Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

е – отпад презентација

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Поддржано од<br />Инфо ден за е-отпад<br />во соработка со<br />Скопје, 19 септември 2011 <br />
Што е е-отпад?<br />Генерички термин кој се користи да се опишат отфрлени електронски и електрични уреди.<br />
Што е дефинирано како Е – Отпад?<br />големи домашни апарати;<br />мали домашни апарати;<br />опрема за информатичка техно...

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Prochain SlideShare
Што е е-отпад?
Што е е-отпад?
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Metamorphosis (20)

Publicité

е – отпад презентација

  1. 1. Поддржано од<br />Инфо ден за е-отпад<br />во соработка со<br />Скопје, 19 септември 2011 <br />
  2. 2. Што е е-отпад?<br />Генерички термин кој се користи да се опишат отфрлени електронски и електрични уреди.<br />
  3. 3. Што е дефинирано како Е – Отпад?<br />големи домашни апарати;<br />мали домашни апарати;<br />опрема за информатичка технологија и телекомуникација;<br />опрема за широка потрошувачка и забавна електроника;<br />опрема за осветлување;<br />електрични и електронски апарати (освен големи неподвижни индустриски орудија);<br />електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт;<br />медицински апарати (освен апарати кои можат да предизвикаат радијација или инфекција);<br />инструменти за следење и контрола, и<br />автомати.<br />
  4. 4. Сè поголемите количества на е-отпад претставуваат опасност за животната средина и здравјето.<br />
  5. 5. Токсичните супстанци што ги содржи е-отпадот доаѓаат во контакт со почвата и се шират преку неа, подземните и површинските води, како и низ воздухот (преку чадот од депониите). <br />
  6. 6. <ul><li>Електронските и електрични уреди содржат многу скапоцени и ретки материјали(злато, сребро, платина, паладиум, бакар, олово, никел...).</li></li></ul><li><ul><li>Лош дизајн и агресивен маркетинг од компаниите кои произведуваат електронски и електрични уреди.
  7. 7. Лошиот дизајн и агресивниот маркетинг не тераат да ја замениме функционалната опрема за понова, модерна и технолошки напредната технологија.</li></li></ul><li>Е-отпадот : <br />Ја загадува животната средина;<br /> Може да се реупотреби;<br /> Не се разградува;<br /> Содржи токсични и радиоактивни елементи;<br /> Брзо се менува - брз развој на технологијата;<br /> Отежнат третман поради мешан состав;<br /> Можности за рециклирање на вредни компоненти;<br />
  8. 8. <ul><li>Старите и отфрлени електронски и електрични уреди не припаѓаат заедно со останатиот отпад.</li></li></ul><li><ul><li>Е-отпадот може и мора да се третира безбедно и соодветно.</li></li></ul><li><ul><li> Купувајте помалку, донирајте, вратете ги на производителот или рециклирајте.
  9. 9. Постојат компании во Македонија кои вршат преземање на е-отпад и потоа го рециклираат, но за тоа да се случи потребно е да имате поголемо количество</li></li></ul><li><ul><li>Од 50 мил. тони е-отпад создаден низ целиот свет во 2009г, само 13 % е рециклиран.</li></li></ul><li><ul><li>Рециклирање е-отпад во Америка – 20$, рециклирање во Индија и Кина – 2$.</li></li></ul><li><ul><li>Реупотреба на е-отпад.</li></li></ul><li><ul><li>Е-Отпад? Отпад е!</li></li></ul><li><ul><li>Е-Отпад? Отпад е!</li></li></ul><li><ul><li>Е-Отпад? Отпад е!</li></li></ul><li><ul><li>Е-Отпад? Отпад е!</li></li></ul><li><ul><li>Е-Отпад? Отпад е!</li></li></ul><li><ul><li>Е-Отпад? Отпад е!</li></li></ul><li>Поддржано од<br />во соработка со<br />

×