Welcome to English-speaking countries (2019)

НБ МДУ
НБ МДУНаукова бібліотека Маріупольського державного університету
Welcome to
English-speaking countries
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО
УКРАЇНИ
ТА АНГЛОМОВНИХ
КРАЇН
Кілька десятиліть тому в умовах постійно зростаючого
інтересу до національних культур та їх відображення у
мові в лінгвістиці з'явився новий напрямок –
лінгвокраїнознавство.
Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство.
Англомовні країни : підруч. для студ.
та викладачів ВНЗ / А. Б. Гапонів,
М. О. Возна. – Вінниця : Нова книга,
2005. – 464 с.
«Основне завдання лингвокраїнознавства – це вивчення
мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають
національні особливості культури народу – носія мови та
середовища її існування»
(Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров)
Лингвокраїнознавство допомагає систематизувати знання
з історії розвитку англійської мови, а також культури, історії,
політичного устрою та утворення англомовних країн
(Великобританії, США, Австралії, Канади,
Ісландії та Новій Зеландії).
 Яковлева Е. В. Об англоязычной культуре на
английском языке : сб. текстов и упр.
/ Е. В. Яковлева, Е. Ю. Вершинина. – 2-е изд.
испр. – М. : Москов. лицей, 1997. – 248 с.
 Олійник С. В. Семантико-когнітивний підхід
лінгвокраїнознавчих досліджень : метод. посіб.
до курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів
ОКР «Спеціаліст» і «Магістр», які вивчають
лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
/ С. В. Олійник. – Маріуполь : МГГУ, 2010. – 56 с.
Ukraine. Travel Guide: довід. вид. / ed. S. Udovik.
– Kyiv : Vakler, 2008. – 510 р.
Touring Odessa: tourist guide / ed. V. Strolya. –
Kyiv : Baltija-Druk, 2004. – 144 р.
Chekhovsky I. A Tour of Chernivtsi and
Bukovyna: guide / I. Chekhovsky. – Kyiv : Baltia
Druk, 2008. – 268 р.
Liljo I. A Trip Through Transcarpathia:
guidebook / I. Liljo, Z. Liljo-Otkovych. – Kyev :
Baltija-Druk, 2006. – 240 р.
УКРАЇНА та англомовні країни
Наша країна викликає до себе чималий інтерес в сучасному світі.
І це не дивно, тому що вона багата унікальними природними,
історичними, культурними пам’ятками, цікавими не лише
українцям, а й багатьом туристам з різних країн.
Софія
Київська
Майдан
Незалежності
Будинок
Городецького
Золоті ворота
Києва
Родина-мати
Єфремов С. В. Країнознавство. Україна та
англомовні країни : навч. посіб.
/ С. В. Єфремов. – Харків : Основа, 2008. –
175 с.
Любченко Ю.С. Вивчаємо Україну
/ О. С. Любченко. – Харків : Основа, 2005.
– 98 с.
Полупан А. П. Ukraine a cultural reader : кн.
для чтения на англ. яз. / А. П. Полупан,
В. Л. Полупан, В. В. Махова. – Харьков :
Академия , 2000. – 164 с.
Володимирська
гірка
УКРАЇНА та англомовні країни
Пам’ятки та пам’ятні місця:
Біг Бен, Трафальгардська площа,
Букінгемський палац, Тауерський міст,
Віндзорський замок, Лондонський Тауер,
Вестмінстерське абатство,
Ліверпульський музей Бітлз,
Стоунхендж, озеро Лох-Нес та ін.
Велика Британія
До Великобританії входять
4 «історичні провінції» –
Англія, Шотландія, Уельс
та Північна Ірландія
Населення: 63,4 млн. чол.
Площа: 244 тис. км²
Столиця: Лондон
Біг Бен
Трафальгардська
площа
Букінгемський
палац
Тауерський міст
Озеро Лох-Нес
в ШотландіїЛондонський ТауерСтоунхендж в Уілтширі
 Химунина Т. Н. В Великобритании принято так (об английских обычаях) : учеб. пособие
/ Т. Н. Химунина, Н. В. Конон, И. А. Уолш. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1984.
– 239 с.
 Бурлакова В.В. Великобритания. Физическая и экономическая география : учеб.
пособие / В. А. Бурлакова. – М. : Просвещение, 1977. – 182 с.
 McDowall D. An illustrated history of Britain : наук. вид. / D. McDowall. – Edinburgh :
Longman, 1989. – 188 с.
 Bell J. J. The History of England : науч. изд. / J. J. Bell. – СПб. : Питер, 1995. – 219 с. –
(Just for pleasure).
 Зайцева С. Д. Англия в далеком прошлом = Early Britain : кн. для чтения / С. Д.
Зайцева. – М. : Просвещение, 1981. – 255 с.
Музей Бітлз в Ліверпулі
Дивовижна Британія
Ліверпульська четвірка
Лондонські червоні двоповерхові
автобуси та телефони-автомати Лондонське Око (London Eye)
 O'Driscoll J. Britain. The Country and its People
/ James O'Driscoll. – Oxford Univ. Press. – 225 p.
 Vaughan-Rees M. In Britain / Michael Vaughan-
Rees. – Titul Publi, 1997. – 90 р.
 Коцаренко Є. В. United Kingdom in Words : підруч. з
лінгвокраїнознавства / Є. В. Коцаренко. – Донецьк : Вид-во
ДонНУ, 2011. – 280 с.
 Рум А. Р. У. Великобритания : лингвострановед. словарь
/ А. Р. У. Рум. – 3-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2002. – 560 с.
 Голицынский Ю. Б. Великобритания : учеб. пособие
/ Ю. Б. Голицынский. – СПб. : КАРО, 2006. – 480 с.
 Лондон знайомий та незнайомий = London. Known and
