Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

AUGMENTATIV.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
antonimi.pptx
antonimi.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

AUGMENTATIV.pptx

  1. 1. AUGMENTATIV Augmentativ To je izvedena reč koja označava što veće u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči augmentativum, što znači “uvećanica”. Augmentativi mogu biti pozitivnog vida (dobričina, ljudina), ali i negativnog vida (glavurina, nosina) i tada su svojim oblikom identični pejorativima. Grade se nastavcima za građenje reči (sufiksima): -ina, - etina, -urina, -uština i dr.
  2. 2. AUGMENTATIV O To je izvedena reč koja označava što veće u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči augmentativum, što znači “uvećanica”. Augmentativi mogu biti pozitivnog vida (dobričina, ljudina), ali i negativnog vida (glavurina, nosina) i tada su svojim oblikom identični pejorativima. Grade se nastavcima za građenje reči (sufiksima): - ina, -etina, -urina, -uština i dr.
  3. 3. O Primeri: O – bara – baruština, O – glumac – glumčina, O – kosa – kosurina, O – meso – mesina, O – soba – sobetina, O – torba – torbetina. O Augmentativi su funkcionalno suprotni deminutivima. O
  4. 4. DEMINUTIVI O Deminutiv O To je izvedena reč koja označava što manje u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči deminutivum, što znači “umanjenica”. Deminutivi mogu biti pozitivnog vida (drvce, sestrica), ali i negativnog vida (direktorčić, šoferčić). Svojim oblikom mogu biti isti ili slični hipokoristicima. Grade se nastavcima za građenje reči (sufiksima): -ica, -ić, -ak, -ce, -ence i dr.
  5. 5. O Primeri: O – cvet – cvetak, O – dete – detence, O – kamen – kamenčić, O – lopta – loptica, O – ostrvo – ostrvce, O – tele – telence. O Deminutivi su funkcionalno suprotni augmentativima.
  6. 6. HIPOKORISTIK O To je ime koje se daje iz osećanja koje proističe iz ljubavi, nežnosti, naklonosti, ime odmila; imenički oblik kojim se izražava odnos bliskosti, simpatije prema imenovanom biću, predmetu. Naziv potiče od grčke reči hypokoristikós, što znači “umilan”. Hipokoristici se formiraju na tri načina:
  7. 7. O 1) skraćivanjem vlastitih imena: Jelena – Jela, Petar – Pera, Snežana – Sneža; O 2) imitiranjem dečjeg govora: Dragana – Gaga; O 3) dodavanjem deminutivnih nastavaka: Anka – Ankica, Mile – Milence, Olga – Olgica.
  8. 8. O Hipokoristici se grade i od drugih imenica, na primer: O – baka – bakica, O – brat – braca, O – guska – guskica, O – mačka – maca, O – noga – nogica, O – ruka – rukica, O – sestra – seka.
  9. 9. PEJORATIVI O Reči kojima se kazuje neko pogrdno značenje nazivaju se pejorativi (ili pogrdnice). Tim rečima, koje sadrže negativan emotivni naboj, izvrgavaju se podsmehu, ismejavanju ili sarkazmu intelektualne, fizičke, moralne i druge karakteristike. Obično su to reči u prenesenom, ironičnom smislu. Tako pejorativi mogu biti i reči koje su u svom izvornom značenju potpuno neutralne (kokoška, konj, magarac), čak i suprotne (genijalac, mudrac, svetac). Pogrdne reči mogu nastati i posebnim tvorbama: mogu biti uvećanice (augmentativi), ali i umanjenice (deminutivi). Svi augmentativi i deminutivi negativnog vida istovremeno su i pejorativi, na primer: glavurda, nosina, ručerda, fudbalerčić, junačić, novinarčić.
  10. 10. PRIMJERI O Naziv “pejorativ” potiče iz latinskog jezika, prema participu peiorativus od glagola peiorare(pogoršati), a kojem je u osnovi pridev peior (gori). O – babetina, O – direktorčić, O – filmčić, O – kosurina, O – piskarati, O – selendra, O – šoferčić, O – ženturača.

×