Тенденции в SEO през 2014

NetpeakBG
NetpeakBGNetpeak
Тенденции в SEO през 2014 
Геннадий 
Воробьов
Аз съм 
Геннадий Воробьов 
CEO @ Optimization.bg & Netpeak Bulgaria - SEO и PPC за 
бизнеса 
CCO @ Prodvigator.bg, Ringostat.bg
План на доклада 
Тезиси: 
1. [SEO на миналото] 
2. [SEO на настоящето] 
a. Какви процеси включва [SEO на настоящето] 
b. Как то е свързано с трафика — максимален обхват на семантиката ~ 
потребностите на потребителите 
i. Първи етап: Технически одит +
Защо SEO трафик? 
1. Рентабилност. SEO — е по-рентабилно от повечето инструменти на 
онлайн маркетинга. 
2. Точност. Търсещите машини ви подават «топла» целева аудитория. 
Потребителят няма да търси нещо, което не го интересува. 
3. Дългосрочен ефект. При правилни начини за оптимизация 
постигнатия резултат се запазва за дълго време.
SEO преди и сега
Какви продукти в сферата на SEO услуги присъстват 
на пазара? 
За удобна диференциация на продуктите в сферата на SEO услугите ще ги 
разделим условно на 2 типа: 
1. [SEO на миналото]. 
2. [SEO на настоящето]. 
На пазара на SEO услугите продуктите от тип [SEO на миналото] все още са доста 
популярни. 
Нека разгледаме основните различия между тези два типа продукти
Како се прави при [SEO на миналото], със сайта за 
постигане на целта? 
Работата при [SEO на миналото] се състои в това да 
подобри позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази.
Защо не може да се работи, поставяйки си за цел 
«да 
подобрим позициите на сайта на клиента по 
предварително определени фрази»? 
За да отговори на този въпрос е достатъчно да знаем позицията на търсачките:
Какво се прави на [SEO на настоящето] със сайта за 
постиганена целта? 
Работата при [SEO на настоящето], се състои в това да се подобри видимоста на 
сайта* на клиента в ниши, на които той наистина отговаря в очите на клиента, от 
гледна точка на алгоритмите на търсачките. 
*Видимост на сайт - показател, който е пропорционален на броя и популярността на ключовите фрази, по които може откриете сайта в резултатите 
от търсенето. Това означава, че колкото повече ключови фрази са в топа и колко са популярни тези търсения, толкова по-висока ще е видимостта 
на сайта. Сам по себе си този показател под формата начисло или процент не носи особенна полезност. Но с помощта на видимостта, може да 
сравняваме сайтове-конкуренти помежду си.
Към кого е насочена работата в [SEO на миналото] 
и [SEO на настоящето]? 
В [SEO на миналото] основната грижа - работа с търсачката. 
Ползваемост на сайта и ползите от него отиват на заден план. 
В [SEO на настоящето] се работи за посетителите на сайта. 
В този случай, доколкото е възможно, се изпълняват препоръките на търсачката.
Какви действия включва продуктът [SEO на миналото] ? 
1. Подбор на определени ключови фрази. 
2. Създаване на SEO текст с тези фрази. 
3. Извършване на лека вътрешна оптимизация. 
4. Използване на автоматична/полуавтоматична външна оптимизация, т.е. 
закупуване на връзки.
[SEO на настоящето]
[SEO на миналото] 
vs 
[SEO на настоящето] 
в детайли
Еволюцията на SEO
[SEO на миналото] 
1. Оптимизация 
a. премахване на дублирано съдържание 
b. увеличение на релевантността на съдържанието 
c. корекция на очевидни технически грешки 
2. Линкове 
a. точни срешания на ключовата дума във временни връзки 
b. точни срещания на ключовата дума в постоянни връзки 
c. «разводняване» 
d. предпочитание на временни връзки (линк борси) 
3. SEO текстове 
a. Нечетливи: Текстовете са написани за търсачките. Четливостта в този 
случай не е от значение. 
b. Не носят полезен смисъл: Основната цел на тези текстове е да има 
желаните ключови думи. Текстовете написани за тази цел, по-рядко 
отговарят на въпроси и за потребителите това изглежда като “боза” 
4. Позиции 
a. топ-1 – отлично 
b. топ-3 – добре 
c. топ-10 – нормално 
d. > топ-10 – лошо 
e. > топ-50 – много лошо
[SEO на настоящето] 
1. Оптимизация+ 
2. Органичен линкбилдинг 
3. Съдържание+ 
4. KPI, ROI 
5. Семантика+ 
6. Контрол на технически грешки 
7. CRO 
8. Одит на външни фактори 
9. Бизнес фактори 
10. Поведенчески фактори 
11. Социални сигнали 
12. Съвместна работа (клиент + агенция)
Оптимизация+ [SEO на настоящето] 
Работата по вътрешната оптимизация се увеличи в пъти, а нейното значение в 
успешното развитие на ROI се е увеличило значително. 
В [SEO на настоящето] се основават на принципа че, не е достатъчно да се 
направят базовите неща по сайта и да се надяваме на външни фактори (линкове), 
както в [SEO на миналото].
Organic linkbuilding [SEO на настоящето] 
От точни срещания на думите в препратките - към естествени препратки:
Organic linkbuilding [SEO на настоящето] 
Линкове+
Съдържание+ 
[SEO на настоящето] 
Преминаване към ново ниво на 
информативност и визуализация 
на текстовете за читателя. 
Текст за жив човек, а не за търсачки.
Съдържание+ 
[SEO на настоящето] 
Увеличение на релевантността на целевите страници по отношение на ключови 
фрази: 
Вила 
За повишаване на 
релевантноста на 
страницата даваме да 
се разбере, че ние 
говорим за къща, а не 
за инструмент за 
събиране на сено 
Език 
За повишаване на 
релевантноста на 
страницата даваме да се 
разбере, че ние говорим за 
изучаване на чужд език, а 
не за орган. 
Бал 
За повишаване на 
релевантноста на 
страницата даваме да 
се разбере, че ние 
говорим за събитие, а 
не за сбор на оценки.
Съдържание+ 
[SEO на настоящето] 
Задаване на насока за създаване на съдържание + контент план:
KPI, ROI 
[SEO на настоящето] 
1. Конфигуриране на автоматично проследяване на различни стандартни KPI 
във всеки един онлайн проект и индивиуални с оглед на спецификата на 
конкретен проект. 
2. Ясен и стратегически план за работа, насочен към подобряване на 
конкретни KPI.
KPI, ROI 
[SEO на настоящето] 
Еволюция на целите: 
От позиции в [SEO на миналото] Към продажби в [SEO на настоящето]
KPI, ROI 
[SEO на настоящето] 
Уеб анализ: 
1. Определяне на най-ефективните канали за привличане на трафик. 
2. Проследяване на подпомогнати реализации. 
3. Проследяване на поведенческите фактори с помощта на топлинни карти. 
4. Анализ на социалните сигнали. 
5. Анализ на потребителите, които използват сайта през мобилни устройства. 
6. E-commerce анализ.
Семантика+ 
[SEO на настоящето] 
Задълбочено проучване на семантиката на проекта: 
1. Влияние върху структурата на сайта. 
2. Създаване на нови целеви страници за малки групи от ключови фрази.
Семантика+ 
[SEO на настоящето] 
Увеличение на количеството ключови фрази за класиране. 
От десет фрази до хиляди и десетки хиляди ключови фрази.
Контрол на техническите грешки 
[SEO на настоящето] 
Контрол на причините за технически грешки на сайта и решения. 
Автоматичен контрол на различни фактори на целевата страница, некоректна 
