Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sessie 1 bank basics demo 080517

258 vues

Publié le

Demo e-learning: Banken en Financiële Markten in Vogelvlucht

Zonder banken en financiële markten zou onze huidige economie en welvaart niet mogelijk zijn. En of u het nu leuk vindt of niet, banken waren en zijn onmisbaar voor onze moderne maatschappij door hun sleutelrol in de werking van onze economie. Iedereen doet, al dan niet bewust, dagelijks zaken met of via banken, zoals betalen van boodschappen. Maar hoeveel weet u nu echt van banken? Hoe is het mogelijk geweest dat banken een ongekende crisis op financiële markten en onze economie hebben veroorzaakt? Wat is de invloed van banken op ons dagelijks leven en waarom zijn ze zo belangrijk? Wat doen banken op financiële markten en waarom?

Dit boekje heeft als doel om lezers een helder overzicht te verschaffen van de financiële markten en zoomt in op banken, toezichthouders, producten, prijsvorming, handelsmotivatie en organisatie, risico's en compliance.

Na een korte introductie over geld, komen in deel I de kernactiviteiten van banken in beeld. Deel II gaat over verschillende bankactiviteiten en soorten banken, de oorzaak van de financiële crisis van 2008 en de ‘Bazelse Akkoorden’ waarop het toezicht van centrale banken is gebaseerd. In deel III volgt een overzicht van activiteiten op de financiële markten: de motivatie om bepaalde soorten financiële producten te verhandelen en hoe de prijsvorming tot stand komt. Deel IV gaat in op de organisatie van de handel: de dealing room, de beurs en over-the-counter-handel (OTC-handel). Na een introductie van operationeel risico, komt in deel V het belang van compliance in de financiële sector aan de orde aan de hand van een aantal calamiteiten. Tenslotte volgt in deel VI een samenvatting van de kredietcrisis van 2008 met een historisch perspectief, met een vingerwijzing naar de toekomst van de financiële sector.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Sessie 1 bank basics demo 080517

