Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
OMGIVELSENE ENDRER SEG…
Spydspissprosjektet	
  i	
  A/enposten:	
  Bakgrunn,	
  metodikk	
  og	
  første	
  resultater	
  
NONA	
  26.	
  mai	
  
...
Hvordan	
  kan	
  vi	
  
mest	
  mulig	
  
effekCvt	
  øke	
  den	
  
digitale	
  
kompetansen	
  i	
  
A/enposten	
  –	
  ...
Ny	
  $lnærming	
  
 
Oppdrag:	
  	
  
Vi	
  må	
  jobbe	
  nedenfra,	
  
ut	
  og	
  opp,	
  ikke	
  
direkCver	
  fra	
  toppen.	
  	
  
	
 ...
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  Oppdrag:	
  	
  
	
  	
  	
  	
  *	
  Teste	
  	
  	
  	
  *Lære	
  	
  *	
  Analysere	
  	
  	
 ...
Vi	
  har	
  ha=	
  en	
  klar	
  filosofi	
  for	
  hvordan	
  
vi	
  ønsker	
  å	
  gjennomføre	
  prosjektet	
  
•  Teste...
Spydspissene	
  må	
  spørre:	
  	
  	
  
«Hva	
  er	
  digital	
  kvalitet?»	
  
	
  
TESTE	
  UT:	
  Så	
  må	
  vi	
  teste	
  og	
  eksperimentere,	
  etablere	
  
en	
  beste	
  praksis	
  og	
  definere	
...
 	
  Lære:	
  Konkrete	
  og	
  leWaLelige	
  forbedringsområder	
  
	
  	
  	
  Første	
  forbedringsområde:	
  neLmanus	...
LÆRE:	
  Visualisering	
  og	
  historiefortelling	
  –	
  kart	
  /	
  grafikk	
  
	
  DereLer	
  fokuserte	
  vi	
  på	
 ...
 	
  	
  LÆRE:	
  Vår	
  egen	
  verktøykasse	
  
	
  	
  	
  Vi	
  har	
  også	
  oppmuntret	
  Cl	
  å	
  bruke	
  	
  
...
 	
  	
  Nyeste	
  verktøy	
  	
  	
  
-­‐	
  
Og	
  vi	
  oppfordrer	
  Cl	
  å	
  eksperimentere	
  med	
  distribusjon.	
  
Me=e	
  Bugge-­‐effekten	
  (Veteran,	
  Sp...
Reportere	
  og	
  Spydspissgruppen	
  
brukte	
  også	
  verktøy	
  som	
  gir	
  
real$dsdata-­‐	
  og	
  gjør	
  oss	
 ...
AB-­‐tes$ng	
  av	
  $tler	
  
	
  
Journalistene	
  
oppmuntres	
  Cl	
  å	
  lage	
  
minimum	
  to	
  alternaCve	
  
Ct...
Tilleggselement,	
  video	
  laget	
  av	
  reporter	
  
Forståelig	
  $=el	
  med	
  subjekt	
  som	
  øker	
  Google-­‐t...
Og	
  det	
  fungerte!	
  Antall	
  arCkler	
  med	
  relevante	
  lenker	
  i	
  bunnen	
  
gikk	
  fra	
  11	
  Cl	
  97...
Vi	
  gikk	
  også	
  fra	
  55	
  Cl	
  95	
  prosent	
  på	
  subjekt	
  
i	
  CLel	
  på	
  en	
  måned	
  
55%	
   95%...
 Vi	
  så	
  en	
  stor	
  effekt	
  eLer	
  at	
  vi	
  introduserte	
  nye	
  digitale	
  
	
  verktøy	
  og	
  startet	
...
Uke	
  	
   Forståelig	
  CLel	
   Lenke	
  i	
  bunn	
   RikCg	
  tagget	
   Kommentarfelt	
   Tilleggselement	
   Lese	
...
DELE:	
  Vi	
  har	
  brukt	
  alle	
  anledninger	
  Cl	
  å	
  
kommunisere	
  ut	
  det	
  vi	
  jobber	
  med	
  
*	
 ...
 
