Marketing plan nwa-bg

NWA Member
NWA MemberIndipendent Marketer à NWA
Добре дошли в света на успеха и неограничената
възможност за персонално израстване
NetworkNetwork World Alliance BulgariaAlliance Bulgaria
www.nwabulgaria.info
NWA е мрежа от 12 компании, изградена от мултимилионера
Хелмут Спикер.
NWA е международна група от компании, където всяка компания е
специализирана и покрива специфичен сектор на пазара.Партньорите на NWA
имат повече свобода на избор и могат да се възползват от потенциала на
синергията на международно ниво,което осигурява по-голям успех и
независимост .
Пътят на продукта в
MLM
Потребител
Личен парфюм
28 EURO
Фабрика
NWAсътрудник
www.nwabulgaria.info
www.nwabulgaria.info
БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Как да печелим с NWA
NWA
партньор
Добре дошли в света на успеха и неограничената възможност за
личностно израстване. Революционна мрежова концепция.
Два вида доходи :
Активни доходи
Приходи от продажби
Пасивни доходи
Приходи от покупки в мрежата
MLM
мрежов маркетинг
При стартиране и развитие на мрежа ,компанията изплаща допълнително процент
от оборота на създадените групи. Основните бонуси са три.
· Търговска- 40% печалба от всяка продажба
· Отстъпка 3% -21% при изграждане на мрежа от потребители
· Бонус от развитието на мрежата
ПРИХОДИ ОТ ПОКУПКИ
NWA – Маркетингов план
Таблица на възнагражденията (Бонуси)
Ако месечните поръчки на вашия екип в
NWA са:
Бонуса е:
6000 euro 12000 PW 21% (1260 €)
4000 euro 8000 PW 18% (720 €)
2000 euro 4000 PW 15% (300 €)
1000 euro 2000 PW 12% (120 €) ΕΠ
500 euro 1000 PW 9% (45 €)
250 euro 500 PW 6% (15 €)
1 - 249 euro 1 - 499 PW 3%
Този оборот не включва ДДС
Печалба от разликата в цената на едро - 40%
1 PW = O, 50 euro
www.nwabulgaria.info
ПРИМЕР
ВИЕ
700 PW
6%
Α . Приходи от продажби …………………………………………………………………………. 140 euro
(купувате 700 PW X 0,50=350 euro, Продажби 490 euro)
B . Отстъпка върху вашата поръчка
6% в 350 euro (цена на едро) допълнителна отстъпка ……………………………….21 euro
Краен приход ………………………………………………………………………………..161 euro
www.nwabulgaria.info
ПРИХОДИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ВАШАТА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА НА ПРЪВО
НИВО
ВИЕ 15%
700 PW
ЦВЕТИ
6%
700 PW
ЦВЕТИ
6%
700 PW
ПЛАМЕН
6%
700 PW
ПЛАМЕН
6%
700 PW
АННА 6%
700 PW
АННА 6%
700 PW
ГЕОРГИ
6%
700 PW
ГЕОРГИ
6%
700 PW
АТАНАС
6%
700 PW
АТАНАС
6%
700 PW
Ако вие помогнете на 5 човека да станат партньори на NWA, тогава вашата мрежа
ще има следния вид:
www.nwabulgaria.info
Всеки 700 PW (т.е 700 x 0,50 = 350 евро) месечна поръчка в NWA от вас или сътрудник
във вашата мрежа, ще доведе до следните приходи :
Α) Доход от продажба…………………………………………………………………… 140 евро
(купувате за 350 евро –продавате за 490 евро)
Б) Отстъпки върху вашите лични поръчки
Вашата мрежа, заедно с вашата поръчка е достигнала 4200 PW оборот
и по маркетинговия план на NWA, вие сте на 15% .
Вие ще получите 15% отстъпка върху 350 евро от вашата поръчка
тоест .………..…………………………………………………………………………………………….....52,5 евро
В) Бонус от развитието на мрежа
NWA изплаща възнаграждение за развитието на мрежата,която вие сте направили.
Бонуса се изплаща като разлика между нивото на което сте вие и сътрудниците във
вашата мрежа.
Вашият приход е: 15% -6% = 9% от 350 евро върху направените поръчки от всеки човек
във вашия екип, т.е 31,5 евро Χ 5 човека =…………………………157,5 евро
Г) Служебна кола от NWA при достигане на 15%
Краен приход …………………………………………………………………………350 euro + Автомобил 1
www.nwabulgaria.info
Автомобил
1
www.nwabulgaria.info
ПРИХОДИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ВАШТА МРЕЖА В ДЪЛБОЧИНА
ВИЕ
21%
15%15%
15%15%
15%15% 15%15%
15%15%
www.nwabulgaria.info
Краен приход ……………………………………………………1169 euro + Автомобил 2
В посоченият пример 5 сътрудника, започват изграждане на мрежи в NWA. С 700 PW (350 евро)
месечни поръчки в NWA вие и хората от вашата мрежа ще имате следното представяне to you:
Α) Приход от продажби
40% върху 350 евро от поръчки….…………………………………………................…….. 140 евро
(купувате за 350 евро-продавате за 490 евро)
Б) Отстъпка върху вашите поръчки
Вашата мрежа, заедно с вашия оборот има общо 21.700 PW
(31 човека × 700 PW = 21.700 PW) в NWA, вие сте на 21% .
Вие ще спечелите 21% от 700 PW (350 euro) които сте поръчали,
тоест 21% Χ 350 евро …………………………………….……………………………………………......73,5 евро
В) Бонус от развитието на мрежата
Всеки от 5мата партньори е достигнал със своя екип 4200 PW , значи той е на 15%.
Вие винаги печелите разликата в нивата(21% -15% = 6%) , 4200 PW X 0,50 = 2100 евро
оборот от всеки директен партньор. В този случай, вашия бонус ще бъде 2100 евроΧ
6% = 126 евро Χ 5 човека ………………...................................................................
……………...............................630 евро
Г) Лидерски бонус 3%
Когато вие минете 20.000 PW , NWA изплаща лидерски бонус 3%
върху нашия оборот. В този случай, бонуса ще бъде :
21.700 PW Χ 0,50 = 10850 евро X 3%................................................................325,5 евро
www.nwabulgaria.info
Mercedes SLK Mercedes GLK
Audi A5
АВТОМОБИЛ 2
www.nwabulgaria.info
Приходи от всяка една изградена 21% линия във вашата мрежа
В много кратък срок някой или няколко партньора от вашата мрежа с ваша помощ ще
станат на 21%. В този случай, понеже няма разлика между нивата (21-21 = 0) компанията
възнаграждава със специален бонус от 7% до 10% в зависимост от броя на 21% линии,
тоест 1 x 21% = 7,0% бонус, 2 x 21% = 7,5% бонус, 4 X 21% = 8% бонус, 6 X 21% = 8,5% бонус и
т.н.
Георги
10000
euro
ВИЕ
Наско
15000
euro
Еми
20000
euro
Ани
25000
euro
www.nwabulgaria.info
Да предположим,че 4 партньора от вашата мрежа са достигнали 21% както се вижда
на показаната фигура. В този случай NWA ще ви възнагради в съответния месец със
специален бонус от 8% върху оборота на всеки партньор,който е достигнал 21%.
Специалният бонус,който се изплаща в този случай се калкулира ето така:
Α) От мрежата на Георги дохода е:
10000 euro X 8% ………………………………………………………………………………….800 euro
B) От мрежата на Наско дохода е:
15000 euro X 8% …………………………………………………………………………………1200 euro
Γ) От мрежата на Еми дохода е:
20000 euro X 8% ………………………………………………………………………………..1600 euro
Д) От мрежата на Ани дохода е:
25000 euro X 8% ………………………………………………………………………………..2000 euro
Краен доход от 21%.........…………………………………………..…………… 5600 euro !!!!
*Изграждането на сътрудници, които достигат 21% води до увеличаване на дохода.
www.nwabulgaria.info
Причини да сте партньор на NWA
1. Отстъпка върху продуктите 40%
2. Възможности за малки поръчки- от 1 EURO
3. Никакви лични инвестиции – 0% риск
4. Поръчки по телефона или E-SHOP – бърза доставка с куриер
5. Безплатна доставка(за поръчки над 120евро)
6. Висококачествени сертифицирани продукти на изключително добра цена
веднага след тяхната поява на пазара.Ниска цена за включване, 9.90 € (включва
6 продуктови каталога)
8. 50% по-ниски цени
9. Поръчките се правят, когато имаме нужда от продуктите . НЯМАМЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПОТРЕБЯВАМЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ!
10.Специални бонуси и допълнителни намаления
11.Регулярно изплащане на бонуса по банков път
12. При развитие на мрежа получавате права на мрежов администратор
13. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА И ОЩЕ 35
ДЪРЖАВИ БЕЗ ДА ВИ СЕ НАЛАГАТ ОГРАНИЧЕНИЯ
14. Поръчки от дома или от всяка точка ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
Прекратяване на сътрудничеството по всяко време ,без обяснения.
Не е необходимо да продавате продукти (само лично потребления). Не
съществува подобно изискване.
Група от 12 компании с различни продукти.
Вие ще получите подкрепата на NWA- безплатна помощ от специализираната NWA
Академия, образователни програми по маркетинговия план и качествата на
продуктите,както и екип от специалисти ще бъде винаги на ваше разположение.
Компанията е идеалният партньор на хора,които имат мечти и не си слагат
ограничения , а работят целенасочено и методично за тяхното постигане.
Бъдещето е във ваши ръце.
Помислете върху следното:
Бихте ли могли да изгубите нещо?
Какво и колко бихте могли да спечелите?
Наистина ли искате да направите нещо за своята икономическа
независимост?
Ще ви осигурим необходимите инструменти и подкрепа, за да постигнете
своя успех.
Изберете сами.
Екипът на NWA
www.nwabulgaria.info
1 sur 18

Recommandé

Nwa car concept par
Nwa car conceptNwa car concept
Nwa car conceptNWA Member
203 vues15 diapositives
Quien es quien par
Quien es quienQuien es quien
Quien es quienTeresaLosada
1.6K vues26 diapositives
Caligramas par
CaligramasCaligramas
CaligramasTeresaLosada
118K vues63 diapositives
Chilli 21st Sept Report par
Chilli 21st Sept ReportChilli 21st Sept Report
Chilli 21st Sept ReportSumeet Bagadia
219 vues4 diapositives
Commodity insight 28.10.11(lead,wheat) par
Commodity insight 28.10.11(lead,wheat) Commodity insight 28.10.11(lead,wheat)
Commodity insight 28.10.11(lead,wheat) Sumeet Bagadia
240 vues4 diapositives
Commodity insight 05.06.12(Gold,Pepper) par
Commodity insight 05.06.12(Gold,Pepper)Commodity insight 05.06.12(Gold,Pepper)
Commodity insight 05.06.12(Gold,Pepper)Sumeet Bagadia
334 vues4 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Webquest par
WebquestWebquest
Webquestiishuuii
142 vues3 diapositives
L’eau dans le monde par
L’eau dans le mondeL’eau dans le monde
L’eau dans le mondexavijarque
453 vues18 diapositives
Google Glass By The Numbers par
Google Glass By The NumbersGoogle Glass By The Numbers
Google Glass By The NumbersAuggy Augmate
1.7K vues25 diapositives
Presentations fusionnées par
Presentations fusionnéesPresentations fusionnées
Presentations fusionnéesCEEI Provence
454 vues77 diapositives
Communication interne tf1 par
Communication interne tf1Communication interne tf1
Communication interne tf1opfagot
903 vues4 diapositives
Expérimentation VOD professionnelle sur réseau local par
Expérimentation VOD professionnelle sur réseau localExpérimentation VOD professionnelle sur réseau local
Expérimentation VOD professionnelle sur réseau localopfagot
508 vues8 diapositives

En vedette(13)

L’eau dans le monde par xavijarque
L’eau dans le mondeL’eau dans le monde
L’eau dans le monde
xavijarque453 vues
Google Glass By The Numbers par Auggy Augmate
Google Glass By The NumbersGoogle Glass By The Numbers
Google Glass By The Numbers
Auggy Augmate1.7K vues
Communication interne tf1 par opfagot
Communication interne tf1Communication interne tf1
Communication interne tf1
opfagot903 vues
Expérimentation VOD professionnelle sur réseau local par opfagot
Expérimentation VOD professionnelle sur réseau localExpérimentation VOD professionnelle sur réseau local
Expérimentation VOD professionnelle sur réseau local
opfagot508 vues
A Smooth Transition to HTML5 par Chris Bannon
A Smooth Transition to HTML5A Smooth Transition to HTML5
A Smooth Transition to HTML5
Chris Bannon1.2K vues
Regional index of parliamentary transparency poder ciudadano par Poder Ciudadano
Regional index of parliamentary transparency poder ciudadanoRegional index of parliamentary transparency poder ciudadano
Regional index of parliamentary transparency poder ciudadano
Poder Ciudadano717 vues

