Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Kladionice i zamke interneta

 1. Kladionice i zamke internetaKladionice i zamke interneta Projekat: “Podizanje svesti i znanja o problemskom i patološkom kockanju i zavisnosti od interneta” petak, 11. decembar, 2015., Beograd pokrovitelj projekta: Gradska opština Zvezdara Farmaceutsko fizioterapeutska škola
 2. UvodUvod Živimo u veku atomske tehnike i prašumske etike Našu decu obrazuju mediji gde se ona nauče umetnosti gubljenja vremena Deca u proseku potroše 2 sata na internetu preko različitih uređaja Industrija kocke i tzv. “društvenih igara” traži mlađu populaciju i ogroman novac se ulaže na kreiranje kockarskih igara sa veštinom
 3. Šta možemo da uradimo?Šta možemo da uradimo? Roditelj treba da sedne i pogleda šta dete igra i šta gleda na internetu Kaspersky Safe Kids pomaže roditeljima da zaštite svoju decu Netpatrola.rs - “Net patrola” je onlajn mehanizam za podnošenje prijava Centra za bezbedni internet koji je osnovan u svrhu prijema i obrade prijava o nelegalnim ili štetnim sadržajima na internetu.
 4.  NintendoNintendo “legalizovao” gej brakove u svojim“legalizovao” gej brakove u svojim igricamaigricama  N1N1 televizija: “televizija: “Zabava 21. veka ujedno pokrećeZabava 21. veka ujedno pokreće jednu od najvećih industrija na svetu. Virtualnijednu od najvećih industrija na svetu. Virtualni svet videoigara stvara profit i otvara radna mestasvet videoigara stvara profit i otvara radna mesta u stvarnom svetu.u stvarnom svetu. “ povodom sajma video igara Reboot  Poruke deci o “gejmerima” koji zarađuju stotine hiljada evra na turnirima
 5. Pomoću Tinder-a korisnici ocenjuju jedni drugima profile, a svakog dana se pojavi 450 novih profila. Ono što je posebno opasno jeste to što uz pomoć ove aplikacije korisnici ne mogu da sakriju gde su u trenutku kada je koriste. Pored toga, putem ove aplikacije moguće vrlo lako pronaći maloletne osobe čime one mogu lako postati žrtve zlostavljanja preko interneta. Roditelji treba da se pobrinu da deca oni ne koriste ovu aplikaciju.
 6. Preko ove aplikacije koristnici jedni drugima šalju fotografije i snimke. Postoji opcija da onaj ko šalje odredi koliko dugo će datoteka biti dostupna primaocu, nakon čega će ta slika ili video biti uništeni. Iako deluje kao da je veoma sigurna, ova aplikacija nije baš takva kakva izgleda. Problem je što se mnogi prevare pa misle da je putem ove aplikacije bezbedno slati potencijalno kompromitujuće datoteke jer se one samounište posle nekog vremena. Međutim, često se baš sadržaj sa ove aplikacije nađe na pornografskih sajtovima.
 7. Ova aplikacija služi za upoznavanje novih ljudi, kao i mnoge druge društvene mreže. Međutim, razlika ipak postoji. Specifičnost ove aplikacije je u tome što se sadržaji koji se šalju – fotografije, poruke, snimci – dostupni drugim korisnicima i oni su u ulozi da ih ocenjuju. Za korišćenje ove aplikacija nije potrebna autentifikacija, pa je mogu koristiti svi, što manijacima olakšava pristup maloletnicima.
 8. Jedna od najpopularnijih društvenih mreža među mlađom populacijom je Ask.fm, gde korisnici postavljaju jedni drugima pitanja. Svaki korisnik može da odredi kome je postavio pitanje, a s obzirom na to da se može otkriti indentitet svim korisnika, dešava se da se grupa dece udruži protiv jednog, sa ciljem da ga ponize i omalovaže. Upravo je ovakva situacija bila razlog za devet samoubistava u Americi i Velikoj Britaniji, koliko je do sada otkriveno.
 9. Šta radi naša država kada jeŠta radi naša država kada je kocka u pitanju?kocka u pitanju? Ko i kako kontroliše igre naKo i kako kontroliše igre na sreću?sreću?
 10. Ima dovoljno primera u životuIma dovoljno primera u životu koji pokazuju kako moć igrekoji pokazuju kako moć igre može slomiti jaku volju, pamože slomiti jaku volju, pa naklonost prema igri postajenaklonost prema igri postaje neizlečiva strast.neizlečiva strast.
 11. Igre na sreću se u većini jezikaIgre na sreću se u većini jezika nazivaju hazardom.nazivaju hazardom. Pojam hazardiranjaPojam hazardiranja podrazumeva da se čovek upodrazumeva da se čovek u igri ili u raznim drugim rizičnimigri ili u raznim drugim rizičnim poduhvatima prepušta slučaju.poduhvatima prepušta slučaju.