Spydspissleder	
  Lars	
  Magne	
  Sunnanå	
  	
  
på	
  fredagens	
  morgenevalueringen	
  
Fra	
  spiss	
  i	
  eliten	
  Cl	
  spydspiss	
  
Hanne	
  Mellingsæter	
  
	
  
«Alle	
  kan	
  noe.	
  Det	
  
er	
  vi...
Livet	
  som	
  spydspiss	
  	
  
•  Bidra	
  Cl	
  å	
  endre	
  tankegangen	
  for	
  deg	
  selv	
  og	
  de	
  rundt	
...
 Grafikk	
  (Datawrapper)	
  	
  
	
  Her	
  digitalt	
  først	
  –	
  gjenbruk	
  i	
  avis	
  
Tekst	
  og	
  video	
  av	
  Olav	
  Eggesvik	
  	
  
	
  
Oppsummering	
  
Hva	
  har	
  prosjektet	
  gi=	
  oss	
  så	
  langt?	
  
•  Kompetanseheving:	
  Kra/ig	
  økning	
  i	
  antall	
  som	...
Vik$ge	
  forutsetninger	
  for	
  å	
  lykkes	
  
•  Ydmykhet	
  i	
  kommunikasjonen	
  	
  
•  VikCg	
  at	
  reportern...
 
	
  
	
  	
  ..	
  Og	
  kanskje	
  det	
  vikCgste.	
  	
  
	
  	
  Vi	
  bygger	
  kultur	
  
Takk	
  for	
  oss!	
  
Prosjektmedarbeider	
  
Ingvild.hjertaas@a/enposten.no	
  
@ihjertaas	
  	
  
	
  
Spydspiss/journ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Aftenposten spydspissprosjekt

500 vues

Publié le

Aftenpostens presentasjon av prosjektet "Digitale spydspisser" og hvordan de jobber med å utvikle kulturen i mediehuset.