промяна или неизправност на които води до намаляване на видимостта на 
интернет проекта в търсачките: 
1. Промяна или изтриване на мета данни от целевите страници. 
2. Премахване на целевите страници. 
3. Затваряне за индексация на целеви страници, които трябва да бъдат 
отворени. 
4. Контрол за преоптимизация на заглавията на целевите страници. 
5. Контрол на наличието на целевите страници в индекса на търсачките. 
6. Контрол на работоспособността на сайта. 
7. Контрол на десетки други малки грешки на целевите страници, засягащи 
видимостта* на интернет проекта в търсачките.
CRO 
[SEO на настоящето] 
CRO - conversion rate optimization 
Всяка стъпка на потребителя на сайта може да увеличи печалбите от търговска 
дейност. 
За да се постигне това, трябва да се работи за подобряването на конверсиите. 
Редица мероприятия с цел увеличаване на процента реализации. 
Например: 
1. Оптимизиране на целевите страници за хора. 
2. Анализиране на поведението на потребителя. 
3. Вътрешна линк-структура на препоръчани продукти за увеличаване на 
продажбите.
Одит на външни фактори 
[SEO на настоящето] 
1. Определяне на качеството на външната линк маса на проекта. 
2. Определяне на част от външната линк маса, от която е необходимо да се 
отървем. 
3. Анализ на успешните линк-стратегии на конкурентите и определяне на най- 
успешните. 
4. На база получените резултати - разработка на стратегия за работа с външни 
фактори на анализирания проект. 
5. Премахване на наказания на търсачките, ако проектът има такива.
Бизнес фактори 
[SEO на настоящето] 
1. Анализиране и определяне на транзакционни съставки на ключовите фрази 
и формиране на подходяща стратегия за оптимизация. 
2. Определяне и подобряване на факторите за вътрешна оптимизация, 
оказващи влияние върху бизнес фактори за класиране. 
3. Работа за подобряване на описанието на продуктовите страници. 
4. Изготвяне на препоръки за създаване на нови категории и групи от стоки. 
5. Работа за подобряване и допълване на информацията необходима за 
проекти в сферата на електронната търговия. 
6. Увеличаване на популярността на бранда. 
7. Продуктов анализ: препоръки за сортиране на продуктите в категории, 
алгоритъм за търсене на подобни продукт.
Поведенчески фактори 
[SEO на настоящето] 
Работа с поведенчески фактори:
Социални сигнали 
[SEO на настоящето] 
Работа със социални фактори: 
1. Разпространение на информация в социалните мрежи: 
a. Google+ 
b. Facebook Share 
c. Споделяне в Pinterest, Linkedin 
d. и други 
2. Оценяване на съдържанието в социалните мрежи: 
a. Google+ 
b. Facebook Like 
c. Pin 
d. и други
Колко време е необходимо за да получа първите 
резултати от оптимизацията
[SEO на настоящето] 
Това не е SEO. 
Това не е инвестиция в Google. 
Това е инвестиция за подобряване на бизнеса ви.
Как е свързано с трафика — максимален обхват на 
семантиката ~ потребностите на потребителите
I. Първи етап 
1. Разработка на препоръки по вътрешна оптимизация на сайта – SEO-одит 
a. Съставяне на ясна структура на сайта (mindmap) за създаване на целеви 
страници. 
b. Вътрешен анализ на сайта: техническа част. 
c. Инсталация и настройка на системи за уеб анализ на сайта. 
d. Одит на контентната част и SEO-копирайтинг. 
e. Базов юзабилити одит и общи препоръки по сайта. 
2. Имплементация на одита. 
3. Linkbuilding към главната страница на сайта. 
a. органични линкове към сайта (форуми, каталози, соц. мрежи) и 
увеличение на споменавания на бранда (адрес, телефон). 
b. Написване и разпространение на прес-релийз.
SEO одит: 1. Техническа част
SEO одит. 3,4 - уеб анализ и юзабилити
1.0 Mustave 
1. Google Webmaster Tool 
2. Google Analytics 
3. Free spiders: Xenu, Netpeak Spider
1.1 Основен домейн 
1. www - non www? 
a. webmaster tools 
b. 301 redirect
1.2 Robots.txt 
1. Не се затварят страници, които искате да деиндексирате 
2. Стандартен вид 
User-agent: * 
Disallow: *.pdf 
Sitemap: http://bira.bg/sitemap.xml
1.3-1.4 Статични и SEF URLS 
1. без get-параметри 
2. без кирилица 
3. с ключова дума или без - не е от значение 
4. Става дори и 
http://bira.bg/tymna/shumensko
1.5 Canonical urls 
1. Разглеждаме rel canonical като псевдо 301 редирект 
2. Къде се слага: 
a. страници филтриране/сортиране 
i. http://bira.bg/tymno/shumensko?size=500ml 
ii. rel canonical 
iii. http://bira.bg/tymno/shumensko 
b. странициране 
c. версии за печат 
d. при смяна на url (ако не правим 301) 
e. други?
1.6 Pagination/Странициране 
1. Синтаксис: rel next prev 
a. спънки: 
i. rel prev на втора страница 
ii. View all 
iii. infinity scroll 
2. + Google webmaster - URL Parameters
1.7 вътрешни връзки 
1. Ненужни в индекса страници: 
a. количка 
b. търсене 
c. филтри 
d. сортиране 
e. версии за печат 
f. табове/подтабове 
2. Какво да правим с тях: 
a. rel nofollow на връзките към тях 
b. meta name robots content = noindex, follow 
c. да не са в robots.txt
1.12 JS/Images 
1. JS/Images да не са забранени за индексиране в robots.txt 
2. Google Webmaster
1.13 XML карта 
1. Генериране на XML 
a. Пишем 
b. https://www.drupal.org/project/xmlsitemap 
2. Google Webmaster Tool, robots.txt -> Sitemap: path 
3. bulk-анализ на URL - Netpeak Checker
1.14 HTML карта 
1. Генерираме 
2. линкваме я (може и само от главната)
1.16 Коректни HTTP headers 
1. 200 OK 
2. 404 Not Found за несъществуващи адреси с къстъм дизайн 
3. 5** при проблеми със сървъра с къстъм дизайн
1.21 Uptime&Page Speed 
1. Uptime на сайта 
a. https://uptimerobot.com/ 
b. http://loadimpact.com/ 
2. Page Speed 
a. https://developers.google.com/speed/pagespeed/ 
b. Google Webmaster 
c. Google Analytics
1.21 Uptime&Page Speed
Други точки 
1. адаптивен дизайн или мобилна версия (инструкции) 
2. мултиезичност (инструкции) 
3. dev/demo версии 
4. синхронизация 
Внимавайте: и малките промени могат да причинят много болка
Модули за Drupal 
1. URL alias https://www.drupal.org/project/pathauto 
2. cyr to lat https://www.drupal.org/project/transliteration 
3. XML sitemap https://www.drupal.org/project/xmlsitemap 
4. Redirects https://www.drupal.org/project/globalredirect + 
https://www.drupal.org/project/redirect 
5. meta tags https://www.drupal.org/project/page_title 
6. meta names + tags https://www.drupal.org/project/metatag
2.0 Контент фактори 
1. Разширено семантично ядро ключови думи 
a. Google Analytics 
b. Google AdWords 
c. Google Webmaster Tools 
d. Prodvigator.bg 
e. Semrush.com 
2. Основна концепция 
1 потребност на потребителя ⟷ 1 целева страница ⟷ 1 url 
3. Разработка и исползване на семантично ядро
3.0 Няколко примера след реализация
3.0 Няколко примера след реализация
3.0 Няколко примера след реализация
3.0 Няколко примера след реализация
Gennadiy Vorobyov 
g.vorobyov@netpeak.net
1 sur 60

