Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска

Правата на децата на интернет

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска

 1. 1. Правата на децата на интернет Тамара Ресавска Фондација Метаморфозис 11 декември, 2014
 2. 2. Прашања • Колку од децата под 13 години имаат свој профил на Фејсбук? • Проценките велат дека има околу 5.6 милиони деца во светот кои го користат овој сервис • Колкумина ги прифаќаат условите на користење на одреден сервис без воопшто да ги прочитаат?
 3. 3. Истражување на навиките на децата • 517 ученици на возраст од 9 до 14 години од Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Дебар, Неготино и Штип • 93% имаат пристап до интернет од дома • На 65% компјутерот на којшто сурфаат им е сместен во детската соба • 91% имаат свој мобилен телефон, а 50% од нив користат интернет преку истиот
 4. 4. Истражување на навиките на децата • 59% од децата не користат аватари и псевдоними кога прават онлајн профили • 53% делумно или целосно се согласуваат дека им е полесно да им кажат на другите што мислат за нив онлајн • 10% од децата разговараат онлајн со луѓе кои не ги познаваат во вистинскиот живот
 5. 5. Безбедно на интернет • Интернетот е корисно место за децата • Тие стекнуваат нови вештини, искуства и знаења • Постојат реални потенцијални опасности кои можат да се одразат на нивната приватност и личната безбедност, па дури и да ја доведат безбедноста на целото семејство во прашање
 6. 6. Прв чекор во насока на поголема заштита на децата на интернет - едукација • Децата често многу подобро ги разбираат можностите што ги нудат современите технологии и интернетот од своите родители • Родителите треба да се запознаат со основните поими што се врзани со користењето интернет, како и со активностите со кои децата се занимаваат додека се на интернет
 7. 7. Опасности на интернет • Анонимност • Не постојат ограничувања за содржините што можат и што смеат да се објавуаат • Не постои ограничување на содржините што децата можат да ги објават • Вируси и хакер • Законски и финансиски опасности
 8. 8. Следни чекори • Поставување на неколку основни правила • Компјутерот на централно место • Временско ограничување • Едуцирање на децата на безбедно и одговорно однесување на интернет – Чување на личниоте податоци – Среќавање во живо – Однесување на интернет – Проверка на веродостојноста
 9. 9. Следни чекори • Филтрирање, надгледување и родителска контрола • Семеен правилник Целта не е да се исплашат децата за да не користат интернет
 10. 10. www.bezbednonainternet.org.mk • Игри • Филмови • Публикации • Вести • Корисни совети за деца и тинејџери, родители и наставници • Брзи линкови
 11. 11. Публикации • Како да си ја заштитиме приватноста на имејл? • Како да си ја заштитиме приватноста на LinkedIn? • Како да си ја заштитиме приватноста на Твитер? • Како да си ја заштитиме приватноста на Youtube? • Како да си ја заштитиме приватноста на Facebook?
 12. 12. Публикации • Безбедно на интернет • Сајбернасилство... И тоа е насилство! • Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет • Постери
 13. 13. Ви благодарам на вниманието

×