FAIDAH LAFADZ ROTIBUL HADDAD.pptx

FAIDAH LAFADZ
ROTIBUL HADDAD
KARYA HABIB ALAWY AL HADDAD
BY : Muhammad Bahrul Ula, S.Ag., M.Pd.I
Keistimewaan Membaca Surat Al-Fatihah
PENYEMBUHAN
Kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum
yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas
kepanikan tersebut, datanglah salah satu sahabat untuk
meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah yang pada
akhirnya sembuh.
Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah yang menjelaskan.
ِ‫م‬ َّ
‫الس‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ء‬‫ا‬َ‫ف‬ِ‫ش‬ ِ‫ب‬‫َا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ُ‫َة‬‫ح‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬
Ayat-al-Kursi
1. Ayat Kursi adalah ayat teragung di dalam kitab Allah SWT.
Sebagaimana dalam kisah Nabi menepuk dada Abu Mundzir dengan kalimat
ُ‫م‬ُّ‫ي‬‫آ‬‫ق‬ْ‫ٱل‬ ُّ‫ى‬‫آ‬‫ح‬ْ‫ٱل‬ ‫آ‬‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬
‫َّل‬ِ‫إ‬ ‫آ‬‫ه‬ٰ‫ـ‬‫آ‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫آ‬
‫َل‬ ُ ‫ه‬
‫ّٰللا‬
.
Kemudian Rasulullah mendoakan Abu Mundzir agar diberi kemudahan ilmu.
2. Ayat Kursi merupakan induk semua ayat Al-Qur'an.
3. Allah akan menyertakan Malaikat penjaga bagi pembaca sehingga setan tidak
dapat mendekatinya
4. melapangkan fikiran dan menambahkan iman
َ‫و‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ٌّ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ه‬ِ‫ب‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬ ِ
‫ز‬ْ‫ن‬ُ‫أ‬ ‫آ‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬َ‫م‬
ِ‫ه‬ِ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬‫آل‬َ‫م‬
َ‫أ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ُ‫ق‬ ِ
‫ر‬َ‫ف‬ُ‫ن‬ َ‫ال‬
ِ‫ه‬ِ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫د‬َ‫ح‬
ُ‫ر‬ْ‫ي‬ ِ
‫ص‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ا‬‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫غ‬ َ‫ا‬‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ط‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ا‬‫ن‬ْ‫ع‬ِ‫م‬َ‫س‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫و‬
.
Diriwayatkan daripada Abu Mas’ud al-
Badri r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah
bersabda: Dua ayat terakhir dari surah al-
Baqarah, memberikan manfaat kepada
seseorang yang membacanya pada malam
hari sebagai pelindung dirinya
‫ال‬
َ‫ب‬ َ
‫َس‬‫ت‬ْ‫اك‬ ‫َا‬‫م‬ ‫َا‬‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫َع‬‫و‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬ َ
‫س‬َ‫ك‬ ‫َا‬‫م‬ ‫َا‬‫ه‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ه‬َ‫ع‬ ْ
‫س‬ُ‫و‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ً
‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ُ‫هللا‬ ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ك‬ُ‫ي‬
َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫س‬َ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫آ‬َ‫ن‬ْ‫ذ‬ِ‫خ‬‫ا‬َ‫ؤ‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ْ‫ت‬
ْ‫أ‬َ‫ط‬ْ‫خ‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫آ‬
‫ا‬َ‫ن‬
ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫َل‬‫م‬َ‫ح‬ ‫َا‬‫م‬َ‫ك‬ ‫ًا‬‫ر‬ْ‫ص‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬ِ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬
َ‫ط‬ َ‫ال‬‫َا‬‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬ِ‫َم‬‫ح‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫َا‬‫ن‬
ْ‫َاع‬‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ َ‫ة‬َ‫ق‬‫ا‬
‫ا‬َّ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ف‬
َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ر‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْنا‬‫ر‬ُ‫ص‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ال‬ْ‫و‬َ‫م‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫نآ‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ر‬‫َا‬‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ ْ‫َاغ‬‫و‬
.
Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas r.a.:
Apabila Jibril sedang duduk dengan Rasulullah s.a.w., dia
mendengar bunyi pintu di atasnya. Dia mengangkat
kepalanya lalu berkata: “Ini ialah bunyi sebuah pintu di surga
yang tidak pernah dibuka.” Lalu satu malaikat pun turun, dan
Jibril berkata lagi, “Ia malaikat yang tidak pernah turun ke
bumi” Malaikat itu memberi salam lalu berkata,
“Bersyukurlah atas dua cahaya yang diberi kepadamu yang
tidak pernah diberi kepada rasul-rasul sebelummu-“Fatihat al-
Kitab dan ayat penghabisan Surah al-Baqarah”. Kamu akan
mendapat manfaat setiap kali kamu membacanya.
َ‫ل‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ َ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫د‬ْ‫َح‬‫و‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬
ُ‫ه‬َ‫َل‬‫و‬ ُ‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ،ُ‫ه‬
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ُ‫َه‬‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ي‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ ُ‫د‬ْ‫َم‬‫ح‬ْ‫ال‬
ٌ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ
‫ش‬ ِ‫ل‬ُ‫ك‬
.
Dari Bukhari, Muslim dan Malik,
diriwayatkan dari Abu Hurairah;
Rasulullah s.a.w berkata, “Barangsiapa
membaca ayat ini seratus kali sehari,
pahalanya seperti memerdekakan
sepuluh orang hamba.
ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ ُ‫َهللا‬‫و‬ ُ‫هلل‬ْ‫ا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ِ َّ ِ
‫ّلِل‬ ُ‫د‬ْ‫َم‬‫ح‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ‫هللا‬ َ‫َان‬‫ح‬ْ‫ب‬ ٌ
‫س‬
.
Dari Muslim, diriwayatkan oleh
Samurah ibn Jundah: Rasulullah
s.a.w bersabda: dzikir-dzikir yang
paling dekat di sisi Allah ada
empat, diantarnya tasbih, takbir,
tahmid dan tahlil.
َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ب‬ُ‫ت‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫اغ‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬
ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ح‬َّ‫ر‬‫ال‬ ُ‫اب‬َّ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬
.
Surah 4: An-Nisa’; Ayat 106: “Dan
hendaklah engkau memohon
ampun kepada Allah; kerana
sesungguhnya Allah Maha
Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
‫ا‬
‫آ‬‫ص‬ ‫ا‬‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫لل‬‫آ‬‫ا‬ ،ٍ‫د‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬‫آ‬‫ل‬‫آ‬‫ع‬ ِ‫ل‬‫آ‬‫ص‬ ‫ا‬‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫آلل‬َ
ْ‫م‬ِ‫ل‬ ‫آ‬
َ‫آ‬َ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫آ‬‫ل‬‫آ‬‫ع‬ ِ‫ل‬
Surah 33; Al-Ahzab, Ayat 56: Sesungguhnya Allah
dan malaikat-Nya berselawat atas Nabi saw;
wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah
kamu kepadanya serta ucapkanlah salam dengan
penghormatan yang sepenuhnya. Dari Muslim,
diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr:
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa
bershalawat kepadaku sekali, Allah akan
bershlawat kepadanya sepuluh kali.
ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َّ‫م‬‫آ‬َّ‫ت‬‫ال‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ت‬‫َا‬‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬
َ َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫َا‬‫م‬
.
Dari Abu Daud dan Tirmidzi,
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang membaca
doa ini tiga kali, tiada
malapetaka apapun yang akan
terjatuh atasnya.”
‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫ء‬ْ‫َي‬‫ش‬ ِ‫ه‬ِ‫ـم‬ْ‫س‬‫ا‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ُّ‫ـر‬ُ‫ض‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ـم‬ْ‫س‬ِ‫ب‬
َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ـآء‬َ‫م‬َّ‫س‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ِ
‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬
ُ‫م‬‫ـ‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ع‬‫ـ‬ْ‫ي‬ِ‫م‬َّ‫س‬ْ‫ل‬‫ا‬
Dari Ibn Hibban; Nabi Muhammad
s.a.w bersabda: “Hamba-hamba
Allah yang membaca doa ini pada
waktu pagi dan petang tiga kali,
tidak ada kesakitan apapun yang
akan dialaminya.”
ِ‫د‬ ِ‫م‬َ‫ال‬‫ـ‬ ْ
‫س‬ِ‫إل‬‫ا‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ‫ا‬ًّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫َـا‬‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬
‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ـ‬‫ن‬ْ‫ي‬
‫ا‬ً‫ـ‬
.
Surah 3: Ali-Imran Ayat 19:
Sesungguhnya agama (yang benar
dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
Dari Abu Daud dan Tirmidzi; Nabi
Muhammad s.a.w. bersabda:
“Sesiapa membaca ayat ini di pagi
dan petang hari akan masuk ke
syurga.”
َ‫و‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ َّ ِ
‫ّلِل‬ ُ‫د‬ْ‫َم‬‫ح‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ ْ
‫س‬ِ‫ب‬
ِ‫هللا‬ ِ‫ة‬‫ـ‬َ‫ئ‬ْ‫ي‬ِ‫ش‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ُّ‫ـر‬ َّ
‫الش‬
.
Diriwayatkah oleh Abu Hurairah:
Rasulullah s.a.w. bersabda: Wahai Abu
Hurairah, bila kamu keluar negeri untuk
berniaga, bacakan ayat ini supaya ia
membawa kamu ke jalan yang benar.
Dan setiap perbuatan mesti bermula
dengan ‘Bismillah’ dan penutupnya ialah
“Alhamdulillah”.
ِ‫هللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫نا‬ْ‫ب‬ُ‫ت‬ ِ‫ر‬ِ‫خ‬‫اآل‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬‫َال‬‫و‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬
‫ا‬ً‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬ََِ‫و‬ ً‫نا‬ِ‫ط‬َ‫با‬
.
Surah at-Tahrim Ayat 8: Wahai orang-
orang yang beriman! Bertaubatlah kamu
kepada Allah dengan “Taubat Nasuha”.
Diriwayatkan oleh Ibn Majah: Rasulullah
bersabda: Orang yang bertaubat itu
adalah kekasih Allah. Dan orang yang
bertaubat itu ialah perumpamaan orang
yang tidak mempunyai dosa.”
ْ‫ام‬‫آ‬َ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬‫ع‬ ُ‫ف‬ ْ‫اع‬‫آ‬َ ‫ا‬‫آ‬‫ن‬‫ا‬‫ب‬‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫آ‬‫ي‬
‫ا‬‫ن‬ِ‫م‬ ‫آ‬‫ان‬‫آ‬‫ك‬ ْ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ا‬‫ال‬ ُ‫ح‬
‫ا‬
.
Dari Tirmidzi dan Ibn Majah:
Rasulullah s.a.w. berada di atas
mimbar dan menangis lalu beliau
bersabda: Mintalah maaf dan
kesehatan daripada Allah, sebab
setelah kita yakin, tiada apa lagi
yang lebih baik daripada kesehatan.
‫آ‬‫نا‬ْ‫ت‬ِ‫م‬‫آ‬‫أ‬ ِ‫م‬‫آ‬‫را‬ْ‫ك‬ِ‫إل‬‫ا‬‫آ‬َ ِ‫ل‬‫آ‬‫ال‬‫آ‬‫ج‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫آ‬‫ذ‬ ‫آ‬‫يا‬
‫آ‬‫ال‬ ْ
َِ‫إل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫د‬ ‫ى‬‫آ‬‫ل‬‫آ‬‫ع‬
ِ‫م‬
.
Dan dari Tirmidzi, Rasulullah s.a.w.
menyatakan di dalam sebuah hadis
bahawasanya siapa yang berdoa
dengan nama-nama Allah dan penuh
keyakinan, doa itu pasti dikabulkan
Allah
‫آ‬
‫ش‬ ِ‫ف‬ْ‫ك‬‫آ‬‫إ‬ ُ‫ـن‬ْ‫ي‬ِ‫ت‬‫آ‬‫م‬ ‫آ‬‫يا‬ ُّ‫ي‬ِ‫و‬‫آ‬‫ق‬ ‫آ‬‫يا‬
‫آ‬‫ـن‬ْ‫ي‬ِ‫م‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ا‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫ر‬
.
Seperti di atas, Merujuk hadits
Rasulullah s.a.w, Barangsiapa
kesulitan mengalahkan musuhnya,
dan mengulangi Nama ini dengan
niat tidak mau dicederakan, maka ia
akan bebas dari dicederakan
musuhnya
َ‫ر‬َ‫ص‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ْ
‫س‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫ر‬ْ‫و‬ُ‫م‬
ُ
‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫ح‬َ‫ل‬ْ‫ص‬َ‫أ‬
َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ َّ‫ر‬ َ
‫ش‬ ُ‫هللا‬ َ‫ف‬
.
Diriwayatkan oleh Abu Darda’
bahwasanya Rasulullah s.a.w.
bersabda: “Tiada seorang mukmin
pun yang berdoa untuk kaumnya
yang tidak bersamanya, melainkan
akan didoakan oleh Malaikat, “Sama
juga untukmu”.
ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُّ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬
ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫خ‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ط‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ص‬َ‫ب‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬ َ
‫س‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬
Surah 17: Al Israil: Ayat 110: “Katakanlah
(wahai Muhammad): “Serulah nama “Allah”
atau “Ar-Rahman”, yang mana saja kamu
serukan; kerena Allah mempunyai banyak
nama yang baik serta mulia. Dan janganlah
engkau nyaringkan bacaan doa atau
sembahyangmu, juga janganlah engkau
perlahankannya, dan gunakanlah satu cara
saja yang sederhana antara itu.”
َ‫م‬ ‫َا‬‫ي‬ ِ‫م‬َّ‫الغ‬ َ‫ف‬ِ‫ش‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫َا‬‫ي‬ ِ‫َم‬‫ه‬‫ال‬ َ‫ج‬ِ‫ار‬َ‫ف‬ َ‫يا‬
َ‫ي‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫َغ‬‫ي‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ِ‫ل‬ ْ‫ن‬
ُ‫َم‬‫ح‬ْ‫ر‬
.
Dari Abu Daud, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik:
“Ketika saya bersama Rasulullah s.a.w., ada seseorang
berdoa, “Ya Allah saya meminta karena segala pujian
ialah untuk-Mu dan tiada Tuhan melainkan-Mu,
Kamulah Pemberi Rahmat dan yang Pengampun,
Permulaan Dunia dan Akhirat, Maharaja Teragung,
Yang Hidup dan Yang Tersendiri”.
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dia berdoa kepada Allah
menggunakan sebaik-baik nama-nama-Nya, Allah akan
mengabulkannya karena apabila diminta dengan nama-
nama-Nya Allah akan memberi.
َ‫ايا‬َ‫ط‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫هللا‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫َغ‬‫ت‬ ْ
‫س‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ي‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫هللا‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫َغ‬‫ت‬ ْ
‫س‬َ‫أ‬
Surah 4: An-Nisa’: Ayat 106: “Dan
hendaklah engkau memohon ampunan dari
Allah; sesungguhnya Allah itu Maha
Pengampun, lagi Maha Pengasih.”
Surah 11: Hud: Ayat 90: “Dan mintalah
ampunan Tuhanmu, kemudian kembalilah
taat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku
Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih”
َّ‫ل‬ َ
‫َس‬‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫َآ‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫َل‬‫ص‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ل‬ْ‫و‬ ُ
