Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Techsoup balkans dhe global

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
140903_O Instrutor Distrital
140903_O Instrutor Distrital
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Techsoup balkans dhe global (20)

Plus par Metamorphosis (20)

Publicité

Techsoup balkans dhe global

 1. 1. www.metamorphosis.org.mk TechSoup Global Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e Techsoup Balkans Foundation for Internet and Society Adrijana Selmani Microsoft NGO Connection Day Fondacioni Metamorfozis Prishtinë, 13.05.2015 adrijana@metamorphosis.org.mk #msngoKS
 2. 2. Partnerët korporativ
 3. 3. Qëllimi ynë është që çdo organizatë të ketë qasje në teknologjitë, burimet dhe njohuritë për të përmbushur potencialin e tyre. 121 shtete 63 Organizata partnerike 615.000 OJQ Qëllimi
 4. 4. Program për donacione softuerike Donacioni softuerik, edukimi dhe rrjetëzimi mund të ulë shpenzimet e organizatave qytetare, ta risë impaktin e tyre dhe të zgjeron fushën e tyre të veprimit
 5. 5. Ndikimi ynë Bashkë ndërtojmë një shoqëri civile më të fortë dhe më të mirë. $4.8B në produkte teknologjike dhe grante u janë dhuruar organizatave 35 Gjuhë janë përdorur për të mundësuar edukim dhe përkrahje 100+ Korporata dhe fondacione janë bashkuar për përkrahjen e sektorit civil 5.9M Vizita të web faqeve tona në nivel vjetor 600,000 Abonent të buletinit 79% Organizatat e shoqërisë civile kanë përmirësuar funksionimin e brendshëm nëpërmjet programeve të TechSoup Global * *burimi: = survey conducted among TechSoup members in 2013.
 6. 6. Partneritet ndërmjet Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Balkans •Techsoup Balkans ofron donacione teknologjike për vendet e Ballkanit Perëndimor. •Ky rrjet vepron për të zhvilluar dhe shkëmbimin e zgjidhjeve të reja për sfidat më të mëdha të shoqërisë. Fondacioni Metamorfozis është organizatë partnerike e TechSoup Balkans për Maqedoninë dhe Kosovën. •Platforma Techsoup Balkans ofron një gamë të gjerë të produkteve softuerike për organizatat jofitimprurëse dhe bibliotekave publike. •Përmes këtij partneriteti në dispozicion janë me qindra produkte profesionale dhe korporative të Microsoft-it. •Fondacioni Metamorfozis beson se teknologjia mund të jetë një forcë e fuqishme që hap mundësi të mrekullueshme për organizatat jofitimprurëse për të arritur misionet e tyre në një mënyrë më të mirë si dhe për të përshpejtuar ndikimin e tyre. www.techsoupbalkans.org
 7. 7. Kush mund të kualifikohet? • Donacionet e Microsoft-it janë në dispozicion për organizatat jofitimprurëse me status Shoqatë e qytetarëve ose fondacion që është regjistruar në Regjistrin e shoqatave dhe të lidhjeve. • Disa lloje të organizatat jofitimprurëse nuk janë të pranueshme, siç janë institucionet arsimore, organizatat politike, rrjetet shëndetësore dhe bibliotekat që nuk janë publike.
 8. 8. Si të regjistroheni? •Që ta regjistroni organizatën tuaj jofitimprurëse në TechSoup Balkans duhet në fillim të hapni llogari të shfrytëzuesit në https://www.techsoupbalkans.org •Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse bëhet nëpërmjet formularit onlajn, i cili gjendet në platformën. •Ju lutemi futni informatat e nevojshme në të gjitha fushat e detyrueshme (*) të formularit. •Përdorni në tastierën vetëm fontin anglez kur të plotësoni formularin. •Kini parasysh se donatorët e ndryshëm kanë kritere të ndryshme për donacione.