Unknown : посiб. / уклад. Ю. М. Проценко. – К. : Знання, 1997. –
80 с.
 Писаревська Н. Велика Британія: історія, географія, культура =
Great Britain: history, geography, culture : навч. посіб.
/ Н. Писаревська. – Донецьк : ЄАІ-ПРЕС, 2001. – 296 с.
 Рудич Є. В. Велика Британія. Культура і традиції : навч. посіб.
/ Є. В. Рудич. – Харків : Основа, 2007. – 128 с.
США складається з 50 штатів і
федерального округу Колумбія.
Населення: 315,7 млн. чол.
Площа: 9 827 тыс. км²
Столиця: Вашингтон
Пам’ятки та пам’ятні місця:
Білий Дім, Нью-Йоркський
Бродвей, Великі озера, Капітолій,
Великий каньйон, Статуя
Свободи, Голівуд, Гарвард,
хмарочоси, річки Міссісіпі та
Колорадо та ін.
Капітолій
Скеля Президентів Бруклінський міст Статуя Свободи
Білий Дім
Сполучені Штати
Америки
Чайна-таунКарнегі-холлХмарочоси
Метрополітен-музей
 O'Callaghan В. An Illustrated History of the USA / Bryn
O'Callaghan. – Longman Group, 2004. – 146 р.
 Токарева Н. Д. What is the like in the USA? =
Америка. Какая она? : учебник по страноведению
США / Н. Д. Токарева, В. Пеппард. – М. : Высш. шк.,
2000. – 334 с.
 Голицинский Ю. Б. Соединенные Штаты Америки :
пособие по страноведению / Ю. Б. Голицинский. –
СПб. : КАРО, 2002. – 448 с.
 Томахин Г. Д. США. Лингвострановедческий
словарь : справ. изд. / Г. Д. Томахин. – 3-е изд.,
стер. – М. : Рус. яз., 2001. – 576 с.
 Жолнай Л. USA Country Studies : навч. посіб.
/ Л. Жолнай. – Харків : Медіа, 2000. – 136 с.
 Ощепкова В. В. США: страна, люди, традиции : кн.
для чтения по страноведению / В. В. Ощепкова,
А. П. Булкин. – М. : РТ- Пресс, 2001. – 168 с.
Великі озераГолівуд Великий
каньйон
• Stevenson D. K. American life and institutions / D. K. Stevenson. – Stuttgart :
Klett, 1996. – 176 р.
• Дубенко О. Ю. Сполучені Штати Америки. Путівник перекладача
/ О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова кн., 2007. – 504 с.
• Jennings P. In Search of America : наук. вид. / P. Jennings, T. Brewster. – N. Y. :
HYPERION, 2002. – 310 р.
• The best american recipes 2001-2002 : учбов. посіб. / Ed. Fran McCullough. –
Boston ; N. Y. : Houghton Mifflin Company, 2001. – 348 р.
Канада
Населення: 34,8 млн. чол.
Площа: 9,9 млн км²
Столиця: Оттава
Пам’ятки та пам’ятні місця:
Собор Монреальської Богоматері,
Парламентський холм, пірс №21,
парки Вуд Баффало і Джаспер,
телевежа CN Tower, Ніагарський
водоспад, озеро Луіз, протока
Джонстоун, висячий міст, каньйон
Барон та ін.
Пірс № 21 Музей канадського хокею
Ванкувер
Парк Вуд Баффало
Собор Монреальської Богоматері
Ніагарський водоспад
кенгуру
Сідней
Оперний театр Сіднею
Міст Харбор БріджПам’ятки та пам’ятні місця:
Великий бар'єрний риф,
червона скеля Айрес Рок,
острів Фрейзера, кенгуру,
Національні парки Какаду і
Блакитні гори, долина
Баросса та ін.
Австралія
Населення: 21 508 тис. чол.
Площа: 7 687 тис. км²
Столиця: Канберра
Тимановская Н. А. Взгляд на англоговорящие страны : учеб. пособие
/ Н. А. Тимановская. – Тула : Автограф, 1999. – 384 с.
Getis A. Introduction to geography : навч. посіб. / A. Getis, J. Getis, J. D. Fellmann.
– 9th. ed. – USA : МcGraw-Hill, 2004. – 542 р.
Beers B. B. World History. Patterns of Civilization / В. В. Beers. – New Jersey :
Prentice Hall, 1993. – 904 р.
Futrell Ch. M. Fundamentals of selling: customers for life / Ch. M. Futrell. – 7th. ed. –
USA : McGraw-Hill Irwin, 2002. – 579 h.
Sumich J. L. An introduction to the biology of Marine Life : наук. вид. / J. L. Sumich.
– 7 th. ed. – USA : WCB McGraw-Hill, 1999. – 484 р.
Парк Тонгаріро
Парк Банф
Льодовик
Веллінгтон
Долина
Домініон від
Великобританії
Населення: 4,51 млн. чол.
Площа: 268,7 тис. км²
Столиця: Веллінгтон
Пам’ятки та пам’ятні місця:
Окленд, Парки Тонгаріро і
Банф, аборигени маорі,
діючий вулкан острів Вайт,
печери Вайтомо, Хоббітон,
льодовики Франца Іосифа
та Тасманський, гейзери
міста Роторуа та ін.
Хоббітон
Нова Зеландія
Дивовижні краєвиди карколомного
всесвітньо відомого блокбастеру
«Володар перснів» прославили
чарівну природу Нової Зеландії на
весь світ.
«Володар перснів»
Carpenter H. J. R. R. Tolkien a
biography / H. Carpenter. – N. Y. :
Harper Collins Publ., 2002. – 384 р.
Мордор – Тонгаріро
Населення: 325 тис. чол.
Площа: 103 тис. км²
Столиця: Рейк'явік
Скелі Дирголея
Ісландія
СкафтафеллГейзерВодоспади Деттіфосс
Пам’ятки та пам’ятні місця:
гейзери Гульфосс і Гейсір діючі
вулкани, Тингвеллір, Каньон
Асбирги, льодовики
Йокульсарлон, Дирголей,
Мюватн, острова Вестмана,
Тинвеллір, водоспади Деттіфосс
і Гуллфосс та ін.
Рейк'явік
Тингвеллір
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Виставку підготувала провідний бібліотекар читального залу
факультету іноземних мов
Наукової бібліотеки
Маріупольського державного університету
АЧКО Л.О.
1 sur 19