Publié dans : Internet
 • Soyez le premier à commenter

Aftenposten spydspissprosjekt

 1. 1. OMGIVELSENE ENDRER SEG…
 2. 2. Spydspissprosjektet  i  A/enposten:  Bakgrunn,  metodikk  og  første  resultater   NONA  26.  mai   Hvordan bygge digitalkultur i Aftenposten?
 3. 3. Hvordan  kan  vi   mest  mulig   effekCvt  øke  den   digitale   kompetansen  i   A/enposten  –  og   gjennom  det  skape   bedre  digitale   produkter?  
 4. 4. Ny  $lnærming  
 5. 5.   Oppdrag:     Vi  må  jobbe  nedenfra,   ut  og  opp,  ikke   direkCver  fra  toppen.       Ansvarliggjøring   og  eierskap  
 6. 6.              Oppdrag:            *  Teste        *Lære    *  Analysere      *  Dele   A/enpostens  spysdspissgruppe   En  spydspiss  i  hver  avdeling:   skal  fungere  som  satelliL  som   kan  hjelpe  Cl  i  avdelingen,   være  en  foregangsfigur  ved  å   teste  nye  Cng,  og  melde  Clbake   Cl  prosjektledelsen  om  hvor   skoen  egentlig  trykker.   Ikke  nødvendigvis  de  mest   digitale  hodene.  
 7. 7. Vi  har  ha=  en  klar  filosofi  for  hvordan   vi  ønsker  å  gjennomføre  prosjektet   •  Teste,  eksperimentere  og  gå  foran,  men  vi  skal   samCdig  ha  flest  mulig  med   •  Konkrete  grep  som  alle  kan  gjøre   •  Gjerne  områder  hvor  man  enkelt  kan  måle   fremgang  –  skaper  moCvasjon  og   mestringsfølelse!    
 8. 8. Spydspissene  må  spørre:       «Hva  er  digital  kvalitet?»    
 9. 9. TESTE  UT:  Så  må  vi  teste  og  eksperimentere,  etablere   en  beste  praksis  og  definere  hvordan  A/enposten  skal   jobbe  digitalt  fremover.          
 10. 10.    Lære:  Konkrete  og  leWaLelige  forbedringsområder        Første  forbedringsområde:  neLmanus  -­‐    lenker  i  arCkkelen        og  forståelige  Ctler  med  subjekt  
 11. 11. LÆRE:  Visualisering  og  historiefortelling  –  kart  /  grafikk    DereLer  fokuserte  vi  på  å  rulle  ut  enkle  digitale  verktøy  som  reporterne   selv  kunne  bruke  for  å  forbedre  sin  journalisCkk  og  historiefortelling  
 12. 12.      LÆRE:  Vår  egen  verktøykasse        Vi  har  også  oppmuntret  Cl  å  bruke          –  og  giL  opplæring  i  våre  egenutviklede  verktøy   •  Bildespill  i  brødtekst   •  Før  /  E=er-­‐bilder  
 13. 13.      Nyeste  verktøy       -­‐  
 14. 14. Og  vi  oppfordrer  Cl  å  eksperimentere  med  distribusjon.   Me=e  Bugge-­‐effekten  (Veteran,  Spydspiss  og  sportsjournalist  )  er   blant  våre  beste  på  de=e.      Denne  saken  ble  lest  fra  Facebook:  250  000  leste,  68%  av  leserne  kom   fra  sosiale  medier.      
 15. 15. Reportere  og  Spydspissgruppen   brukte  også  verktøy  som  gir   real$dsdata-­‐  og  gjør  oss  i  stand  $l  å   justere  kjapt       Chartbeat:     •  Hvor  langt  ned  leser  leseren?   •  Hvilke  lenker  klikker  de  på  /  recirculaCon?   •  Hvor  lenge  er  leserne  på  siden?     Crazy  Egg:     •  Hvordan  leser  de  på  mobil?   •  Hvor  stor  andel  av  leserne  bruker  Cd  på  de   ulike  delene  i  arCkkelen?   ANALYSE:     Hvordan  leser  leseren?    
 16. 16. AB-­‐tes$ng  av  $tler     Journalistene   oppmuntres  Cl  å  lage   minimum  to  alternaCve   Ctler  når  man  leverer   arCkkelen  digitalt.    
 17. 17. Tilleggselement,  video  laget  av  reporter   Forståelig  $=el  med  subjekt  som  øker  Google-­‐trafikk   Lenker  Cl  annet  relevant  innhold   Forklarende  mellom$tler  som  gjør  det  mulig  å  skumme  arCkkelen  –   og  få  med  seg  mye   Tilleggselement,  bildekarusell  i  brødtekst   Bunnlenker:  Relevant  lenke  i  bunnen  av  arCkkelen   Tagging,  som  gjør  at  vi  kan  strukturere  og  presentere  mer  innhold   Gjennomgang  av  manus  
