Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Verduurzaam Uw Onderhoudsplan Agentschap Nl

1 331 vues

Publié le

presentatie van Bert Meijering van Agentschap NL op het symposium Investeren in Besparen op 9 februari 2010 in CineMec

 • Soyez le premier à commenter

Verduurzaam Uw Onderhoudsplan Agentschap Nl

 1. 1. Verduurzaam uw meerjaren onderhoudsplanning <ul><li>Ir. Bert Meijering </li></ul>
 2. 2. Inhoud <ul><ul><li>Duurzaam gebouwonderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame meerjaren onderhoudsplannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie verduurzamen meerjaren onderhoudsplannen </li></ul></ul>
 3. 3. Waarom duurzaam gebouwonderhoud? <ul><ul><li>Veel gebouwbeheerders zoeken (financiële en technische) mogelijkheden om de duurzaamheid van hun gebouw te verbeteren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uit oogpunt van baten en lasten zijn voor bestaande gebouwen de momenten van onderhoud en renovatie daarvoor zeer geschikte uitvoeringsmomenten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het is dus belangrijk om deze uitvoeringsmomenten optimaal te benutten! </li></ul></ul>
 4. 4. Duurzaam gebouwonderhoud Strategisch (duurzame ambities) Lange termijn: > 3 jaar Tactisch Middellange termijn: 1-3 jaar Operationeel (duurzame verbeteractiviteiten) Korte termijn: < 1 jaar
 5. 5. <ul><li>In dit kader voorlopig nog een (beperkte) definitie: </li></ul><ul><li>Een meerjaren onderhoudsplan dat ook verbetermaatregelen bevat m.b.t.: </li></ul><ul><ul><li>het binnenmilieu </li></ul></ul><ul><ul><li>de energiezuinigheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>De overige duurzaamheidsaspecten worden in dit kader voorlopig nog buiten beschouwing gelaten! </li></ul></ul>Duurzaam meerjaren onderhoudsplan
 6. 6. Duurzame onderhoudsactiviteit <ul><li>Voorbeeld 1 </li></ul><ul><li>Een kozijn dat vervangen moet worden omdat het bouwtechnisch verouderd is dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type. </li></ul><ul><ul><li>Men zou bijvoorbeeld moeten kunnen kiezen uit een kozijn met dubbel glas, HR+ of HR++. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook zou bijvoorbeeld nog gekozen moet kunnen worden uit kozijnen met en zonder ventilatieroosters, met of zonder zonwerend glas e.d. </li></ul></ul>
 7. 7. Duurzame onderhoudsactiviteit <ul><li>Voorbeeld 2 </li></ul><ul><li>Een verwarmingsketel dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type of op het moment dat het aan het einde is van de technische levensduur. </li></ul><ul><ul><li>Men zou bij vervanging moeten kunnen kiezen voor een ander warmteopwekkingsconcept </li></ul></ul><ul><ul><li>Men zou moeten kunnen overwegen om de verwarmingsketel eerder te vervangen als de nog resterende afschrijving weer terugverdient kan worden door de lagere energiekosten van een nieuwe ketel </li></ul></ul>
 8. 8. Visie verduurzamen meerjaren onderhoudsplan <ul><ul><li>In een duurzaam meerjaren onderhoudsplan DMJOP worden de volgende stappen anders/uitgebreider uitgevoerd dan in een traditioneel meerjaren onderhoudsplan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de vraagstelling door de gebouwbeheerder </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de wijze van meten door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de advisering door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de wijze van berekenen door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de rapportage door de adviseur </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. 1. De vraagstelling door de gebouwbeheerder <ul><ul><ul><li>Verlaging van de exploitatiekosten van de huisvesting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aansluiting op gewenste imago/identiteit organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waardebehoud/verbetering van het gebouw </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verbetering van de productiviteit (primaire proces) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verlaging ziekteverzuim </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 2. De wijze van meten door de adviseur <ul><ul><li>Dezelfde meting als een traditioneel meerjaren onderhoudsplan aangevuld met: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>het huidige energiegebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de huidige kwaliteit van het binnenmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>knelpunten m.b.t. het energiegebruik en het binnenmilieu </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 3. De advisering door de adviseur <ul><ul><ul><li>Verbeteractiviteiten t.a.v. de energiezuinigheid en het binnenmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerder vervangen van een element uit bedrijfseconomisch oogpunt (bijv. eerder vervangen van enkel glas door HR glas ivm energiebesparing) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anders vervangen van een element (bijv CV vervangen door stadsverwarming) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 4. De wijze van berekenen door de adviseur <ul><ul><li>In aanvulling op de huidige financiële advisering is voor een DMJOP een berekening gewenst van de exploitatiekosten en/of de Lifecycle kosten </li></ul></ul>
 13. 13. 5. De rapportage door de adviseur <ul><ul><li>Naast een score voor de technische conditie per element ook een score voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>een score voor het energiegebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>een score voor het binnenmilieu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naast de informatie in de traditionele MJOP, inzicht in: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de exploitatiekosten / levensduurkosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>eventueel: verbetering arbeidsproductiviteit/-prestaties, daling ziekteverzuim e.d. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Pilots met deze visie/methodiek <ul><ul><ul><li>Kantoorgebouw (Aegon vestiging Leeuwarden) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schoolgebouw (Basisschool De Waterwilg, Lucas onderwijs te Den Haag) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zorggebouw (GGZ Nijmegen) </li></ul></ul></ul>

×