‫س‬َ‫ر‬ ٌ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬
َ‫م‬َّ‫ظ‬َ‫َع‬‫و‬ َ‫د‬َّ‫ج‬َ‫م‬َ‫و‬ َ‫م‬َّ‫ر‬َ‫َك‬‫و‬ َ‫ف‬َّ‫ر‬ َ
‫َش‬‫و‬ َ‫م‬
َ‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬َ‫و‬
‫ى‬َ‫ل‬َ‫عا‬َ‫ت‬ ُ‫هللا‬
‫ا‬َّ‫ت‬‫ال‬ ِ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬َ‫و‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫ت‬‫َال‬‫و‬ ،َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫م‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ل‬ْ‫و‬ ُ
‫س‬َ‫ر‬ ِ‫ب‬‫َا‬‫ح‬ْ‫ص‬َ‫َأ‬‫و‬ ِ‫آل‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬
ِ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫الد‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ان‬ َ
‫س‬ْ‫ح‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬
Komentar tentang kalimaT tauhid sangat
panjang. Kalimat “La ilaha illallah” ini
adalah kunci surga. Diriwayatkan oleh
Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w.
bersabda: “Allah tidak membenarkan
seseorang masuk ke neraka jikalau dia
mengucapkan kalimah tauhid ini
berulang-ulang kali.”
ٌ‫د‬‫َـ‬‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬
.
ُ‫د‬‫َـ‬‫م‬َّ‫ص‬‫ال‬ ُ‫هلل‬َ‫ا‬
.
ْ‫ـد‬َ‫ل‬ْ‫و‬ٌ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫َل‬‫و‬ ْ‫ـد‬ِ‫ل‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬
.
‫ـ‬ُ‫ف‬ُ‫ك‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫ـن‬ُ‫َك‬‫ي‬ ْ‫م‬َ‫َل‬‫و‬
ٌ‫د‬‫َـ‬‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫و‬
Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-khudri;
seseorang mendengar bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di
masjid. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah
s.a.w. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka
bacaan itu tidak cukup dan lengkap. Rasulullah s.a.w berkata,
“Demi tangan yang memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga
al Quran!”Dari Al-Muwatta’, diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Saya
sedang berjalan dengan Rasulullah s.a.w, lalu baginda mendengar
seseorang membaca surah al-Ikhlas. Baginda berkata, “Wajiblah.”
Saya bertanya kepadanya, “Apa ya Rasulallah?” Baginda
menjawab, “Syurga” (Wajiblah syurga bagi si pembaca itu)
َ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫ما‬ ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ،ِ َ‫ل‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬
‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ ِ‫س‬‫ا‬َ‫غ‬ ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،َ
ِ‫د‬َ‫ق‬ُ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫اث‬َّ‫ف‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،َ‫ب‬َ‫َق‬‫و‬
َ
‫َس‬‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫د‬ِ‫س‬‫َا‬‫ح‬ ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،
‫د‬
Diriwayatkan dari Aisyah r.a beliau berkata:
Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah
seorang anggota keluarga baginda yang sakit,
baginda menyemburnya dengan membaca
bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda
menderita sakit yang menyebabkan baginda
wafat, aku juga menyemburkan baginda dan
mengusap baginda dengan tangan baginda
sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak
berkatnya daripada tanganku.
َ‫ل‬ِ‫إ‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫م‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬
ْ
‫َس‬‫و‬ْ‫ال‬ ِ‫ر‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ه‬
ِ‫َاس‬‫و‬
‫ال‬ ِ‫ر‬ْ‫و‬ُ‫د‬ُ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ
‫س‬ِ‫و‬ ْ
‫َس‬‫و‬ُ‫ي‬ ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ا‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬َ‫خ‬ْ‫ال‬
َّ‫ن‬‫َال‬‫و‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬ِ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬
ِ‫اس‬
.
Dari Tirmidzi diriwayatkan daripada Abu
Sa’id al-Khudri; Nabi Muhammad s.a.w
selalu meminta perlindungan dari
kejahatan jin dan perbuatan hasud
manusia. Apabila surah al-falaq dan an-
nas turun, baginda ketepikan yang lain
dan membaca ayat-ayat ini saja.
Rahasia Bilangan Ratib al Haddad
Setiap ayat, do’a, dan nama Allah yang disebutkan dalam
Ratib dipetik dari Al Qur’an dan Hadits Rasul SAW .
Bilangan bacaan disetiap doa dibuat sebanyak tiga kali,
tujuh kali, dan seterusnya, semua ini berdasarkan
petunjuk al Habib Abdullah bin Alawi al Haddad. Beliau
menyusun dzikir-dzikir yang pendek dan di baca berulang
kali dengan tujuan agar memudahkan pembacaannya,
dzikir yang pendek ini jika selalu dibaca secara istiqomah,
maka lebih utama dari pada dzikir yang panjang yang
tidak dibaca secara istiqomah
Dan perlu diketahui bahwa setiap ayat, do’a, dan nama
Allah yang disebutkan dalam Ratib al Haddad dipetik dari
Al-Qur’an dan Hadits Rasul SAW. Sedang Menurut KH.
Abdullah Faqih, jumlah bilangan yang ada pada setiap
lafadz Ratib al-Haddad merupakan pengibaratan dari
sebuah ruangan yang tertutup, bagi orang yang mau
memasukinya ia membutuhkan sebuah kunci, dan
geratan-geratan yang ada pada kunci itu adalah jumlah
bilangan bacaan yang ada pada Ratib al Haddad.
Selain itu, dalam pengamalan Ratib al-Haddad, beliau
berpegang pada apa yang ada dalam kitab” ‫حصن‬
‫الحصين‬
”
.
Fadhilah Membaca Ratib al Haddad
Sejumlah ulama ahli salaf Berkata: “Antara keutamaan ratib ini bagi mereka
yang tetap mengamalkannya, adalah dipanjangkan umur, mendapat
Husnul-Khatimah, menjaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi dan
senantiasa berada dalam perlindungan Allah.” Dan dikatakan juga bagi
siapapun yang mempunyai hajat tertentu, maka bacalah ratib di tempat
yang kosong dan sunyi dengan sebelumnya berwudlu, menghadap kiblat
dan berniat apa kehendaknya, Insyaallah hajatnya akan terkabul.
Para Ulama salaf banyak yang berkata bahwa Ratib al Haddad sangatlah
Mujarab dalam menyampaikan segala permintaan jika dibacanya sebanyak
41 kali. Adapun kelebihan lain dari Ratib al Haddad adalah, menjaga rumah
pembacanya dan 40 rumah tetangganya yang berdekatan dengan rumah si
pembaca dari kebakaran, pencurian dan sihir.
As-Syeikh Ali Baras berkata: “Apabila dibaca dalam suatu
kampung atau suatu tempat, ia mengamankan ahlinya
seperti dijaga oleh 70 pahlawan yang bekuda. Ratib ini
mengandung rahasia-rahasia yang bermanfaat. Mereka
yang tetap mengamalkannya akan diampunkan Allah dosa-
dosanya sebanyak buih di laut.” Bagi mereka yang terkena
sihir dan membaca ratib, Insya-Allah diselamatkan Allah
dengan berkat Asma’ Allah, ayat-ayat al-Quran dan amalan
Nabi Muhammad s.a.w. Al-Habib Husain bin Abdullah bin
Muhammad bin Muhsin bin Husain al-Attas berkata:
“Mereka yang mengamalkan ratib dan terpatuk ular niscaya
tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Bagi orang yang
takut niscaya akan selamat dari segala yang ditakuti. Hal ini
terbukti dengan adanya seorang yang diserang oleh 15
orang pencuri namun karena ia istiqamah mengamalkan
Ratib alhamdulillah Allah memberikannya keselamatan.”
1 sur 29

