Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Minisport Letak

1 274 vues

Publié le

sportna vadba za otroke in programi za otroke: euro golf kamp - matjaz Gojcic, windsurfing in kitesurfing kamp, rolanje, deskanje na snegu, smucanje

Publié dans : Sports, Divertissement et humour
  • Soyez le premier à commenter

Minisport Letak

  1. 1. Športna vadba in programi za . Novi progra mi! otroke www.minisport.si
  2. 2. Zakaj mini šport vadba? . Mini šport so prijazne športne vadbe za otroke, kjer otroke vzgajamo s srcem, jih usmerjamo v osebnostni razvoj in uživanju v športnih aktivnostih. V ŠD Mini športu izvajamo otroško športno vadbo, ki temelji na uèenju razliènih zvrsti športa. Otroci se spoznajo z vsemi športi: atletika, košarka, gimnastika, rokomet, nogomet, odbojka, .... Ne podpiramo tekmovalnega naèina treninga, naš osnovni cilj je, da otroci vzljubijo šport in se na prijeten naèin spoznajo z razliènimi športi. Prednosti Mini šport vadbe: * Prijazna vadba do vseh otrok - ne glede na njihove sposobnosti. * Otroci so razdeljeni v manjše homogene skupine. * Vadbo vodijo izkušeni trenerji. * Vadba poteka v bližini vašega kraja. * Otroci niso pod tekmovalnim pritiskom. * Otroci enakomerno razvijajo vse mišiène skupine, saj se ukvarjajo z razliènimi športi. * Otroke spodbujamo k gibanju, skozi igro so nagrajeni. www.minisport.si
  3. 3. Komu je vadba namenjena . PREDŠOLSKIM OTROKOM: Športna vadba je namenjena predšolskim otrokom od 4. leta dalje. Skozi celo leto otroci spoznavajo razliène športno-gibalne vsebine in pridobivajo raznovrstna športno-gibalna znanja. Vadba je prilagojena starosti in razvoju otrok, prav tako igrala in športni pripomoèki. Z doloèenimi vajami in igricami otroci razvijajo osnovne motoriène sposobnosti (gibljivost, moè, koordinacijo, hitrost, ravnotežje in preciznost). Vadba poteka 1 - 2x tedensko (45 - 60 min). . OTROKOM od 1. do 4. razreda: Opomba: Termini vadb in programov bodo objavljeni na www.minisport.si V osnovni šoli je program športne vadbe namenjen otrokom od 1. do 4. razreda. Sestavljen je iz elementarnih iger (igre za ogrevanje in igre za sprošèanje in umirjanje), gimnastiènih vaj (z rekviziti in brez njih) in naravnih oblik gibanja (hoja, tek, lazenja, plazenje, skoki, plezanja, meti itd ...). Vsak mesec se otroci uèijo novo elementarno gibanje, ki je sestavni del vsake ure, npr: tek, skakljanje in skakanje, plazenje, plezanje, dviganje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vleèenje, metanje, zadevanje. Uèijo se pravil in osnovnih znanj iger z žogo (rokomet, košarka, nogomet, odbojka ...). Vadba poteka 2x tedensko. Opomba: vsi termini vadb in programov bodo objavljeni na www.minisport.si 3
  4. 4. Prijavnica za Mini šport vadbo: . Kje in kdaj bo potekala vadba? Svojega otroka prijavljam na Mini šport vadbo: Ime in priimek starša: ...................................................................................... Ulica: .................................................................................................................. Poštna številka in kraj: .................................................................................... E-mail starša: .................................................................................................... Mobilni telefon starša: ..................................................................................... Ime in priimek otroka: ................................................................................. Rojstni datum otroka: ...................................................................................... Osnovna šola/vrtec: ......................................................................................... Podpis starša: ........................... Izpolnjeno prijavnico oddajte v tajništvu vrtca ali šole, pošljite na e-mail: sport.mini@gmail.com, ali na naslov ŠD Mini šport, Vrhe 61, 3221 Teharje, oziroma jo izpolnite na www.minisport.si
  5. 5. Ostali programi v Mini športu: . zabava rojstnodnevna športno Pripravimo nepozabno športno zabavo za otroke od 3. leta Vabilo na rojstni dan dalje. Zabavamo se v športni dvorani ali na prostem, kjer se igramo raznovrstne športne igrice – igre z žogo, tekmujemo med poligoni, išèemo skriti zaklad, .... V poletnih mesecih lahko pripravimo tudi posebne, tematske rojstne dneve, kot npr. vožnja z ladjico in obisk povodnega moža, najem skakaèa, itd. Cena tematskega rojstnega dne je oblikovana posebej. V ceni je vkljuèeno: vabila za vse povabljene, 2,5 urna športna animacija, preseneèenje in CD s slikami. Za otroke, ki so na Mini šport vadbi, jim pripada 5% popust. Lokacija: Ljubljana - Trnovo. Cena: 150 EUR (skupine štejejo najveè 15 otrok), za veè otrok je . Mini smucarsnegu doplaèilo 30 EUR. deskar na ali Pozimi se nam pridruži v zimskem rajanju in uživanju na snegu! V mesecu decembru organiziramo prevozne teèaje smuèanja in deskanja na snegu v Kranjski Gori. V èasu šolskih poèitnic pa se nam lahko pridružiš na 5 dnevnem teèaju deskanja ali smuèanja na Kobli. Opomba: vsi termini vadb in programov bodo objavljeni na www.minisport.si www.minisport.si 5
