Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(17)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

Lr4_unguryan

  1. ПІДГОТУВАЛА СТУДЕНТКА 279 групи Унгурян Надія
  2.  Вступ  Особливості дистанційної освіти  Види дистанційного навчання  Загальні положення дистанційного навчання  Висновки  Література
  3.  Мета дистанційного навчання:  організувати самостійну роботу учнів,  формувати компетенції самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю, відповідальності.  дистанційне навчання безсумнівно - запорука розвитку особистості:  по-перше, учні знайомляться з прийомами і методами сучасної системи освіти, які можуть бути використані і в інших сферах діяльності при отриманні вищої освіти, перепідготовці та підвищенні кваліфікації в їх дорослому житті;  по-друге, учні більш ґрунтовно і фундаментально вивчають зміст предмета, що не завжди можливо на уроках через скорочення годин на викладання предмета;  по-третє, вони значно розширюють свій науковий кругозір, вивчають складні питання предмета на поглибленому рівні;  по-четверте, набувають досвіду самостійної роботи, розподілу часу, планування, досягнення мети, що абсолютно необхідно для будь-якої їх майбутньої професійної діяльності.
  4.  особливості дистанційної освіти з погляду комунікацій між викладачем і студентом, то можна визначити такі її характерні риси:  - самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає самомотивацію студента щодо власного навчання, а також певний рівень самоорганізації особистості;  - спілкування викладача і слухача за принципом "один до одного", що відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації;  - спілкування і взаємодія "один до одного" не виключає взаємодії "одного до багатьох", оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного графіка, працює відразу з безліччю студентів. Така форма взаємодії нагадує традиційне навчання в класах;  - взаємодія "багатьох до багатьох" означає, що можливе одночасне спілкування безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і враженнями.Засобами, що забезпечують у дистанційній освіті використання всього багатства форм взаємодії, є сучасні інформаційні телекомунікаційні технології.
  5.  Види дистанційного навчання засновані на:  1. інтер активному телебаченні;  2. комп'ютерних телекомунікаційніх мережа (регіональніх, глобальних), з дидактичними можливостями залежно від використовуваних конфігурацій (текстових файлів, мультимедійні технології, відеоконференцій); 3. Поєднання технологій компакт-дисків та інтернету.  Перевага навчання, що базується на інтерактивному телебаченні, у його можливостях небезпосередніх візуальним контактом з аудиторією, яка перебуває в різніх відстанях від викладача. Його негативна сторона у тому, що за такого навчання практично тиражується звичайне заняття. Третій спосіб передбачає використовування компакт-дисків за базовий електронного підручника. Він укладає у собі великі дидактичні змоги вузівської, шкільної освіти й підвищення кваліфікації фахівців. Перевага компакт-диска у цьому, що він поєднує у собі такі якості: інтерактивність, мультимедійність, містить великий обсяг інформації за рахунок цього, значною мірою оптимізує процес дистанційного навчання.
  6.  Масові відкриті дистанційні курси є новим, недослідженим методом навчання з використанням нових підходів і соціальних сервісів, кількість яких постійно змінюється. Масові відкриті дистанційні курси можна організовувати за відповідною тематикою для фахівців - практикантів. Масові відкриті дистанційні курси можна організовувати за відповідною юридичною тематикою для фахівців - практиків. Інформація щодо правозастосовної та юридичної діяльності в таких курсах буде формуватися у діалозі, дискусіях, протистоянні, що є важливим з точки зору пошуку істини, а в правоохоронній діяльності набуває особливого змісту та значення. Отже, можна окреслити місце відкритих дистанційних курсів у діяльності вищих навчальних закладів системи МВС за умови відповідної підготовки до такої діяльності:  · підтримка традиційного навчального процесу;  ·підвищення кваліфікації викладачів щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі;  ·підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ МВС України та практичних працівників ОВС за окремими напрямами правоохоронної діяльності.
  7.  1.Гиркин И.В. Нові підходи до організації учбового процесу з використанням сучасних комп'ютерних технологій. // Інформаційні технології N6, 1998 2.Антонов В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: „МК-Прес”, 2005.  3. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене – К.: Академвидав, 2005. – 416с. (Альма-матер).  4.Болотов В.А. Про дистанційну освіту. // Інформатика і освіта N1, 1998.  5. Власова Ю.Ю., Особовий аспект проблеми сприйняття інформації. // Інформатика і освіта N1, 1998.
Publicité