Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz

 • Soyez le premier à commenter

Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz

 1. 1. E-LEARNING PRE CHOVATEĽOV KÔZ, SCHRÁNKA BLÍZKA SMERU + PROJEKT ZA 28 MIL. EUR: MÔŽE DUŠAN ČAPLOVIČ NAOZAJ VŠETKO? Miroslav Beblavý, poslanec NR SR
 2. 2. VÝDAVKY NA PROJEKTY S PODPOROU EUROFONDOV - € 50 000 000 € 100 000 000 € 150 000 000 € 200 000 000 € 250 000 000 € 300 000 000 € Mikolaj Jurzyca Čaplovič Priamym zadaním rezortným inštitúciám Súťažné projekty pre školy Dušan Čaplovič skoro všetko pridelil vlastným rezortným inštitúciám priamym zadaním
 3. 3. ROZDELENIE 280 MILIÓNOV EUR Z NÁRODNÝCH PROJEKTOV 34 8 57 1 Zostane v rezortnej inštitúcii Doputuje do rúk žiakov, učiteľov či škôl Dostanú veľkí dodávatelia Riziková prirážka LEN 8 % DOPUTUJE DO RÚK UČITEĽOV, ŽIAKOV A ŠKÔL
 4. 4. PRICHÁDZA EXTRÉM: • V rámci uvedených národných projektov minister Čaplovič 15. marca 2013 pridelil 27 993 607,83 EUR (t.j. 840 000 000 SK) na projekt„Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“. • Národnému ústavu celoživotného vzdelávania (číslo zmluvy OPV/33/2013). • Cieľom projektu je zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému vzdelávania a poradenstva.
 5. 5. PRIJÍMATEĽ: ORGANIZÁCIA S OTÁZNYM ZMYSLOM A 100KRÁT ZVÄČŠENÝM ROZPOČTOM • Národný ústav celoživotného vzdelávania znie dobre, kým nepatráme hlbšie • Organizácia ministerstva školstva vznikla ešte začiatkom 90. rokov ako „Academia Istropolitana“ - organizácia na vzdelávanie budúcich špičiek v štátnej správe • Mečiarova vláda vyhodila jej manažment, ktorý následne založil konkurenčnú Academiu Istropolitanu Novu. • Od tej chvíle pôvodná AI dlhodobo hľadala zmysel svojej existencie (a nenachádzala ho) • V roku 2011 mal ústav rozpočet len 287 496 EUR. • Ústav zachránil minister Čaplovič, keď priamym zadaním odsúhlasil projekt v hodnote 27 993 607,83 EUR, teda v hodnote 100-ročného rozpočtu • Projekt pôvodne mal rozpočet vo výške 1/10 konečnej sumy • Novú nafúknutú verziu odborní hodnotitelia ministerstva odmietli, na čo boli vymenení a projekt schválený
 6. 6. DUPLICITNÝ A DO VEĽKEJ MIERY ZBYTOČNÝ PROJEKT • Medzi hlavné aktivity projektu, ktorým sa odôvodňuje drvivá väčšina výdavkov, patrí: VYTVORENIE A REALIZÁCIA 44 AKREDITOVANÝCH PROGRAMOV ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA. – 4 z nich sa týkajú samotného systému ďalšieho vzdelávania (lektor ďalšieho vzdelávania, manažér ďalšieho vzdelávania, predseda skúšobnej komisie...) – Zostáva 40 typov kurzov, pre ktoré chce ústav vypracovať a realizovať kurzy ďalšieho vzdelávania v rozsahu niekoľko sto hodín na jeden kurz Pri 28 z nich však už existuje iný akreditovaný poskytovateľ identického alebo veľmi podobného kurzu – Projekt je navyše určený len pre ľudí, čo už majú buď prácu, alebo živnosť a nie sú ani ohrození prepúšťaním. – Takí ľudia si môžu zvyšovať kvalifikáciu, ale nie cez špecializované megakurzy. ZHRNUTIE: ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ PRÁCU A NIE SÚ OHROZENÍ PREPÚŠŤANÍM, MAJÚ CEZ VÍKENDY CHODIŤ NA ŠTÁTOM VYBRANÉ A PLATENÉ KURZY, KTORÉ UŽ NA TRHU EXISTUJÚ A PLNE USPOKOJUJÚ DOPYT • Ľudia budú motivovaní diétami (+ im preplatia ubytovanie a cestovné), nemusia ani dokončiť celý kurz, aby sa počítali
