Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"

 1. Hoe wakker is jouw organisatie? Een workshop met impact! 9 april 2018 Monique Besselink / Joost Hakvoort
 2. Hoe wakker is jouw organisatie? Het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden is een absolute voorwaarde om aangesloten te blijven bij ontwikkelingen in de directe omgeving van jouw organisatie. Wakker zijn, snel schakelen en kunnen meebewegen; continu leren en aanpassen. Organisaties die snel kunnen reageren op hun omgeving, presteren beter dan organisaties die dat minder goed kunnen. Hoe wakker is jouw organisatie? En hoe zorg jij ervoor dat de organisatie wakker wordt en blijft… Daarover gaan we het over hebben in deze workshop.
 3. Darwin zei het al….
 4. Een achttal trends Van: Profit Hierarchical pyramid Directive leadership Plan & predict Rules & control Centralized authority Secrecy Job descriptions Naar: Purpose & values Network of teams Supportive leadership Experiment & adapt Freedom & trust Distributed authority Radical transparency Talents & Mastery Bron: Corporate Rebels
 5. S- curves wisselen steeds sneller (Peter Robertson)
 6. Wat vraagt agile zijn, het meebewegen met de acht trends nu voor: • Organisatie • Leidinggevenden • Medewerkers
 7. In 2 tallen uit elkaar - discussie: • Organisatie • Leidinggevenden • Medewerkers zelf • Vorm : 3 flipovers • Post its plakken door de duo’s op de flappen • Langs de flappen lopen
 8. Kenmerken van agile-wakker-lerende organisaties 1. Agile organisaties formuleren wat ze willen zijn en hoe ze dat willen bereiken - Heldere missie, visie en kernwaarden - Voorbeeldgedrag door die door leiders en managers - Continue dialoog in twee richtingsverkeer
 9. Kaplan
 10. Kenmerken van agile organisaties 2. Agile organisaties meten continu hun vaardigheden en ontwikkelen deze verder Vaardigheden van de organisatie zijn bijvoorbeeld het formuleren van een duidelijke missie en strategie, het vermogen om te innoveren
 11. Kenmerken van agile organisaties 3. Agile organisaties trekken mensen aan die zich betrokken voelen bij hun missie en creëren commitment Medewerkers die in hun werk zingeving en voldoening (intrinsiek gemotiveerd) belangrijker vinden dan status en geld (extrinsiek gemotiveerd) en die werken bij een organisatie die streeft naar betrokkenheid, zijn gemotiveerder (en presteren beter, bevelen de organisatie vaker aan, blijven langer)
 12. Kenmerken van agile organisaties 4. Agile organisaties werken in teams - Teamleden kennen elkaars rollen, bijdragen en onderlinge afhankelijkheden en geven elkaar constructieve feedback - Teams evalueren voortdurend de voorgang op doelstellingen en nemen corrigerende maatregelen - Niet ieder teamlid hoeft overigens agile te zijn
 13. Kenmerken van agile organisaties - Teams worden strategisch divers samengesteld, waarbij wordt gekeken naar het type mensen dat geschikt is voor de levensfase waarin product of dienst verkeert (Peter Robertson, “Always change a winning team”)
 14. Peter Robbertson S-Curve
 15. Kenmerken van agile organisaties 5. Agile organisaties identificeren en ontwikkelen agile medewerkers De toekomst van complexe organisaties valt niet te voorspellen, ook is het niet mogelijk om nu te bepalen welke vaardigheden een organisatie over 5 jaar nodig heeft. Dus: Organisaties moeten opzoek naar medewerkers met een hoge learning agility, met een hoog leervermogen.
 16. Kenmerken van agile organisaties 6. Agile organisaties worden bestuurd door alle niveaus De organisatie moet beseffen dat deze niet alleen van boven af kan worden aangestuurd, maar dat het bedrijf is wat de medewerkers doen.
 17. Wat maakt een medewerker agile - Aanpassingsvermogen (om kunnen gaan met vrijheid en verandering) - Niet denken in vast takenpakket, maar flexibel, denken in rollen - Actief feedback zoeken en evalueren; zelfinzicht, zicht op sterktes en zwaktes ontwikkelen - Leren van feedback (work smarter, not harder) - Innovatief en daadkrachtig - Kunnen samenwerken, kunnen communiceren - Hoge behoefte aan afwisseling, lage behoefte aan orde en structuur, hoge behoefte om succes te boeken en hoge mate van volharding
 18. Aanpassingsvermogen Flexibiliteit Leergierig Zelfreflectie Innovatief/creatief Samenwerken Communicatie Resultaatgericht Probleemoplossend vermogen Zelfregie Vertrouwen Productkennis Industriekennis Harde en zachte vaardigheden
 19. Managers in een agile organisatie - Niet topdown maar ondersteunen - Visie van de organisatie uitdragen - Kaders schetsen - Medewerker vertrouwen en verantwoordelijkheid laag leggen - Stimuleren van nieuwe ideeën, training en coaching - Coachen van de medewerker op competenties die in een agile organisatie van belang zijn en voorbeeld gedrag tonen
 20. Wat betekent dit voor HR? - Plenaire discussie - Wat zou HR moeten faciliteren om agile medewerkers, agile leidinggevenden en een agile organisatie te realiseren? - Hoe zie je je eigen rol hierin?
 21. Agile HR Workforce planning - Schets verschillende strategische scenario’s bepaal welke vaardigheden en competenties in de toekomst nodig zijn - Herken veranderingen in de omgeving verwerk ze in de workforce planning, sorteer voor op de toekomst
 22. Agile HR Recruitment - Realiseren dat een wendbare organisatie om andere medewerkers vraagt - Agile medewerker is openzinnig, leergierig, experimenteert, is klantgericht, werkt graag samen en gedijt goed in organisaties zonder hiërarchisch leiderschap
 23. Agile HR Leren en ontwikkelen - Bewustwording creëren binnen de organisatie dat continue leren en ontwikkelen voor de medewerker en de organisatie noodzakelijk is - Faciliteren van leren en ontwikkelen zodat medewerkers van toegevoegde waarde zijn en blijven
 24. Agile HR Beoordelen en belonen - Kortere feedbackloops dan een jaarlijkse (meer kansen om te leren en houdt je flexibel als prioriteiten binnen en jaar wijzigen) - Beoordelen hoeft niet alleen door leidinggevende worden gedaan, kan ook binnen een zelfsturend team - Sterkere nadruk op teambeloning versus individuele beloning
 25. Hoe maakt Symbus agile? • Uitvoeren HR scan/ duurzame inzetbaarheid scan • Uitvoeren van team assessments en individuele assessments • Ontwikkelen passende beloningssystematiek • Missie, visie, strategie workshops • Ontwikkelen persoonlijke –en teamvaardigheden/ training en coaching (reflectie, zelfsturend vermogen, ondernemerschap) • Organisatieontwerp – aansluiten organisatie op omgeving
 26. Wrap up/ Lunch & Learn community • Maak connectie met Monique Besselink en zij nodigt je uit voor de Symbus Lunch & Learn community (inspireren en leren adhv de Luch & Learn thema’s) • Bedenk minimaal 2 acties die jouw organisatie, HR, leidinggevenden, medewerkers of jezelf meer agile maken • Wat of wie heb je nodig voor de uitvoering van je plan? • Hoe lang heb je nodig? Wanneer kan je doel bereikt zijn? • Kun je meten of je doel bereikt is? En zo ja hoe? • Deel je antwoorden in de lunch & learn community en samen houden we de komende 2 maanden de focus op dit onderwerp
Publicité