната соба на детето </li></ul><ul><li>Составување на семеен договор и правилник за користење на интернетот </li></ul><ul><li>Правила за користење на сајтовите за социјално вмрежување </li></ul><ul><li>Личните податоци треба да се чуваат тајни т.е. не треба да се даваат на јавни места. Тоа е како да сте го дале клучот од вашиот стан. </li></ul><ul><li>Да се запознаваат нови онлајн-пријатели е во ред но децата треба да ги запознаваат своите родители со онлајн пријателите, исто како и со оние во реалниот живот. </li></ul><ul><li>Ако децата сакаат да запознаат некој од своите електронски пријатели и лично – тоа треба да им го кажат на своите родители </li></ul>
 11. 11. Проблеми во Македонија: <ul><li>Родителите и воспитувачите се неедуцирани за користење на интернет и за неговите добри и лоши страни </li></ul><ul><li>Досега ништо не е преземено на тој план / не постоеја организации или институции кои се бават со оваа проблематика </li></ul><ul><li>Непостоење на ресурси со информации и совети на оваа тема на локалните јазици </li></ul>
 12. 12. CRISP – Children’s rights on the internet – safe and protected <ul><li>Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓаши </li></ul><ul><li>Цели на проектот: </li></ul><ul><li>- Подигање на јавната свест за оваа проблематика пред се кај децата, родителите, наставниците, медиумите и невладиниот сектор </li></ul><ul><li>- Создавање на ресурси со корисни информации и совети за запознавање и справување со овој проблем </li></ul>
 13. 13. CRISP – Children’s rights on the internet – safe and protected <ul><li>Активности: </li></ul><ul><li>- Формирање на НВО мрежа од десетина организации </li></ul><ul><li>- Обука/едукација на членовите на НВО мрежата </li></ul><ul><li>- Презентации за учениците, нивните родители и наставници во основните и средни училишта во РМ </li></ul><ul><li>- Создавање корисни ресурси со информации на локалните јазици </li></ul>
 14. 14. Ресурси на албански и македонски: <ul><li>Летоци / брошури </li></ul><ul><li>ИКТ Водич за безбедност на децата на интернет </li></ul><ul><li>Веб-сајт (www.bezbednonainternet.org.mk и www.crisp.org.mk) </li></ul><ul><li>Повелба за правата на децата ( Children’s Bill of Rights for the Internet) </li></ul>
 15. 16. Интересни и корисни линкови: <ul><li>Childnet's Kidsmart: http://www.kidsmart.org.uk </li></ul><ul><li>ThinkYouKnow: http://www.thinkyouknow.co.uk </li></ul><ul><li>Child Exploitation and Online Protection Centre: http://www.ceop.gov.uk </li></ul><ul><li>Cyberbullying: http://www.cyberbullying.org </li></ul><ul><li>Ins@fe: http://www.saferinternet.org </li></ul><ul><li>IKeepSafe: http://www.ikeepsafe.org </li></ul><ul><li>Cyber Angels: http://www.cyberangels.org </li></ul><ul><li>NetSmartzKids: http://www.netsmartzkids.org </li></ul><ul><li>GetNetWise: http://kids.getnetwise.org </li></ul><ul><li>Family Online Safety Institute: http://www.fosi.org </li></ul><ul><li>http://digizen.org </li></ul>
 16. 17. Ви благодарам на вниманието!

×