Recommandé

Penjagaan diri ala rasulullah vs ala iblis par
Penjagaan diri ala rasulullah vs ala iblisPenjagaan diri ala rasulullah vs ala iblis
Penjagaan diri ala rasulullah vs ala iblisRinaldi Van Matzend Inang
341 vues6 diapositives
Doa doa islami-2.txt par
Doa doa islami-2.txtDoa doa islami-2.txt
Doa doa islami-2.txtAjus Styo
3.2K vues21 diapositives
Tafsir Surah al-Fatihah par
Tafsir Surah al-FatihahTafsir Surah al-Fatihah
Tafsir Surah al-FatihahIdrus Abidin
7.4K vues61 diapositives
Sunah sebelum tidur par
Sunah sebelum tidurSunah sebelum tidur
Sunah sebelum tidurNur Azfizatul Kardir
760 vues19 diapositives
Keutamaan berdzikir laa ilaaha illallah par
Keutamaan berdzikir laa ilaaha illallahKeutamaan berdzikir laa ilaaha illallah
Keutamaan berdzikir laa ilaaha illallahErman Hidayat
230 vues2 diapositives
Dzikir 6 par
Dzikir 6Dzikir 6
Dzikir 6SMP IT Mutiara Irsyady
270 vues17 diapositives

Contenu connexe

Similaire à FAIDAH LAFADZ ROTIBUL HADDAD.pptx

Keistimewaan al qur’an par
Keistimewaan al qur’anKeistimewaan al qur’an
Keistimewaan al qur’anRusli Harby
277 vues31 diapositives
Wahyu yg plg pertama par
Wahyu yg plg pertamaWahyu yg plg pertama
Wahyu yg plg pertamaabu fariha din
196 vues5 diapositives
Kitab salat par
Kitab salatKitab salat
Kitab salatOperator Warnet Vast Raha
141 vues20 diapositives
Kelebihansurahikhlas par
KelebihansurahikhlasKelebihansurahikhlas
Kelebihansurahikhlascentronet
160 vues4 diapositives
Kelebihansurahikhlas par
KelebihansurahikhlasKelebihansurahikhlas
KelebihansurahikhlasShobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
184 vues4 diapositives
Kelebihansurahikhlas par
KelebihansurahikhlasKelebihansurahikhlas
Kelebihansurahikhlasmayoga
1.4K vues4 diapositives

Similaire à FAIDAH LAFADZ ROTIBUL HADDAD.pptx(20)