Recommandé

Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мови par
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мовиAspekte Deutsch. Аспекти німецької мови
Aspekte Deutsch. Аспекти німецької мовиНБ МДУ
583 vues18 diapositives
Є мова – є нація par
Є мова – є націяЄ мова – є нація
Є мова – є націяНБ МДУ
399 vues14 diapositives
рекомендовані теми робіт ман іноз. par
рекомендовані теми робіт ман іноз.рекомендовані теми робіт ман іноз.
рекомендовані теми робіт ман іноз.rmk-resh
8K vues12 diapositives
Згадати не можна забути par
Згадати не можна забутиЗгадати не можна забути
Згадати не можна забутиНБ МДУ
1.9K vues16 diapositives
Наукова робота концепт "щастя" par
Наукова робота концепт "щастя"Наукова робота концепт "щастя"
Наукова робота концепт "щастя"Виктория Стольникова
1.2K vues7 diapositives
Історія книги par
Історія книгиІсторія книги
Історія книгиНБ МДУ
3K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ... par
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ...БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ...
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ...Savua
1.7K vues10 diapositives
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ... par
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...НБ МДУ
249 vues14 diapositives
Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить par
Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янитьБринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить
Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янитьНауково-технічна бібліотека НУХТ
386 vues76 diapositives
Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/ par
Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/
Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/НБУ для дітей
21.7K vues49 diapositives
geroyichny epos narodu par
geroyichny epos narodugeroyichny epos narodu
geroyichny epos naroduviktoriay
354 vues25 diapositives
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д... par
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...Odesa National Scientific Library
360 vues33 diapositives

Tendances(20)