Similaire à Marketing plan nwa-bg

Arbistar - Официална-Презентация par
Arbistar - Официална-ПрезентацияArbistar - Официална-Презентация
Arbistar - Официална-ПрезентацияS&M
4K vues16 diapositives
Amway като съкращение от “American Way” par
Amway като съкращение от “American Way” Amway като съкращение от “American Way”
Amway като съкращение от “American Way” Amway Global
632 vues16 diapositives
Nov mp par
Nov mpNov mp
Nov mprosi_ilieva
351 vues19 diapositives
Mp bg (2) par
Mp bg (2)Mp bg (2)
Mp bg (2)greenergia
281 vues14 diapositives
Marketing plan bg par
Marketing plan bgMarketing plan bg
Marketing plan bgEmilio Grigorov
914 vues19 diapositives
OPN par
OPNOPN
OPNТоми К.
3.5K vues26 diapositives

Similaire à Marketing plan nwa-bg(20)

Arbistar - Официална-Презентация par S&M
Arbistar - Официална-ПрезентацияArbistar - Официална-Презентация
Arbistar - Официална-Презентация
S&M4K vues
Amway като съкращение от “American Way” par Amway Global
Amway като съкращение от “American Way” Amway като съкращение от “American Way”
Amway като съкращение от “American Way”
Amway Global632 vues
COMPENSATION PLAN LifePharm Global Network (LPGN) par vili9
COMPENSATION PLAN LifePharm Global Network (LPGN)COMPENSATION PLAN LifePharm Global Network (LPGN)
COMPENSATION PLAN LifePharm Global Network (LPGN)
vili9199 vues
Развивай своя бизнес - бележки par Ivelina SCBS
Развивай своя бизнес - бележкиРазвивай своя бизнес - бележки
Развивай своя бизнес - бележки
Ivelina SCBS807 vues
NWA Presentation BG par NwaBiz
NWA Presentation BGNWA Presentation BG
NWA Presentation BG
NwaBiz217 vues
Sitetalk presentation russia 3 par clorence1988
Sitetalk presentation russia 3Sitetalk presentation russia 3
Sitetalk presentation russia 3
clorence1988250 vues
13 успешни практики в онлайн търговията в родни условия par Netpeak
13 успешни практики в онлайн търговията в родни условия13 успешни практики в онлайн търговията в родни условия
13 успешни практики в онлайн търговията в родни условия
Netpeak108 vues
Развивай своя бизнес par Ivelina SCBS
Развивай своя бизнесРазвивай своя бизнес
Развивай своя бизнес
Ivelina SCBS1.6K vues
Iab digital run call for cаse studies par IAB Bulgaria
Iab digital run  call for cаse studiesIab digital run  call for cаse studies
Iab digital run call for cаse studies
IAB Bulgaria727 vues
Maybe Parfum par 3opka
Maybe ParfumMaybe Parfum
Maybe Parfum
3opka481 vues
Клуб на финансово независимите par S&M
Клуб на финансово независимитеКлуб на финансово независимите
Клуб на финансово независимите
S&M383 vues
За Netpeak par Netpeak
За Netpeak За Netpeak
За Netpeak
Netpeak23.6K vues