 18. 18. Og  det  fungerte!  Antall  arCkler  med  relevante  lenker  i  bunnen   gikk  fra  11  Cl  97  prosent  på  10  uker   11%   97%  
 19. 19. Vi  gikk  også  fra  55  Cl  95  prosent  på  subjekt   i  CLel  på  en  måned   55%   95%  
 20. 20.  Vi  så  en  stor  effekt  eLer  at  vi  introduserte  nye  digitale    verktøy  og  startet  opplæring  i  redaksjonen   0   5   10   15   20   25   Her  rullet  vi   ut  verktøyet   Datawrapper     Antall  publiserte  saker  med  grafikk  
 21. 21. Uke     Forståelig  CLel   Lenke  i  bunn   RikCg  tagget   Kommentarfelt   Tilleggselement   Lese  med  mellomCtler?   Uke36   31  %   54  %   46  %   17  %   Uke45   97  %   97  %   42  %   68  %   16  %   11  %   Uke46   99  %   94  %   33  %   53  %   17  %   30  %   uke47   94  %   94  %   38  %   66  %   26  %   45  %   uke49   97  %   86  %   31  %   72  %   22  %   37  %   uke50   98  %   88  %   40  %   55  %   25  %   50  %   uke51   97  %   90  %   56  %   68  %   30  %   36  %   49  %   44  %   16  %   44  %   23  %   8  %   97  %   90  %   56  %   68  %   30  %   36  %   Forståelig  CLel   Lenke  i  bunn   RikCg  tagget   Kommentarfelt   Tilleggselement   Lese  med   mellomCtler?   Week  35   Week  51   Prosentandel  arCkler  med  utvalgte  elementer   Vi  følger  vikCge  parameter  for  å  idenCfisere   forbedringsområder    
 22. 22. DELE:  Vi  har  brukt  alle  anledninger  Cl  å   kommunisere  ut  det  vi  jobber  med   *  Lynkurs  *  Morgenevaluering  *  Infobrev  *avdelingsbesøk  
 23. 23.   Spydspissleder  Lars  Magne  Sunnanå     på  fredagens  morgenevalueringen  
 24. 24. Fra  spiss  i  eliten  Cl  spydspiss   Hanne  Mellingsæter     «Alle  kan  noe.  Det   er  vik0g  at  det  ikke   blir  et  eliteprosjekt,   men  at  man  får   alle  med»  
 25. 25. Livet  som  spydspiss     •  Bidra  Cl  å  endre  tankegangen  for  deg  selv  og  de  rundt  deg   •  Komme  med  innspill  Cdlig  i  løpet  –  morgenmøtene   •  Få  i  gang  prosessen     •  Ambivalent  forhold  Cl  klikk  og  trafikkmålinger   •  Chartbeat  –  mye  læring  i  realCd  –  engasjement   •  Hvordan  lø/e  tradisjonelt  «tunge»  A/enposten-­‐arCkler.          Lete  eLer  grep  som  får  deg  Cl  å  stoppe  opp  OG  KLIKKE     ☺  
 26. 26.  Grafikk  (Datawrapper)      Her  digitalt  først  –  gjenbruk  i  avis  
 27. 27. Tekst  og  video  av  Olav  Eggesvik      
 28. 28. Oppsummering  
 29. 29. Hva  har  prosjektet  gi=  oss  så  langt?   •  Kompetanseheving:  Kra/ig  økning  i  antall  som  kan  ulike  verktøy   og  systemer  à  gir  oss  bedre  saker  og  mer  effekCv  produksjon   •  Kulturbygging:  Økt  endringsvilje,  skaper  moCvasjon  og  flere  med   lyst  Cl  å  forbedre  seg   •  Lese$d:  Bedre  på  utvalgte  saker   •  Trafikk  fra  Google:  Bedre  Google-­‐ranking   •  Videreklikk:  Bedre  på  utvalgte  saker   •  Deling  i  sosiale  medier:  Bedre  på  utvalgte  saker  
 30. 30. Vik$ge  forutsetninger  for  å  lykkes   •  Ydmykhet  i  kommunikasjonen     •  VikCg  at  reporterne  idenCfiserer  seg  med   spydspissene   •  Snakke  «norsk»  så  langt  det  er  mulig     •  Holder  oss  Cl  det  konkrete  i   journalisthverdagen   •  Måle  og  repetere  
 31. 31.        ..  Og  kanskje  det  vikCgste.        Vi  bygger  kultur  
 32. 32. Takk  for  oss!   Prosjektmedarbeider   Ingvild.hjertaas@a/enposten.no   @ihjertaas       Spydspiss/journalist:  Hanne  Mellingsæter   @hannemelling      

×