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ... par Savua
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ...БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ...
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПУТІВНИК ПО ДЖЕРЕЛАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ПИТАНЬ ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ...
Savua1.7K vues
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ... par НБ МДУ
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
НБ МДУ249 vues
Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/ par НБУ для дітей
Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/
Енциклопедії та словники – у навчанні помічники /для учнів 1-4 класів/
geroyichny epos narodu par viktoriay
geroyichny epos narodugeroyichny epos narodu
geroyichny epos narodu
viktoriay354 vues
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д... par Odesa National Scientific Library
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
«Пісня і праця – великі дві силі! їм я до скону бажаю служить…»: e-виставка д...
їх іменами названі університети україни par Savua
їх іменами названі університети україниїх іменами названі університети україни
їх іменами названі університети україни
Savua1.6K vues
Мисткині жіночої прози. Оксана Забужко par НБ МДУ
Мисткині жіночої прози. Оксана ЗабужкоМисткині жіночої прози. Оксана Забужко
Мисткині жіночої прози. Оксана Забужко
НБ МДУ558 vues
10 березня 2021 р. в Одеській національній науковій бібліотеці відбулись трад... par Odesa National Scientific Library
10 березня 2021 р. в Одеській національній науковій бібліотеці відбулись трад...10 березня 2021 р. в Одеській національній науковій бібліотеці відбулись трад...
10 березня 2021 р. в Одеській національній науковій бібліотеці відбулись трад...
1 par 9klas
11
1
9klas46.8K vues
Сторінками педагогічної спадщини par НБ МДУ
Сторінками педагогічної спадщиниСторінками педагогічної спадщини
Сторінками педагогічної спадщини
НБ МДУ1.4K vues
Празька поетична школа par Ljuda0502
Празька поетична школаПразька поетична школа
Празька поетична школа
Ljuda050227.9K vues
З книгою - у відпустку par НБ МДУ
З книгою - у відпусткуЗ книгою - у відпустку
З книгою - у відпустку
НБ МДУ1.8K vues
Проект “УКРАЇНА”: альтернативна історія par НБ МДУ
Проект “УКРАЇНА”: альтернативна історіяПроект “УКРАЇНА”: альтернативна історія
Проект “УКРАЇНА”: альтернативна історія
НБ МДУ271 vues
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література par rmk-resh
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова літературарекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
rmk-resh12K vues
Пам’ять століть, відтворена у слові par library_darnitsa
Пам’ять століть, відтворена у словіПам’ять століть, відтворена у слові
Пам’ять століть, відтворена у слові
library_darnitsa137 vues
Професія ЖУРНАЛІСТ. До Дня журналіста України par НБ МДУ
Професія ЖУРНАЛІСТ. До Дня журналіста УкраїниПрофесія ЖУРНАЛІСТ. До Дня журналіста України
Професія ЖУРНАЛІСТ. До Дня журналіста України
НБ МДУ363 vues
теми учнівських робіт ман- рос мова par rmk-resh
теми учнівських робіт ман- рос моватеми учнівських робіт ман- рос мова
теми учнівських робіт ман- рос мова
rmk-resh595 vues

Similaire à Welcome to English-speaking countries (2019)

Welcome to English-speaking countries par
Welcome to English-speaking countriesWelcome to English-speaking countries
Welcome to English-speaking countriesНБ МДУ
2K vues18 diapositives
«2016 THE YEAR OF ENGLISH» par
«2016 THE YEAR OF ENGLISH»«2016 THE YEAR OF ENGLISH»
«2016 THE YEAR OF ENGLISH»Наукова бібліотека КНУКіМ
255 vues18 diapositives
список рекомендованої літератури par
список рекомендованої літературисписок рекомендованої літератури
список рекомендованої літературиcdecit
116 vues3 diapositives
mova tvogo zhytya osnova par
mova tvogo zhytya osnovamova tvogo zhytya osnova
mova tvogo zhytya osnovaviktoriay
336 vues10 diapositives
«КРАЇНА СХІДНОГО СОНЦЯ…» par
«КРАЇНА СХІДНОГО СОНЦЯ…»«КРАЇНА СХІДНОГО СОНЦЯ…»
«КРАЇНА СХІДНОГО СОНЦЯ…»Наукова бібліотека КНУКіМ
425 vues15 diapositives
«Гордість української нації» par
«Гордість української нації»«Гордість української нації»
«Гордість української нації»Sumylib
5K vues16 diapositives

Similaire à Welcome to English-speaking countries (2019)(20)

Welcome to English-speaking countries par НБ МДУ
Welcome to English-speaking countriesWelcome to English-speaking countries
Welcome to English-speaking countries
НБ МДУ2K vues
список рекомендованої літератури par cdecit
список рекомендованої літературисписок рекомендованої літератури
список рекомендованої літератури
cdecit116 vues
mova tvogo zhytya osnova par viktoriay
mova tvogo zhytya osnovamova tvogo zhytya osnova
mova tvogo zhytya osnova
viktoriay336 vues
«Гордість української нації» par Sumylib
«Гордість української нації»«Гордість української нації»
«Гордість української нації»
Sumylib5K vues
Силу слова, его «генетический код» через тысячи лет наша память несет! par Savua
Силу слова, его «генетический код» через тысячи лет наша память несет!Силу слова, его «генетический код» через тысячи лет наша память несет!
Силу слова, его «генетический код» через тысячи лет наша память несет!
Savua1.6K vues
Svit ang par chexpro
Svit angSvit ang
Svit ang
chexpro57 vues
Рідна мово моя! Ти душа України... par Savua
Рідна мово моя! Ти душа України... Рідна мово моя! Ти душа України...
Рідна мово моя! Ти душа України...
Savua1K vues
Рекомендаційний список до Дня Незалежності Перевірено par РОМЦ БКР
Рекомендаційний список до Дня Незалежності ПеревіреноРекомендаційний список до Дня Незалежності Перевірено
Рекомендаційний список до Дня Незалежності Перевірено
РОМЦ БКР 1.9K vues
Вивчаємо англійську разом par NTB VNTU
Вивчаємо англійську разомВивчаємо англійську разом
Вивчаємо англійську разом
NTB VNTU1.7K vues
5 um z_uk_2013 par UA4-6
5 um z_uk_20135 um z_uk_2013
5 um z_uk_2013
UA4-61.2K vues
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013 par portfel
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013
Portfel.in.ua 56 5_um_z_uk_2013
portfel356 vues

Plus de НБ МДУ

Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі) par
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)НБ МДУ
142 vues12 diapositives
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою par
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовоюПункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовоюНБ МДУ
467 vues11 diapositives
Маркетинг у сучасному суспільстві par
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільствіНБ МДУ
162 vues12 diapositives
Безпека даних та штучний інтелект par
Безпека даних та штучний інтелектБезпека даних та штучний інтелект
Безпека даних та штучний інтелектНБ МДУ
214 vues14 diapositives
Про таємницю втіленого слова: світ тексту par
Про таємницю втіленого слова: світ текстуПро таємницю втіленого слова: світ тексту
Про таємницю втіленого слова: світ текстуНБ МДУ
177 vues13 diapositives
Академічна доброчесність: гарант якості освіти par
Академічна доброчесність: гарант якості освітиАкадемічна доброчесність: гарант якості освіти
Академічна доброчесність: гарант якості освітиНБ МДУ
391 vues22 diapositives

Plus de НБ МДУ(20)

Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі) par НБ МДУ
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)
Психологія для усіх (книги з саморозвитку та досягнення успіху в кар’єрі)
НБ МДУ142 vues
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою par НБ МДУ
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовоюПункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою
Пункт іспиту на визначення рівня володіння українською мовою
НБ МДУ467 vues
Маркетинг у сучасному суспільстві par НБ МДУ
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільстві
НБ МДУ162 vues
Безпека даних та штучний інтелект par НБ МДУ
Безпека даних та штучний інтелектБезпека даних та штучний інтелект
Безпека даних та штучний інтелект
НБ МДУ214 vues
Про таємницю втіленого слова: світ тексту par НБ МДУ
Про таємницю втіленого слова: світ текстуПро таємницю втіленого слова: світ тексту
Про таємницю втіленого слова: світ тексту
НБ МДУ177 vues
Академічна доброчесність: гарант якості освіти par НБ МДУ
Академічна доброчесність: гарант якості освітиАкадемічна доброчесність: гарант якості освіти
Академічна доброчесність: гарант якості освіти
НБ МДУ391 vues
Методичні рекомендації зі створення профілю в Publons par НБ МДУ
Методичні рекомендації зі створення профілю в PublonsМетодичні рекомендації зі створення профілю в Publons
Методичні рекомендації зі створення профілю в Publons
НБ МДУ365 vues
Методичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google Scholar par НБ МДУ
Методичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google ScholarМетодичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google Scholar
Методичні рекомендації зі створення та редагування профілю у Google Scholar
НБ МДУ244 vues
Академічна доброчесність: інформаційні новини та корисні поради par НБ МДУ
Академічна доброчесність: інформаційні новини та корисні порадиАкадемічна доброчесність: інформаційні новини та корисні поради
Академічна доброчесність: інформаційні новини та корисні поради
НБ МДУ456 vues
Я та інший, або Інклюзія в дії par НБ МДУ
Я та інший, або Інклюзія в діїЯ та інший, або Інклюзія в дії
Я та інший, або Інклюзія в дії
НБ МДУ258 vues
Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів" par НБ МДУ
Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів"Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів"
Літературна пам’ятка світового значення: "Слово про похід Ігорів"
НБ МДУ373 vues
Академічна доброчесність - гарант якості освіти par НБ МДУ
Академічна доброчесність - гарант якості освітиАкадемічна доброчесність - гарант якості освіти
Академічна доброчесність - гарант якості освіти
НБ МДУ319 vues
Минуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінках par НБ МДУ
Минуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінкахМинуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінках
Минуле так далеко і так близько: історія людства на книжкових сторінках
НБ МДУ248 vues
Читайте новинки про навчання дитинки par НБ МДУ
Читайте новинки про навчання дитинкиЧитайте новинки про навчання дитинки
Читайте новинки про навчання дитинки
НБ МДУ228 vues
Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку) par НБ МДУ
Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку)Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку)
Зв’язок єднає нас усіх! (до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку)
НБ МДУ243 vues
Бібліотека - соціальна інфраструктура майбутнього par НБ МДУ
Бібліотека - соціальна інфраструктура майбутньогоБібліотека - соціальна інфраструктура майбутнього
Бібліотека - соціальна інфраструктура майбутнього
НБ МДУ191 vues
Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси) par НБ МДУ
Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси)Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси)
Працюємо з MOOC (Massive Open Online Courses / Масові відкриті он-лайн-курси)
НБ МДУ45 vues
Академічна доброчесність: результати опитування par НБ МДУ
Академічна доброчесність: результати опитуванняАкадемічна доброчесність: результати опитування
Академічна доброчесність: результати опитування
НБ МДУ76 vues
Перекладачі - володарі всесвіту par НБ МДУ
Перекладачі - володарі всесвітуПерекладачі - володарі всесвіту
Перекладачі - володарі всесвіту
НБ МДУ356 vues
Психологія. Нові надходження до читальної зали факультету філології та масови... par НБ МДУ
Психологія. Нові надходження до читальної зали факультету філології та масови...Психологія. Нові надходження до читальної зали факультету філології та масови...
Психологія. Нові надходження до читальної зали факультету філології та масови...
НБ МДУ330 vues

Dernier

ЗУ.pdf par
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 vues6 diapositives
111.pptx par
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
26 vues15 diapositives
М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
12 vues15 diapositives
В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives

Dernier(14)

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195839 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195856 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195854 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues

Welcome to English-speaking countries (2019)