Marketing plan nwa-bg

 • 1. Добре дошли в света на успеха и неограничената възможност за персонално израстване NetworkNetwork World Alliance BulgariaAlliance Bulgaria www.nwabulgaria.info
 • 2. NWA е мрежа от 12 компании, изградена от мултимилионера Хелмут Спикер. NWA е международна група от компании, където всяка компания е специализирана и покрива специфичен сектор на пазара.Партньорите на NWA имат повече свобода на избор и могат да се възползват от потенциала на синергията на международно ниво,което осигурява по-голям успех и независимост .
 • 3. Пътят на продукта в MLM Потребител Личен парфюм 28 EURO Фабрика NWAсътрудник www.nwabulgaria.info
 • 5. БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО Как да печелим с NWA NWA партньор Добре дошли в света на успеха и неограничената възможност за личностно израстване. Революционна мрежова концепция.
 • 6. Два вида доходи : Активни доходи Приходи от продажби Пасивни доходи Приходи от покупки в мрежата MLM мрежов маркетинг При стартиране и развитие на мрежа ,компанията изплаща допълнително процент от оборота на създадените групи. Основните бонуси са три. · Търговска- 40% печалба от всяка продажба · Отстъпка 3% -21% при изграждане на мрежа от потребители · Бонус от развитието на мрежата
 • 7. ПРИХОДИ ОТ ПОКУПКИ NWA – Маркетингов план Таблица на възнагражденията (Бонуси) Ако месечните поръчки на вашия екип в NWA са: Бонуса е: 6000 euro 12000 PW 21% (1260 €) 4000 euro 8000 PW 18% (720 €) 2000 euro 4000 PW 15% (300 €) 1000 euro 2000 PW 12% (120 €) ΕΠ 500 euro 1000 PW 9% (45 €) 250 euro 500 PW 6% (15 €) 1 - 249 euro 1 - 499 PW 3% Този оборот не включва ДДС Печалба от разликата в цената на едро - 40% 1 PW = O, 50 euro www.nwabulgaria.info
 • 8. ПРИМЕР ВИЕ 700 PW 6% Α . Приходи от продажби …………………………………………………………………………. 140 euro (купувате 700 PW X 0,50=350 euro, Продажби 490 euro) B . Отстъпка върху вашата поръчка 6% в 350 euro (цена на едро) допълнителна отстъпка ……………………………….21 euro Краен приход ………………………………………………………………………………..161 euro www.nwabulgaria.info
 • 9. ПРИХОДИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ВАШАТА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА НА ПРЪВО НИВО ВИЕ 15% 700 PW ЦВЕТИ 6% 700 PW ЦВЕТИ 6% 700 PW ПЛАМЕН 6% 700 PW ПЛАМЕН 6% 700 PW АННА 6% 700 PW АННА 6% 700 PW ГЕОРГИ 6% 700 PW ГЕОРГИ 6% 700 PW АТАНАС 6% 700 PW АТАНАС 6% 700 PW Ако вие помогнете на 5 човека да станат партньори на NWA, тогава вашата мрежа ще има следния вид: www.nwabulgaria.info
 • 10. Всеки 700 PW (т.е 700 x 0,50 = 350 евро) месечна поръчка в NWA от вас или сътрудник във вашата мрежа, ще доведе до следните приходи : Α) Доход от продажба…………………………………………………………………… 140 евро (купувате за 350 евро –продавате за 490 евро) Б) Отстъпки върху вашите лични поръчки Вашата мрежа, заедно с вашата поръчка е достигнала 4200 PW оборот и по маркетинговия план на NWA, вие сте на 15% . Вие ще получите 15% отстъпка върху 350 евро от вашата поръчка тоест .………..…………………………………………………………………………………………….....52,5 евро В) Бонус от развитието на мрежа NWA изплаща възнаграждение за развитието на мрежата,която вие сте направили. Бонуса се изплаща като разлика между нивото на което сте вие и сътрудниците във вашата мрежа. Вашият приход е: 15% -6% = 9% от 350 евро върху направените поръчки от всеки човек във вашия екип, т.е 31,5 евро Χ 5 човека =…………………………157,5 евро Г) Служебна кола от NWA при достигане на 15% Краен приход …………………………………………………………………………350 euro + Автомобил 1 www.nwabulgaria.info
 • 12. ПРИХОДИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ВАШТА МРЕЖА В ДЪЛБОЧИНА ВИЕ 21% 15%15% 15%15% 15%15% 15%15% 15%15% www.nwabulgaria.info
