Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Pt esp q4
Pt esp q4
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à esp.docx (20)

Plus récents (20)

Publicité

esp.docx

  1. 1. IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 4 Pangalan: ___________________________________ Score:__________________________Grade/ Section: _________________________________ Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Ito ang dapat mong gawin sa tuwing ikaw ay magkakamali o makagagawa ng kasalanan. A. Maging mapagkumbaba at humingi ng paumanhin. B. Maging mapagmataas at iwasan nalang sila. C. Baliwalain at magpatuloy sa ginagawa. D. Itanggi ang kasalanang nagawa. 2. Bakit kailangan nating igalang ang damdamin ng ating kapwa? A. Para mapanatili ang mapayapang samahan. B. Para maayos ang anumang pagkakamali. C. Para igalang ka ng iyong kapwa. D. Lahat ng nabanggit. 3. Nakita mong nalulungkot ang iyong kalaro dahil natapon ang kaniyang baon. Ano ang iyong gagawin? A. Kakainin ko ang aking baon sa harap niya. B. Bibigyan ko siya ng aking baon. C. Titignan ko lamang siya. D. Babaliwalain ko nalang. 4. Naglalakad ka sa pasilyo ng inyong paaralan, nang bigla kang natamaan ng isang bolang pambasketbol. Ano ang iyong gagawin? A. Pagpapasensiyahan ko sila at pagsasabihan. B. Magagalit sa mga naglalarong bata. C. Iirapan ko sila at bubulyawan. D. Sisigawan ko sila at aawayin. 5. Nakagawa ka ng pagkakamali dahil hindi mo naintindihan ang bilin ng inyong guro tungkol sa inyong proyekto. Lahat ng mga kagrupo mo ay umaasa sa proyektong ipapasa niyo sa inyong guro. Ano ang iyong gagawin? A. Hihingi ako ng paumanhin at kakausapin ko ang aming guro.
  2. 2. B. Liliban ako sa klase at hihintayin na matapos ang araw ng pasahan. C. Magkunwaring walang nangyari. D. Wala akong gagawin. 6. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mahinahon sa kilos at damdamin? A. Nakikipag-away sa mga ayaw kumampi kapag may ipinaglalaban. B. Nakikiayon sa sinasabi ng kapuwa para maiwasan ang gulo. C. Nakikipag-usap ng maayos sa kapuwa upang magkaunawaan. D. Kumakampisa mas marami ang umaayon upang hindi mapag-isa. 7. Pangarap mong maging modelo sa iyong paglaki kung kaya’t sumasali ka sa mga paligsahan sa iyong paaralan at komunidad. Gayon pa man, madalas mong marinig na may pumipintas sa iyo. Ano ang iyong gagawin? A. Aawayin ang batang pumipintas sa akin B. Gagawin ko ang lahat upang pagbutihin pa ang aking ginagawa upang maging mahusay na modelo sa aking paglaki. C. Isusumbong sa guro at magulang ang batang namimintas sa akin. D. Hindi ko na lang siya papansinin. 8. Napaunlad mo ang iyong kakakayahan sa pagguhit. Marami ang humahanga sa iyo sapagkat madalas kang manalo sa plaigsahan. Ano ang iyong sinasabi sa mga nagbibigay sa iyo ng mga papuri? A. Sorry po. B. Salamat po. C. Inggit ka lang. D. Ewan ko sa iyo. 9. Madalas kang kumanta sapagkat hilig mo rin ito. Sinigawan ka ng iyong kapitbahay. Hindi raw maganda ang boses mo. Mapipikon ka ba? A. Oo B. hindi C.ewan D. siguro 10. Binabatikos ka dahil sa isang pagkakamaling nagawa mo. Paano mo haharapin ang pumupuna sa iyo? A. Sasabihin kong inggit lang kayo. B. Hahamunin ko ng away ang bumabatikos sa akin. C. Sasabihin kong pasensiya at pagbubutihin ko na lang sa susunod. D. Hindi ko na lang sila papansinin. 11. Napansin mong nagkakaingay ang mga kamag-aral mo sa isang kanto malapit sa paaralan. Nakita mo ang isa mong kamag-aral na binibiro ng iba pang mga bata. Masayang nagtatawanan ang mga nagbibiro subalit ang iyong kaklase ay tila gusto nang umiyak. Nasasaktan na siya sa mga biro ng ibang mag-aaral. Ano ang iyong gagawin? A. Makikisali sa biro ng kamag-aral. B. Sasawayin ang mga batang nagbibiro at sasabihing nakakasakit na sila sa kanilang biro. C. Hindi na lang papansinin ang mga kamag-aral. D. Aawayin ang mga kamag-aral. 12. Napansin mo na di umiimik ang iyong kaibigan dahil napahiya siya sa pagbibiro ng iyong kapatid. Ano ang mainam mong gawin sa sitwasyong ito? A. Kakausapin ko siya at sasabihing huwag seryosohin ang naiturang ng aking kapatid. B. Bibiruin ko siya ng kagaya ng ginawa ng aking kapatid. C. Pagtatawanan sya dahil nagpapaapekto sya sa biro.
  3. 3. D. Iiwanan ko siya dahil ayaw kong makigulo. 13. Napansin mo na naaasar na ang iyong kapatid sa pagbibirong ginagawa ng iyong kaibigan. Ano ang iyong sasabihin sa iyong kaibigan? A. Tigilan mo na yan dahil nakasasakit na ang biro mo. B. Iba nalang ang biruin mo, naasar na ang kapatid ko. C. Biruin mo pa hanggan sa umiyak. D. Wala akong gagawin. 14. Alin sa mga sumusunod ang sinasang-ayunan mo kapag nagbibiro? A. Tumatawa ang nakararami kahit na may nasasaktan. B. Ito ay maisasakatuparan lamang kung gagamitin ng panlalait. C. Isinasaalang-alang ang nararamdaman ng iba. D. Magbiro kahit na di maganda ang nararamdaman ng kapwa. 15. Alam mo na direkta kang inaasar ng iyong mga kalaro upang mawala ang iyong konsintrasyon sa laro. Ano ang iyong gagawin? A. Aasarin ko din sila. B. Iiyak ako at magsusumbong. C. Susugurin ko at aawayin ko sila. D. Magtitimpi ako at pagtutuunan ang laro. 16. Maipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapuwa sa pamamagitan ng _______. A. pakikiiyak B. pakikipag-usap C. pagbibigay ng sariling kuwento D. pakikinig at pagbibigay ng payo 17. Nagmamadali kang pumunta ng paaralan nang makita mong may isang matandang pulubing hinimatay sa kalsada at tanging ikaw lang ang nakakita. Paano mo maipapakita ang malasakit sa nangangailangan? A. Tatawag ka ng pulis upang saklolohan B. Tutulungan mong bumangon C. Sisigaw ka ng saklolo D. hindi mo na lang papansinin 18. Humihingi ng maiinom na tubig ang isang matandang babae. Nararapat ba siyang bigyan ng maiinom kahit hindi mo siya kakilala? A. Hindi B. Oo C. Siguro D. Ewan 19. May batang nahiwalay sa kanyang mga kasama sa parke. Anong gagawin mo bilang isang mag-aaral? A. Aawitan B. Aalalayan C. Iiwanan D. Panuuring umiiyak 20. Paglabas mo sa paaralan ay may nakita kang batang marumi ang damit at namumulot ng mga plastic na basura. Ano ang sasabihin mo? A. “Mag-ingat dahil maraming nakakalat na matutulis na bagay.” B. “Marami pang basura sa barangay. Linisin lahat ng basura!” C. “Mahiya ka naman sa pinaggagawa mo.” D. “Iiiwasan dahil mahahawaan ako ng marumi mong damit.”