Keistimewaan al qur’an par Rusli Harby
Keistimewaan al qur’anKeistimewaan al qur’an
Keistimewaan al qur’an
Rusli Harby277 vues
Kelebihansurahikhlas par centronet
KelebihansurahikhlasKelebihansurahikhlas
Kelebihansurahikhlas
centronet160 vues
Kelebihansurahikhlas par mayoga
KelebihansurahikhlasKelebihansurahikhlas
Kelebihansurahikhlas
mayoga1.4K vues
Hadits hadits qudsi - muwaththa malik par Arifuddin Ali.
Hadits hadits qudsi - muwaththa malikHadits hadits qudsi - muwaththa malik
Hadits hadits qudsi - muwaththa malik
Arifuddin Ali.2K vues
Materi Qur'an MPLS.pptx par Hsbidin
Materi Qur'an MPLS.pptxMateri Qur'an MPLS.pptx
Materi Qur'an MPLS.pptx
Hsbidin2 vues
Hari akhir / Hari kiamat par Mutiara Ayu
Hari akhir / Hari kiamatHari akhir / Hari kiamat
Hari akhir / Hari kiamat
Mutiara Ayu30 vues
Fadhilah membaca-al-quran-by-alfanbainofi par alfan bainofi
Fadhilah membaca-al-quran-by-alfanbainofiFadhilah membaca-al-quran-by-alfanbainofi
Fadhilah membaca-al-quran-by-alfanbainofi
alfan bainofi1.8K vues
Hukum doa berjamaah par El Wafi
Hukum doa berjamaahHukum doa berjamaah
Hukum doa berjamaah
El Wafi998 vues
Sehat ala rasulullah par obedada
Sehat ala rasulullahSehat ala rasulullah
Sehat ala rasulullah
obedada105 vues
Ratib al-haddad par mas muha
Ratib al-haddadRatib al-haddad
Ratib al-haddad
mas muha272 vues

Plus de MuhammadbahrulUla

1. Cover baru.pdf par
1. Cover baru.pdf1. Cover baru.pdf
1. Cover baru.pdfMuhammadbahrulUla
5 vues2 diapositives
TUGAS B ARAB LAILI ZAHROUN par
TUGAS B ARAB LAILI ZAHROUN TUGAS B ARAB LAILI ZAHROUN
TUGAS B ARAB LAILI ZAHROUN MuhammadbahrulUla
5 vues21 diapositives
B.Arab kelas 9 zaha(TRANSPORTASI).pptx par
B.Arab kelas 9 zaha(TRANSPORTASI).pptxB.Arab kelas 9 zaha(TRANSPORTASI).pptx
B.Arab kelas 9 zaha(TRANSPORTASI).pptxMuhammadbahrulUla
8 vues21 diapositives
DO’A SHALAT MAGHRIB.pptx par
DO’A SHALAT MAGHRIB.pptxDO’A SHALAT MAGHRIB.pptx
DO’A SHALAT MAGHRIB.pptxMuhammadbahrulUla
24 vues5 diapositives
DO’A SHALAT SUBUH.pptx par
DO’A SHALAT SUBUH.pptxDO’A SHALAT SUBUH.pptx
DO’A SHALAT SUBUH.pptxMuhammadbahrulUla
10 vues5 diapositives
DO’A SHALAT ASHAR.pptx par
DO’A SHALAT ASHAR.pptxDO’A SHALAT ASHAR.pptx
DO’A SHALAT ASHAR.pptxMuhammadbahrulUla
8 vues5 diapositives

Plus de MuhammadbahrulUla(20)

BILLINGUAL BAHASA ARAB MTS ZAINUL HASAN BALUNG.pptx par MuhammadbahrulUla
BILLINGUAL BAHASA ARAB MTS ZAINUL HASAN BALUNG.pptxBILLINGUAL BAHASA ARAB MTS ZAINUL HASAN BALUNG.pptx
BILLINGUAL BAHASA ARAB MTS ZAINUL HASAN BALUNG.pptx

Dernier

Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx par
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxdiahprameswari1986
24 vues4 diapositives
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf par
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfDidikSupriyadi6
44 vues8 diapositives
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx par
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxRenataRoseria
18 vues9 diapositives
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx par
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxNajwaAuliaSyihab
24 vues12 diapositives
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf par
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
33 vues35 diapositives
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf par
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfSupriyadiSupriyadi54
30 vues3 diapositives

Dernier(20)

LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx par RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 vues
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... par Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 vues
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas... par NoviKasari25
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
NoviKasari2511 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken14 vues
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... par Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken13 vues
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf par Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf par Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf

FAIDAH LAFADZ ROTIBUL HADDAD.pptx

 • 1. FAIDAH LAFADZ ROTIBUL HADDAD KARYA HABIB ALAWY AL HADDAD BY : Muhammad Bahrul Ula, S.Ag., M.Pd.I
 • 2. Keistimewaan Membaca Surat Al-Fatihah PENYEMBUHAN Kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas kepanikan tersebut, datanglah salah satu sahabat untuk meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah yang pada akhirnya sembuh. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah yang menjelaskan. ِ‫م‬ َّ ‫الس‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ء‬‫ا‬َ‫ف‬ِ‫ش‬ ِ‫ب‬‫َا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ُ‫َة‬‫ح‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬
 • 3. Ayat-al-Kursi 1. Ayat Kursi adalah ayat teragung di dalam kitab Allah SWT. Sebagaimana dalam kisah Nabi menepuk dada Abu Mundzir dengan kalimat ُ‫م‬ُّ‫ي‬‫آ‬‫ق‬ْ‫ٱل‬ ُّ‫ى‬‫آ‬‫ح‬ْ‫ٱل‬ ‫آ‬‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬ ‫َّل‬ِ‫إ‬ ‫آ‬‫ه‬ٰ‫ـ‬‫آ‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫آ‬ ‫َل‬ ُ ‫ه‬ ‫ّٰللا‬ . Kemudian Rasulullah mendoakan Abu Mundzir agar diberi kemudahan ilmu. 2. Ayat Kursi merupakan induk semua ayat Al-Qur'an. 3. Allah akan menyertakan Malaikat penjaga bagi pembaca sehingga setan tidak dapat mendekatinya 4. melapangkan fikiran dan menambahkan iman
 • 4. َ‫و‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ٌّ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ه‬ِ‫ب‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬ ِ ‫ز‬ْ‫ن‬ُ‫أ‬ ‫آ‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬‫آل‬َ‫م‬ َ‫أ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ُ‫ق‬ ِ ‫ر‬َ‫ف‬ُ‫ن‬ َ‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫د‬َ‫ح‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ ِ ‫ص‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ا‬‫ر‬ْ‫ف‬ُ‫غ‬ َ‫ا‬‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ط‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ا‬‫ن‬ْ‫ع‬ِ‫م‬َ‫س‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫و‬ . Diriwayatkan daripada Abu Mas’ud al- Badri r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Dua ayat terakhir dari surah al- Baqarah, memberikan manfaat kepada seseorang yang membacanya pada malam hari sebagai pelindung dirinya
 • 5. ‫ال‬ َ‫ب‬ َ ‫َس‬‫ت‬ْ‫اك‬ ‫َا‬‫م‬ ‫َا‬‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫َع‬‫و‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬ َ ‫س‬َ‫ك‬ ‫َا‬‫م‬ ‫َا‬‫ه‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ه‬َ‫ع‬ ْ ‫س‬ُ‫و‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ً ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ُ‫هللا‬ ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ك‬ُ‫ي‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫س‬َ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫آ‬َ‫ن‬ْ‫ذ‬ِ‫خ‬‫ا‬َ‫ؤ‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ْ‫ت‬ ْ‫أ‬َ‫ط‬ْ‫خ‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫َل‬‫م‬َ‫ح‬ ‫َا‬‫م‬َ‫ك‬ ‫ًا‬‫ر‬ْ‫ص‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ل‬ِ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ط‬ َ‫ال‬‫َا‬‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬ِ‫َم‬‫ح‬ُ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫َا‬‫ن‬ ْ‫َاع‬‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ َ‫ة‬َ‫ق‬‫ا‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ف‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ر‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ْنا‬‫ر‬ُ‫ص‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ال‬ْ‫و‬َ‫م‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫نآ‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ر‬‫َا‬‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ ْ‫َاغ‬‫و‬ . Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas r.a.: Apabila Jibril sedang duduk dengan Rasulullah s.a.w., dia mendengar bunyi pintu di atasnya. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata: “Ini ialah bunyi sebuah pintu di surga yang tidak pernah dibuka.” Lalu satu malaikat pun turun, dan Jibril berkata lagi, “Ia malaikat yang tidak pernah turun ke bumi” Malaikat itu memberi salam lalu berkata, “Bersyukurlah atas dua cahaya yang diberi kepadamu yang tidak pernah diberi kepada rasul-rasul sebelummu-“Fatihat al- Kitab dan ayat penghabisan Surah al-Baqarah”. Kamu akan mendapat manfaat setiap kali kamu membacanya.
 • 6. َ‫ل‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ َ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫د‬ْ‫َح‬‫و‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫َل‬‫و‬ ُ‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ،ُ‫ه‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫و‬ُ‫َه‬‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ي‬ِ‫م‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫ي‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ ُ‫د‬ْ‫َم‬‫ح‬ْ‫ال‬ ٌ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬ َ ‫ش‬ ِ‫ل‬ُ‫ك‬ . Dari Bukhari, Muslim dan Malik, diriwayatkan dari Abu Hurairah; Rasulullah s.a.w berkata, “Barangsiapa membaca ayat ini seratus kali sehari, pahalanya seperti memerdekakan sepuluh orang hamba.
 • 7. ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ ُ‫َهللا‬‫و‬ ُ‫هلل‬ْ‫ا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ِ َّ ِ ‫ّلِل‬ ُ‫د‬ْ‫َم‬‫ح‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ‫هللا‬ َ‫َان‬‫ح‬ْ‫ب‬ ٌ ‫س‬ . Dari Muslim, diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundah: Rasulullah s.a.w bersabda: dzikir-dzikir yang paling dekat di sisi Allah ada empat, diantarnya tasbih, takbir, tahmid dan tahlil.
 • 8. َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ب‬ُ‫ت‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫اغ‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ح‬َّ‫ر‬‫ال‬ ُ‫اب‬َّ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬ . Surah 4: An-Nisa’; Ayat 106: “Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah; kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
 • 9. ‫ا‬ ‫آ‬‫ص‬ ‫ا‬‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫لل‬‫آ‬‫ا‬ ،ٍ‫د‬‫ا‬‫م‬‫آ‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬‫آ‬‫ل‬‫آ‬‫ع‬ ِ‫ل‬‫آ‬‫ص‬ ‫ا‬‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫آلل‬َ ْ‫م‬ِ‫ل‬ ‫آ‬ َ‫آ‬َ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫آ‬‫ل‬‫آ‬‫ع‬ ِ‫ل‬ Surah 33; Al-Ahzab, Ayat 56: Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat atas Nabi saw; wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, Allah akan bershlawat kepadanya sepuluh kali.