Recommandé

Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик NetpeakBG
735 vues77 diapositives
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри... par
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...
Семантично и техническо SEO за хотели и ресторанти - Никола Минков и Дидо Гри...Дигитална агенция SEOMAX
71 vues65 diapositives
Презентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4P par
Презентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4PПрезентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4P
Презентация: Техническо и Семантично SEO за Хотели и Ресторанти 2018 D4PNikola Minkov
64 vues65 diapositives
PPC услуга par
PPC услугаPPC услуга
PPC услугаNetpeak
7.9K vues80 diapositives
Партньорска програма Netpeak par
Партньорска програма NetpeakПартньорска програма Netpeak
Партньорска програма NetpeakNetpeak
1.4K vues36 diapositives
[SEO 2.0] оптимизация на сайт par
[SEO 2.0] оптимизация на сайт[SEO 2.0] оптимизация на сайт
[SEO 2.0] оптимизация на сайтNetpeak
21.5K vues92 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di... par
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Borislav Arapchev
448 vues35 diapositives
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар par
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинарУспешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинарMariela Koleva
1.3K vues67 diapositives
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact par
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactContent strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactNikola Minkov
155 vues21 diapositives
SEO одит в реално време par
SEO одит в реално времеSEO одит в реално време
SEO одит в реално времеNetpeak
986 vues24 diapositives
[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини. par
[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини.[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини.
[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини.NetpeakBG
1.7K vues35 diapositives
SEO курсове от SEOM и Cloxy par
SEO курсове от SEOM и CloxySEO курсове от SEOM и Cloxy
SEO курсове от SEOM и CloxySEOM
1.2K vues14 diapositives

