Korte inleiding ink algemeen

Michiel van Hattem
Michiel van Hattemprogramma manager à Staf Korpsleiding Nationale Politie
Presentatie INK
Opzet van deze presentatie•  Inleiding
•  INK achtergrond
•  Toelichting INK model
•  Toelichting INK fasering
•  Vergelijking INK met andere projecten
•  Stellingen
Achtergronden van het INK management
model
• Instituut Nederlandse Kwaliteit, opgericht in 1991 als reactie op
 Japanse en Amerikaanse kwaliteitsimpulsen.
• Vertaling van EFQM (European Foundation of Quality Management)
• Eerst voor profit bedrijven/multi nationals, later MKB en non profit
• Instrumenten:
  – positiebepaling
  – zelfevaluatie (met audit)
  – Kwaliteitsprijs, onderscheiding en verbetercertificaat
Gedachtegoed van het INK management
model
• Systeemdenken en verbeteren (Plan-Do-Check-Act)
• systematisch geleidelijk verloop organisatie ontwikkeling (in fases)
• Rationele actor (organisatie en procesgericht)
• Instrument en format, maar ook denkkader
• 5 kenmerken van excellente organisaties:
  – Leiderschap met lef

  – Resultaatgerichtheid

  – Continue verbeteren

  – Transparantie

  – Samenwerking
Wat betekent kwaliteit?

Kwaliteit is voldoen aan wensen en redelijke
verwachtingen van klanten op een zo economisch
mogelijke manier

                   -Q  Q
                 n      Q+
                no                                 diensten
                                 service

                          Geleverde
   ervaring                    prestaties
   afspraken  Verwachte
   behoeften  prestaties
   imago
Negen aandachtsvelden vormen het
     INK-managementmodel
                       Waardering
       Medewerkers            door
                       medewerkers                        Waardering
       Strategie en             door      Eind-
Leiderschap         Processen     klanten en
         beleid                     resultaten
                        leveranciers
                       Waardering
        Middelen             door
                       maatschappij


        Organisatie                Resultaat
                Leren en verbeteren
Regelkring: deming-cirkel
     (continue leer- en verbetercyclus)
                     Waardering
         Mede-           door
        werkers         medewerkers


                      Waardering
Leider-     Strategie                  Eind-
              Processen  door klanten en
schap      en beleid                 resultaten
                     leveranciers


                     Waardering
        Middelen          door de
                     maatschappij                 feedback
   ACT PLAN

 CHECK DO
PLAN: Aandachtsgebieden
          (plannen)
                     Waardering
         Mede-           door
        werkers         medewerkers


                      Waardering
Leider-     Strategie                  Eind-
              Processen  door klanten en
schap      en beleid                 resultaten
                     leveranciers


                     Waardering
        Middelen          door de
                     maatschappij                 feedback
   ACT PLAN

 CHECK DO
PLAN: Leiderschap + Strategie en Beleid

     LEIDERSCHAP = ONDERNEMERSCHAP

 Op basis van de gestelde doelstellingen van een organisatie

De manier waarop:
  •   de organisatie wordt ingericht
  •   met medewerkers en relaties wordt omgegaan
  •   de leiding de koers bepaalt (= strategie LT)
  •   de leiding de koers vertaalt naar de dagelijkse
     werkelijkheid en aanpast (= beleid KT)
DO: Aandachtsgebieden
           (uitvoeren)
                     Waardering
         Mede-           door
        werkers         medewerkers


                      Waardering
Leider-     Strategie                  Eind-
              Processen  door klanten en
schap      en beleid                 resultaten
                     leveranciers


                     Waardering
        Middelen          door de
                     maatschappij                 feedback
   ACT PLAN

 CHECK DO
DO: Medewerkers + Middelen+Processen

         MEDEWERKERS

   De manier waarop de organisatie haar
         medewerkers
     inzet, stimuleert en waardeert.
           MIDDELEN

    De manier waarop (vanuit strategie en
    beleid) middelen worden aangewend
           PROCESSEN

 De manier waarop de organisatie (vanuit strategie en
       beleid) haar processen
   identificeert, ontwerpt, beheerst, vernieuwt
CHECK: Waardering door …
       (meten en evalueren)
                     Waardering
         Mede-           door
        werkers         medewerkers


                      Waardering
Leider-     Strategie                  Eind-
              Processen  door klanten en
schap      en beleid                 resultaten
                     leveranciers


                     Waardering
        Middelen          door de
                     maatschappij                 feedback
   ACT PLAN

 CHECK DO
CHECK: Waardering door …...

