Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pharmanova 20 godina net

767 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pharmanova 20 godina net

 1. 1. Milan Matković
 2. 2. Prvih dvadeset godina 1991. 2011.
 3. 3. 1991. Otvaranje apoteke
 4. 4. 1993. Osnivanje veleprodaje
 5. 5. 1996. Početak proizvodnje sirupa
 6. 6. 1997. Širenje veleprodaje na region
 7. 7. 2001. Potpisivanje ugovora sa Republičkim zavodom za zdravstvenu zaštitu
 8. 8. 2002. Modernizacija proizvodnog pogona
 9. 9. 2004. <ul><li>Uvođenje standarda ISO 9001:2000 </li></ul><ul><li>Izdvajanje AU Pharmanova </li></ul>
 10. 10. 2006. Strateške odluke o razvoju kompanije
 11. 11. 2007. Početak izgradnje nove fabrike
 12. 12. 2008. Prodaja veletrgovine Početak rada nove fabrike
 13. 13. 2009. <ul><li>Akvizicija Quality Pharm-a </li></ul><ul><li>Početak rada na generičkim lekovima </li></ul><ul><li>Dobijanje sertifikata Dobre proizvođačke prakse </li></ul>
 14. 14. 2010. Lansiranje generičkih lekova na tržište
 15. 15. Proizvodnja Površina lokacije 21.000 m 2 Površina objekta 3.120 m 2
 16. 16. Proizvodni kapaciteti 2 miliona Linija za proizvodnju rastvora za spoljašnju primenu 2 miliona Linija za proizvodnju masti/kremova/gelova Pogon za proizvodnju polučvrstih formi 2 miliona Linija za proizvodnju kapi za nos 3 miliona Linija za proizvodnju sirupa i oralnih kapi Pogon za proizvodnju tečnih formi 2 miliona Linija za pakovanje mekih želatinoznih kapsula 60 miliona Linija za proizvodnju kapsula Godišnji kapacitet Pogon za proizvodnju čvrstih formi
 17. 17. Proizvodnja <ul><li>Sva tri pogona su posebne celine, od zone skladištenje i sekundarnog pakovanja odvojene propusnicima </li></ul><ul><li>Posebne klima komore sa terminalnom HEPA filtracijom </li></ul><ul><li>Kaskada pritisaka u svim proizvodnim i zonama sekundarnog pakovanja sa razlikom od 10 Pa </li></ul><ul><li>Svaki proizvodni pogon raspolaže sopstvenom vagaonicom </li></ul>
 18. 18. Proizvodnja
 19. 19. Proizvodnja
 20. 20. Proizvodnja
 21. 21. Proizvodnja
 22. 22. Sistem upravljanja kvalitetom <ul><li>Kontrola polaznih i pakovnih materijala, među-proizvoda i gotovih proizvoda </li></ul>
 23. 23. Sistem upravljanja kvalitetom
 24. 24. Proizvodi <ul><li>Generički lekovi </li></ul><ul><li>Herbalni lekovi </li></ul><ul><li>Dodaci ishrani (dijetetika) </li></ul><ul><li>Medicinska sredstva </li></ul>
 25. 25. Biljni preparati <ul><li>Dodaci ishrani </li></ul><ul><li>Herbalni lekovi </li></ul>
 26. 28. Generički preparati <ul><li>Koštano-zglobni sistem </li></ul><ul><li>Antibiotici </li></ul><ul><li>Kardiologija </li></ul>
 27. 29. Koštano-zglobni sitem
 28. 30. Antibiotici
 29. 31. Kardiologija
 30. 32. Ljudi
 31. 33. Planovi <ul><li>Širenje tržišta u Srbiji i regionu </li></ul><ul><li>Ulazak na druga tržišta </li></ul><ul><li>Ulazak na tržišta Evropske unije </li></ul>

×