Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Citate per arsimin

oligert lala

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Citate per arsimin

  1. 1. • Ajo që qeveris botën nuk është as forca, as ligji, por është mirësjellja dhe edukata. • Mendimet e larta gjenden në fjalë të shkurtëra. Dajaku e bën të paedukuar njeriun e edukuar; të paedukuarit ia shton edhe më shumë atë. Një komb që nuk është në gjendje të dallojë lirinë nga robëria, është një fëmijë që ka nevojë të vazhdojë në shkollën foshnjore. Edukimi nuk është për ta zhveshur njeriun nga natyra, por për të ushqyer moralin e tij brenda natyrës së tij. Edukimi nuk humb te njeriu me mendje dhe zgjuarësi të kufizuar, por mendja dhe zgjuarësia humbin te njeriu i paedukuar. Edukata shumëherë i ngjan velit, i mbulon të metat e njeriut, por nuk i zhduk. • Të gjithë e duan thjeshtësinë, disa e lavdojnë. pak vetë e zbatojnë, asnjëri nuk e dëshiron. • Përvoja është një shkollë, mësimet e së cilës kushtojnë shtrenjtë, por për shumë njerëz nuk ka tjetër shkollë për t’u edukuar. CITATE
  2. 2. • " Kërkoje arsimimin që nga djepi e deri në varr “ • Mësimi është një dhuratë edhe atëherë kur dhimbja është mësuesja juaj “ • " Kërkoje arsimimin edhe nëse ai ju shpie deri në Kinë “ • " Sekreti i arsimimit qëndron në respektimin e studentit “ • "Arsimi është metodë bazale e përparimit dhe e reformimit social" • “ Të mësuarit është një thesar i cili e shoqëron pronarin e tij kudo “ • “ Arsim është ajo që mbetet, pasi ke harruar çfarë ke mësuar në shkollë. “ • “ Arsim është ajo që mbijeton kur ajo që ka qenë e mësuar është harruar “ • " I arsimuar është ai që mund të mendoj për atë që ndjen, të thotë atë që ai e mendon dhe ta dijë se çfarë thotë “ • “ Arsimi është investimi më i mirë për moshën e pleqërisë “ • “ Rrënjët e arsimit janë të hidhura, por fryti është i ëmbël. “
  3. 3. " Edukimi është lëvizje nga errësira në dritë. “ " Gjithkush dhe çdo gjë rreth jush është mësuesi juaj “ " Vetëm të edukuarit janë të lirë “ " Edukata është arma më e fuqishme të cilën ne mund ta përdorim për të ndryshuar botën.“ “ Edukimi nuk është përgatitje për jetë; edukim është vet jeta “ “ Edukimi është një dhuratë të cilën askush nuk mund të na e marrë tutje “ “ Shpresa kryesore e një kombi qëndron në edukimin e drejtë të të rinjve të tij “ Edukimi nuk është mbushje e një kove, por ndriçim i një zjarri “ “ Dy janë nëpunësit kryesorë të shtetit: nëna dhe mësuesi “ " Edukimi juve mund t`u japë shkathtësi, por edukimi liberal mund t`u japë dinjitet “ “ Unë kurrë nuk kam lejuar shkollimin të ndërhyjë me edukimin tim.

×