  4. 4. 21. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng totoong pagiging bukas-palad? A. Naghulog ng dalawang piso sa collection box. B. Ibinahagi ang pagkain sa katabi dahil nakatingin ang guro. C. Magbigay ng donasyon sa mga biktima para magkaroon ng puntos. D. Tumulong sa pag-eempake ng mga relief goods. 22. May bago kang kamag-aral na galing sa Mindanao. Nang makausap mo siya, sinabi niyang malungkot at marahas ang kanilang buhay dahil sa hirap at karahasan na nangyayari sa kanilang lugar. Ano ang iyong gagawin upang maipakita ang pakikisimpatiya? A. Makikiiyak. B. Makikinig sa kaniyang kuwento. C. Pagtatawanan sa kanyang ibang pananalita. D. Hindi siya papansinin. 23. Nagbigay ng isang sakong bigas ang pamilya ni Mang Oca sa mga biktima ng bagyo. Nalaman ito ng kanilang kapitbahay kaya nagpadala rin sila ng dalawang sakong bigas at mga damit. Nagpakita ba ng tunay na pagiging bukas-palad ang kapitbahay ni Mang Oca? A. Oo, mas madami silang ibinigay. B. Hindi, gumaya lang sila at ayaw magpatalo kay Mang Oca. C. Oo, nagbigay sila ng bukal sa kanilang kalooban. D. Oo, marami naman silang bigas. 24. Nakita ng mayaman mong kapitbahay na marami ang nagdadala ng relief goods sa covered court ng barangay. May inilikas na mga nasunugan at walang nailigtas na gamit ang mgaito. Inutusan niya ang kaniyang kasambahay na ilabas ang mga damit na hindi na nasusuot atang mga de latang malapit nang masira. Masasabi ba na ang kapitbahay mo ay bukas-palad sa pagtulong? A. Nagbibigay lang siya sapagkat hindi na niya kailangan. B. Oo, nagbigay naman siya. C. Oo, kaya naman niyang tumulong. D. Hindi, hindi naman siya nagbigay. 25. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging bukas-palad sa pagtulong? A. Mayroon namang kapalit. B. Nakikita ng mga tao. C. Tumutulong dahil iyon ang nasa batas ng kanilang samahan. D. Tumutulong kahit walang kapalit o kabayaran. 26. Natutulog ang nanay mo. Paano ka kikilos? A. Iiwasan ang pag-iingay upang di siya magambala. B. Makikipaglaro sa mga kaibigan sa loob ng bahay. C. Magtatawanan ng malakas. D. Gigisingin si nanay. 27. Bilang mag-aaral, alin sa mga sumusunod ang paggalang sa karapatan ng may sakit ang kaya mong gawin? A. Pagbisita sa may sakit. B. Pagbibigay ng payo sa may sakit. C. Pagbibigay ng gamot sa may sakit.
  5. 5. D. Lahat ng nabanggit. 28. Ang iyong nakatatandang kapatid ay may sakit. Dumating ang iyong mga kaibigan at sinabi na sa bahay ninyo kayo magsasanay ng sayaw para sa nalalapit na programa sa inyong paaralan. Ano ang gagawin ninyong paraan ng pagsasanay? A. Malakas na pagpapatugtog. B. Mahina ang tugtog. C. Katamtaman ang tugtog. D. Maingay sa pagsasanay. 29. Gusto mong magpatugtog ng malakas sa inyong bahay dahil nanalo ka sa basketball ngunit alam mong may sakit ang lola mo. Ano ang iyong gagawin? A. Hikayatin ang tropa. B. Ipagpaliban. C. Yayain si lola. D. Huwag intindihin. 30. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa taong nagpapahinga o may sakit? A. Maingat na isinasara ang pinto. B. Patuloy sa paglalaro at pag-iingay. C. Magpatugtog ng paboritong maiingay na musika. D. Pangungulit sa taong maysakit. 31. Mayroon kayong di-pagkakaunawaan ng iyong kaibigan. Nagpapaliwanag siya sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Tatalikuran. B. Hindi papansinin. C. Makikinig sa paliwanag niya. D. Sisigawan siya. 32. Tumutula ang kaklase mo at may maling linya siyang binigkas at narinig mo ito. Ano ang gagawin mo? A. Pahintuin. B. Patapusin at kausapin. C. Sabihin sa katabi na mali. D. Pagtatawanan. 33. Nagsasalita ang guro sa harap ng klase, ano ang dapat mong gawin? A. Makipagkuwentuhan sa katabi. B. Tumahimik at making nang maayos sa guro. C. Magsulat at magbasa. D. Matulog dahil napuyat ka kagabi. 34. Nagtatalakayan kayo sa klase at nagbigay ng tanong ang iyong guro. Sa simula, alam mo naang sagot. Ano ang gagawin mo? A. Iisisgaw agad ang sagot. B. Tatayo at sasabihing alam mo na ang sagot. C. Hintaying tawagin guro. D. Hindi na makikinig.