          MEDEWERKERS
 Hoe ervaren, beleven en waarderen zij de inspanningen
van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn
        KLANTEN EN LEVERANCIERS
  Hoe waarderen zij de inspanningen van de organisatie om
         aan hun wensen te voldoen
           MAATSCHAPPIJ
  Hoe waardeert zij de inspanningen van de organisatie om
  rekening te houden met maatschappelijke behoeften en
            verwachtingen
CHECK: Eindresultaat
         (meten en evalueren)
                     Waardering
         Mede-           door
        werkers         medewerkers


                      Waardering
Leider-     Strategie                  Eind-
              Processen  door klanten en
schap      en beleid                 resultaten
                     leveranciers


                     Waardering
        Middelen          door de
                     maatschappij                 feedback
   ACT PLAN

 CHECK DO
CHECK: Eindresultaten


      EINDRESULTATEN


De mate waarin de organisatie in staat is haar
 financiële en operationele doelstellingen
        te realiseren
ACT: Bijstellen en verbeteren

                     Waardering
         Mede-           door
        werkers         medewerkers


                      Waardering
Leider-     Strategie                  Eind-
              Processen  door klanten en
schap      en beleid                 resultaten
                     leveranciers


                     Waardering
        Middelen          door de
                     maatschappij                 feedback
   ACT PLAN

 CHECK DO
INK-ontwikkelingsfasen van een
       organisatie

Q
  I   II   III  IV   V
Ontwikkelingsfasen I, II en III

       Fase I
       Product/activiteit-
       georiënteerd
            Fase II
            Proces-georiënteerd


               Fase III
               Systeem-georiënteerd
INK-ontwikkelingsfasen van een
         organisatie
       FASE I = Activiteiten georiënteerd

    centraal staat het te leveren product, de activiteit

     continue verbetercyclus is nog in ontwikkeling
•  er is nog weinig aandacht voor onderlinge afhankelijkheid
  tussen afdelingen en functies binnen de processen
•  laat zich leiden door korte-termijnresultaten (ad-hoc karakter)
•  het product, de output/het resultaat van het proces staat centraal
•  problemen worden pas opgelost na klachten over de producten
INK-ontwikkelingsfasen van een
           organisatie
            FASE II = Proces georiënteerd

  centraal staat het voortbrengingsproces en de beheersing daarvan

     continue verbetercyclus werkt, knelpunten onderkend
•   Verbeteringen op basis van metingen (normen en criteria),
    waardoor tussentijds bijsturen mogelijk is

•   Verbeteringen op basis van kennis van processen d.w.z.
    primaire en ondersteunende processen zijn geïdentificeerd en
    opgedeeld in deelprocessen
•   Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder
    geformuleerd en vastgelegd in de (deel)procesbeschrijvingen
INK-ontwikkelingsfasen van een
          organisatie
            FASE III = Systeem georiënteerd

  centraal staat het systematisch verbeteren van de organisatie als
                 geheel

•   Continue verbeteringen op basis van metingen en trends
   waardoor voorkomen i.p.v. herstellen mogelijk is

•   Alle processen zijn geïdentificeerd en opgedeeld in
   deelprocessen

•   Dominante klantenfocus
Vergelijking INK management model

• 6 sigma
  – "Sigma" is een letter uit het Griekse alfabet en wordt gebruikt in de statistiek
   als meting van variatie. Het samenvoegen van klantspecificaties en variatie
   biedt de methode voor het evalueren van "defects per million opportunities"
   (DPMO) die worden omgezet in de capabiliteitsindex Z.