 1. 1. E-Learning Banken en Financiele Markten in Vogelvlucht Sessie 1: KERNACTIVITEITEN BANKEN Michiel van den Broek www.financialtraininghub.com info@financialtraininghub.com Phone: +316 1381 8662
 2. 2. 2 Programma  Introductie: geld  Deel I: Kernactiviteiten en inkomsten van banken  Kernactiviteit (1): Transformatie - rentemargebedrijf  Kernactiviteit (2): Bemiddeling  Kernactiviteit (3): Betalingen  Kernactiviteit (4): Handel op de financiële markten 12 Michiel van den Broek
 3. 3. 3 INTRODUCTIE GELD
 4. 4. 4 Functies van geld  Waarderingsmiddel / Ruilmiddel goederen en diensten  Moment van besteden aanpassen:  Uitstellen aankopen: Sparen & Beleggen  Vervroegen aankopen / investeringen: Lenen Geld is een ‘smeermiddel’ voor een economie Michiel van den Broek
 5. 5. 5 Centrale banken  Geldmanagers  Monetair beleid: Beheersen geldhoeveelheid  Europese Centrale Bank – muntunie  De Nederlandsche Bank Michiel van den Broek
 6. 6. 6 Geldsoorten 1. Kasreserves  Tegoeden van banken bij centrale bank 2. Chartaal geld  Munten en biljetten 3. Giraal geld = Geld in handen van het publiek  Kredietverlening banken Michiel van den Broek
 7. 7. 7 Geldhoeveelheid Nederland (Bron: DNB, ECB via Rabobank) Michiel van den Broek
 8. 8. 8 KERNACTIVITEITEN EN INKOMSTEN VAN BANKEN
 9. 9. 9 Kernactiviteiten banken 1. Transformatie (rentemargebedrijf) 2. Bemiddeling (intermediation) 3. Betalingen 4. Handel op de financiële markten Michiel van den Broek
 10. 10. 10 Kernactiviteiten banken 1. Transformatie - Rentemargebedrijf Michiel van den Broek
 11. 11. 11 Kernactiviteiten banken 1. Transformatie - Rentemargebedrijf  Verplichting (Liabiltiy) = Ontvangen Gelden (o.g.)  Gratis geld ‘kopen’: Betaalrekening  Kosten = Rente vergoeden  Kredietverstrekking (Asset) = Uitgeleende Gelden (u.g.)  Opbrengsten = Rente ontvangen  Rentemarge = Verschil rente ontvangen  rente vergoed  Ontvangen gelden  Uitgeleende gelden Verschillen mogelijk:  Looptijden  Valuta’s Michiel van den Broek
 12. 12. 12 Geldcreatie door banken via kredietverlening (Fractioneel bankieren) Michiel van den Broek
 13. 13. 13 Kernactiviteiten banken 2. Bemiddeling Financiële Dienstverlening aan klanten: A. Brokerage B. Beleggingsbeheer (asset management) C. Bewaarbedrijf (custody) D. Fusies en overnames (mergers & acquisitions) / underwriting Michiel van den Broek
 14. 14. 14 Kernactiviteit 2: Bemiddeling (A) Brokerage Broker = tussenpersoon of makelaar  Bank (ver)koopt financiële producten In directe opdracht van klanten  Voorbeelden financiële producten:  Obligaties en aandelen  Derivaten  Inkomsten bank:  Provisies  Spread = Verschil aan- en verkoopprijs Michiel van den Broek
 15. 15. 15 Kernactiviteit 2: Bemiddeling (B) Beleggingsbeheer (asset management)  Beleggingsadvies  Risico’s in kaart brengen  Beleggingen uitvoeren - Beleggingsmandaat  Rapportages – Rendement  Inkomsten banken:  Transactiekosten, provisies en beheersvergoeding  Prestatiebeloning Michiel van den Broek
 16. 16. 16 Kernactiviteit 2: Bemiddeling (C) Bewaarbedrijf (custody) Financiële bezittingen voor klanten  Bewaren / overdragen / informatieverstrekking waarde  Registreren van onderpand,  Juridische en fiscale ondersteuning  Incasso van rente en dividend  Inkomstenbronnen: provisies, commissies en onkostenvergoedingen Michiel van den Broek
 17. 17. 17 Kernactiviteit 2: Bemiddeling (D) Fusies en overnames (mergers & acquisitions) / underwriting  Begeleiden en uitvoeren van effectenemissies voor klanten  Aandelen  Obligaties  Deal Driven  Underwriting – prijsgarantie  Syndicaat – risicospreiding  Lead manager / arranger  Dealers  Bankinkomsten: provisies en fee’s Michiel van den Broek
 18. 18. 18 Kernactiviteiten banken 3. Betalingen  Eenvoudig - Particulieren:  Cash  Credit Cards  Cheques  Internet  Mobiele telefoon  Complex - Bedrijven:  Cash pooling / Rentecompensatie  Automatische incasso / bulk  Internationale betalingen (cross border) Michiel van den Broek
 19. 19. 19 Kernactiviteiten banken: (3) Betalingen Praktijk betalingsverkeer  Rol centrale bank:  Vergunninghoudende banken hebben een rekening bij de centrale bank (verplicht)  Centrale bank is de laatste schakel in het betalingsverkeer  Inkomsten banken: provisies  Soorten betalingsopdrachten a. Gewone eurobetalingsopdrachten b. Eurospoedbetalingen (high value payments) c. Vreemde valutabetalingen (cross-borderbetalingen Michiel van den Broek
 20. 20. 20 Kernactiviteiten banken: (3) Betalingen - Praktijk betalingsverkeer (a) Gewone betalingsopdrachten  Banken:  Verzamelen betalingsopdrachten gedurende een periode  Vastgesteld tijdstip versturen naar een clearinginstelling  Clearingsysteem  Sorteren en salderen  Berekenen verrekening per bank  Clearingsysteem heeft een rekening bij de centrale bank  Incasso opdracht voor netto-betalende banken  Betalingsopdracht naar netto-ontvangende banken Michiel van den Broek
 21. 21. 21 Kernactiviteiten banken: (3) Betalingen - Praktijk betalingsverkeer (b) Eurospoedbetalingen (high value payments)  Directe overboeking zonder clearinginstelling  Toegang tot betaalsysteem centrale bank  ECB betaalsysteem = TARGET 2  Berichtverkeer voor elke betaling  Betalingsopdracht  Adviesbericht begunstigde  Hogere kosten  Alleen gebruikt voor grote betalingen:  High value payments Michiel van den Broek
 22. 22. 22 Kernactiviteiten banken: (3) Betalingen - Praktijk betalingsverkeer (c) Vreemde valutabetalingen (cross-borderbetalingen)  Betaling niet in euro  Kan niet via ECB rkening  Toegang tot clearing vreemde valuta  Correspondentbank = Nostrorekening  Berichten per individuele betaling  Betalingsopdracht  Bevestiging van uitvoering Michiel van den Broek
 23. 23. 23 http://www.financialtraininghub.com/ Email: info@financialtraininghub.com +316 1381 8662 Michiel van den Broek

×