  6. 6. 35. Ipinag-utos ng inyong punong-guro na huwag mag-iingay kapag dumadaan sa harap ng mga silid-aralan sa oras ng klase. Ano ang gagawin mo? A. Magtatatakbo sa pagpasok. B. Susundin ang punong-guro. C. Hindi susunod. D. Balewalain. 36. Namamasyal kayo sa Fort Santiago. Nakita mo ang isa mong kaklase na nagsusulat sa pader . Ano ang gagawin mo? A. Pababayaan lang siya. B. Gagayahin ang kaklse sa pagsusulat. C. Sasawayin siya. D. Aawayin ang kaklase. 37. Nililinis na mabuti ng mga eskuwela ni Gng.Ligaya ang palikuran ng kanilang silid- aralan.Ano ang iyong maitutulong upang mapanatili ang kalinisan nito? A. Lilinisin kong mabuti ang palikuran. B. Hindi ko na lilinisin. C. Hahayaan ko sa tagalinis. D. lilinisin ko ito kapag nakikita ng guro. 38. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa paggamit ng mga pasilidad ngpaaralan? A. Iingatan ko at ibabalik nang maayos. B. Pipitasin at paglalaruan ko ang mga bulaklak. C. Sisingit sa pila. D. Ikakalat ko ang kagamitan. 39. Namamasyal ka sa isa sa mga magagandang parke. Alin dito ang gagawin mo upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan nito? A. Itapon ang balat ng kendi at iba pang pagkain sa basurahan ditto. B. Pitasin ang mga bulaklako magagandang halamang makikita rito. C. Itapon kahit saan ang pinagbalutan ng pagkain. D. Isulat ang pangalan sa paligid ng parke. 40.Ang Luneta o Rizal Park ay isa ring makasaysayang pook. Maraming magagandang bulaklak at halaman dito. Nakita mong pinipitas ng isa mong kaklase ang mga bulaklak. Ano ang gagawin mo? A. Gagayahin B. Pagsasabihan C. Papaluin D. Aagawin
  7. 7. TALAAN NG ISPESIPIKASYON No. of Wt COGNITIVE LEARNING No. ofCompetencies/ Mins. 100% Items Taught Easy Item Average Item Diffi- Item Skills 60% Placement 30% Placement cult placement 10%1.Naisasagawanang mapanuri angtunay na 150 11% 3 1,2,3 1 4 1 5 5kahulugan ngpakikipag-kapuwa.2.Nakapagpapakitangpagkamahinahonsa damdamin atkilos ng kapuwatuladngpagtanggap ng 150 11% 3 6,7,8 1 9 1 10 5puna ng kapuwanang maluwag sakalooban3.Pagpili ng mgasalitang dinakasasakit ng 150 11% 3 11,12,13 1 14 1 15 5damdamin sapagbibiro.4. Naibabahagiang sarilingkaranasan omakabuluhangpangyayaring 150 11% 3 16,17,18 1 19 1 20 5nagpapakita ngpang-unawa sakalagayan/pangangailangan ngkapuwa. 5.Naisasabuhayang pagigingbukas-palad parasa mganangangailangan 150 11% 3 21,22,23 2 24,25 5sa panahon ngkalamidad 6. Naipapakita angpaggalang sa ibasa oras ng 150 11% 3 26,27,28 2 29,30 55pagpapahinga atsa may sakit.7.Nakapagpapakitang paggalangkapag may nag-aaral, at pakikinigkapag may 150 11% 3 31,32,33 2 34,35 5nagsasalita/nagpapaliwanag8.Nakapagpapakitang paggalang saiba sapamamagitan ngpaggamit ng 150 11% 2 36,37 1 38 3pasilidad ngpaaralan nang maypag-aalala sakapakanan ngkapuwa.9.Pagpapanatili ngahimik, malinis atkaaya- ayangkapaligiran bilangparaan ng 150 11% 1 39 1 40 2pakikipagkapuwa-tao. TOTAL 1350 24 12 4 40

×