Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

0

Partager

Télécharger maintenant Télécharger

Télécharger pour lire hors ligne

V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

Télécharger maintenant Télécharger

Télécharger pour lire hors ligne

Activitats familiars als Museus. V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

  1. 1. DIA .Ió D'OCTUBRE DIA 17 D'OCTUBRE DADES PERSONALS: Nom cog nômq Adreça Codi postal Ciutat Telèfon Adreça electrònica Professió lnstitució on trebal leu FORMA DE PAGAMENÎ lngrés o transferència bancària per I'import de ó0 € a: Consorci de les Drassanes de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 030ó, D.C. 18, c/c n" 0200255105 Sou pregats d'enviar còpia del justificant de pagament a l'atenció del CREM del Museu Marítim de Barcelona Fax: 933 019 580 Adreça: Av. Drassanes s/n. 08001 Barcelona DADES FISCALS (en cas que necessiteu factura) Nom o raó social DNI/ NIF Adreça Població
  2. 2. El Centre de Recursos Educatius del Mar del Museu Marítim de Barcelona dedica les jornades de Museus i Educació d'aquest any a les Activitats Familiars als Museus. Aquestes jornades, que se celebraran els dies 1ó i '17 d'octubre del 2002, estan dirigides, principalment, a tècnics dels departaments d'educació de museus catalans, però també a pedagogs, sociòlegs i, en general, interessada en aquest tema. En aquests moments la majoria de museus ja organitzen activitats per a escolars i, per contra, l'oferta destinada a grups familiars és molt més recent i menys estesa. L'objectiu d'aquestes jornades és reflexionar i debatre sobre la funció que han de tenir les activitats per a grups familiars en els museus- Jornades de Museus ¡ Educac¡ó del Museu Marítim aa ,,ACTIVITATS FAMILIARS als Museus" lnformació: Departament de Restauració Museu Marítim Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona TeL 933.429.920 ext. 1 3ó e-mail: restauracio.mmaritim@diba.es @museu marítim Departament de Restauració DRASSANES REIAI.S DE BARCELONA @BDa¡prcuetalocnlóa CI? xafia de municip¡s ÂJuntamentde Barcelona port de Brr<elonð

    Soyez le premier à commenter

    Identifiez-vous pour voir les commentaires

Activitats familiars als Museus. V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

Vues

Nombre de vues

390

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×