Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Резултати от анкета за Ипотечни кредити

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Резултати от анкета за Ипотечни кредити

Télécharger pour lire hors ligne

Повечето ползващи ипотечен кредит не са запознати с начина на формиране на лихвата
Резултатите от проучването на www.MoitePari.bg сочат, че 36% от потребителите ползват ипотечен кредит (от 1 394 анкетирани), в същото време 42% от неползващите имат желание в съвсем близко бъдеще (до 1 година) да кандидатстват за такъв. Този засилен интерес, може да се обясни с това, че жилищните кредити добиха особено висока популярност през последните 10 г. Бумът на строителството на нови жилища и традиционно заложеният стремеж на българина да притежава собствен имот за свой дом (посочено като цел на кредита от 71% от анкетираните), логично доведоха до ръст на търсенето на кредити за тази цел. Това даде нов тласък на кредитиране, което допреди това беше много по-слабо популярно.

Повече за анкетата четете тук: http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/poznatata-banka-i-li~92dbd04e0e404ab78a1e903049d2a8b6/

Сравнете оферти за Ипотечни кредити тук: http://www.moitepari.bg/Ipotechni_Krediti/Ipotechni_Krediti.aspx

Повечето ползващи ипотечен кредит не са запознати с начина на формиране на лихвата
Резултатите от проучването на www.MoitePari.bg сочат, че 36% от потребителите ползват ипотечен кредит (от 1 394 анкетирани), в същото време 42% от неползващите имат желание в съвсем близко бъдеще (до 1 година) да кандидатстват за такъв. Този засилен интерес, може да се обясни с това, че жилищните кредити добиха особено висока популярност през последните 10 г. Бумът на строителството на нови жилища и традиционно заложеният стремеж на българина да притежава собствен имот за свой дом (посочено като цел на кредита от 71% от анкетираните), логично доведоха до ръст на търсенето на кредити за тази цел. Това даде нов тласък на кредитиране, което допреди това беше много по-слабо популярно.

Повече за анкетата четете тук: http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/poznatata-banka-i-li~92dbd04e0e404ab78a1e903049d2a8b6/

Сравнете оферти за Ипотечни кредити тук: http://www.moitepari.bg/Ipotechni_Krediti/Ipotechni_Krediti.aspx

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Резултати от анкета за Ипотечни кредити

 1. 1. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Резултати от онлайн проучване за ползването на ипотечни кредити 15 април 2014, 11:00ч БТА
 2. 2. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ През месец март 2014г. MoitePari.bg проведе анкета за потребителските нагласи при ползването на ипотечни кредити. В анкетата се включиха 1 394 души, посетители на www.MoitePari.bg 36% от тях ползват жилищен кредит. 42% от неползващите биха желали да изтеглят кредит.
 3. 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Проучване проведено сред 1 394 души, потребители на www.MoitePari.bg Профил на анкетираните  54% от анкетираните са жени;  75% от анкетираните са на възраст между 31 и 54 години;  Основната част от отговорилите живеят в големите градове;  71% от потребителите са с висше образование
 4. 4. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Потребителите, за които предстои търсене на ипотечен кредит, се разделят на две равни групи - едната с мнение, че промените в закона за потребителския кредит няма да окажат влияние върху атрактивността на офертите (39%), а другата – точно обратното (отново 39%) 22.0% 19.6% 18.6% 17.2% 16.7% 4,03% Да, защото ще се засили конкуренцията между кредиторите и условията по кредити ще се подобрят Не мога да преценя Не, защото отпадането на някои такси, ще бъдат компенсирано с по-високи лихви Да, защото ще отпаднат редица такси Не, защото търсенето на кредити се определя от икономическата обстановка, а не от промените в законодателството Не, защото кредиторите ще финансират по-малък процент от стойността на имота
 5. 5. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Доверието в голяма и добре позната банка По-добрите условия при превод на работна заплата в кредитната… Таксите за усвояване и управление Таксата за предсрочно погасяване Промоция по жилищни/ипотечни кредити Най-ниската месечна вноска Лихвата по кредита Годишният процент на разход (ГПР) 17% 19% 23% 26% 31% 33% 50% 53% Желаещите, но все още неползващи жилищен кредит, за разлика от вече ползващите такъв продукт, са по-информирани относно процеса на ипотечно кредитиране. Те залагат на обективни показатели за сравнение на офертите и на професионален съвет от кредитен консултант. 63.2% 50.3% 21.2% 16.9% 0.8% Ще посетя клонове и офиси на кредитиращи институции Ще сравня оферти в Интернет Ще потърся услугите на независим кредитен консултант Ще се доверя на мнението и препоръките на познати и приятели Ще се доверя на телевизионна или друга реклама
 6. 6. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Повече от 71% от анкетираните са изтеглили или ще кандидатстват за ипотечен кредит, за да закупят собствено жилище. Ползващи потребители Неползващи потребители 71.5% 12.9% 8.1% 6.2% Покупка на жилище, в което да живея Покупка на жилище с инвестиционна цел За обединяване на текущи задължения За текущи нужди 71.4% 13.7% 5,4% 7.7% Покупка на жилище, в което да живея Покупка на жилище с инвестиционна цел За обединяване на текущи задължения За текущи нужди
 7. 7. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Ползващите кредит най-често са получавали такъв за срок от 15 до 30 г., докато неползващите биха желали да получат кредит за срок 10-15 г. Ползващи потребители Неползващи потребители 25.0% 22.0% 21.2% 11.7% 10.5% 7.1% 1.4% От 16 до 20 години От 26 до 30 години От 21 до 25 години От 11 до 15 години От 6 до 10 години От 31 до 35 години До 5 години 23.7% 20.2% 18.3% 8.6% 7.3% 6.2% 5.9% 4.8% 1.9% 1.3% Между 11 и 15 години Между 6 и 10 години Между 16 и 20 години Между 21 и 25 години Между 26 и 30 години До 5 години Зависи от размера на вноската За какъвто позволяват доходите ми Между 31 и 35 години Не мога да преценя
 8. 8. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ 46% от отговорилите на въпрос как е формирана лихвата им, не са запознати с методологията. Ползващи потребители Базов лихвен процент на банката (БЛП) + рискова премия + фиксирана надбавка Базов лихвен процент на банката (БЛП) + фиксирана надбавка, но не по-малко от определен процент Стойност на банковия ресурс (СБР) + фиксирана надбавка Основен лихвен процент (ОЛП) на БНБ + фиксирана надбавка SOFIBOR/EURIBOR/LIBOR + фиксирана надбавка, но не по-малко от определен процент SOFIBOR/EURIBOR/LIBOR + фиксирана надбавка Базов лихвен процент на банката (БЛП) + фиксирана надбавка Не знам как е формирана 2% 2% 4% 5% 7% 10% 21% 46%
 9. 9. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ За 33% от далите отговор, в анкетата на неползващите ипотечен кредит потребители, начинът на формиране на лихвата е без значение, ако е достатъчно ясно обяснен и лихвата може да се прогнозира. Неползващи потребители SOFIBOR/EURIBOR/LIBOR + фиксирана надбавка, но не по-малко от определен процент SOFIBOR/EURIBOR/LIBOR + фиксирана надбавка Не мога да преценя Няма значение, достатъчно е да е изгодна Ще се доверя на препоръката на кредитен консултант Няма значение, достатъчно е да е ясно и разбираемо обяснена и да е прогнозируема 1% 11% 15% 16% 21% 33%
 10. 10. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ 36% от ползващите ипотечен кредит, са избрали своята оферта според лихвата й, а само 23% са посочили ГПР като фактор. Ползващи потребители Таксите за усвояване и управление Таксата за предсрочно погасяване Най-ниската месечна вноска Работната ми заплата се превежда в тази институция Годишният процент на разход (ГПР) Доверих се на голяма и добре позната банка Възползвах се от промоция на жилищни/ипотечни… Лихвата по кредита 8% 13% 18% 21% 23% 26% 27% 36%
 11. 11. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ При желаещите да ползват кредит, ГПР е вече на първо място (53%), макар че и лихвата продължава да има сериозно влияние (50%) Неползващи потребители Доверието в голяма и добре позната банка По-добрите условия при превод на… Таксите за усвояване и управление Таксата за предсрочно погасяване Промоция по жилищни/ипотечни кредити Най-ниската месечна вноска Лихвата по кредита Годишният процент на разход (ГПР) 17% 19% 23% 26% 31% 33% 50% 53%