 9. 9. Procesi i aplikimit në Techsoup Balkans •Pasi organizatat jo-fitimprurëse do të kenë plotësuar aplikimin për grant •TechSoup Ballkani shqyrton kërkesën dhe vlerëson përshtatshmërinë e saj (nëse është e nevojshme aplikimi mund të kthehet për të specifikuar dhe plotësuar përgjigjet në aplikim), dhe të njëjtën e miraton ose refuzon. Përgjigja i dërgohet personit/kontaktit nga OJQ-ja i shënuar në aplikim. •Pas miratimit të kërkesës fillon procesi i automatizuar i realizimit. OJQ-ja informohet për statutin e fituar dhe merr udhëzime të veçanta se si të marrë dhe si ti regjistron produktet
 10. 10. Vini re! • Gjatë ciklit të saj dyvjeçar, një organizatë mund të kërkojë produkte prej më shumti 10 grupesh me tituj. Për grupet e titujve që përmbajnë aplikacione që ekzekutohen në një kompjuter individual (si për shembull desktop ose laptop), mund të kërkohen më së shumti 50 licenca. Për grupet e titujve që kanë licenca për qasje të klientëve ose licenca të tjera që ofrojnë lidhje në ose për menaxhim të serverit, poashtu mund të kërkohen së së shumti 50-licenca. Për produktet e serverëve, mund të kërkohen më së shumti pesë produkte, pa marrë parasysh grupin me titull. Për detaje plotësuese, shih Sasia dhe shpeshtësia e Kërkesave nga Microsoft-i në Programin për donacione të Microsoft-it – Pranueshmëria dhe sasitë.
 11. 11. Pse ka nevojë për kompensim administrativ? •Programi TechSoup Balkans kërkon të paguhet kompensim administrativ për çdo porosi të përprunuar. Kompensimi do të shërbejë për mbulimin e harxhimeve për administrimin e programit për donacione. Harxhimet administrative ndryshojnë, mirëpo organizatat megjithatë do të kursejnë prej 92% deri në 96% në krahasim me çmimet e zakonshme me pakicës. •Kompensimet mundësojnë që TechSoup Balkans të mund të vazhdojë të ofrojë produkte që janë dhënë si donacion në mënyrë sa më efikase dhe me çmim sa më të ulët të mundshëm.
 12. 12. Si të porositni? •Hapi 1. Kriteret për pranueshmëri •Hapi 2. Lajmërimi •Hapi 3. Shfletimi i produktevе •Hapi 4. Zgjidhni produktet dhe vëndoni ato në shportën tuaj për blerje •Hapi 5. Kompensimi administrativ Kini parasysh: Programi TechSoup Balkans i dërgon produktet në Adresën e regjistruar për dërgim të organizatës suaj. Të gjitha porositë i nënshtrohen procesit të miratimit. Në rast se nuk mund të pranohet porosia juaj, do t’ju njoftojmë menjëherë dhe automatikisht do t’ju kthehen paratë që i keni paguar për kompensimin administrativ.
 13. 13. Dita e hapur për gjithë OJQ-të •Metamorfozis organizon ditën e hapur për të gjitha organizatat jo- fitimprurëse të interesuara për të marrë donacione softuerike mund të na kontaktoni në zyrat tona çdo të premte të dytë nga ora 14:00-16:00, me njoftim paraprak për të marrë pjesë në e-mail: donations@metamorphosis.org.mk •Ekipi i fondacionit Metamorfozis do Ju ndihmon në identifikimin e nevojave të organizatës suaj dhe për të zgjedhur dhe zbatuar paketën e duhur softuerike në organizatën tuaj.
 14. 14. Bëhuni pjesë e Techsoup Balkans www.techsoupbalkans.org facebook.com/TechsoupBalkans twitter.com/TechsoupBalkans #msngoKS
 15. 15. Pyetje?
 16. 16. Ju faleminderit! Adrijana Selmani Fondacioni Metamorphosis adrijana@metamorphosis.org.mk www.metamorphosis.org.mk

