Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Misaone strategije Šerloka Holmsa - Dušan Basalo

 • Soyez le premier à commenter

Misaone strategije Šerloka Holmsa - Dušan Basalo

 1. 1.  Misaone strategije Šerloka HolmsaDušan Basalo - NLP Master – sertifikacioni rad
 2. 2. Sir Arthur Conan Doyle  1859 – 1930 Škotski doktor i pesnik Studirao medicinu uEdinburgu 1887. prva knjiga oŠerloku Holmsu – „Study inScarlet“
 3. 3. Dr Joseph Bell  Profesor medicine na Univerzitetu uEdinburgu Isticao važnost posmatranja upostavljanju dijagnoze Na osnovu posmatranja „pogađao“profesiju i skorašnje aktivnosti stranaca Pionir forenzičke patologije Upoznao Dojla 1877. godine
 4. 4. Šerlok Holms o povezanosti elemenata i modelovanju „Posmatrač može mnogo danauči tačnim i sistematičnimproučavanjem svega što muse nađe na putu. Trenutnaekspresija, pokret mišića ilipokret oka, može otritičovekove najdublje misli.Prevara je nemoguća nekomeko ima istreniranuobservaciju i analizu.“
 5. 5. Šerlok Holms o učenju i usavršavanju  „Iz kapi vode, osoba jake logike može sagledati mogućnosti Atlantika ili Nijagare bez neophodnosti da je ikada video ili čuo jedno ili drugo. Ceo život je jedan veliki lanac, čijapriroda je poznata kada god imamo bar jednu vezu ka njemu. Kao i svaka druga umetnost, nauka dedukcije i analize semože usvojiti dugačkim i strpljivim proučavanjem. Život nije toliko dugačak da dozvoli jednom smrtniku da dostigne najveću moguću perfekciju u tome.“
 6. 6. Važno uverenje Šerloka Holmsa  Ovo uverenje da nam je dovoljan jedan link ili veza da zaključimo mnogo o celokupnom kontekstu je veoma važno uverenje u Holmsovoj strategiji istraživanja. Holmsova forma analize i istraživanja je odraz uverenja da deo bilo kog sistema je odraz celokupnog sistema. On zaključuje:„Izuzetan logičar, kada mu se pokaže jedna činjenica sa svimsvojim karakteristikama, može zaključiti ne samo o nizudogađaja koji su doveli do te činjenice, već i o svim ishodimakoji će nastati kao posledica te činjenice.“
 7. 7. Detalji i šira slika  Nokti Profesija ŠakeOdeća Istorija Ten Bore
 8. 8. Važnost sitnica i pojedinačnih činjenica  „Ti vidiš, ali ne posmatraš“ „Moj aksiom je da su male stvari neosporno najvažnije, a moj metod je nastao upravo posmatranjem sitnica.“ „Za veliki um, ništa nije nevažno i malo“
 9. 9. Mikrostrategije Šerloka Holmsa  „Posmatranje je moja druga priroda. Izgledao si iznenađen kada sam ti rekao, na našem prvom viđanju, da si došao iz Avganistana. Niko mi to nije rekao. Zahvaljujući mojoj velikoj navici, čitav voz misli je prošao jednostavno kroz moj um i doveo do zaključka bez da sam bio svestan među-koraka. Ali su ti koraci svakako postojali. Voz rezonovanja je išao: Evo ga gospodin medicinskog tipa, ali sa držanjem vojnika. Sigurno vojni doktor. Tek se vratio iz tropskih predela jer je njegovo lice tamno, a to nije njegova prirodna boja, jer su mu zglobovi svetli. Prošao je kroz muku i bolesti, što njegovo naborano lice jasno govori. Njegova leva ruka je bila povređena. Drži je u neprirodnom i stegnutom položaju. U kojim tropskim predelima bi mogao vojni doktor doživeti toliko muke i povrediti ruku? Očigledan odgovor je u Avganistanu. Čitav taj niz misli nije trajao ni čitav sekund“.
 10. 10. Misaona strategija Medicinski tipVojničko držanje Vojni doktorTamno lice Tropski predeli AvganistanSvetli zgloboviNaborano lice Težak životPovređena ruka RanjenPosmatranje Zaključivanje Zaključak
 11. 11. Strategije u formi nesvesne kompetencije  Što više neko razvija sposobnost da radi nešto na izuzetan način, manje je svestan kako to tačno i radi Kada su u procesu završavanja određenog zadatka, ljudi se fokusiraju na to šta rade a ne na suptilne mentalne procese pomoću kojih to i rade Najefektivnija ponašanja imaju karakter „nesvesne kompetencije“. Dok to smanjuje svesni napor koji neko treba da uloži da bi dostigao određeni cilj, istovremeno to otežava drugima da sagledaju načine za postizanje takve kompetentnosti.
 12. 12. Meta-kognicija  Meta-kognicija je sposobnost da se bude svestan svojih misaonih procesa Za razliku od samosvesti ne dolazi od posebnog „sebe“ Uključuje samo svest o koracima u misaonom procesu Dolazi do svesnog nivoa tek pošto je proces završen Osvešćivanjem načina kako razmišljamo, omogućava nam da konstantno validiramo ili korigujemo interne misaone strategije. Holmsov genij je “sistematizovani zdrav razum“
 13. 13. Mikro-strategije posmatranja i zaključivanja  „Posmatranje mi govori da ste bili u pošti u Wigmore ulici jutros, a zaključivanje da ste odatle poslali telegram.“ „Jednostavno je. Posmatranje mi govori da ostavljate iza sebe trag crvenkaste zemlje sa cipela. Ispred pošte u Wigmore ulici skinut je trotoar i bačena zemlja koju nikako ne možete izbeći a da ne ugazite. Ta zemlja je crvene boje koju, koliko znam, ne možete naći nigde u komšiluku.. Toliko o posmatranju. Ostalo je zaključivanje.“
 14. 14. Holmsova mikro-strategija zaključivanja „Što se zaključivanja tiče, znao sam da niste napisali pismo,pošto sam sedeo pored vas ceo dan. Na Vašem stolu vidimgomilu poštanskih marki i razglednica. Šta biste onda moglida radite u pošti, sem da pošaljete telegram? Eliminišiteostale faktore i ono što preostane mora biti istina“. Ve Vi,r Crveno - submodalitet Dedukcija – proces eliminisanja
 15. 15. Neke Šerlokove makro-strategije  „Kada ste eliminisali nemoguće, šta god ostane, koliko god izgledalo nelogično, mora biti istina“ „Dokazi iz okruženja su veoma varljiva stvar. Izgleda kao da jasno ukazuju na određenu stvar, a kada promenite tačku gledišta, videćete da jednako ukazuju na nešto sasvim drugačije“ „Čovek sprovodi test za testom dok jedan ili drugi ne dokažu svoju očiglednost“ „Preplitanje ideja i korišćenje znanja su često izuzetno rešenje“ „Sagledajte vrednost maštanja... Zamislite šta se desilo, postupajte u skladu sa pretpostavkama i dokažite sebi istinitost i tačnost“
 16. 16. Zaključak „Svaka misterija stvorena od strane ljudskog uma, može njime i biti rešena“Ako neko može nešto da uradi, svako može to da nauči!

×