  6. 6. ostali Športni programi . Mini Roler . Za otroke, ki si želijo nauèiti rolanja in se hkrati še zabavati. Na teèajih rolanja se uèimo rolarskih vešèin, nabiramo kondicijo, predvsem pa se zabavamo. Teèaj Mini roler je namenjen otrokom, tako zaèetnikom, kot tudi otrokom z že rolerskim predznanjem. Na teèaju rolanja se otroci uèijo: varno ustavljati z zavoro, varnega padanja, delanja "limonc", nadzorovanja hitrosti, ter varnega rolanja. Opomba: vsi termini vadb in programov bodo objavljeni na www.minisport.si . Poletni športni tabor: EURO golf kamp - Matjaž Gojèiè Novo! EURO Golf kamp je organiziran v sodelovanju s profesio- nalnim slovenskim golf igralcem Matjažem Gojèièem. Golf kamp je namenjen otrokom, starejšim od 6. leta dalje in je namenjen tako otrokom, ki trenirajo golf kot otrokom, ki se s to zanimivo igro še niso spoznali. Tabor je organiziran na Ptuju, kjer je odlièno golf igrišèe in tik ob igrišèu tudi sodobno termalno kopališèe, kjer se bomo po napornih trenig tudi osvežili in pozabavali. Opomba: vsi termini vadb in programov bodo objavljeni na www.minisport.si www.minisport.si
  7. 7. windsurfing & v mini športu: . Poletni športni kitesurfing tabor: Namenjen je otrokom od 7. dalje, ki želijo zabavno in športno preživeti poèitnice ob morju, se nauèiti surfarskih vešèin, . Novo! hkrati pa se družiti s sovrstniki. Poleg šole surfanja ali kitesurfanja se na taboru odvijajo tudi druge športne aktivnosti (hokej na travi, nogomet, košarka, odbojka na mivki, …). Veèeri so namenjeni zabavi in druženju. Pogoj za prijavo: znanje plavanja. Tabor je namenjen tako zaèetnikom kot otrokom z že surfarskim predznanjem. Opomba: vsi termini vadb in programov bodo objavljeni na www.minisport.si . Kdo smo? V Mini športu otroke že od malih nog vzgajamo v športnike in šampijone. Naše osnovno vodilo vadb je, naj otroci postanejo športniki s srcem! Dobrega športnika namreè ne gre ocenjevati le po športnih rezultatih, temveè tudi po èloveški plati. ŠD Mini Šport, Vrhe 61, 3221 Teharje, delovanje društva: cela Slovenija, DŠ: 85723932, št. TRR: SI56 0205 8025 6404 407 www.minisport.si e-mail: sport.mini@gmail.com Telefon: 031 877 754 7
  8. 8. Zelite izvedetiotroka ali prijaviti vašega vec? na športni tabor? Toèni termini vadb in programov ter prijavnice za posamezen program bodo objavljeni na www.minisport.si! Izpolnite spodnjo prijavnico oz. oznaèite kaj vas zanima in oskrbeli vas bomo z informacijami o aktualnih dogajanjih! .Zanimam se za (ustrezno obkrožite): . . Program Mini Roler Poletni windsurfing & . Športni rojstni dan Program Mini smuèar kitesurfing tabor Poletni EURO golf kamp . ali deskar Ime in priimek: ................................................................................................................. Ulica in hišna številka: ................................................................................................................. Kraj: ................................................................................................................. E-pošta: ................................................................................................................. GSM: ................................................................................................................. Rojstni dan otroka: 1................................................................................................................ 2 Datum in podpis: ................................................................................................................. S podpisom dovoljujete ŠD Mini šport zbiranja, obdelovanja in hranjenja posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podpisom in izpolnitev osebnih podatkov dovoljujete ŠD Mini šport, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorèenja, anketiranja in statistiène obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obvešèanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obvešèanja posameznik dovoljuje uporabo razliènih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko ŠD Mini šport obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do èasa, ko podatki veè ne bodo služili svojemu namenu. V èasu upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

×