 12. 12. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Неползващите ипотечен кредит към настоящия момент предпочитат фиксирана лихва за целия срок на договора (58%). 44% (най-голямата част) от ползващите вече ипотечен кредит твърдят, че тяхната лихва е фиксирана за целия срок на договора. Ползващи потребители Неползващи потребители 58.3%19.1% 11.3% 8.3% С фиксирана лихва за целия срок на кредита Не мога да преценя С по-ниска лихва в определен първоначален период 44.4% 31.9% 22.4% С фиксирана лихва за целия срок на кредита С плаваща лихва за целия срок на кредита С по-ниска, промоционална, лихва в началото на срока на кредита
 13. 13. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Годишният процент на разход като показател присъства основно в отрицателните отговори на ползващите кредит на въпрос какъв е неговия размер по текущия кредит. Ползващи потребители Между 12 и 13% Между 14% и 15% Над 15% Между 13 и 14% Между 11 и 12% Между 10 и 11% Между 5 и 6% Между 6 и 7% Под 5% Между 9 и 10% Не знам какво е ГПР Между 7 и 8% Между 8 и 9% Не знам, защото не ми беше предоставен Не съм обръщал/а внимание Не го помня, но го има записан в договора 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 11% 14% 29%
 14. 14. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Въпреки общата оценка, че жилищните/ипотечни кредити са скъпи, 67% от далите отговор на въпрос дали са допускали просрочия, отговарят негативно. 16% от отговорите сочат просрочия до 1 месец, което на практика е редовно обслужван кредит. Ползващи потребители 67.1% 16.3% 7.3% 1.4% 2.4% 5.0% Не, никога Да, до 1 месец Да, между 1 и 3 месеца Да, между 3 и 6 месеца Да, над 6 месеца и кредита ми е в съдебна процедура Да, кредитът ми е преструктуриран
 15. 15. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Основният начин за избор на кредитираща институция остава чрез посещение на офисите на една или няколко компании – при 55% от ползващите кредит потребители и 63% от очакващите да кандидатстват за такъв. Ползващи потребители Неползващи потребители От телевизионна или друга реклама Потърсих услугите на независим кредитен консултант Сравних оферти в Интернет Доверих се на мнението и препоръките на познати и приятели Посетих клонове и офиси на кредитиращи институции 1% 14% 20% 27% 55% 63.2% 50.3% 21.2% 16.9% 0.8% Ще посетя клонове и офиси на кредитиращи институции Ще сравня оферти в Интернет Ще потърся услугите на независим кредитен консултант Ще се доверя на мнението и препоръките на познати и приятели Ще се доверя на телевизионна или друга реклама
 16. 16. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Въпреки трудностите понякога един подобен кредит да бъде обслужван, ползващите и неползващите кредит са обнадеждени, че дори и при временни затруднения, те ще се справят с обслужването му. 33.5% 26.2% 17.3% 12.1% 4.4% 4.4% Очаквам временни затруднения, с които ще се справя Не, защото доходите ми са стабилни Очаквам да изпитам затруднения Не, защото очаквам ръст на доходите Не, защото имам спестявания Очаквам да спра да обслужвам кредита Ползващи потребители Неползващи потребители 51.3% 19.9% 18.8% 7.8% Не, защото доходите ми са стабилни Очаквам временни затруднения, с които ще се справя Не, защото очаквам ръст на доходите Няма да се справям с кредита, ако доходите ми не нарастват
 17. 17. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ 518 души от всички 1394 анкетирани са посочили, че нямат и не смятат да кандидатстват за кредит. Като основни причини анкетираните посочват: Кандидатствах, но не бях одобрен/а В момента изплащам жилищен кредит Имам лоша кредитна история Все още са много скъпи, особено тези, отпускани от небанкови институции Кредиторите изискват определено финансиране със собствени средства, а аз нямам Доходите ми не са достатъчни Не одобрявам политиката на банките за едностранна промяна на условията по кредитите Имам собствено жилище и нямам нужда от кредит за ново 1% 1% 4% 15% 17% 20% 48% 49%
 18. 18. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Като основен извод от резултатите може да се посочи факта, че потребителите не знаят основни параметри на използвания от тях ипотечен кредит, макар този продукт да е с нарастваща популярност и да касае едно от най-важните решения в живота на всеки – закупуването на собствен дом. В рамките на следващите три месеца ще се проведе и образователна кампания на сайта www.moitepari.bg, със съдействието на СИБАНК. партньор на MoitePari.bg в образователна кампания за ипотечни кредити
 19. 19. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ИВАН СТОЙКОВ старши анализатор потребителски финанси МОИТЕ ПАРИ БЪЛГАРСКИЯТ ФИНАНСОВ ПЪТЕВОДИТЕЛ БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" 28, ЕТ. 2 СОФИЯ 1301 БЪЛГАРИЯ Тел: +359 2 987 50 88 Мобилен: 359 88 485 06 07 e-mail: ivan.stoikov@moitepari.bg www.moitepari.bg БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
 20. 20. ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ОТ СИБАНК ЕАД
 21. 21. www.cibank.bg Ипотечни кредити от СИБАНК  Раздвижване на пазара от началото на месец март  Повишено търсене на ипотечни кредити от Сибанк през месец април - предимно в големите градове  Над 100% увеличение на исканията за кредит април 2014г., спрямо април 2013г.
 22. 22. www.cibank.bg  Кредитоискателите са на възраст между 35 и 55 години  Средният размер на ипотечен кредит в Сибанк е 68 000 лева.  Намалява срока на издължаване – 16 години  Повишено търсене на кредити в лева, като вече само 52% от кредитите са в евро  Процентът на финансиране варира от 75% до 85% от стойността на сделката в зависимост от вида на имота и местоположението му. Ипотечни кредити от СИБАНК
 23. 23. www.cibank.bg Ипотечни кредити от СИБАНК  Лихвеният процент и ГПР са водещи фактори при избора на ипотечен кредит  Основен продукт в Сибанк – ипотечен кредит с плаваща лихва за целия период на кредита  Образователно помагало – Ипотечен съветник  Възможности за преференциални условия по ипотечни кредити  Нов фокус при продажбата на ипотечни кредити – до 48 часа издаване на сертификат за одобрение
 24. 24. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×