Tendances(19)

Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di... par Borislav Arapchev
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар par Mariela Koleva
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинарУспешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Mariela Koleva1.3K vues
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact par Nikola Minkov
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactContent strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Nikola Minkov155 vues
SEO одит в реално време par Netpeak
SEO одит в реално времеSEO одит в реално време
SEO одит в реално време
Netpeak986 vues
[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини. par NetpeakBG
[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини.[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини.
[SEO 2.0]: Инструменти за увеличение на продажбите за онлайн магазини.
NetpeakBG1.7K vues
SEO курсове от SEOM и Cloxy par SEOM
SEO курсове от SEOM и CloxySEO курсове от SEOM и Cloxy
SEO курсове от SEOM и Cloxy
SEOM1.2K vues
Задълбочена семантика и работа върху структура на сайт par NetpeakBG
Задълбочена семантика и работа върху структура на сайтЗадълбочена семантика и работа върху структура на сайт
Задълбочена семантика и работа върху структура на сайт
NetpeakBG826 vues
Seo copywriting-seo-conference-2015 par SEOM
Seo copywriting-seo-conference-2015Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015
SEOM1.2K vues
Technical SEO / Varna Free University par Nikola Minkov
Technical SEO / Varna Free UniversityTechnical SEO / Varna Free University
Technical SEO / Varna Free University
Nikola Minkov109 vues
SEO Lukrat 2012 par SEOM
SEO Lukrat 2012 SEO Lukrat 2012
SEO Lukrat 2012
SEOM889 vues
SEOonlinebiz11 par SEOM
SEOonlinebiz11SEOonlinebiz11
SEOonlinebiz11
SEOM1.1K vues
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ... par Любомир Попов
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...
Количествено и качествено измерване с Google Analytics на трафика от AdWords ...
SEO конференция 2015 Силата на социалните сигнали в линк билдинга par Teodor Zahariev
SEO конференция 2015 Силата на социалните сигнали в линк билдингаSEO конференция 2015 Силата на социалните сигнали в линк билдинга
SEO конференция 2015 Силата на социалните сигнали в линк билдинга
Teodor Zahariev2.1K vues
Prodvigator.bg par NetpeakBG
Prodvigator.bgProdvigator.bg
Prodvigator.bg
NetpeakBG996 vues
SEO курс 2014, лекция 8 - Линк анализ par Lily Grozeva
SEO курс 2014, лекция 8 - Линк анализSEO курс 2014, лекция 8 - Линк анализ
SEO курс 2014, лекция 8 - Линк анализ
Lily Grozeva1.3K vues
Мобилно търсене и SEO за mobile - SEO Конференция 2014 par Evgeni Yordanov
Мобилно търсене и SEO за mobile - SEO Конференция 2014Мобилно търсене и SEO за mobile - SEO Конференция 2014
Мобилно търсене и SEO за mobile - SEO Конференция 2014
Evgeni Yordanov6.1K vues
SEO курс 2014, лекция 7 - Анализ на конкуренцията par Lily Grozeva
SEO курс 2014, лекция 7 - Анализ на конкуренциятаSEO курс 2014, лекция 7 - Анализ на конкуренцията
SEO курс 2014, лекция 7 - Анализ на конкуренцията
Lily Grozeva1.4K vues
SEO Conference 14 Lily Grozeva par Lily Grozeva
SEO Conference 14 Lily GrozevaSEO Conference 14 Lily Grozeva
SEO Conference 14 Lily Grozeva
Lily Grozeva5.5K vues
SEO курс 2014, лекция 9 - Линк бейт, който носи линкове, част 1 par Lily Grozeva
SEO курс 2014, лекция 9 - Линк бейт, който носи линкове, част 1SEO курс 2014, лекция 9 - Линк бейт, който носи линкове, част 1
SEO курс 2014, лекция 9 - Линк бейт, който носи линкове, част 1
Lily Grozeva1.1K vues

En vedette

English club (ec) par
English club (ec)English club (ec)
English club (ec)Sofa Mahmudah Ariyani
234 vues10 diapositives
Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет. par
Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет.Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет.
Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет.NetpeakBG
489 vues68 diapositives
profile diri par
profile diriprofile diri
profile diriSofa Mahmudah Ariyani
201 vues7 diapositives
Как работи Prodvigator.bg par
Как работи Prodvigator.bgКак работи Prodvigator.bg
Как работи Prodvigator.bgNetpeakBG
579 vues17 diapositives
Biznes modeli pidpriyemstva par
Biznes modeli pidpriyemstvaBiznes modeli pidpriyemstva
Biznes modeli pidpriyemstvaOlya Biloshevskaya
556 vues15 diapositives
Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия. par
Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия.Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия.
Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия.NetpeakBG
435 vues27 diapositives

En vedette(20)

Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет. par NetpeakBG
Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет.Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет.
Въведения в дигиталния маркетинг и SEO в Софтуерния университет.
NetpeakBG489 vues
Как работи Prodvigator.bg par NetpeakBG
Как работи Prodvigator.bgКак работи Prodvigator.bg
Как работи Prodvigator.bg
NetpeakBG579 vues
Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия. par NetpeakBG
Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия.Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия.
Успешен SEO кейс в Ecommerce. Една история в родните условия.
NetpeakBG435 vues
Как да разберем интересите на посетителите par NetpeakBG
Как да разберем интересите на посетителитеКак да разберем интересите на посетителите
Как да разберем интересите на посетителите
NetpeakBG381 vues
Google AdWords & SEO Together par NetpeakBG
Google AdWords & SEO TogetherGoogle AdWords & SEO Together
Google AdWords & SEO Together
NetpeakBG514 vues
Тайм-менеджмент: основні принципи, міфи та способи планування часу par Olya Biloshevskaya
Тайм-менеджмент: основні принципи, міфи та способи планування часуТайм-менеджмент: основні принципи, міфи та способи планування часу
Тайм-менеджмент: основні принципи, міфи та способи планування часу
Инструменти Noindex и Nofollow par NetpeakBG
Инструменти Noindex и NofollowИнструменти Noindex и Nofollow
Инструменти Noindex и Nofollow
NetpeakBG682 vues
SEO Работилница #1: семантика и Prodvigator.bg за анализ на ключови думи и ко... par NetpeakBG
SEO Работилница #1: семантика и Prodvigator.bg за анализ на ключови думи и ко...SEO Работилница #1: семантика и Prodvigator.bg за анализ на ключови думи и ко...
SEO Работилница #1: семантика и Prodvigator.bg за анализ на ключови думи и ко...
NetpeakBG1.4K vues
La desconcentración del poder en Venezuela par kareleympot
La desconcentración del poder en VenezuelaLa desconcentración del poder en Venezuela
La desconcentración del poder en Venezuela
kareleympot238 vues
Difference between animal cell and plant cell par aryanrs
Difference between animal cell and plant cellDifference between animal cell and plant cell
Difference between animal cell and plant cell
aryanrs1.6K vues
Automation in seo. Tools and tricks par NetpeakBG
Automation in seo. Tools and tricksAutomation in seo. Tools and tricks
Automation in seo. Tools and tricks
NetpeakBG656 vues
Ringostat - анализ на телефонните обаждания par NetpeakBG
Ringostat - анализ на телефонните обажданияRingostat - анализ на телефонните обаждания
Ringostat - анализ на телефонните обаждания
NetpeakBG386 vues
Journey of finding electromagnet in jyoti automation cnc par krunal103
Journey of finding electromagnet in jyoti automation cncJourney of finding electromagnet in jyoti automation cnc
Journey of finding electromagnet in jyoti automation cnc
krunal103535 vues

Similaire à Тенденции в SEO през 2014

Тенденции в SEO през 2014 par
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014Netpeak
221 vues60 diapositives
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикТрафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикNetpeak
327 vues77 diapositives
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев par
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев SEOM
1.1K vues26 diapositives
Seo за начинаещи par
Seo за начинаещиSeo за начинаещи
Seo за начинаещиСлавчо Панов
593 vues22 diapositives
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdf par
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdfНиколай Кръстев (NT WEBSITES).pdf
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdfOctopus Events
128 vues36 diapositives
Уеб анализ Web analysis par
Уеб анализ Web analysis Уеб анализ Web analysis
Уеб анализ Web analysis Internet marketing agency Netpeak
1.1K vues111 diapositives

Similaire à Тенденции в SEO през 2014(20)

Тенденции в SEO през 2014 par Netpeak
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
Netpeak221 vues
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par Netpeak
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикТрафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
Netpeak327 vues
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев par SEOM
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
SEOM1.1K vues
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdf par Octopus Events
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdfНиколай Кръстев (NT WEBSITES).pdf
Николай Кръстев (NT WEBSITES).pdf
Octopus Events128 vues
Мартин Желязков (Netpeak).pptx par Octopus Events
Мартин Желязков (Netpeak).pptxМартин Желязков (Netpeak).pptx
Мартин Желязков (Netpeak).pptx
Octopus Events198 vues
Дигитален маркетинг - видове, съвети, мнения par Digitalen Marketing
Дигитален маркетинг - видове, съвети, мненияДигитален маркетинг - видове, съвети, мнения
Дигитален маркетинг - видове, съвети, мнения
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015 par Web Design Seo
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
Web Design Seo2K vues
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи par Netpeak
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думиСемантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Netpeak1.1K vues
Presentation Seo Conference 2009 par geoprofi
Presentation Seo Conference 2009Presentation Seo Conference 2009
Presentation Seo Conference 2009
geoprofi1.4K vues
Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа par Anita Nestorova
Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работаСъздаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа
Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа
Anita Nestorova4.7K vues
IAB Digital marketing masterclass 7th of June 2020/ Stasi par Netpeak
IAB Digital marketing masterclass 7th of June 2020/ StasiIAB Digital marketing masterclass 7th of June 2020/ Stasi
IAB Digital marketing masterclass 7th of June 2020/ Stasi
Netpeak146 vues
SEO - подобрено присъствие на хотела и ресторанта в интернет par Borislav Arapchev
SEO - подобрено присъствие на хотела и ресторанта в интернетSEO - подобрено присъствие на хотела и ресторанта в интернет
SEO - подобрено присъствие на хотела и ресторанта в интернет
Как Google може да работи за нас par Website.bg
Как Google може да работи за насКак Google може да работи за нас
Как Google може да работи за нас
Website.bg363 vues
Одитиране на уеб сайтове par krokslin
Одитиране на уеб сайтовеОдитиране на уеб сайтове
Одитиране на уеб сайтове
krokslin778 vues

