Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hvilke visjoner har Askøy kommune for Kleppestø?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 58 Publicité

Hvilke visjoner har Askøy kommune for Kleppestø?

Télécharger pour lire hors ligne

Askøy kommunes konferanse om sentrumsutvikling på Kleppestø, fredag 25. april i Ravnanger Grendahus, Foiler fra innlegget: "Fra død kai til levende sentrum" v/byplanlegger Bente Karlsen og 3RW Arkitekter

Askøy kommunes konferanse om sentrumsutvikling på Kleppestø, fredag 25. april i Ravnanger Grendahus, Foiler fra innlegget: "Fra død kai til levende sentrum" v/byplanlegger Bente Karlsen og 3RW Arkitekter

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Publicité

Similaire à Hvilke visjoner har Askøy kommune for Kleppestø? (20)

Publicité

Hvilke visjoner har Askøy kommune for Kleppestø?

 1. 1. Reguleringsplan – prosess Målsetting Konkretisering Behandling/vedtak YMC 11. mars 2014
 2. 2. Fra planprogrammet Kleppestø skal bli det mest attraktive og konkurransedyktige sentrum i regionen. • Samlokalisering av bolig, arbeidsplasser, handel og kultur • Redusert bilbehov, bilfritt miljø, offentlig kommunikasjon • Blå/grønn struktur for opplevelse og mangfold - sikre allmenn bruk av sjølinjen • Balansere en urban og tett utbygging med fellesarealer og møtesteder • Differensiert boligtilbud • Samordne areal og transportløsninger – etablere et velfungerende vegnett, gang/sykkelnett og kollektivtilbud • God kobling mellom planområdet og omkringliggende områder
 3. 3. • Askøy er den største kommunen i Hordaland (etter Bergen) • Attraktiv kommune – stor befolkningsvekst! • Stor handelslekkasje • Stor arbeidsutpendling • Transport er den dominerende utslippskilden for klimagasser • Ensidig boligbebyggelse Askøy
 4. 4. Kleppestø 1965 – 2009 1965 2009
 5. 5. Parkeringsplasser • Ca. 500 offentlig p-plasser (hovedsakelig innfartsparkering) • Kleppestø senter har 485 plasser • Rådhuset 60 plasser
 6. 6. Kollektivterminalen • Buss • Båt • Parkering
 7. 7. Trafikkbelastning Ca 13.000 biler kjører gjennom Kleppestø pr. dag Øke til 18.000 -20.000 i 2040 Mer enn halvparten er gjennomgangstrafikk
 8. 8. Holmedalen Maltvikaneset Strand Vatnavatnet tongafjellet Kaien
 9. 9. • Inn kart tunnel Redusere biltrafikken gjennom sentrum
 10. 10. Fra veg til gate
 11. 11. Parkering inn i fjell
 12. 12. Kollektivterminalen
 13. 13. Innløsning av bebyggelse
 14. 14. Sykkel
 15. 15. Gangveier
 16. 16. Blå/grønn struktur
 17. 17. Blå/grønn struktur
 18. 18. 4 delområder for ny bebyggelse

×