Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Şəkil 17. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
ali zabitlərinin истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик ...
Şəkil 18. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
забитляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейи...
Şəkil 19. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
гадын ali забитляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцн...
Şəkil 20. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
гадын забитляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндяли...
Şəkil 21. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
эизирляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейи...
Şəkil 22. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
гадын эизирляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндяли...
Şəkil 23. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçula...
Şəkil 24. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət гадын hərbi qull...
Şəkil 41. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
ali zabitlərinin демисезон эюдякcядя эцндялик эейим ...
Şəkil 42. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
забитляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим форм...
Şəkil 43. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
гадын ali забитляринин демисезон эюдякcядя эцндялик ...
Şəkil 44. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
гадын забитляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейи...
Şəkil 45. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
эизирляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим форм...
Şəkil 46. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
гадын эизирляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейи...
Şəkil 47. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçula...
Şəkil 48. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət гадын hərbi qull...
ali zabitlər üçün
baş zabitlər üçün
kiçik zabitlər üçün
gizirlər və müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları...
ali zabitlər üçün
baş zabitlər üçün
kiçik zabitlər üçün
gizirlər və müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları...
SHXÇDX-nin rəisigeneral-leytenant
ali zabitlər üçün
ulduzlar
ali zabitlər
üçün
baş zabitlər
üçün
kiçik zabitlər
üçün
polko...
ali zabitlər üçün
baş zabitlər üçün
kiçik zabitlər üçün
ulduzlar
polkovnik kapitan kiçik leytenant
baş zabitlər üçün
gener...
55mm
43 mm
55mm
43 mm
fərqlənmə döş nişanı
2012
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI
S
it
ə
ə
fə
m
rb
di
ə
X
rli
t
k
əl
v
v
ə
öD
Hə
ə
r...
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin ali zabitlərinin kitelində
fərqlənmə nişanlarının yerləşdirilm...
kiteldə
plaşda
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək

169 vues

Publié le

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqlənmə nişanları haqqında Əsasnamə”nin və “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasının və fərqlənmə nişanlarının təsvirləri”nin təsdiq edilməsi barədə” fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti hərbi qulluqçularına veriləcək kamuflyaj rəngli qış gödəkcəsi və qış şalvarının forması müəyyənləşdirilib.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasının və fərqlənmə nişanlarının təsvirləri

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Dövlət Xidmətinin qadın hərbi qulluqçularına şalvar geyinməyə icazə veriləcək

 1. 1. Şəkil 17. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin ali zabitlərinin истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 2. 2. Şəkil 18. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin забитляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 3. 3. Şəkil 19. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin гадын ali забитляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 4. 4. Şəkil 20. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin гадын забитляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 5. 5. Şəkil 21. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin эизирляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 6. 6. Şəkil 22. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin гадын эизирляринин истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 7. 7. Şəkil 23. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 8. 8. Şəkil 24. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət гадын hərbi qulluqçularının истиляшдирилмиш эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 9. 9. Şəkil 41. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin ali zabitlərinin демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 10. 10. Şəkil 42. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin забитляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 11. 11. Şəkil 43. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin гадын ali забитляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 12. 12. Şəkil 44. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin гадын забитляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 13. 13. Şəkil 45. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin эизирляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 14. 14. Şəkil 46. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin гадын эизирляринин демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 15. 15. Şəkil 47. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 16. 16. Şəkil 48. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət гадын hərbi qulluqçularının демисезон эюдякcядя эцндялик эейим формасы
 17. 17. ali zabitlər üçün baş zabitlər üçün kiçik zabitlər üçün gizirlər və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları üçün
 18. 18. ali zabitlər üçün baş zabitlər üçün kiçik zabitlər üçün gizirlər və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları üçün
 19. 19. SHXÇDX-nin rəisigeneral-leytenant ali zabitlər üçün ulduzlar ali zabitlər üçün baş zabitlər üçün kiçik zabitlər üçün polkovnik kapitan kiçik leytenant baş zabitlər üçün Şəkil 99. Zabitlərin tikilmə və ali zabitlərin taxılıb-çıxarılan poqonlarının (səhra-geyim formasından başqa), onlarda yerləşdirilmiş ulduzların və emblemlərin ölçüləri
 20. 20. ali zabitlər üçün baş zabitlər üçün kiçik zabitlər üçün ulduzlar polkovnik kapitan kiçik leytenant baş zabitlər üçün general-leytenant ali zabitlər üçün SHXÇDX-nin rəisi Şəkil 100. Zabitlərin (ali zabitlərin səhra geyim formasının) taxılıb-çıxarılan poqonlarının, onlarda yerləşdirilmiş ulduzların və emblemlərin ölçüləri
 21. 21. 55mm 43 mm 55mm 43 mm fərqlənmə döş nişanı 2012 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI S it ə ə fə m rb di ə X rli t k əl v v ə öD Hə ə r r b z i ü X şi ıd rım ğə atə Ç AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 80mm 70 mm 80mm 70 mm fərqlənmə qol nişanı Şəkil 102. Fərqlənmə qol və döş nişanları
 22. 22. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin ali zabitlərinin kitelində fərqlənmə nişanlarının yerləşdirilməsi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının kitelində fərqlənmə nişanlarının yerləşdirilməsi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının qısaqol köynəyində fərqlənmə nişanlarının yerləşdirilməsi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının demisezon gödəkcəsində fərqlənmə nişanlarının yerləşdirilməsi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının fərqlənmə nişanlarının hərbi geyim formasında daşınması
 23. 23. kiteldə plaşda

×