• AO (Administratieve Organisatie)

  – Een AO moet zodanig ingericht zijn dat alle lagen van het management en
   alle uitvoerders hun taken en verantwoordelijkheden effectief en efficiënt
   kunnen uitvoeren. Met behulp van afspraken, regelingen, procedures en
   instructies kunnen de bedrijfsprocessen worden bestuurd, beheerst en
   uitgevoerd
Vergelijking INK management model

• ISO
   •  De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de
     processen binnen het bedrijf te beschrijven.
   •  De processen van een bedrijf moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het
     kwaliteitssysteem.
   •  Een proces dat er voor zorgt dat een overeenkomst met een klant met betrekking tot een product
     of dienst, uiteindelijk resulteert in de levering van dat product. Die levering moet
     overeenstemmen met de overeengekomen eisen, specificaties en de verwachtingen van de
     klant.

•  Uitgangspunten ISO 9001 norm:

   •  Bestaande bedrijfsprocessen beschrijven;

   •  Alle procedures eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vastleggen;

   •  Onnodige kosten vermijden. .
Vergelijking INK management model


• Balanced Score Card,

  – 4 velden;

     Klanten   Medewerkers     Kennis/ innovatie      Financiën

• Interessante literatuur:

  –  Balanced Scorecard en het INK model, Van financiële naar strategische sturing. Controllers
    Magazine, dec 2000. plz 38-41

  –  INK&BSC een ijzersterke combinatie, Overheidsmanagement, 1999 vol 3. blz 78-83

  –  Balanced Scorecard en Model Nederlandse Kwaliteit. (Ahaus en Diepman, 1998, Kluwer) boek is
    o.a via managementboek.nl te bestellen.
Stellingen over INK management model


Stelling I
Als je geen visie hebt is het niet mogelijk om het INK model te
implementeren. Heb je visie dan heb je het model juist niet nodig.
Een paradox nietwaar?
Stellingen over INK management model


Stelling II
Omdat de overheid geen visie heeft vlucht ze in projecten rond dit soort
modellen (ISO, INK, Balanced Score Card), maar zal er nooit een
echte verbetering optreden.
Stellingen over INK management model


Stelling III
 Door de nadruk van private modellen om meten is weten en de klant
 is koning zijn ze onbruikbaar voor publieke organisaties zoals
 gemeentes.
Stellingen over INK management model


Stelling IV
 Het INK management model is slechts een bruikbare checklist met
 aandachtspunten, het stelt geen normen of richtlijnen.
Stellingen over INK management model


Stelling V
 Projecten als INK implementatie vergen teveel tijd en capaciteit van
 een organisatie die toch al onder druk staat. Het staat goed voor het
 management als je zegt dat je er mee bezig bent, maar uiteindelijk
 moet de werkvloer het weer opknappen.
Hanteren van kwaliteitsprincipes
    voorkomt onnodige fouten
De praatjesmaker              Kip zonder kop
10                     10
5P                      5 D
   D CA                   P CA
0          Plannen   Uitvoeren  0
           ‘plan’    ‘do’
   Neuroot          Meten en
                      De geiten wollen
10         Bijstellen
                evalueren     sok
           ‘act’
                 ‘check’
                      10
 5                      5  C
   P DCA                   PD A
 0                      0
1 sur 30

Recommandé

Verandermanagement 2 BVerandermanagement 2 B
Verandermanagement 2 BRinie Altena
1.9K vues32 diapositives
Introductiebijeenkomst INKIntroductiebijeenkomst INK
Introductiebijeenkomst INKINK Utrecht
668 vues18 diapositives
Ink Slide Presentation NeInk Slide Presentation Ne
Ink Slide Presentation NeHelga Jensma
524 vues23 diapositives
The difference between...The difference between...
The difference between...ruuddekleijn
322 vues8 diapositives
Bedrijfspresentatie HofPBedrijfspresentatie HofP
Bedrijfspresentatie HofPjeroenprop
220 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Korte inleiding ink algemeen