 • 13. Краен приход ……………………………………………………1169 euro + Автомобил 2 В посоченият пример 5 сътрудника, започват изграждане на мрежи в NWA. С 700 PW (350 евро) месечни поръчки в NWA вие и хората от вашата мрежа ще имате следното представяне to you: Α) Приход от продажби 40% върху 350 евро от поръчки….…………………………………………................…….. 140 евро (купувате за 350 евро-продавате за 490 евро) Б) Отстъпка върху вашите поръчки Вашата мрежа, заедно с вашия оборот има общо 21.700 PW (31 човека × 700 PW = 21.700 PW) в NWA, вие сте на 21% . Вие ще спечелите 21% от 700 PW (350 euro) които сте поръчали, тоест 21% Χ 350 евро …………………………………….……………………………………………......73,5 евро В) Бонус от развитието на мрежата Всеки от 5мата партньори е достигнал със своя екип 4200 PW , значи той е на 15%. Вие винаги печелите разликата в нивата(21% -15% = 6%) , 4200 PW X 0,50 = 2100 евро оборот от всеки директен партньор. В този случай, вашия бонус ще бъде 2100 евроΧ 6% = 126 евро Χ 5 човека ………………................................................................... ……………...............................630 евро Г) Лидерски бонус 3% Когато вие минете 20.000 PW , NWA изплаща лидерски бонус 3% върху нашия оборот. В този случай, бонуса ще бъде : 21.700 PW Χ 0,50 = 10850 евро X 3%................................................................325,5 евро www.nwabulgaria.info
 • 14. Mercedes SLK Mercedes GLK Audi A5 АВТОМОБИЛ 2 www.nwabulgaria.info
 • 15. Приходи от всяка една изградена 21% линия във вашата мрежа В много кратък срок някой или няколко партньора от вашата мрежа с ваша помощ ще станат на 21%. В този случай, понеже няма разлика между нивата (21-21 = 0) компанията възнаграждава със специален бонус от 7% до 10% в зависимост от броя на 21% линии, тоест 1 x 21% = 7,0% бонус, 2 x 21% = 7,5% бонус, 4 X 21% = 8% бонус, 6 X 21% = 8,5% бонус и т.н. Георги 10000 euro ВИЕ Наско 15000 euro Еми 20000 euro Ани 25000 euro www.nwabulgaria.info
 • 16. Да предположим,че 4 партньора от вашата мрежа са достигнали 21% както се вижда на показаната фигура. В този случай NWA ще ви възнагради в съответния месец със специален бонус от 8% върху оборота на всеки партньор,който е достигнал 21%. Специалният бонус,който се изплаща в този случай се калкулира ето така: Α) От мрежата на Георги дохода е: 10000 euro X 8% ………………………………………………………………………………….800 euro B) От мрежата на Наско дохода е: 15000 euro X 8% …………………………………………………………………………………1200 euro Γ) От мрежата на Еми дохода е: 20000 euro X 8% ………………………………………………………………………………..1600 euro Д) От мрежата на Ани дохода е: 25000 euro X 8% ………………………………………………………………………………..2000 euro Краен доход от 21%.........…………………………………………..…………… 5600 euro !!!! *Изграждането на сътрудници, които достигат 21% води до увеличаване на дохода. www.nwabulgaria.info
 • 17. Причини да сте партньор на NWA 1. Отстъпка върху продуктите 40% 2. Възможности за малки поръчки- от 1 EURO 3. Никакви лични инвестиции – 0% риск 4. Поръчки по телефона или E-SHOP – бърза доставка с куриер 5. Безплатна доставка(за поръчки над 120евро) 6. Висококачествени сертифицирани продукти на изключително добра цена веднага след тяхната поява на пазара.Ниска цена за включване, 9.90 € (включва 6 продуктови каталога) 8. 50% по-ниски цени 9. Поръчките се правят, когато имаме нужда от продуктите . НЯМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПОТРЕБЯВАМЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ! 10.Специални бонуси и допълнителни намаления 11.Регулярно изплащане на бонуса по банков път 12. При развитие на мрежа получавате права на мрежов администратор 13. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА И ОЩЕ 35 ДЪРЖАВИ БЕЗ ДА ВИ СЕ НАЛАГАТ ОГРАНИЧЕНИЯ 14. Поръчки от дома или от всяка точка ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Прекратяване на сътрудничеството по всяко време ,без обяснения. Не е необходимо да продавате продукти (само лично потребления). Не съществува подобно изискване. Група от 12 компании с различни продукти.
 • 18. Вие ще получите подкрепата на NWA- безплатна помощ от специализираната NWA Академия, образователни програми по маркетинговия план и качествата на продуктите,както и екип от специалисти ще бъде винаги на ваше разположение. Компанията е идеалният партньор на хора,които имат мечти и не си слагат ограничения , а работят целенасочено и методично за тяхното постигане. Бъдещето е във ваши ръце. Помислете върху следното: Бихте ли могли да изгубите нещо? Какво и колко бихте могли да спечелите? Наистина ли искате да направите нещо за своята икономическа независимост? Ще ви осигурим необходимите инструменти и подкрепа, за да постигнете своя успех. Изберете сами. Екипът на NWA www.nwabulgaria.info