 • 10. ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ت‬‫ا‬َّ‫م‬‫آ‬َّ‫ت‬‫ال‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ت‬‫َا‬‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ َ َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫َا‬‫م‬ . Dari Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang membaca doa ini tiga kali, tiada malapetaka apapun yang akan terjatuh atasnya.”
 • 11. ‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫ء‬ْ‫َي‬‫ش‬ ِ‫ه‬ِ‫ـم‬ْ‫س‬‫ا‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ُّ‫ـر‬ُ‫ض‬َ‫ي‬ َ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ـم‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ـآء‬َ‫م‬َّ‫س‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ِ ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬ ُ‫م‬‫ـ‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ع‬‫ـ‬ْ‫ي‬ِ‫م‬َّ‫س‬ْ‫ل‬‫ا‬ Dari Ibn Hibban; Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Hamba-hamba Allah yang membaca doa ini pada waktu pagi dan petang tiga kali, tidak ada kesakitan apapun yang akan dialaminya.”
 • 12. ِ‫د‬ ِ‫م‬َ‫ال‬‫ـ‬ ْ ‫س‬ِ‫إل‬‫ا‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ‫ا‬ًّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫َـا‬‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ـ‬‫ن‬ْ‫ي‬ ‫ا‬ً‫ـ‬ . Surah 3: Ali-Imran Ayat 19: Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. Dari Abu Daud dan Tirmidzi; Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Sesiapa membaca ayat ini di pagi dan petang hari akan masuk ke syurga.”
 • 13. َ‫و‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ َّ ِ ‫ّلِل‬ ُ‫د‬ْ‫َم‬‫ح‬ْ‫َال‬‫و‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ ْ ‫س‬ِ‫ب‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ة‬‫ـ‬َ‫ئ‬ْ‫ي‬ِ‫ش‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ُّ‫ـر‬ َّ ‫الش‬ . Diriwayatkah oleh Abu Hurairah: Rasulullah s.a.w. bersabda: Wahai Abu Hurairah, bila kamu keluar negeri untuk berniaga, bacakan ayat ini supaya ia membawa kamu ke jalan yang benar. Dan setiap perbuatan mesti bermula dengan ‘Bismillah’ dan penutupnya ialah “Alhamdulillah”.
 • 14. ِ‫هللا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫نا‬ْ‫ب‬ُ‫ت‬ ِ‫ر‬ِ‫خ‬‫اآل‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬‫َال‬‫و‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ‫ا‬ً‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬ََِ‫و‬ ً‫نا‬ِ‫ط‬َ‫با‬ . Surah at-Tahrim Ayat 8: Wahai orang- orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan “Taubat Nasuha”. Diriwayatkan oleh Ibn Majah: Rasulullah bersabda: Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Dan orang yang bertaubat itu ialah perumpamaan orang yang tidak mempunyai dosa.”
 • 15. ْ‫ام‬‫آ‬َ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫آ‬‫ع‬ ُ‫ف‬ ْ‫اع‬‫آ‬َ ‫ا‬‫آ‬‫ن‬‫ا‬‫ب‬‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬‫آ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬ِ‫م‬ ‫آ‬‫ان‬‫آ‬‫ك‬ ْ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ا‬‫ال‬ ُ‫ح‬ ‫ا‬ . Dari Tirmidzi dan Ibn Majah: Rasulullah s.a.w. berada di atas mimbar dan menangis lalu beliau bersabda: Mintalah maaf dan kesehatan daripada Allah, sebab setelah kita yakin, tiada apa lagi yang lebih baik daripada kesehatan.
 • 16. ‫آ‬‫نا‬ْ‫ت‬ِ‫م‬‫آ‬‫أ‬ ِ‫م‬‫آ‬‫را‬ْ‫ك‬ِ‫إل‬‫ا‬‫آ‬َ ِ‫ل‬‫آ‬‫ال‬‫آ‬‫ج‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫آ‬‫ذ‬ ‫آ‬‫يا‬ ‫آ‬‫ال‬ ْ َِ‫إل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫د‬ ‫ى‬‫آ‬‫ل‬‫آ‬‫ع‬ ِ‫م‬ . Dan dari Tirmidzi, Rasulullah s.a.w. menyatakan di dalam sebuah hadis bahawasanya siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah dan penuh keyakinan, doa itu pasti dikabulkan Allah
 • 17. ‫آ‬ ‫ش‬ ِ‫ف‬ْ‫ك‬‫آ‬‫إ‬ ُ‫ـن‬ْ‫ي‬ِ‫ت‬‫آ‬‫م‬ ‫آ‬‫يا‬ ُّ‫ي‬ِ‫و‬‫آ‬‫ق‬ ‫آ‬‫يا‬ ‫آ‬‫ـن‬ْ‫ي‬ِ‫م‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ا‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫ر‬ . Seperti di atas, Merujuk hadits Rasulullah s.a.w, Barangsiapa kesulitan mengalahkan musuhnya, dan mengulangi Nama ini dengan niat tidak mau dicederakan, maka ia akan bebas dari dicederakan musuhnya
 • 18. َ‫ر‬َ‫ص‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ ْ ‫س‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫ر‬ْ‫و‬ُ‫م‬ ُ ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫ح‬َ‫ل‬ْ‫ص‬َ‫أ‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ذ‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ َّ‫ر‬ َ ‫ش‬ ُ‫هللا‬ َ‫ف‬ . Diriwayatkan oleh Abu Darda’ bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada seorang mukmin pun yang berdoa untuk kaumnya yang tidak bersamanya, melainkan akan didoakan oleh Malaikat, “Sama juga untukmu”.
 • 19. ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُّ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫خ‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ف‬ْ‫ي‬ِ‫ط‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ص‬َ‫ب‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬ َ ‫س‬ ‫َا‬‫ـ‬‫ي‬ Surah 17: Al Israil: Ayat 110: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah nama “Allah” atau “Ar-Rahman”, yang mana saja kamu serukan; kerena Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah satu cara saja yang sederhana antara itu.”
 • 20. َ‫م‬ ‫َا‬‫ي‬ ِ‫م‬َّ‫الغ‬ َ‫ف‬ِ‫ش‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫َا‬‫ي‬ ِ‫َم‬‫ه‬‫ال‬ َ‫ج‬ِ‫ار‬َ‫ف‬ َ‫يا‬ َ‫ي‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫َغ‬‫ي‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ِ‫ل‬ ْ‫ن‬ ُ‫َم‬‫ح‬ْ‫ر‬ . Dari Abu Daud, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik: “Ketika saya bersama Rasulullah s.a.w., ada seseorang berdoa, “Ya Allah saya meminta karena segala pujian ialah untuk-Mu dan tiada Tuhan melainkan-Mu, Kamulah Pemberi Rahmat dan yang Pengampun, Permulaan Dunia dan Akhirat, Maharaja Teragung, Yang Hidup dan Yang Tersendiri”. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dia berdoa kepada Allah menggunakan sebaik-baik nama-nama-Nya, Allah akan mengabulkannya karena apabila diminta dengan nama- nama-Nya Allah akan memberi.
 • 21. َ‫ايا‬َ‫ط‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫هللا‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫َغ‬‫ت‬ ْ ‫س‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ي‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫هللا‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫َغ‬‫ت‬ ْ ‫س‬َ‫أ‬ Surah 4: An-Nisa’: Ayat 106: “Dan hendaklah engkau memohon ampunan dari Allah; sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih.” Surah 11: Hud: Ayat 90: “Dan mintalah ampunan Tuhanmu, kemudian kembalilah taat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih”
