Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

AKTA KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998 dan PERATURAN-PERATURAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA (HOSPITAL SWASTA DAN KEMUDAHAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA LAIN) 2006

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Jil. 50
No.
M A L A Y S I A
Warta Kerajaan
S E R I P A D U K A B A G I N D A
DITERBITKAN DENGAN KUASA
HIS MAJESTY’S GOVERN...
750P.U. (A) 138.
Peraturan
5. Permohonan bagi memperbaharui lesen
6. Permohonan bagi peluasan atau pengubahan
7. Kelulusan...
751 P.U. (A) 138.
Peraturan
33. Daftar Pesakit Luar
34. Daftar Kakitangan
35. Daftar Sukarelawan
36. Jadual kerja
37. Peny...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité