Publicité

15.Periodontiti agresiv.pptx

14 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

15.Periodontiti agresiv.pptx

 1. Dr. Edlira Dedaj
 2. Klasifikimi i periodontitit  Periodontiti kronik  Peridontiti agresiv  Periodontiti nekrotizues  Periodontiti si manifestim i sëmundjeve të përgjithshme
 3. Periodontiti agresiv  Emërtime të mëparshme:  Juvenil  Me fillim të hershëm Gjithsesi, sëmundja mund të shfaqet edhe pas moshës 35 vjeç.
 4. Periodontiti agresiv - karakteristikat  Ecuri e shpejtë (humbje e shpejtë e atashmentit dhe destruksion kockor)  Manifestohet kryesisht në mosha të reja.  Prirje për grumbullim të rasteve në familje  Ndeshet shpesh në pacientë me sasi të pakët të pllakës bakteriale.  Nuk shkaktohet nga sëmundje të përgjithshme.
 5. Ndeshet shpesh në pacientë me sasi të pakët të pllakës bakteriale.
 6. Periodontiti agresiv - klasifikimi  Periodontit agresiv i lokalizuar  Circumpubertal  Prek molarë/incizivë (min. 2 dhëmbë permanentë nga të cilët njëri të jetë molar i parë; max 2 permanentë të ndryshëm nga molarë/incizivë).  Përgjigja me Antikorpe te konsiderueshme
 7. Periodontiti agresiv - klasifikimi  Periodontit agresiv i gjeneralizuar  Kryesisht nën 30 vjeç, por edhe mosha më të mëdha  Prek të paktën tre dhëmbë permanentë të ndryshëm nga molarë/incizivë.  Përgjigja me Antikorpe jo e mjaftueshme
 8. Periodontiti agresiv – etiologjia  Virulencë  e baktereve shkaktare  Predispozitë  e individit  Kombinimi i dy faktorëve të mësipërm
 9. Etiologjia bakteriale  Actinobacillus actinomycetem comitans (A.a.)  Capnocytophaga  Eikenella corrodens  Prevotella intermedia  Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis)  Bacteroides forsythus
 10. Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.)  Gjendet në 90% të pacientëve me periodontit agresiv.  5 serotipe (a, b, c, d, e) me virulencë të ndryshme. Serotipi b më i shpeshtë në pacientët me periodontit agresiv.  Faktorët e virulencës – A.a. mund të prodhojë:  Leukotoksinë  Sub. imunosupresore  Kolagjenazë  Inhibues të chemiotaxis të neutrofileve, etj.
 11. Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis)  Gjendet shpesh në:  pacientët me periodontit agresiv të gjeneralizuar;  lezionet që nuk përgjigjen ndaj trajtimit.  Faktorët e virulencës – P. gingivalis mund të prodhojë:  Enzima (kolagjenaza, proteaza)  Endotoksina  Acide yndyrore  Etj.
 12. Përgjigja e organizmit ndaj baktereve Faktorët gjenetikë  Genet që lidhen me funksionin e neutrofileve  defekte në funksionimin e neutrofileve (defekte të vogla që nuk shoqërohen me infeksione të tjera përveç periodontitit)  Genet që lidhen me përgjigjen ndaj stimulimit me lipopolisakaridet e membranës së baktereve gram- (prodhim  i mediatorëve të inflamacionit)  Genet që lidhen me prodhimin e Antikorpeve kundrejt A.a. (titër  i Antikorpeve në periodontitin agresiv të gjeneralizuar)
 13. Përgjigja e organizmit ndaj baktereve  Faktorët mjedisorë  Duhanpirja  shkakton  të nivelit të Ac kundër A.a.   formë e gjeneralizuar e periodontitit agresiv
 14. Periodontiti agresiv – etiologjia Normal PA i lokalizuar PA i gjeneralizuar Bakteret (A.actinomycetemcomitans) Predispozite gjenetike Faktore modifikues mjedisore Duhani P.gingivalis Faktore modifikues gjenetike (Ac) Mjedisi Genet
 15. Periodontiti agresiv - diagnoza  A ka periodontit?  Shkaqe të tjera të humbjes së atashmentit:  Traumat  Prania/heqja e dhëmbëve të retinuar  Keqpozicionimi i dhëmbëve  Lëvizja ortodontike e dhëmbëve  Kariesi i avancuar  Margot subgingivare të mbushjeve/këllëfëve, etj. Jo Po Vazhdojmë me pyetjet e tjera
 16. Periodontiti agresiv - diagnoza  A ka sëmundje të përgjithshme që mund të shpjegojnë praninë e periodontitit? Periodontit si manifestim i sëmundjeve të përgjithshme  Sindroma Papillon-Lefèvre  Hypophosfatasia  Çrregullimet e adezionit të leukociteve  Granulocitopenia, etj. Po Jo Vazhdojmë me pyetjet e tjera
 17. Periodontiti agresiv - diagnoza  Diagnoza diferenciale me periodontitin kronik Periodontiti agresiv Periodontiti kronik Ecuri e shpejtë (humbje e shpejtë e atashmentit dhe destruksion kockor) Manifestohet kryesisht në mosha të reja. Prirje për grumbullim të rasteve në familje Ndeshet shpesh në pacientë me sasi të pakët të pllakës bakteriale. Ecuri e ngadaltë Manifestohet kryesisht pas moshës 35 vjeç. Nuk ka prirje për grumbullim të rasteve në familje. Korrelacion midis sasisë së pllakës dhe shkallës së dëmtimit të periodontitit.
 18. Ekzaminimi Radiologjik  Ne ekzaminimin radiologjik verehet i ashtuquajturi fenomeni i pasqyres ne te cilin duket qe rezorbimi i anes se majte eshte i ngjashem me ate te anes se djathte. Pershkruar nga autori (Caslic)  Me shume verehen rezorbime midis centraleve dhe ne anen meziale te molareve te pare dhe premolareve.
 19. Periodontiti agresiv - trajtimi  Terapi mekanike (scaling & root planning)  Antibiotikoterapi  Metronidazol  Metronidazol + Amoxicilline  Tetracikline  Oxitetracikline.  Higjenë orale sh. e mirë  Vizita të shpeshta rikontrolli  Ekzaminim edhe i familjarëve, sidomos i vëllezërve/motrave të pacientit
 20. Periodontit agresiv Trajtim i faktoreve lokale Keshillim mbi lenien e duhanit Scaling & root planning Rivleresim pas 4-6 javesh Sukses Po Maintenance therapy Rivleresim pas 3-6 muajsh Sukses Jo Nevoje per nderhyrje kirurgjikale? Scaling & root planning Antibiotike Nderhyrje kirurgjikale Antibiotike Po Jo Jo Po
Publicité