Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hanna Jonsson, Trafikverket, om Västlänken

751 vues

Publié le

Hanna Jonsson, Trafikverket, om Västlänken på NTF Västs seminarium om Tung trafik och säkerhetskultur den 25 februari 2015

 • Soyez le premier à commenter

Hanna Jonsson, Trafikverket, om Västlänken

 1. 1. Hanna Jonsson Västlänken Trafikverket
 2. 2. 2 2015-02-25
 3. 3. 3 2015-02-25 • Cirka 8 km dubbelspårig järnväg. • Drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. • Tre nya stationer i staden – vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. Västlänkens sträckning
 4. 4. 4 2015-02-25 - en del lera
 5. 5. 5 2015-02-25 • Centralen • Kvarnberget • Haga • Korsvägen • BEST (hela sträckan)
 6. 6. 6 2015-02-25
 7. 7. 7 2015-02-25 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige.
 8. 8. 8 2015-02-25 med ett byte
 9. 9. 9 2015-02-25 Haga-Bryssel Trollhättan-Teheran Stenkullen-Paris Nödinge-Nice Uddevalla-Barcelona Lilla Edet-London Ljungskile-Lanzarote Gamlestaden-Amsterdam Bohus-Berlin Surte-Istanbul
 10. 10. 10 2015-02-25 Idéstudie Förstudie Järnvägs- utredning Beslut Järnvägsplan 2001 Hur kan Göteborg C utvecklas för utökad järnvägstrafik i Västsverige på lång sikt? 2002 Fem sträckningar + förstärkningsalternativ. Förslag att flytta Centralen och varianter på stationsslingor prövas också. 2004-2006 Tre sträckningar och förstärknings- alternativet utreds och vägs mot varandra. Samråd och remiss till allmänhet, myndigheter och organisationer. 2007 Trafikverket beslutar vilket alternativ som ska drivas vidare: Haga-Korsvägen uppfyller målen bäst. 2010 Västlänken finansierad. 2011 Projektering av Västlänken startar. 2014 Järnvägsplan ställs ut
 11. 11. 11 2015-02-25 Hur jobbar vi med trafik, säkerhet och transporter? • Alla trafikslag - kollektivtrafik (buss, järnväg, spårväg), bil, gång, cykel, båt • Byggtrafik (masstransporter) • Oskyddade trafikanter
 12. 12. 12 2015-02-25 Effektmål för Västsvenska paketet • En mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet • Ökad andel kollektivtrafik • Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan • Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor • Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter • Minskade utsläpp • Minskat buller • Frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv
 13. 13. 13 2015-02-25 En fungerande stad •Framkomlighet •Tillgänglighet •Trafiksäkerhet Genom att: •Informera •Samarbeta
 14. 14. 14 2015-02-25 Haga/Rosenlund under byggskedet
 15. 15. 15 2015-02-25 Anläggningsdagen 2014-03-18 - avsiktsförklaring…
 16. 16. 16 2015-02-25 Ett byggnads- eller anläggningsarbete, planering och projektering ... ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.
 17. 17. 17 2015-02-25 Anläggningsverksamhet >14 dagar frånvaro – orsaksfördelning Källa: Arbetsmiljöverket/ Enheten för statistik och analys 2009 – 2013 13 stycken dödsfall 6 Förlorad kontroll över maskin/ transportmedel/ utrustning för förflyttning av material 2 Påkörningsolyckor – en av grävmaskin och en av X2000 tåg. 3 Ras, fall, glidning av föremål – uppifrån 1 Elektriskt problem som medför en direkt kontakt 1 Våld eller hot mellan arbetstagare 2013 >14 dagar frånvaro/ avvikelse Totalt 160 stycken Fall samma nivå, snubbla, halka… Förlorad kontroll handverktyg/föremål Förlorad kontroll maskin transportutr. Belastningsorsaker Fall av person från höjd Ras/bristning föremål uppifrån Ras samma nivå el nedanför Explosion/Splitter/ brand Våld/hot/rädsla/djur Elektriskt problem
 18. 18. 18 2015-02-25 Säkerhet och projektets ambition Målet är att Västlänken ska vara ett projekt som är känt för sin höga ambition i säkerhetsfrågan och som ska kommas ihåg som ett projekt som genomförts på ett tryggt och säkert sätt. Fokusområden • Förbättra säkerhetskulturen • Aktivare ledarskap • Förändrade krav i upphandling • Förbättra riskidentifiering
 19. 19. 19 2015-02-25
 20. 20. 20 2015-02-25
 21. 21. 21 2015-02-25 trafikverket.se/vastlanken

×