Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Trojročná koncipientska prax

Trojročná koncipientska prax

Télécharger pour lire hors ligne

Jednou z prvých vecí, ktorú minister spravodlivosti Borec ako bývalý predseda Slovenskej advokátskej komory zaviedol, bolo predĺženie koncipientskej praxe z troch na päť rokov. Táto zmena poškodzuje záujmy nielen mladých ľudí, ale aj celej spoločnosti. Preto navrhujeme návrat k praxi v dĺžke troch rokov.

Jednou z prvých vecí, ktorú minister spravodlivosti Borec ako bývalý predseda Slovenskej advokátskej komory zaviedol, bolo predĺženie koncipientskej praxe z troch na päť rokov. Táto zmena poškodzuje záujmy nielen mladých ľudí, ale aj celej spoločnosti. Preto navrhujeme návrat k praxi v dĺžke troch rokov.

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Trojročná koncipientska prax

 1. 1. Prečo by koncipienti nemali „na panskom“ robotovať takmer dvakrát dlhšie
 2. 2.  Jednou z prvých vecí, ktorú minister spravodlivosti Borec ako bývalý predseda Slovenskej advokátskej komory zaviedol, bolo predĺženie koncipientskej praxe z troch na päť rokov.  Táto zmena poškodzuje záujmy nielen mladých ľudí,ale aj celej spoločnosti.  Preto navrhujeme návrat k praxi v dĺžke troch rokov.
 3. 3.  Päťročná koncipientska prax vytvára väčší priestor pre zneužívanie koncipientov. Ak sú totiž všetky tradičné právnické profesie uzavreté, jedinou možnosťou absolventov je advokácia.  Slovami bývalého českého námestníka ministra spravodlivosti pre legislatívu F. Korbela: „Čo si budeme hovoriť, koncipienti sú normálni mladí ľudia, ktorí slúžia ako lacná námedzná sila.“
 4. 4.  To potom vedie k takým situáciám, keď advokát hľadá koncipienta aj na umývanie auta alebo čo je ešte horšie, keď advokátovi platí za prax samotný koncipient.  Azda najhoršie dopady má päťročná koncipientska prax na mladé právničky, ktoré sa budú môcť stať advokátkami najskôr v tridsiatke. Svojho času prejavil tajomník Českej advokátskej komory L. Krym svoju "toleranciu" slovami: „Môžu si vybrať, či budú budovať kariéru, alebo sa venovať materstvu.“
 5. 5.  Päťročná koncipientska prax vyháňa našich mladých ľudí preč zo Slovenska, pretože radšej odídu do Česka, kde je prax trojročná.  3x vyšší zápis do zoznamu advokátskych koncipientov zo Slovenska potvrdila v decembri 2013 aj Česká advokátska komora. To všetko v čase, keď aj podľa vládnych prieskumov chce zo Slovenska odísť až 70 % mladých ľudí.
 6. 6.  Päťročná koncipientska prax nie je podopretá žiadnymi štatistikami, ktoré by preukazovali, že dlhšia prax znamená vyššiu kvalitu.  V advokátskych kanceláriách sa koncipienti aj tak nevenujú všetkým právnym odvetviam, ale špecializujú sa na niektoré z nich.
 7. 7.  Ako predpokladá Michal Bobek, profesor európskeho práva na belgickej College of Europe, päťročná koncipientska prax bude mať za následok to, že z advokácie sa stane „dedičné remeslo“.
 8. 8.  Keďže mladý človek bude v priebehu desiatich rokov zarábať len minimum (päť rokov na fakulte, päť rokov ako koncipient), počas nich bude prakticky stále ekonomicky závislý na niekom inom (najmä na svojich rodičoch).  Toto nebude problém pre deti súčasných advokátov, ktoré budú mať istú nielen prax, ale aj finančnú podporu.
 9. 9.  Nie je ani pravdou, že by Slovensko malo veľa advokátov – v pomere k počtu obyvateľov sme na 18.mieste v rámci EÚ.  V celej EÚ má až 24 štátov koncipientsku prax kratšiu ako Slovensko. Päťročná koncipientska prax je tak v EÚ extrémom.
 10. 10.  Kratšia koncipientska prax znamená, že advokátmi sa bude môcť stať viacej ľudí.  Viac advokátov znamená väčší výber, väčšiu konkurenciu a tým aj nižšiu cenu právnych služieb. Bežní ľudia môžu na kratšej koncipientskej praxi iba získať.  Menšej kvality sa pritom nemusia obávať – tú predsa garantuje Slovenská advokátska komora tým, že daný človek úspešne absolvoval advokátske skúšky.
 11. 11.  Päťročná koncipientska prax pre všetkých bez rozdielu je nespravodlivá, pretože na rovnakú štartovaciu čiaru stavia (i) absolventa, ktorý mohol počas celého štúdia pracovať a naberať skúsenosti ako asistent,a (ii) absolventa, ktorý nemá žiadne pracovné skúsenosti.
 12. 12. Vždy je dôležité nevytiahnuť za sebou rebrík, po ktorom sa človek dostal hore. Je veľmi ťažké odolať, ale je etickou zodpovednosťou každej profesie to neurobiť. Prečo budeme stále hájiť záujmy mladých ľudí

×