 • 2. Кілька десятиліть тому в умовах постійно зростаючого інтересу до національних культур та їх відображення у мові в лінгвістиці з'явився новий напрямок – лінгвокраїнознавство. Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підруч. для студ. та викладачів ВНЗ / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с. «Основне завдання лингвокраїнознавства – це вивчення мовних одиниць, які найбільш яскраво відображають національні особливості культури народу – носія мови та середовища її існування» (Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров)
 • 3. Лингвокраїнознавство допомагає систематизувати знання з історії розвитку англійської мови, а також культури, історії, політичного устрою та утворення англомовних країн (Великобританії, США, Австралії, Канади, Ісландії та Новій Зеландії).  Яковлева Е. В. Об англоязычной культуре на английском языке : сб. текстов и упр. / Е. В. Яковлева, Е. Ю. Вершинина. – 2-е изд. испр. – М. : Москов. лицей, 1997. – 248 с.  Олійник С. В. Семантико-когнітивний підхід лінгвокраїнознавчих досліджень : метод. посіб. до курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів ОКР «Спеціаліст» і «Магістр», які вивчають лінгвокраїнознавство другої іноземної мови / С. В. Олійник. – Маріуполь : МГГУ, 2010. – 56 с.
 • 4. Ukraine. Travel Guide: довід. вид. / ed. S. Udovik. – Kyiv : Vakler, 2008. – 510 р. Touring Odessa: tourist guide / ed. V. Strolya. – Kyiv : Baltija-Druk, 2004. – 144 р. Chekhovsky I. A Tour of Chernivtsi and Bukovyna: guide / I. Chekhovsky. – Kyiv : Baltia Druk, 2008. – 268 р. Liljo I. A Trip Through Transcarpathia: guidebook / I. Liljo, Z. Liljo-Otkovych. – Kyev : Baltija-Druk, 2006. – 240 р. УКРАЇНА та англомовні країни Наша країна викликає до себе чималий інтерес в сучасному світі. І це не дивно, тому що вона багата унікальними природними, історичними, культурними пам’ятками, цікавими не лише українцям, а й багатьом туристам з різних країн.
 • 5. Софія Київська Майдан Незалежності Будинок Городецького Золоті ворота Києва Родина-мати Єфремов С. В. Країнознавство. Україна та англомовні країни : навч. посіб. / С. В. Єфремов. – Харків : Основа, 2008. – 175 с. Любченко Ю.С. Вивчаємо Україну / О. С. Любченко. – Харків : Основа, 2005. – 98 с. Полупан А. П. Ukraine a cultural reader : кн. для чтения на англ. яз. / А. П. Полупан, В. Л. Полупан, В. В. Махова. – Харьков : Академия , 2000. – 164 с. Володимирська гірка УКРАЇНА та англомовні країни
 • 6. Пам’ятки та пам’ятні місця: Біг Бен, Трафальгардська площа, Букінгемський палац, Тауерський міст, Віндзорський замок, Лондонський Тауер, Вестмінстерське абатство, Ліверпульський музей Бітлз, Стоунхендж, озеро Лох-Нес та ін. Велика Британія До Великобританії входять 4 «історичні провінції» – Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія Населення: 63,4 млн. чол. Площа: 244 тис. км² Столиця: Лондон Біг Бен Трафальгардська площа Букінгемський палац Тауерський міст
 • 7. Озеро Лох-Нес в ШотландіїЛондонський ТауерСтоунхендж в Уілтширі  Химунина Т. Н. В Великобритании принято так (об английских обычаях) : учеб. пособие / Т. Н. Химунина, Н. В. Конон, И. А. Уолш. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1984. – 239 с.  Бурлакова В.В. Великобритания. Физическая и экономическая география : учеб. пособие / В. А. Бурлакова. – М. : Просвещение, 1977. – 182 с.  McDowall D. An illustrated history of Britain : наук. вид. / D. McDowall. – Edinburgh : Longman, 1989. – 188 с.  Bell J. J. The History of England : науч. изд. / J. J. Bell. – СПб. : Питер, 1995. – 219 с. – (Just for pleasure).  Зайцева С. Д. Англия в далеком прошлом = Early Britain : кн. для чтения / С. Д. Зайцева. – М. : Просвещение, 1981. – 255 с.
 • 8. Музей Бітлз в Ліверпулі Дивовижна Британія Ліверпульська четвірка Лондонські червоні двоповерхові автобуси та телефони-автомати Лондонське Око (London Eye)  O'Driscoll J. Britain. The Country and its People / James O'Driscoll. – Oxford Univ. Press. – 225 p.  Vaughan-Rees M. In Britain / Michael Vaughan- Rees. – Titul Publi, 1997. – 90 р.
 • 9.  Коцаренко Є. В. United Kingdom in Words : підруч. з лінгвокраїнознавства / Є. В. Коцаренко. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2011. – 280 с.  Рум А. Р. У. Великобритания : лингвострановед. словарь / А. Р. У. Рум. – 3-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2002. – 560 с.  Голицынский Ю. Б. Великобритания : учеб. пособие / Ю. Б. Голицынский. – СПб. : КАРО, 2006. – 480 с.  Лондон знайомий та незнайомий = London. Known and Unknown : посiб. / уклад. Ю. М. Проценко. – К. : Знання, 1997. – 80 с.  Писаревська Н. Велика Британія: історія, географія, культура = Great Britain: history, geography, culture : навч. посіб. / Н. Писаревська. – Донецьк : ЄАІ-ПРЕС, 2001. – 296 с.  Рудич Є. В. Велика Британія. Культура і традиції : навч. посіб. / Є. В. Рудич. – Харків : Основа, 2007. – 128 с.