EFQM modelEFQM model
EFQM modelEHBM
1.4K vues32 diapositives
TQM EFQM PROCES Tools NlTQM EFQM PROCES Tools Nl
TQM EFQM PROCES Tools Nlguest16dceb
697 vues45 diapositives

Similaire à Korte inleiding ink algemeen(20)

EFQM modelEFQM model
EFQM model
EHBM1.4K vues
Tweetalige Slides Oudenaarde1708Tweetalige Slides Oudenaarde1708
Tweetalige Slides Oudenaarde1708
YANA2TQM c.v.213 vues
TQM EFQM PROCES Tools NlTQM EFQM PROCES Tools Nl
TQM EFQM PROCES Tools Nl
guest16dceb697 vues
TQP Foundation TrainingTQP Foundation Training
TQP Foundation Training
Ratio Consultants172 vues
Verbeterteams structuur eswVerbeterteams structuur esw
Verbeterteams structuur esw
Severin Hendrikx695 vues
You Get Presentatie Ao 20100624You Get Presentatie Ao 20100624
You Get Presentatie Ao 20100624
gerardsavenije728 vues
Voorbeeld samenwerkingsplanVoorbeeld samenwerkingsplan
Voorbeeld samenwerkingsplan
Sanne Meijboom3.7K vues
4  presentatie cbt productiemanager4  presentatie cbt productiemanager
4 presentatie cbt productiemanager
CBT Trainingen en Opleidingen406 vues
Test Value Propositie 2009 sept.Test Value Propositie 2009 sept.
Test Value Propositie 2009 sept.
Harro Philip190 vues
Portfolio  strategyPortfolio  strategy
Portfolio strategy
Harold Halewijn577 vues
3  presentatie cbt productieleider3  presentatie cbt productieleider
3 presentatie cbt productieleider
CBT Trainingen en Opleidingen390 vues
2010 Profiel De Vries&Fortuin2010 Profiel De Vries&Fortuin
2010 Profiel De Vries&Fortuin
DominiquedeVries788 vues