 12. 1. Kockanje kod mladih tri puta brže razvija zavisnost1. Kockanje kod mladih tri puta brže razvija zavisnost 2. Kockanje kod mladih je često povezano sa upotrebom2. Kockanje kod mladih je često povezano sa upotrebom duvana, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanciduvana, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci •Samopouzdanje i samouvažavanje •Osećanja mira i sigurnosti •Saosećanje i empatija •Zdravi međuljudski odnosi •Sreća i optimizam •Nedostatak samopouzdanja i samouvažavanja •Brige, strahovi,anksioznosti •Ravnodušnost •Nestabilni odnosi sa drugima •Depresija VS
 13. Da li govoriDa li govorite decite deci o riziku odo riziku od kockanja/kladjenja?kockanja/kladjenja?
 14. Verovanje da je kladjenje iVerovanje da je kladjenje i kockanje bezopasno, da nekockanje bezopasno, da ne dovodi do problema u školi, dadovodi do problema u školi, da nije povezano sa zloupotrebomnije povezano sa zloupotrebom alkohola, duvana i droge sualkohola, duvana i droge su deo problema.deo problema.
 15. Dostupnost kockeDostupnost kocke Svet i život nam danas počivaju na naprednim tehnologijama – “pametnim telefonima” “pametnim televizorima” – kockanje je svima na dohvat ruke!kockanje je svima na dohvat ruke!
 16. Dostupnost – društveneDostupnost – društvene mrežemreže
 17. Loše poruke i neodgovornoLoše poruke i neodgovorno reklamiranjereklamiranje
 18. Reklamne poruke sa onlineReklamne poruke sa online sajtova kladionica ili najvećesajtova kladionica ili najveće zablude o klađenju:zablude o klađenju:  ““StrategijomStrategijom do dobitka na sportskojdo dobitka na sportskoj kladionici!kladionici!””  ““Matematički gledanoMatematički gledano”” utakmica se možeutakmica se može završiti na tri načina (1X2), pa je šansa dazavršiti na tri načina (1X2), pa je šansa da dobijete čak 33.33%.dobijete čak 33.33%. “Ovaj sistem klađenja je takođe idealan za početnike ili za one koji mogu da dođu doda dođu do veće zaradeveće zarade, ali na duže staze.”
 19. Činjenice:Činjenice:  U poreU poređenju sa odraslim osobama, mladi 2đenju sa odraslim osobama, mladi 2 do 3 puta brže razviajaju zavisnost oddo 3 puta brže razviajaju zavisnost od kockekocke  Iako je to zabranjeno – deca se kockaju iIako je to zabranjeno – deca se kockaju i to u sve mlađem uzrastuto u sve mlađem uzrastu  Po prenosu jednog sportskog događaja –Po prenosu jednog sportskog događaja – minimum 5 minuta reklama o kockiminimum 5 minuta reklama o kocki
 20. Zaključak:Zaključak: Ako budemo mislili da ćeAko budemo mislili da će neko drugi da rešava problemneko drugi da rešava problem – nažalost neće– nažalost neće
 21. PozivPoziv direktorima, nastavnicima, učiteljima,direktorima, nastavnicima, učiteljima, sportskim trenerimasportskim trenerima, pedagozima,, pedagozima, roditeljima, djackim liderimaroditeljima, djackim liderima da imajuda imaju prioritet daprioritet da podrže ipodrže i uveduuvedu programe oprograme o prevenciji patološkog kockanjaprevenciji patološkog kockanja omladineomladine,, kao i edukativno preventivne programe okao i edukativno preventivne programe o mogućim opasnostima od internet zavisnosti.mogućim opasnostima od internet zavisnosti. Čuvajmo našu decu, čuvajmo jedni druge!Čuvajmo našu decu, čuvajmo jedni druge!
 22. Ako ja ili moj drug ili drugaricaAko ja ili moj drug ili drugarica imamo problem ili želimo više daimamo problem ili želimo više da znamo kome da se obratimo?znamo kome da se obratimo? U Beogradu postoje institucije koje se baveU Beogradu postoje institucije koje se bave lecenjem svih vrsta zavisnosti i to:lecenjem svih vrsta zavisnosti i to:  Institut za mentalno zdravljeInstitut za mentalno zdravlje  Specijalna bolnica za bolesti zavisnostiSpecijalna bolnica za bolesti zavisnosti  Specijano odeljenje SBOPK-a za borbuSpecijano odeljenje SBOPK-a za borbu protiv visoko tehnološkog kriminala seprotiv visoko tehnološkog kriminala se bavi borbom protiv kirminala u oblastibavi borbom protiv kirminala u oblasti kocke i internetakocke i interneta
 23. AdijaforaAdijafora Centar za vaspitanje i brigu o deci i omladini i prevenciju zavisnosti od kocke i interneta Tel: 011 262 3229 063 105 34 34 E mail: adijafora@gmail.com HVALA NA PAŽNJI I POVERENJU!
Publicité