Plus de NetpeakBG

OnPage SEO par
OnPage SEOOnPage SEO
OnPage SEONetpeakBG
1.5K vues49 diapositives
Nikolai galinov-onpage-analysis par
Nikolai galinov-onpage-analysisNikolai galinov-onpage-analysis
Nikolai galinov-onpage-analysisNetpeakBG
642 vues24 diapositives
Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с... par
Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с...Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с...
Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с...NetpeakBG
322 vues20 diapositives
Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили" par
Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили"Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили"
Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили"NetpeakBG
390 vues26 diapositives
Текстова релевантност par
Текстова релевантностТекстова релевантност
Текстова релевантностNetpeakBG
2K vues29 diapositives
SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014 par
SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014
SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014NetpeakBG
642 vues60 diapositives

Plus de NetpeakBG(6)

OnPage SEO par NetpeakBG
OnPage SEOOnPage SEO
OnPage SEO
NetpeakBG1.5K vues
Nikolai galinov-onpage-analysis par NetpeakBG
Nikolai galinov-onpage-analysisNikolai galinov-onpage-analysis
Nikolai galinov-onpage-analysis
NetpeakBG642 vues
Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с... par NetpeakBG
Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с...Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с...
Сall-tracking в полза на онлайн маркетинга: намаляне на стойността на лийда с...
NetpeakBG322 vues
Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили" par NetpeakBG
Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили"Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили"
Кейс: ръст на посещенията с 158% за година в тематика "Леки автомобили"
NetpeakBG390 vues
Текстова релевантност par NetpeakBG
Текстова релевантностТекстова релевантност
Текстова релевантност
NetpeakBG2K vues
SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014 par NetpeakBG
SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014
SEO 2.0 от Netpeak BG, БГСайт 2014
NetpeakBG642 vues

