Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentatie SOP

Presentatie concepten 11/01/2012

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentatie SOP

 1. 1. Social ProjectCommunication & Strategy
 2. 2. 1. Bespreking van het thema Leerlingen tweede kleuterklas van de Europaschool te Genk
 3. 3. “Muziekalsmedicijnvoorkinderen metemotioneleproblemen, leer- enconcentratiemoeilijkheden ofandereontwikkelingsstoornissen, dietesnelwordenblootgesteldaanmedicatie”• Helende functie voorlichaam en geest•Onderzoek bijhartpatiënten• Positief effect opbloeddruk, hart- enademhaling, angsten pijn• Kinderen met kanker ofvlak voor een operatie• Positief effect op jegemoedstoestand
 4. 4. 2. Situatie analyse• Probleem: Toenemendgebruik medicatie•Oorzaak: Criteria voorpsychiatrische stoornisworden steeds bredergeïnterpreteerdRELATIEBREUK  DEPRESSIE ANTIDEPRESSIVA• Kinderen:wie beslist ofeen kind medicijn moetinnemen? De arts, deouders of het kind zelf?•Oplossing: Muziektherapie (minder motivatieproblemen en vijandigheid, beterafschermen voor prikkels en het concentratievermogen neemt toe)
 5. 5. Muziektherapie• Weinig gekend• Psychiatrische muziektherapie• Alternatieve therapie (Atlantis)• Doelstellingen• Oproepen van gevoelens,beelden, herinneringen enfantasieën• Non-verbalecommunicatie•Actievevorm• Receptieve vorm
 6. 6. Beïnvloeders•Dokters
 7. 7. •Scholen
 8. 8. Vzw Atlantis• Muziek en luistertherapie•1983•AuditieveTomatis-therapie•Luistertest•Problemenoplossen vs.symtomenverminderen
 9. 9. 3. Communicatiedoelstellingen• Eerst sensibiliseren,dokters en scholenzijnslechtgeïnformeerd• Moeilijk om mensen te overtuigen, eerst zien en dan geloven•Latere fase: overgaan tot actie gerichte campagne (installatiekosten)
 10. 10. 4. Communicatie doelgroep•Scholen en leerkrachten• Eerste diagnose wordt vaak hier al gesteld• Probleem aanpakken in vroegste fase, voor dokter aan te pas komt• Leerkrachten doorverwijzen of therapie in lessenpakket integreren• Verademing voor kind, ouders en leerkracht zelf• Campagne tegen dokters = eindeloze strijd met veelwetenschappelijke argumeneten
 11. 11. 5. Boodschap• Mensen bewust maken dat er naast medicatie ook nog andereoplossingen bestaan.• Medicatie neemt wel de symptomen van een probleem weg, maarniet het probleem zelf.
 12. 12. 6. Concept ideeënSensibiliseren:•Filmpjeof eendocumentaireomtetonen hoe de therapiein zijnwerkinggaat.•Cdontwerpen en meegevenomtebeluisteren, vb. een cd met ’2minutendie je levenveranderen’.•Leerkrachten: Latenervaren van de positieveeffectend.m.v. demonstraties,mobieleinstallaties, experimenten,…Aanzetten tot nadenken en overgaannaaractie:•Huisstijl, logo en de naam van de organisatieaanpakken•De brochure en website restylen•Grootsteprobleem: kostprijs van eenmuziekinstallatieiszeerhoogOplossingen: mobile installatie, drive in, bus die rondrijdt en waarscholenberoepopkunnendoen. Zomoet je slechts 1x eeninvesteringdoen.

×