Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LAW CHII CHIN
4 PISMP PC/PJ/MT
KAEDAH INDUKSI
• Digunakan untuk mendapat rumusan, fakta
atau ciri am daripada kajian ke atas beberapa
contoh matematik ya...
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH INDUKSI
Membuat rumusan
Mendapat fakta
matematik
Mendapat konsep
matematik
Mendapat huk...
KAEDAH DEDUKSI
• Menggunakan rumus, hukum atau teorem
matematik yang telah dipelajari untuk mendapat
rumusan atau generali...
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH DEDUKSI
Rumus, hukum
atau teorem
matematik yang
diketahui
Kaedah deduksi
Rumus, hukum
a...
KAEDAH INKUIRI-PENEMUAN
Merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat,
menganalisa dan menemui.
OBJEKTIF:
I. Membantu mur...
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH INKUIRI-PENEMUAN
Mengenalpasti masalah
Merancang strategi
penyelesaian
Mengumpul maklum...
KAEDAH PERBINCANGAN
OBJEKTIF:
I. Mencabar pemikiran
II. Meransang sikap dan kepercayaan
III. Membina kemahiran berinteraks...
Permulaan:
guru akan mengemukakan perbincangan dan soalan-
soalan yang berkaitan dengan sesuatu topik.
Perbincangan:
• pel...
Aspek yang perlu diberi tumpuan semasa
perbincangan adalah:
I. Kerelevanan perbincangan
II. Ketepatan fakta
III. Kesesuaia...
KAEDAH PENYOALAN
OBJEKTIF:
 Menolong murid mengingat kembali dan
memperkukuhkan konsep atau kemahiran yang telah
dipelaja...
TEKNIK PENYOALAN
Garis panduan yang dapat menolong guru matematik
menguasai teknik penyoalan dengan cekap dan
berkesan:
 ...
CIRI-CIRI PENYOALAN
Ciri-ciri
Penyoalan
Kekerapan
Taburan
yang
saksama
Penggerak
Masa
menunggu
Kekerapan • Merujuk kepada bilangan soalan yang
dikemukakan oleh guru dalam proses P&P.
• Hasil kajian mendapati kekerapan...
Penggerak Guru menanyakan soalan atau memberi arahan untuk
mendapat maklumat atau jawapan daripada pelajar
yang telah gaga...
PERINGKAT-PERINGKAT PENYOALAN
Penilaian
Sintesis
Penganalisisan
Penggunaan
Kefahaman
Pengetahuan
Peringkat-peringkat penyo...
KATEGORI AKTIVITI PELAJAR CONTOH PERKATAAN
Pengetahuan Ingat
Fakta
Terminologi
Definisi
Konsep
Prinsip
Apakah…?
Senaraikan...
KATEGORI AKTIVITI PELAJAR CONTOH PERKATAAN
Penganalisisan Membahagikan bahan
kepada beberapa bahagian
dan menerangkan
perk...
KERJA AMALI
• Menurut Zol Azlan (2000), kaedah amali boleh
didefinisikan sebagai seorang, sepasang ataupun
sekumpulan keci...
EKSPOSITORI
• Merupakan cara penyampaian pelajaran melalui
penerangan, bercerita atau demonstrasi dengan
tujuan mengajar s...
KELEBIHAN KEKURANGAN
• guru- jimatkan masa,
mudah mengawal
disiplin
• Murid- diam, dengar,
berkesan untuk
sampaikan kemahi...
LABORATORI
• Murid-murid yang belajar matematik memerlukan
aktiviti-aktiviti konkrit untuk memahami simbol dan
tatatanda m...
DEMONSTRASI
• Merupakan suatu teknik P&P yang melibatkan
kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah
melakukan sesu...
OBJEKTIF:
• Murid dapat mencontohi dengan lebih tepat serta mudah
untuk mereka laksanakan sendiri
• Demonstrasi yang baik ...
• Dapat membina keyakinan murid supaya dapat
melaksanakan demonstrasi secara individu
• Idea, prinsip atau konsep pelajara...
PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN
KOLABORATIF
• Merupakan suatu strategi pengajaran di mana pelajar
saling membantu dalam sebuah ...
• Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan
pembelajaran koperatif.
• Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif, cara yan...
PERSAMAAN:
• mementingkan pembelajaran aktif
• guru berperanan sebagai fasilitator.
• pengajaran dan pembelajaran dialami ...
PERBEZAAN:
KORERATIF KOLABORATIF
• Pelajar menerima latihan
dalam kemahiran
berkumpulan dan sosial.