Тенденции в SEO през 2014

 • 1. Тенденции в SEO през 2014 Геннадий Воробьов
 • 2. Аз съм Геннадий Воробьов CEO @ Optimization.bg & Netpeak Bulgaria - SEO и PPC за бизнеса CCO @ Prodvigator.bg, Ringostat.bg
 • 3. План на доклада Тезиси: 1. [SEO на миналото] 2. [SEO на настоящето] a. Какви процеси включва [SEO на настоящето] b. Как то е свързано с трафика — максимален обхват на семантиката ~ потребностите на потребителите i. Първи етап: Технически одит +
 • 4. Защо SEO трафик? 1. Рентабилност. SEO — е по-рентабилно от повечето инструменти на онлайн маркетинга. 2. Точност. Търсещите машини ви подават «топла» целева аудитория. Потребителят няма да търси нещо, което не го интересува. 3. Дългосрочен ефект. При правилни начини за оптимизация постигнатия резултат се запазва за дълго време.
 • 5. SEO преди и сега
 • 6. Какви продукти в сферата на SEO услуги присъстват на пазара? За удобна диференциация на продуктите в сферата на SEO услугите ще ги разделим условно на 2 типа: 1. [SEO на миналото]. 2. [SEO на настоящето]. На пазара на SEO услугите продуктите от тип [SEO на миналото] все още са доста популярни. Нека разгледаме основните различия между тези два типа продукти
 • 7. Како се прави при [SEO на миналото], със сайта за постигане на целта? Работата при [SEO на миналото] се състои в това да подобри позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази.
 • 8. Защо не може да се работи, поставяйки си за цел «да подобрим позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази»? За да отговори на този въпрос е достатъчно да знаем позицията на търсачките:
 • 9. Какво се прави на [SEO на настоящето] със сайта за постиганена целта? Работата при [SEO на настоящето], се състои в това да се подобри видимоста на сайта* на клиента в ниши, на които той наистина отговаря в очите на клиента, от гледна точка на алгоритмите на търсачките. *Видимост на сайт - показател, който е пропорционален на броя и популярността на ключовите фрази, по които може откриете сайта в резултатите от търсенето. Това означава, че колкото повече ключови фрази са в топа и колко са популярни тези търсения, толкова по-висока ще е видимостта на сайта. Сам по себе си този показател под формата начисло или процент не носи особенна полезност. Но с помощта на видимостта, може да сравняваме сайтове-конкуренти помежду си.
 • 10. Към кого е насочена работата в [SEO на миналото] и [SEO на настоящето]? В [SEO на миналото] основната грижа - работа с търсачката. Ползваемост на сайта и ползите от него отиват на заден план. В [SEO на настоящето] се работи за посетителите на сайта. В този случай, доколкото е възможно, се изпълняват препоръките на търсачката.
 • 11. Какви действия включва продуктът [SEO на миналото] ? 1. Подбор на определени ключови фрази. 2. Създаване на SEO текст с тези фрази. 3. Извършване на лека вътрешна оптимизация. 4. Използване на автоматична/полуавтоматична външна оптимизация, т.е. закупуване на връзки.
 • 13. [SEO на миналото] vs [SEO на настоящето] в детайли
 • 15. [SEO на миналото] 1. Оптимизация a. премахване на дублирано съдържание b. увеличение на релевантността на съдържанието c. корекция на очевидни технически грешки 2. Линкове a. точни срешания на ключовата дума във временни връзки b. точни срещания на ключовата дума в постоянни връзки c. «разводняване» d. предпочитание на временни връзки (линк борси) 3. SEO текстове a. Нечетливи: Текстовете са написани за търсачките. Четливостта в този случай не е от значение. b. Не носят полезен смисъл: Основната цел на тези текстове е да има желаните ключови думи. Текстовете написани за тази цел, по-рядко отговарят на въпроси и за потребителите това изглежда като “боза” 4. Позиции a. топ-1 – отлично b. топ-3 – добре c. топ-10 – нормално d. > топ-10 – лошо e. > топ-50 – много лошо
 • 16. [SEO на настоящето] 1. Оптимизация+ 2. Органичен линкбилдинг 3. Съдържание+ 4. KPI, ROI 5. Семантика+ 6. Контрол на технически грешки 7. CRO 8. Одит на външни фактори 9. Бизнес фактори 10. Поведенчески фактори 11. Социални сигнали 12. Съвместна работа (клиент + агенция)
 • 17. Оптимизация+ [SEO на настоящето] Работата по вътрешната оптимизация се увеличи в пъти, а нейното значение в успешното развитие на ROI се е увеличило значително. В [SEO на настоящето] се основават на принципа че, не е достатъчно да се направят базовите неща по сайта и да се надяваме на външни фактори (линкове), както в [SEO на миналото].
 • 18. Organic linkbuilding [SEO на настоящето] От точни срещания на думите в препратките - към естествени препратки:
 • 19. Organic linkbuilding [SEO на настоящето] Линкове+
 • 20. Съдържание+ [SEO на настоящето] Преминаване към ново ниво на информативност и визуализация на текстовете за читателя. Текст за жив човек, а не за търсачки.
 • 21. Съдържание+ [SEO на настоящето] Увеличение на релевантността на целевите страници по отношение на ключови фрази: Вила За повишаване на релевантноста на страницата даваме да се разбере, че ние говорим за къща, а не за инструмент за събиране на сено Език За повишаване на релевантноста на страницата даваме да се разбере, че ние говорим за изучаване на чужд език, а не за орган. Бал За повишаване на релевантноста на страницата даваме да се разбере, че ние говорим за събитие, а не за сбор на оценки.
 • 22. Съдържание+ [SEO на настоящето] Задаване на насока за създаване на съдържание + контент план:
 • 23. KPI, ROI [SEO на настоящето] 1. Конфигуриране на автоматично проследяване на различни стандартни KPI във всеки един онлайн проект и индивиуални с оглед на спецификата на конкретен проект. 2. Ясен и стратегически план за работа, насочен към подобряване на конкретни KPI.
 • 24. KPI, ROI [SEO на настоящето] Еволюция на целите: От позиции в [SEO на миналото] Към продажби в [SEO на настоящето]
 • 25. KPI, ROI [SEO на настоящето] Уеб анализ: 1. Определяне на най-ефективните канали за привличане на трафик. 2. Проследяване на подпомогнати реализации. 3. Проследяване на поведенческите фактори с помощта на топлинни карти. 4. Анализ на социалните сигнали. 5. Анализ на потребителите, които използват сайта през мобилни устройства. 6. E-commerce анализ.
 • 26. Семантика+ [SEO на настоящето] Задълбочено проучване на семантиката на проекта: 1. Влияние върху структурата на сайта. 2. Създаване на нови целеви страници за малки групи от ключови фрази.
 • 27. Семантика+ [SEO на настоящето] Увеличение на количеството ключови фрази за класиране. От десет фрази до хиляди и десетки хиляди ключови фрази.
