Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Rune kvarme (20)

Publicité

Plus par Fleksibel utdanning Norge (20)

Rune kvarme

  1. 1. Ringer i Vannet / Læringsnettverket Hvordan lykkes med utviklingsprosjekter - dagskonferanse Rune J. Kvarme
  2. 2. Ringer i Vannet • Gode formidlingstall så langt. Ligger an til over 1000 mennesker i jobb til NHOs medlemsbedrifter (Mål for 2013 var 800) • 386 rekrutteringsavtaler med NHO's medlemmer, deriblant 12 nasjonale på konsern-nivå. • 96 Attføringsbedrifter over hele landet har forpliktet seg i forhold til Næringslivets ønske om leveranse, og er i faglig utvikling for å tilpasse seg dette. • 57 presseoppslag hittil i år, god profilering av deltagende bedrifter. • NAV støtter strategien og har et ønske om å bli en aktiv medspiller for å legge til rette for at NHOs medlemsbedrifter lykkes med rekruttering av arbeidskraft fra attføringsbedriftene. • Flere av NHOs ordinære medlemsbedrifter bruker RiV-avtalen i anbudsarbeidet og får gode tilbakemeldinger fra kunden på dette.
  3. 3. En ny faglighet: På næringslivets premisser! BedriftsKartlegging Rekruttering Prekvalifisering Praksis/ ansettelse
  4. 4. Resultater: Læringsnettverket-læring på arbeidslivets premisser. • 9600 deltagere gjennom opplæring siden 2007 • Gjennomsnittlig 44% bedret lese-/ skrive-ferdigheter • Gjennomsnittlig 70% forbedrede matematikkferdigheter • 32% formidling til arbeid, 65% til videre opplæring/ studier. • Opprinnelig 46, nå 36 aktive avdelinger
  5. 5. Hva har vært viktig for å lykkes? • Etablere eierskap blant de involverte partene før oppstart • Dedikert/ engasjert prosjektledelse med gode rammebetingelser • Innenfra og ut, men også utenfra og inn • Ta fightene, men like viktig løfte gode innspill inn i prosjektet. • "pleie" de gode "hjelperne" og la disse få ære for resultatene • Delta på, og være åpen for å holde informasjonsmøter, også når en vet at de ikke er direkte relevante, være "tilknytningsarkitekt" • La prosjektet dreie rundt aktualitets-aksen; "det angår alle-alle skal få" • Kommunikasjon: Bruke tid for å få folk til å forstå prosjektet "likt"; forståelse/ mestring gir eierskapsfølelse. Bruke tid "ute". • Et godt beskrevet prosjektmandat, milepæler/ rapportering (dynamisk)
  6. 6. Hva har utfordringene vært? • Økonomi er bestandig utfordrende. Begge prosjektene er "egenfinansierte" • Prosjekter initierer ofte endring – motstanden mot endring er bestandig størst der kunnskapen er minst – prioritering av innsats! • Ringer i Vannet gir tydelige indikasjoner på at prosjektleder/ ledelse er avgjørende faktor, utfordrende i store prosjekter med mange prosjektledere • Manglende vilje til å forstå gevinsten av engasjement • Kritikk, berettiget eller uberettiget kan være ødeleggende og må håndteres, uansett hvor ubehagelig det er. • Tid, resurser og produktivitet
  7. 7. Modig Tilgjengelig Samspillende Troverdig

×