• Aktiviti distrukturk...
PENDEKATAN BERPUSATKAN GURU
• Guru mengawal keadaan dan berperanan
sebagai ketua.
• Fokus pengajaran atau aktiviti dimonop...
Contoh pengajaran
berpusatkan guru
Bercerita
demontrasi
syarahan
Ciri-
ciri
Komunikasi
sehala
Murid pasif
dan
mendengar
sahaja
Kepimpinan
bercorak
autokratik
Sifat-sifat
sosial kurang
dip...
PENDEKATAN BERPUSATKAN PELAJAR
• Pembelajaran secara aktif berpusatkan pelajar dan
meningkatkan penglibatan pelajar.
• Pel...
Ciri-ciri
strategi
pemusatan
pelajar
Komunikasi
dua hala
Kepimpinan
bercorak
demokratik
Murid aktif
dalam aktiviti
pengaja...
PENDEKATAN BERPUSATKAN MEDIA
• Guru menggunakan banyak bahan seperti
buku, blok-blok binaan, bahan lukisan,
peralatan sain...
• Penggunaan bahan semasa P & P harus
berdasarkan kepada beberapa faktor seperti
objektif pengajaran, keperluan pelajar, s...
Jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran ialah :
i) Slaid dan jalur filem
ii) Projektor lutsinar
iii) Pita rakaman d...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Teknik dan-kaedah-pengajaran-matematik

16 121 vues

Publié le

Publié dans : Données & analyses
 • Soyez le premier à commenter

Teknik dan-kaedah-pengajaran-matematik

 1. 1. LAW CHII CHIN 4 PISMP PC/PJ/MT
 2. 2. KAEDAH INDUKSI • Digunakan untuk mendapat rumusan, fakta atau ciri am daripada kajian ke atas beberapa contoh matematik yang khusus. • Murid perlu mengkaji contoh-contoh matematik, membuat perbandingan dan penganalisaan sehingga mendapat rumusan.
 3. 3. PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH INDUKSI Membuat rumusan Mendapat fakta matematik Mendapat konsep matematik Mendapat hukum matematik Contoh–contoh matematik khusus yang mengandungi rumusan yang sama Mengkaji, membanding dan menganalisa contoh-contoh untuk membuat generalisasi
 4. 4. KAEDAH DEDUKSI • Menggunakan rumus, hukum atau teorem matematik yang telah dipelajari untuk mendapat rumusan atau generalisasi matematik yang baru. • Dengan kaedah ini, murid dapat memperolehi pengalaman yang luas dan pengetahuan matematik yang cukup untuk mendapatkan rumus, hukum atau teorem matematik baru.
 5. 5. PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH DEDUKSI Rumus, hukum atau teorem matematik yang diketahui Kaedah deduksi Rumus, hukum atau teorem matematik yang diperolehi
 6. 6. KAEDAH INKUIRI-PENEMUAN Merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat, menganalisa dan menemui. OBJEKTIF: I. Membantu murid menjawab perkara-perkara yang mereka ingin tahu II. Memperluaskan pengetahuan pelajar III. Menggalakkan pelajaran berfikiran kritis dan kreatif
 7. 7. PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH INKUIRI-PENEMUAN Mengenalpasti masalah Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat Mengkaji dan menganalisa maklumat yang dikumpulkan Membuat rumusan
 8. 8. KAEDAH PERBINCANGAN OBJEKTIF: I. Mencabar pemikiran II. Meransang sikap dan kepercayaan III. Membina kemahiran berinteraksi IV. Menggalakkan perkembangan mental V. Melatih pelajar berfikir dengan teliti
 9. 9. Permulaan: guru akan mengemukakan perbincangan dan soalan- soalan yang berkaitan dengan sesuatu topik. Perbincangan: • pelajar digalakkan memberi pandangan masing- masing • Guru bertindak sebagai pemerhati, meransang pelajar mengeluarkan pendapat dan membimbing pelajar membuat rumusan
 10. 10. Aspek yang perlu diberi tumpuan semasa perbincangan adalah: I. Kerelevanan perbincangan II. Ketepatan fakta III. Kesesuaian dan idea-idea yang dikemukakan IV. Perjalanan dan suasana perbincangan
 11. 11. KAEDAH PENYOALAN OBJEKTIF:  Menolong murid mengingat kembali dan memperkukuhkan konsep atau kemahiran yang telah dipelajari.  Membimbing murid menyertai secara aktif dalam aktivit pembelajaran.  Membimbing murid menggunakan daya pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah.  Menimbulkan minat dan rasa ingin tahu murid.  Menolong murid mengulangkaji pelajaran matematik.
 12. 12. TEKNIK PENYOALAN Garis panduan yang dapat menolong guru matematik menguasai teknik penyoalan dengan cekap dan berkesan:  Gunakan bahasa matematik yang sesuai dengan taraf pencapaian murid.  Soalan harus dibentukkan secara ringkas, tepat, jelas dan hanya mengandungi satu konsep atau satu fakta sahaja.  Gunakan soalan yang dapat mendorongkan murid berfikir.  Gunakan soalan yang tepat mengikut objektif pengajaran.
 13. 13. CIRI-CIRI PENYOALAN Ciri-ciri Penyoalan Kekerapan Taburan yang saksama Penggerak Masa menunggu
 14. 14. Kekerapan • Merujuk kepada bilangan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam proses P&P. • Hasil kajian mendapati kekerapan penyoalan menggalakkan penglibatan ramai pelajar dan seterusnya meningkatkan pencapaian (Pratton & Hales,1986). Taburan yang saksama • Guru tidak boleh bersikap mengabaikan pelajar yang lemah dan hanya menyoal pelajar yang cerdas. • Guru perlu elak daripada menyoal secara beramai-ramai. • Guru tidak digalakkan memanggil nama pelajar sebelum menyoal kerana bimbang hanya pelajar yang namanya dipanggil sahaja yang akan berfikir.
 15. 15. Penggerak Guru menanyakan soalan atau memberi arahan untuk mendapat maklumat atau jawapan daripada pelajar yang telah gagal menjawab atau memberi jawapan yang kurang lengkap. Masa menunggu • Merupakan suasana yang senyap seketika menunggu jawapan. • Masa menunggu jawapan adalah agak pendek iaitu kurang daripada satu saat. Manfaat masa menunggu ialah: I. Pelajaran boleh berjalan dengan lancar dan berfokus. II. Kualiti dan kuantiti jawapan pelajar juga meningkat. III. Kegagalan untuk menjawab berkurangan kerana pelajar yang mengambil bahagian untuk menjawab secara sukarela meningkat.
 16. 16. PERINGKAT-PERINGKAT PENYOALAN Penilaian Sintesis Penganalisisan Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Peringkat-peringkat penyoalan menurutTaksonomi Bloom
 17. 17. KATEGORI AKTIVITI PELAJAR CONTOH PERKATAAN Pengetahuan Ingat Fakta Terminologi Definisi Konsep Prinsip Apakah…? Senaraikan… Namakan… Definisikan… Perihalkan… Kefahaman Kefahaman tentang makna bahan Terangkan… Ringkaskan… Beri contoh… Terjemahkan… Ramalkan… Penggunaan Memilih konsep/kemahiran dan gunakan untuk menyelesaikan masalah Selesaikan… Gunakan… Binakan… Kirakan…
 18. 18. KATEGORI AKTIVITI PELAJAR CONTOH PERKATAAN Penganalisisan Membahagikan bahan kepada beberapa bahagian dan menerangkan perkaitannya Bagaimanakah data-data tersebut digunakan? Kenapakah…? Bagaimana…berkait dengan…? Apa perbezaan… Antara… dan… Sintesis Menghasilkan sesuatu yang tulen setelah membahagikan bahan-bahan kepada komponen tersebut Bagaimana data-data tersebut menyokong…? Apakah yang boleh diramalkan hasil daripada data… Penilaian Membuat keputusan berasaskan kriteria-kriteria sebelum pembuktian Apakah keputusan yang anda boleh buat…? Bandingkan dan bezakan… Kriteria untuk…?
 19. 19. KERJA AMALI • Menurut Zol Azlan (2000), kaedah amali boleh didefinisikan sebagai seorang, sepasang ataupun sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan kerja amali. • Guru bertindak sebagai fasilitator, pelajar akan menjalankan kerja-kerja amali . • Menerusi kaedah ini, murid dapat menemui prinsip, hukum teorem matematik dengan sumber atau alatan matematik. • CTH: membina model-model matematik yang akan memberi gambaran secara konkrit konsep-konsep matematik yang abstrak.
 20. 20. EKSPOSITORI • Merupakan cara penyampaian pelajaran melalui penerangan, bercerita atau demonstrasi dengan tujuan mengajar sesuatu. • Guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya. Penerangan isi pelajaran Murid mendengar penerangan Murid mengingat dan merekod isi penting
 21. 21. KELEBIHAN KEKURANGAN • guru- jimatkan masa, mudah mengawal disiplin • Murid- diam, dengar, berkesan untuk sampaikan kemahiran, konsep dan prinsip matematik. • Membosankan • Menjadi syarahan jika digunakan dalam seluruh P&P.
 22. 22. LABORATORI • Murid-murid yang belajar matematik memerlukan aktiviti-aktiviti konkrit untuk memahami simbol dan tatatanda matematik yang abstrak. • Murid menggunakan sumber atau alatan matematik yang ada dalam makmal untuk menemui prinsip, hukum dan teorem matematik. • CTH: mendapat perkaitan di antara unit-unit ukuran dan sukatan seperti 1kg=1000g, 1L=1000ml, 1m=100cm, dengan menggunakan alat penyukat, penimbang dan pengukur dalam makmal matematik.
 23. 23. DEMONSTRASI • Merupakan suatu teknik P&P yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. • Melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama dengan aktiviti pendengaran dan penglihatan serta percubaan murid. • CTH: mendemonstrasikan cara membina sudut dengan protraktor
 24. 24. OBJEKTIF: • Murid dapat mencontohi dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka laksanakan sendiri • Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkah-langkah melaksanakannya • Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat untuk belajar • Murid dapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh • Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku. Mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan
 25. 25. • Dapat membina keyakinan murid supaya dapat melaksanakan demonstrasi secara individu • Idea, prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjukcara • Dapat mengurangkan masa pelajaran jika dibandingkan dengan kaedah cuba jaya • Murid tidak akan melaksanakan aktiviti sesuka hati dan dapat mengelakkan sebarang kemalangan.
 26. 26. PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF • Merupakan suatu strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu dalam sebuah kumpulan kecil, dengan mempunyai tujuan dan matlamat yang sama. • Pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas pembelajaran rakan sepasukan mereka, selain daripada pembelajaran diri sendiri.
 27. 27. • Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. • Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif, cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. • Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama, saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu, mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.
 28. 28. PERSAMAAN: • mementingkan pembelajaran aktif • guru berperanan sebagai fasilitator. • pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. • memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. • pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri sendiri. • menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. • membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. • menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. • menggunakan kepelbagaian pelajar.
 29. 29. PERBEZAAN: KORERATIF KOLABORATIF • Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. • Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. • Guru memantau, mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. • Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. • Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru. • Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. • Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri • Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Jika timbul persoalan, soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. • Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja- kerja lanjutan. • Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru.
 30. 30. PENDEKATAN BERPUSATKAN GURU • Guru mengawal keadaan dan berperanan sebagai ketua. • Fokus pengajaran atau aktiviti dimonopoli oleh guru.
 31. 31. Contoh pengajaran berpusatkan guru Bercerita demontrasi syarahan
 32. 32. Ciri- ciri Komunikasi sehala Murid pasif dan mendengar sahaja Kepimpinan bercorak autokratik Sifat-sifat sosial kurang dipupuk Guru berkuliah Murid kurang berminat terhadap penerangan guru Guru mengarah dan mengawal pembelajaran
 33. 33. PENDEKATAN BERPUSATKAN PELAJAR • Pembelajaran secara aktif berpusatkan pelajar dan meningkatkan penglibatan pelajar. • Pelajar mempunyai kebebasan untuk melakukan aktiviti bersama guru. • Guru bertindak sebagai fasilitator dan bertanggungjwab terhadap pelajar. • Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran kendiri, arahan kendiri dan inkuiri-penemuan.
 34. 34. Ciri-ciri strategi pemusatan pelajar Komunikasi dua hala Kepimpinan bercorak demokratik Murid aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Menanam sifat sosial yang positif seperti bekerjasama, tolong- menolong. Menekankan pencapaian objektif pembelajaran murid
 35. 35. PENDEKATAN BERPUSATKAN MEDIA • Guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat akses kendiri dan lain-lain dalam menjalankan pengajarannya.
 36. 36. • Penggunaan bahan semasa P & P harus berdasarkan kepada beberapa faktor seperti objektif pengajaran, keperluan pelajar, strategi pengajaran dan kebolehan pelajar. • Kepelbagaian media / bahan yang digunakan semasa P & P dapat meningkatkan proses P & P serta meningkatkan pemikiran kritikal dan kemahiran mental.
 37. 37. Jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran ialah : i) Slaid dan jalur filem ii) Projektor lutsinar iii) Pita rakaman dan televisyen iv) Model-model tiga dimensi seperti glob dan rangka manusia v) Modul terancang vi) Pakej pembelajaran dengan penggunaan komputer.

×