 • 28. Контрол на техническите грешки [SEO на настоящето] Контрол на причините за технически грешки на сайта и решения. Автоматичен контрол на различни фактори на целевата страница, некоректна промяна или неизправност на които води до намаляване на видимостта на интернет проекта в търсачките: 1. Промяна или изтриване на мета данни от целевите страници. 2. Премахване на целевите страници. 3. Затваряне за индексация на целеви страници, които трябва да бъдат отворени. 4. Контрол за преоптимизация на заглавията на целевите страници. 5. Контрол на наличието на целевите страници в индекса на търсачките. 6. Контрол на работоспособността на сайта. 7. Контрол на десетки други малки грешки на целевите страници, засягащи видимостта* на интернет проекта в търсачките.
 • 29. CRO [SEO на настоящето] CRO - conversion rate optimization Всяка стъпка на потребителя на сайта може да увеличи печалбите от търговска дейност. За да се постигне това, трябва да се работи за подобряването на конверсиите. Редица мероприятия с цел увеличаване на процента реализации. Например: 1. Оптимизиране на целевите страници за хора. 2. Анализиране на поведението на потребителя. 3. Вътрешна линк-структура на препоръчани продукти за увеличаване на продажбите.
 • 30. Одит на външни фактори [SEO на настоящето] 1. Определяне на качеството на външната линк маса на проекта. 2. Определяне на част от външната линк маса, от която е необходимо да се отървем. 3. Анализ на успешните линк-стратегии на конкурентите и определяне на най- успешните. 4. На база получените резултати - разработка на стратегия за работа с външни фактори на анализирания проект. 5. Премахване на наказания на търсачките, ако проектът има такива.
 • 31. Бизнес фактори [SEO на настоящето] 1. Анализиране и определяне на транзакционни съставки на ключовите фрази и формиране на подходяща стратегия за оптимизация. 2. Определяне и подобряване на факторите за вътрешна оптимизация, оказващи влияние върху бизнес фактори за класиране. 3. Работа за подобряване на описанието на продуктовите страници. 4. Изготвяне на препоръки за създаване на нови категории и групи от стоки. 5. Работа за подобряване и допълване на информацията необходима за проекти в сферата на електронната търговия. 6. Увеличаване на популярността на бранда. 7. Продуктов анализ: препоръки за сортиране на продуктите в категории, алгоритъм за търсене на подобни продукт.
 • 32. Поведенчески фактори [SEO на настоящето] Работа с поведенчески фактори:
 • 33. Социални сигнали [SEO на настоящето] Работа със социални фактори: 1. Разпространение на информация в социалните мрежи: a. Google+ b. Facebook Share c. Споделяне в Pinterest, Linkedin d. и други 2. Оценяване на съдържанието в социалните мрежи: a. Google+ b. Facebook Like c. Pin d. и други
 • 34. Колко време е необходимо за да получа първите резултати от оптимизацията
 • 35. [SEO на настоящето] Това не е SEO. Това не е инвестиция в Google. Това е инвестиция за подобряване на бизнеса ви.
 • 36. Как е свързано с трафика — максимален обхват на семантиката ~ потребностите на потребителите
 • 37. I. Първи етап 1. Разработка на препоръки по вътрешна оптимизация на сайта – SEO-одит a. Съставяне на ясна структура на сайта (mindmap) за създаване на целеви страници. b. Вътрешен анализ на сайта: техническа част. c. Инсталация и настройка на системи за уеб анализ на сайта. d. Одит на контентната част и SEO-копирайтинг. e. Базов юзабилити одит и общи препоръки по сайта. 2. Имплементация на одита. 3. Linkbuilding към главната страница на сайта. a. органични линкове към сайта (форуми, каталози, соц. мрежи) и увеличение на споменавания на бранда (адрес, телефон). b. Написване и разпространение на прес-релийз.
 • 38. SEO одит: 1. Техническа част
 • 39. SEO одит. 3,4 - уеб анализ и юзабилити
 • 40. 1.0 Mustave 1. Google Webmaster Tool 2. Google Analytics 3. Free spiders: Xenu, Netpeak Spider
 • 41. 1.1 Основен домейн 1. www - non www? a. webmaster tools b. 301 redirect
 • 42. 1.2 Robots.txt 1. Не се затварят страници, които искате да деиндексирате 2. Стандартен вид User-agent: * Disallow: *.pdf Sitemap: http://bira.bg/sitemap.xml
 • 43. 1.3-1.4 Статични и SEF URLS 1. без get-параметри 2. без кирилица 3. с ключова дума или без - не е от значение 4. Става дори и http://bira.bg/tymna/shumensko
 • 44. 1.5 Canonical urls 1. Разглеждаме rel canonical като псевдо 301 редирект 2. Къде се слага: a. страници филтриране/сортиране i. http://bira.bg/tymno/shumensko?size=500ml ii. rel canonical iii. http://bira.bg/tymno/shumensko b. странициране c. версии за печат d. при смяна на url (ако не правим 301) e. други?
 • 45. 1.6 Pagination/Странициране 1. Синтаксис: rel next prev a. спънки: i. rel prev на втора страница ii. View all iii. infinity scroll 2. + Google webmaster - URL Parameters
 • 46. 1.7 вътрешни връзки 1. Ненужни в индекса страници: a. количка b. търсене c. филтри d. сортиране e. версии за печат f. табове/подтабове 2. Какво да правим с тях: a. rel nofollow на връзките към тях b. meta name robots content = noindex, follow c. да не са в robots.txt
 • 47. 1.12 JS/Images 1. JS/Images да не са забранени за индексиране в robots.txt 2. Google Webmaster
 • 48. 1.13 XML карта 1. Генериране на XML a. Пишем b. https://www.drupal.org/project/xmlsitemap 2. Google Webmaster Tool, robots.txt -> Sitemap: path 3. bulk-анализ на URL - Netpeak Checker
 • 49. 1.14 HTML карта 1. Генерираме 2. линкваме я (може и само от главната)
 • 50. 1.16 Коректни HTTP headers 1. 200 OK 2. 404 Not Found за несъществуващи адреси с къстъм дизайн 3. 5** при проблеми със сървъра с къстъм дизайн
 • 51. 1.21 Uptime&Page Speed 1. Uptime на сайта a. https://uptimerobot.com/ b. http://loadimpact.com/ 2. Page Speed a. https://developers.google.com/speed/pagespeed/ b. Google Webmaster c. Google Analytics
 • 53. Други точки 1. адаптивен дизайн или мобилна версия (инструкции) 2. мултиезичност (инструкции) 3. dev/demo версии 4. синхронизация Внимавайте: и малките промени могат да причинят много болка
 • 54. Модули за Drupal 1. URL alias https://www.drupal.org/project/pathauto 2. cyr to lat https://www.drupal.org/project/transliteration 3. XML sitemap https://www.drupal.org/project/xmlsitemap 4. Redirects https://www.drupal.org/project/globalredirect + https://www.drupal.org/project/redirect 5. meta tags https://www.drupal.org/project/page_title 6. meta names + tags https://www.drupal.org/project/metatag
 • 55. 2.0 Контент фактори 1. Разширено семантично ядро ключови думи a. Google Analytics b. Google AdWords c. Google Webmaster Tools d. Prodvigator.bg e. Semrush.com 2. Основна концепция 1 потребност на потребителя ⟷ 1 целева страница ⟷ 1 url 3. Разработка и исползване на семантично ядро
 • 56. 3.0 Няколко примера след реализация
 • 57. 3.0 Няколко примера след реализация
 • 58. 3.0 Няколко примера след реализация
 • 59. 3.0 Няколко примера след реализация