Notes de l'éditeur

 • Fondacioni Metamorfozis beson se teknologjia mund të jetë një forcë e fuqishme që hap mundësi të mrekullueshme për organizatat jofitimprurëse për të arritur misionet e tyre në një mënyrë më të mirë si dhe për të përshpejtuar ndikimin e tyre.
  Në organizatat jofitimprurëse, teknologjia mund të rrisë produktivitetin, efikasitetin përmes bashkëpunimit më të mirë dhe zgjerimin e shërbimeve për komunitetet e reja dhe individëve në nevojë.
 • TechSoup Global nuk ndihmon OJQ-të vetëm për të tejkaluar pengesat për përdorimin efektiv të teknologjisë. Por ndihmon OJQ-të të tejkalojnë gjuhën, ekonominë, lokacionin gjeografik, njohuritë dhe barrierat e qasjes.
   
  Ne krijojmë mundësi të reja përmes kësaj platforme me qëllim që OJQ-të të arrijnë potencialin e tyre të plotë, në mënyrë më efektive të ofrojnë programet dhe shërbimet e tyre dhe në mënyrë më të mirë të arrijnë misionet e tyre.
   
 • Puna jonë dhe ndikimi jonë përfshihet në gjithë botën.
  Statistikat lidhur me ndikimin e TechSoup Global thonë se:
  14.1 million donacione softuerike dhe hardverike janë dhënë
  2,250 social innovation technologists and civil society activists convened monthly in 41 cities (22 countries) through TechSoup Global’s NetSquared Local groups
  66,000 social media followers
  79%of NGOs have improved organizational efficiency with TechSoup Global's resource offering*
  57% of constituents have gained new skills using technology acquired from TechSoup*
  * Source = survey conducted among TechSoup members in 2013
 • Për ta dëshmuar statusin si organizatë jofitimprurëse, organizatat që duan të kualifikohen për të marrë pjesë në programin për donacione të Microsoft-it duhet t’i dorëzojnë këto dokumente:
  aktin e themelimit/regjistrimit
  statutin e shoqatës së qytetarëve ose fondacionit
  programin për veprim
  emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar shoqatën e qytetarëve ose fondacionin
 • Gjatë ciklit të saj dyvjeçar, një organizatë mund të kërkojë produkte prej më shumti 10 grupesh me tituj. Për grupet e titujve që përmbajnë aplikacione që ekzekutohen në një kompjuter individual (si për shembull desktop ose laptop), mund të kërkohen më së shumti 50 licenca. Për grupet e titujve që kanë licenca për qasje të klientëve ose licenca të tjera që ofrojnë lidhje në ose për menaxhim të serverit, poashtu mund të kërkohen së së shumti 50-licenca. Për produktet e serverëve, mund të kërkohen më së shumti pesë produkte, pa marrë parasysh grupin me titull. Për detaje plotësuese, shih Sasia dhe shpeshtësia e Kërkesave nga Microsoft-i në Programin për donacione të Microsoft-it – Pranueshmëria dhe sasitë.
 • Чекор 1. Критериуми за прифатливост Ако вашата организација е регистрирана на TechSoup Balkans и сте добиле потврда преку е-пошта дека вашата организација е квалификувана за добивање донација од најмалку еден од нашите донатори-партнери, може да поднесете барање за донација (доколку не сте сигурни за статусот на регистрацијата и квалификацијата на вашата организација, пишете ни и ќе ве упатиме низ процесот).
  Чекор 2. Пријавување Ве молиме пријавете се со корисничкото име и лозинката на вашата организација. Ако сте ја заборавиле лозинката, кликнете на врската „Ја заборавивте лозинката?“ до прозорецот за пријавување.
  Чекор 3. Прелистување на производите Може да ги разгледувате производите и да изберете да вршите пребарување според донатор или според категорија на опрема. Во секој случај, ќе видите список со достапните производи и соодветниот административен надомест. За повеќе информации, кликнете на некој производ.
  Чекор 4. Изберете производи и додајте ги во кошничкатаИзберете ги производите што сакате да ги додадете во кошничката. Во секое време може да видите кои производи ги имате додадено во кошничката. Откако ќе завршите со избирањето производи, може да продолжите кон прозорецот за наплата.Во прозорецот за наплата, ќе се прикаже резиме за вашата нарачка и потврда за вашата адреса за испорака. Чекор 5. Административен надомест Откако ќе ја извршите трансакцијата, ќе добиете фактура преку е-пошта. Откако ќе ја добиеме уплатата за административниот надомест наведен во фактурата, ќе ја испорачаме вашата нарачка. Имајте предвид: Програмата TechSoup Balkans ги испорачува производите на Регистрираната адреса за испорака на вашата организација. Сите нарачки подлежат на одобрување. Во случај да не може да се прифати вашата нарачка, ќе ве известиме веднаш и автоматски ќе ви бидат вратени средствата за административниот надомест. Може да очекувате да ја добиете вашата нарачка за најмногу 14 дена од датумот кога ќе ја добиеме уплатата.

×