 • 22. َّ‫ل‬ َ ‫َس‬‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫َآ‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫َل‬‫ص‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ل‬ْ‫و‬ ُ ‫س‬َ‫ر‬ ٌ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬ َ‫م‬َّ‫ظ‬َ‫َع‬‫و‬ َ‫د‬َّ‫ج‬َ‫م‬َ‫و‬ َ‫م‬َّ‫ر‬َ‫َك‬‫و‬ َ‫ف‬َّ‫ر‬ َ ‫َش‬‫و‬ َ‫م‬ َ‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫عا‬َ‫ت‬ ُ‫هللا‬ ‫ا‬َّ‫ت‬‫ال‬ ِ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬َ‫و‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫ت‬‫َال‬‫و‬ ،َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫م‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ل‬ْ‫و‬ ُ ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫ب‬‫َا‬‫ح‬ْ‫ص‬َ‫َأ‬‫و‬ ِ‫آل‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫الد‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ان‬ َ ‫س‬ْ‫ح‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬ِ‫ب‬ Komentar tentang kalimaT tauhid sangat panjang. Kalimat “La ilaha illallah” ini adalah kunci surga. Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah tidak membenarkan seseorang masuk ke neraka jikalau dia mengucapkan kalimah tauhid ini berulang-ulang kali.”
 • 23. ٌ‫د‬‫َـ‬‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ . ُ‫د‬‫َـ‬‫م‬َّ‫ص‬‫ال‬ ُ‫هلل‬َ‫ا‬ . ْ‫ـد‬َ‫ل‬ْ‫و‬ٌ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫َل‬‫و‬ ْ‫ـد‬ِ‫ل‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ . ‫ـ‬ُ‫ف‬ُ‫ك‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫ـن‬ُ‫َك‬‫ي‬ ْ‫م‬َ‫َل‬‫و‬ ٌ‫د‬‫َـ‬‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫و‬ Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-khudri; seseorang mendengar bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah s.a.w. dan sampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka bacaan itu tidak cukup dan lengkap. Rasulullah s.a.w berkata, “Demi tangan yang memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga al Quran!”Dari Al-Muwatta’, diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Saya sedang berjalan dengan Rasulullah s.a.w, lalu baginda mendengar seseorang membaca surah al-Ikhlas. Baginda berkata, “Wajiblah.” Saya bertanya kepadanya, “Apa ya Rasulallah?” Baginda menjawab, “Syurga” (Wajiblah syurga bagi si pembaca itu)
 • 24. َ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫ما‬ ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ،ِ َ‫ل‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ ِ‫س‬‫ا‬َ‫غ‬ ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،َ ِ‫د‬َ‫ق‬ُ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫اث‬َّ‫ف‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ،َ‫ب‬َ‫َق‬‫و‬ َ ‫َس‬‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫د‬ِ‫س‬‫َا‬‫ح‬ ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ، ‫د‬ Diriwayatkan dari Aisyah r.a beliau berkata: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah seorang anggota keluarga baginda yang sakit, baginda menyemburnya dengan membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat, aku juga menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda sendiri, kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada tanganku.
 • 25. َ‫ل‬ِ‫إ‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫م‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ ‫َس‬‫و‬ْ‫ال‬ ِ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ه‬ ِ‫َاس‬‫و‬ ‫ال‬ ِ‫ر‬ْ‫و‬ُ‫د‬ُ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ ‫س‬ِ‫و‬ ْ ‫َس‬‫و‬ُ‫ي‬ ْ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ا‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َّ‫ن‬‫َال‬‫و‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬ِ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ،ِ‫اس‬َّ‫ن‬ ِ‫اس‬ . Dari Tirmidzi diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; Nabi Muhammad s.a.w selalu meminta perlindungan dari kejahatan jin dan perbuatan hasud manusia. Apabila surah al-falaq dan an- nas turun, baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat ini saja.
 • 26. Rahasia Bilangan Ratib al Haddad Setiap ayat, do’a, dan nama Allah yang disebutkan dalam Ratib dipetik dari Al Qur’an dan Hadits Rasul SAW . Bilangan bacaan disetiap doa dibuat sebanyak tiga kali, tujuh kali, dan seterusnya, semua ini berdasarkan petunjuk al Habib Abdullah bin Alawi al Haddad. Beliau menyusun dzikir-dzikir yang pendek dan di baca berulang kali dengan tujuan agar memudahkan pembacaannya, dzikir yang pendek ini jika selalu dibaca secara istiqomah, maka lebih utama dari pada dzikir yang panjang yang tidak dibaca secara istiqomah
 • 27. Dan perlu diketahui bahwa setiap ayat, do’a, dan nama Allah yang disebutkan dalam Ratib al Haddad dipetik dari Al-Qur’an dan Hadits Rasul SAW. Sedang Menurut KH. Abdullah Faqih, jumlah bilangan yang ada pada setiap lafadz Ratib al-Haddad merupakan pengibaratan dari sebuah ruangan yang tertutup, bagi orang yang mau memasukinya ia membutuhkan sebuah kunci, dan geratan-geratan yang ada pada kunci itu adalah jumlah bilangan bacaan yang ada pada Ratib al Haddad. Selain itu, dalam pengamalan Ratib al-Haddad, beliau berpegang pada apa yang ada dalam kitab” ‫حصن‬ ‫الحصين‬ ” .
 • 28. Fadhilah Membaca Ratib al Haddad Sejumlah ulama ahli salaf Berkata: “Antara keutamaan ratib ini bagi mereka yang tetap mengamalkannya, adalah dipanjangkan umur, mendapat Husnul-Khatimah, menjaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah.” Dan dikatakan juga bagi siapapun yang mempunyai hajat tertentu, maka bacalah ratib di tempat yang kosong dan sunyi dengan sebelumnya berwudlu, menghadap kiblat dan berniat apa kehendaknya, Insyaallah hajatnya akan terkabul. Para Ulama salaf banyak yang berkata bahwa Ratib al Haddad sangatlah Mujarab dalam menyampaikan segala permintaan jika dibacanya sebanyak 41 kali. Adapun kelebihan lain dari Ratib al Haddad adalah, menjaga rumah pembacanya dan 40 rumah tetangganya yang berdekatan dengan rumah si pembaca dari kebakaran, pencurian dan sihir.
 • 29. As-Syeikh Ali Baras berkata: “Apabila dibaca dalam suatu kampung atau suatu tempat, ia mengamankan ahlinya seperti dijaga oleh 70 pahlawan yang bekuda. Ratib ini mengandung rahasia-rahasia yang bermanfaat. Mereka yang tetap mengamalkannya akan diampunkan Allah dosa- dosanya sebanyak buih di laut.” Bagi mereka yang terkena sihir dan membaca ratib, Insya-Allah diselamatkan Allah dengan berkat Asma’ Allah, ayat-ayat al-Quran dan amalan Nabi Muhammad s.a.w. Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain al-Attas berkata: “Mereka yang mengamalkan ratib dan terpatuk ular niscaya tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Bagi orang yang takut niscaya akan selamat dari segala yang ditakuti. Hal ini terbukti dengan adanya seorang yang diserang oleh 15 orang pencuri namun karena ia istiqamah mengamalkan Ratib alhamdulillah Allah memberikannya keselamatan.”