 7. 7. ZLATÁ BAŇA PRE ÚRADNÍKOV A DODÁVATEĽOV, 0 EUR PRE ŠKOLY, UČITEĽOV ČI REÁLNYCH ŽIAKOV • Ako sa delí rozpočet projektu: • 9 mil. EUR pre ministerskú organizáciu, jej úradníkov a ľudí, ktorých si najme (platy, energie, nájmy, cesty) • 16,4 mil. pre veľkých dodávateľov: – vytvorenie e-learningových kurzov a register osôb – diseminačné a informačné kampane – systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb • 2,7 mil. EUR pre cca 5 000 zamestnaných dospelých ľudí, ktorí budú na kurzy chodiť – diéty, hotely a cestovné (pre jedného viac ako 500 EUR) • ALE z projektu bude: 0 EUR pre školy, učiteľov či reálnych žiakov
 8. 8. ABSURDNÝ E-LEARNING • Najväčším výdavkom projektu je tvorba e-learningu pre jednotlivé kurzy, a to v celkovej hodnote 12 418 000 EUR (12 672 000 EUR aj s registrom osôb). • E-learning sa týka napospol remeselných a robotníckych profesií a patria sem aj nasledovné kurzy: – Kuchár - príprava minútok – Čašník - moduly jednoduchá obsluha, zložitá obsluha – Masáž tváre – Chovateľ hovädzieho dobytka – Chovateľ oviec – Chovateľ kôz – Výroba poľnohospodárskych produktov – Inštalatér NA TIETO KURZY PÔJDE VIAC AKO JE ROČNÝ ROZPOČET MINISTERSTVA ŠKOLSTVA PRE VŠETKY UČEBNICE NA SLOVENSKU
 9. 9. LUKRATÍVNE ZÁKAZKY PRE VOPRED VYBRANÝCH • ZÁKAZKA č. 1: „Diseminačná kampaň, mediálny plán a kreatíva“: 238 764 EUR pre MEDIA IMPACT SOLUTIONS s.r.o • ZÁKAZKA č. 2: „Systém monitorovania, prognózovania vzdelávacích potrieb, overovanie štandardov kvality, výskum postojov, meranie účinnosti nástrojov kampane“: 1 574 400 EUR pre TNS Slovakia s. r. o. • ZÁKAZKA č. 3: “Didaktické pomôcky, vytvorenie nástroja a registra pre ďalšie vzdelávanie (už spomínaný elearning)“: 12 672 000 EUR pre NESS Slovensko, a.s. • Spolu: 14 480 000 EUR
 10. 10. Čo majú spoločné: – bez reálnej súťaže a s jedným uchádzačom (pri e- learningu boli oficiálne dvaja, ale reálne súťažil len jeden) – Bez akejkoľvek kontroly primeranosti ceny (0% úspora oproti predpokladanej cene) – predpokladané ceny boli určené „prieskumom trhu“ - obstarávateľ si určil cenu v podstate ľubovoľou a následne bez reálneho súťaženia sa pod túto cenu podpísal
 11. 11. KTO ZA TÝM STOJÍ? • Pri ZÁKAZKE č. 1 ide o MEDIA IMPACT SOLUTIONS s.r.o. z Brezna, ktorá sa ešte vo februári 2014 nazývala INFINITI MEDIA, spol. s r.o. JEJ MAJITEĽOM JE SCHRÁNKOVÁ SPOLOČNOSŤ WESTROD FINANCE LIMITED SO SÍDLOM V LONDÝNE. • Médiá už upozornili na prepojenie tejto firmy so SMER-SD: – Prvou z nich bola neopodstatnená reklamná kampaň Všeobecnej zdravotnej poisťovne – tá dokonca rozdelila zákazku na päť menších, pričom všetky z nich získala práve vtedajšia INFINITI MEDIA, spol. s r.o. – Ďalšie peniaze jej plynuli zo spolupráce so združením „Zober loptu, nie drogy“, podporované vládou aj štátnymi firmami. – Od košickej samosprávy, vedenej predstaviteľmi Smeru-SD tiež získala dotáciu za približne 250- tisíc eur v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Celkové prostriedky určené na tieto kampane v projekte sú vo výške takmer 3,7 mil. EUR, takže ide len o začiatok
 12. 12. DOKEDY BUDE SMER STÁŤ ZA ČAPLOVIČOM? • Pri Dušanovi Čaplovičovi sa scenár každého národného projektu opakuje: – z eurofondov majú školy veľmi málo – peniaze premrhajú až rozkradnú úradníci a vybraní dodávatelia • Tento projekt však predstavuje extrém: – 9 mil. EUR pre úradníkov a ich kamarátov – 16,4 mil. EUR pre vopred vybraných dodávateľov – 0 EUR pre školy, učiteľov a skutočných žiakov • Čo sa musí stať, aby si SMER-SD a Robert Fico uvedomili, že takýto minister škodí nielen školstvu, ale aj strane SMER-SD? • Stojí Robert Fico a strana SMER-SD za Dušanom Čaplovičom, nech sa udeje čokoľvek?

×