Korte inleiding ink algemeen

 • 2. Opzet van deze presentatie • Inleiding • INK achtergrond • Toelichting INK model • Toelichting INK fasering • Vergelijking INK met andere projecten • Stellingen
 • 3. Achtergronden van het INK management model • Instituut Nederlandse Kwaliteit, opgericht in 1991 als reactie op Japanse en Amerikaanse kwaliteitsimpulsen. • Vertaling van EFQM (European Foundation of Quality Management) • Eerst voor profit bedrijven/multi nationals, later MKB en non profit • Instrumenten: – positiebepaling – zelfevaluatie (met audit) – Kwaliteitsprijs, onderscheiding en verbetercertificaat
 • 4. Gedachtegoed van het INK management model • Systeemdenken en verbeteren (Plan-Do-Check-Act) • systematisch geleidelijk verloop organisatie ontwikkeling (in fases) • Rationele actor (organisatie en procesgericht) • Instrument en format, maar ook denkkader • 5 kenmerken van excellente organisaties: – Leiderschap met lef – Resultaatgerichtheid – Continue verbeteren – Transparantie – Samenwerking
 • 5. Wat betekent kwaliteit? Kwaliteit is voldoen aan wensen en redelijke verwachtingen van klanten op een zo economisch mogelijke manier -Q Q n Q+ no diensten service Geleverde ervaring prestaties afspraken Verwachte behoeften prestaties imago
 • 6. Negen aandachtsvelden vormen het INK-managementmodel Waardering Medewerkers door medewerkers Waardering Strategie en door Eind- Leiderschap Processen klanten en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door maatschappij Organisatie Resultaat Leren en verbeteren
 • 7. Regelkring: deming-cirkel (continue leer- en verbetercyclus) Waardering Mede- door werkers medewerkers Waardering Leider- Strategie Eind- Processen door klanten en schap en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door de maatschappij feedback ACT PLAN CHECK DO
 • 8. PLAN: Aandachtsgebieden (plannen) Waardering Mede- door werkers medewerkers Waardering Leider- Strategie Eind- Processen door klanten en schap en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door de maatschappij feedback ACT PLAN CHECK DO
 • 9. PLAN: Leiderschap + Strategie en Beleid LEIDERSCHAP = ONDERNEMERSCHAP Op basis van de gestelde doelstellingen van een organisatie De manier waarop: • de organisatie wordt ingericht • met medewerkers en relaties wordt omgegaan • de leiding de koers bepaalt (= strategie LT) • de leiding de koers vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en aanpast (= beleid KT)
 • 10. DO: Aandachtsgebieden (uitvoeren) Waardering Mede- door werkers medewerkers Waardering Leider- Strategie Eind- Processen door klanten en schap en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door de maatschappij feedback ACT PLAN CHECK DO
 • 11. DO: Medewerkers + Middelen+Processen MEDEWERKERS De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert. MIDDELEN De manier waarop (vanuit strategie en beleid) middelen worden aangewend PROCESSEN De manier waarop de organisatie (vanuit strategie en beleid) haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst, vernieuwt
 • 12. CHECK: Waardering door … (meten en evalueren) Waardering Mede- door werkers medewerkers Waardering Leider- Strategie Eind- Processen door klanten en schap en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door de maatschappij feedback ACT PLAN CHECK DO
 • 13. CHECK: Waardering door …... MEDEWERKERS Hoe ervaren, beleven en waarderen zij de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn KLANTEN EN LEVERANCIERS Hoe waarderen zij de inspanningen van de organisatie om aan hun wensen te voldoen MAATSCHAPPIJ Hoe waardeert zij de inspanningen van de organisatie om rekening te houden met maatschappelijke behoeften en verwachtingen
 • 14. CHECK: Eindresultaat (meten en evalueren) Waardering Mede- door werkers medewerkers Waardering Leider- Strategie Eind- Processen door klanten en schap en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door de maatschappij feedback ACT PLAN CHECK DO
 • 15. CHECK: Eindresultaten EINDRESULTATEN De mate waarin de organisatie in staat is haar financiële en operationele doelstellingen te realiseren
 • 16. ACT: Bijstellen en verbeteren Waardering Mede- door werkers medewerkers Waardering Leider- Strategie Eind- Processen door klanten en schap en beleid resultaten leveranciers Waardering Middelen door de maatschappij feedback ACT PLAN CHECK DO
 • 17. INK-ontwikkelingsfasen van een organisatie Q I II III IV V
 • 18. Ontwikkelingsfasen I, II en III Fase I Product/activiteit- georiënteerd Fase II Proces-georiënteerd Fase III Systeem-georiënteerd