 • 10. США складається з 50 штатів і федерального округу Колумбія. Населення: 315,7 млн. чол. Площа: 9 827 тыс. км² Столиця: Вашингтон Пам’ятки та пам’ятні місця: Білий Дім, Нью-Йоркський Бродвей, Великі озера, Капітолій, Великий каньйон, Статуя Свободи, Голівуд, Гарвард, хмарочоси, річки Міссісіпі та Колорадо та ін. Капітолій Скеля Президентів Бруклінський міст Статуя Свободи Білий Дім Сполучені Штати Америки
 • 11. Чайна-таунКарнегі-холлХмарочоси Метрополітен-музей  O'Callaghan В. An Illustrated History of the USA / Bryn O'Callaghan. – Longman Group, 2004. – 146 р.  Токарева Н. Д. What is the like in the USA? = Америка. Какая она? : учебник по страноведению США / Н. Д. Токарева, В. Пеппард. – М. : Высш. шк., 2000. – 334 с.  Голицинский Ю. Б. Соединенные Штаты Америки : пособие по страноведению / Ю. Б. Голицинский. – СПб. : КАРО, 2002. – 448 с.  Томахин Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь : справ. изд. / Г. Д. Томахин. – 3-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 2001. – 576 с.  Жолнай Л. USA Country Studies : навч. посіб. / Л. Жолнай. – Харків : Медіа, 2000. – 136 с.  Ощепкова В. В. США: страна, люди, традиции : кн. для чтения по страноведению / В. В. Ощепкова, А. П. Булкин. – М. : РТ- Пресс, 2001. – 168 с.
 • 12. Великі озераГолівуд Великий каньйон • Stevenson D. K. American life and institutions / D. K. Stevenson. – Stuttgart : Klett, 1996. – 176 р. • Дубенко О. Ю. Сполучені Штати Америки. Путівник перекладача / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова кн., 2007. – 504 с. • Jennings P. In Search of America : наук. вид. / P. Jennings, T. Brewster. – N. Y. : HYPERION, 2002. – 310 р. • The best american recipes 2001-2002 : учбов. посіб. / Ed. Fran McCullough. – Boston ; N. Y. : Houghton Mifflin Company, 2001. – 348 р.
 • 13. Канада Населення: 34,8 млн. чол. Площа: 9,9 млн км² Столиця: Оттава Пам’ятки та пам’ятні місця: Собор Монреальської Богоматері, Парламентський холм, пірс №21, парки Вуд Баффало і Джаспер, телевежа CN Tower, Ніагарський водоспад, озеро Луіз, протока Джонстоун, висячий міст, каньйон Барон та ін. Пірс № 21 Музей канадського хокею Ванкувер Парк Вуд Баффало Собор Монреальської Богоматері Ніагарський водоспад
 • 14. кенгуру Сідней Оперний театр Сіднею Міст Харбор БріджПам’ятки та пам’ятні місця: Великий бар'єрний риф, червона скеля Айрес Рок, острів Фрейзера, кенгуру, Національні парки Какаду і Блакитні гори, долина Баросса та ін. Австралія Населення: 21 508 тис. чол. Площа: 7 687 тис. км² Столиця: Канберра
 • 15. Тимановская Н. А. Взгляд на англоговорящие страны : учеб. пособие / Н. А. Тимановская. – Тула : Автограф, 1999. – 384 с. Getis A. Introduction to geography : навч. посіб. / A. Getis, J. Getis, J. D. Fellmann. – 9th. ed. – USA : МcGraw-Hill, 2004. – 542 р. Beers B. B. World History. Patterns of Civilization / В. В. Beers. – New Jersey : Prentice Hall, 1993. – 904 р. Futrell Ch. M. Fundamentals of selling: customers for life / Ch. M. Futrell. – 7th. ed. – USA : McGraw-Hill Irwin, 2002. – 579 h. Sumich J. L. An introduction to the biology of Marine Life : наук. вид. / J. L. Sumich. – 7 th. ed. – USA : WCB McGraw-Hill, 1999. – 484 р.
 • 16. Парк Тонгаріро Парк Банф Льодовик Веллінгтон Долина Домініон від Великобританії Населення: 4,51 млн. чол. Площа: 268,7 тис. км² Столиця: Веллінгтон Пам’ятки та пам’ятні місця: Окленд, Парки Тонгаріро і Банф, аборигени маорі, діючий вулкан острів Вайт, печери Вайтомо, Хоббітон, льодовики Франца Іосифа та Тасманський, гейзери міста Роторуа та ін. Хоббітон Нова Зеландія
 • 17. Дивовижні краєвиди карколомного всесвітньо відомого блокбастеру «Володар перснів» прославили чарівну природу Нової Зеландії на весь світ. «Володар перснів» Carpenter H. J. R. R. Tolkien a biography / H. Carpenter. – N. Y. : Harper Collins Publ., 2002. – 384 р. Мордор – Тонгаріро
 • 18. Населення: 325 тис. чол. Площа: 103 тис. км² Столиця: Рейк'явік Скелі Дирголея Ісландія СкафтафеллГейзерВодоспади Деттіфосс Пам’ятки та пам’ятні місця: гейзери Гульфосс і Гейсір діючі вулкани, Тингвеллір, Каньон Асбирги, льодовики Йокульсарлон, Дирголей, Мюватн, острова Вестмана, Тинвеллір, водоспади Деттіфосс і Гуллфосс та ін. Рейк'явік Тингвеллір
 • 19. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Виставку підготувала провідний бібліотекар читального залу факультету іноземних мов Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету АЧКО Л.О.