Publicité
Vetevleresimi mesues 2020-2021.docx
Vetevleresimi mesues 2020-2021.docx
Prochain SlideShare
Kl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesimKl.III plan global individividual per nxenesit me veshtiresi ne mesim
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Vetevleresimi mesues 2020-2021.docx

  1. MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER ZYRA VENDORE ARSIMORE FIER SHKOLLA 9-VJEÇARE JOPUBLIKE Fier, korrik 2021 VETËVLERËSIMI I MËSUESIT ……………………………………………. Profili ……………………………………. Shënim: Në këtë dokument, do të pasqyrohet shkurt dhe në mënyrë konkrete vetëvlerësimi juaj në lidhje me: 1. Disiplinën në punë ( oraret e paraqitjes dhe largimit, hyrja në mësim në kohë dhe shfrytëzimi i mësimit maksimalisht në funksion të nënësit, etj) 2. Përgatitja shkencore, hapat e hedhura në drejtim të saj këtë vit. 3. Arritjet e nxënësve tuaj, N. mesatare ë nxënësit kanë arritur në lëndë tuaj ( mesatarja e të gjitha klasave të një lënde pjesëtuar për nr e klasave). Të bëhet kjo për aq lëndë sa jepni. Mësuesit AF kl 1, 2 mesataren e të gjithë nxënësve dhe të gjitha lëndëve ë japin ata. Suksese të nxënësve në gara e konkurse në shkollë e jashtë saj ë lidhen drejtpërdrejt me punën tuaj. 4. Puna me dokumentacionin shkollor ( saktësia, qartësia, korrektësia në afatet e dorëzimit) 5. Puna me përpilimin e planeve sipas dokumentave të miratuar nga MASR apo bordi i shkollës ( plan vjetor, plan kujdestari, plan ditor, planifikim kapitulli) dhe zbatimi i tyre 6. Evidentoni standardet si mësues lëndorë ku ju ndjeheni më i suksesshëm, mbështetur në STANDARDET PROFESIONALE TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM DHE TË FORMIMIT LËNDOR TË MËSUESIT NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR, korrik 2020. ( mësuesit e arsimit fillor kanë dokumentin e tyre) 7. Puna me klasën kujdestari, komunikimin me prindërit, problematika të zgjidhura me sukses prej jush, etj. 8. Menaxhimi i nxënësve si mësues lëndor, si mësues i dezhurnit. 9. Përfshirja në detyrat ë derivojnë nga prania juaj në komisionet e ekipet e ndryshme shkollore. Realizimi i një plani zhvillimi profesional, zbatimi, dokumentimi, realizimi i detyrave si anetare ekipesh VANAF, PKAB, komision disipline, etike, ekip lendor. Nëse keni qenë kryetar ekipi ndaloni më gjatë këtu. 10. Puna me teknologjinë e edukimit në funksion të mësimdhënies, shpeshtësia e përdorimit të saj dhe elementët e reja ë keni integruar këtë vit në mësimdhënien tuaj. 11. Puna me projektet lëndore: hartimi dhe dorezimi i tyre, realizimi dhe raportimi përfundimtar. 12. Puna në grup, etika e komunikimit me nxwnwsit e kolegwt sa sipërmarrës dhe iniciativë keni treguar gjatë punës suaj, sa kërkues e kureshtar për të eksploruar e integruar përvoja të reja, tregoni raste. P.S 1 Për të përpiluar këtë vetëvlerësim NUK kërkohet t’u ktheni përgjigje secilës pikë, por të nënvizoni me qartësi, objektivitet e profesionalizëm ato elementë të punës suaj ë i ndjeni se keni bërë
  2. më mirë apo ku keni spikatur. Si gjithë puna jonë si edukatorw ë ka për ëllim edukimin e nxënësve përmes afirmimit të secilit dhe jo evidentimit të defekteve të tyre, edhe ky vetëvlerësim ka synim të na nxisë të shqyrtojmë veten në bazë kriteresh për të theksuar më të mirën tonë, por duke na ndërgjegjësuar edhe për drejtimet e punës sonë ku duhet të bëjmë më shumë. P.S 2 Vetëvlerësimi juaj do të dorëzohet elektronikisht deri më datë 12. 07. 2021 në adresën info@flatratedijes.com Këto shenime kanë vetëm vlerë sqaruese. Ato nuk kanë përse të jenë pjesë e dokumentit përfundimtar ë do të dorëzoni ju. DREJTORIA
Publicité