 • 19. INK-ontwikkelingsfasen van een organisatie FASE I = Activiteiten georiënteerd centraal staat het te leveren product, de activiteit continue verbetercyclus is nog in ontwikkeling • er is nog weinig aandacht voor onderlinge afhankelijkheid tussen afdelingen en functies binnen de processen • laat zich leiden door korte-termijnresultaten (ad-hoc karakter) • het product, de output/het resultaat van het proces staat centraal • problemen worden pas opgelost na klachten over de producten
 • 20. INK-ontwikkelingsfasen van een organisatie FASE II = Proces georiënteerd centraal staat het voortbrengingsproces en de beheersing daarvan continue verbetercyclus werkt, knelpunten onderkend • Verbeteringen op basis van metingen (normen en criteria), waardoor tussentijds bijsturen mogelijk is • Verbeteringen op basis van kennis van processen d.w.z. primaire en ondersteunende processen zijn geïdentificeerd en opgedeeld in deelprocessen • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder geformuleerd en vastgelegd in de (deel)procesbeschrijvingen
 • 21. INK-ontwikkelingsfasen van een organisatie FASE III = Systeem georiënteerd centraal staat het systematisch verbeteren van de organisatie als geheel • Continue verbeteringen op basis van metingen en trends waardoor voorkomen i.p.v. herstellen mogelijk is • Alle processen zijn geïdentificeerd en opgedeeld in deelprocessen • Dominante klantenfocus
 • 22. Vergelijking INK management model • 6 sigma – "Sigma" is een letter uit het Griekse alfabet en wordt gebruikt in de statistiek als meting van variatie. Het samenvoegen van klantspecificaties en variatie biedt de methode voor het evalueren van "defects per million opportunities" (DPMO) die worden omgezet in de capabiliteitsindex Z. • AO (Administratieve Organisatie) – Een AO moet zodanig ingericht zijn dat alle lagen van het management en alle uitvoerders hun taken en verantwoordelijkheden effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Met behulp van afspraken, regelingen, procedures en instructies kunnen de bedrijfsprocessen worden bestuurd, beheerst en uitgevoerd
 • 23. Vergelijking INK management model • ISO • De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen het bedrijf te beschrijven. • De processen van een bedrijf moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het kwaliteitssysteem. • Een proces dat er voor zorgt dat een overeenkomst met een klant met betrekking tot een product of dienst, uiteindelijk resulteert in de levering van dat product. Die levering moet overeenstemmen met de overeengekomen eisen, specificaties en de verwachtingen van de klant. • Uitgangspunten ISO 9001 norm: • Bestaande bedrijfsprocessen beschrijven; • Alle procedures eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vastleggen; • Onnodige kosten vermijden. .
 • 24. Vergelijking INK management model • Balanced Score Card, – 4 velden; Klanten Medewerkers Kennis/ innovatie Financiën • Interessante literatuur: – Balanced Scorecard en het INK model, Van financiële naar strategische sturing. Controllers Magazine, dec 2000. plz 38-41 – INK&BSC een ijzersterke combinatie, Overheidsmanagement, 1999 vol 3. blz 78-83 – Balanced Scorecard en Model Nederlandse Kwaliteit. (Ahaus en Diepman, 1998, Kluwer) boek is o.a via managementboek.nl te bestellen.
 • 25. Stellingen over INK management model Stelling I Als je geen visie hebt is het niet mogelijk om het INK model te implementeren. Heb je visie dan heb je het model juist niet nodig. Een paradox nietwaar?
 • 26. Stellingen over INK management model Stelling II Omdat de overheid geen visie heeft vlucht ze in projecten rond dit soort modellen (ISO, INK, Balanced Score Card), maar zal er nooit een echte verbetering optreden.
 • 27. Stellingen over INK management model Stelling III Door de nadruk van private modellen om meten is weten en de klant is koning zijn ze onbruikbaar voor publieke organisaties zoals gemeentes.
 • 28. Stellingen over INK management model Stelling IV Het INK management model is slechts een bruikbare checklist met aandachtspunten, het stelt geen normen of richtlijnen.
 • 29. Stellingen over INK management model Stelling V Projecten als INK implementatie vergen teveel tijd en capaciteit van een organisatie die toch al onder druk staat. Het staat goed voor het management als je zegt dat je er mee bezig bent, maar uiteindelijk moet de werkvloer het weer opknappen.
 • 30. Hanteren van kwaliteitsprincipes voorkomt onnodige fouten De praatjesmaker Kip zonder kop 10 10 5P 5 D D CA P CA 0 Plannen Uitvoeren 0 ‘plan’ ‘do’ Neuroot Meten en De geiten wollen 10 Bijstellen evalueren sok ‘act’ ‘check’ 10 5 5 C P DCA PD A 0 0

Notes de l'éditeur

 1. Bedrijfsvoering 23-04-12
 2. Bedrijfsvoering 23-04-12
 3. Bedrijfsvoering 23-04-12
 4. Bedrijfsvoering 23-04-12
 5. Bedrijfsvoering 23-04-12
 6. Bedrijfsvoering 23-04-12