Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như Nguyện

STOPPING
CHILD SEXUAL ABUSE
IN VIETNAM
• The story of Afamily •
BRIEF RECAP
• WHO WE ARE • Afamily - Platform thông tin phụ nữ gia đình số 2 VN
• WHAT WE WANT • Trở thành platform thông tin phụ nữ gia đình số 1 VN, tiếp cận phụ nữ
cả ở thành thị lẫn nông thôn
• HOW WE WANT TO DO IT •
Giải quyết nạn ấu dâm - một vấn đề nhức nhối và giành được nhiều sự quan tâm trong
xã hội ở thời điểm hiện tại - trên khía cạnh truyền thông.
•• MORE SPECIFIC ••
Tackle trên khía cạnh giáo dục và gia đình để phòng ngừa ấu dâm: Giúp cha
mẹ, đặc biệt là những người mẹ, có con từ 6 - 13 tuổi ở cả THÀNH THỊ và NÔNG
THÔN
(1) thay đổi nhận thức ngại ngùng về đối thoại giới tính và
(2) chuyển sang chủ động giáo dục con
• OBJECTIVES • Với ngân sách 2 tỷ trong 3 tháng:
- Đạt đươc awareness 5 triệu cha mẹ với chương trình
- 1,5 triệu cha mẹ sẽ support/take action
TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN DỊCH:
TRẺ EM VIỆT NAM TỪ 6 ĐẾN 9 TUỔI
•• Đây là lứa tuổi mà các bé dễ bị tổn thương nhất (do bắt đầu xa bố
mẹ, tiếp xúc với xã hội ở trường lớp) nhưng lại chưa được quan tâm đúng
mức (chưa được giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi; chương trình giáo dục
chỉ bắt đầu chính thức giáo dục giới tính từ 10 tuổi - lớp 5)
SEGMENTATION
TRONG 11 TRIỆU* BỐ MẸ CỦA TRẺ TỪ 6 – 9 TUỔI Ở VIỆT NAM:
Dựa trên 2 yếu tố: Thái độ của bố mẹ đối với giáo dục
giới tính cho trẻ (Cởi mở và không cởi mở) và Bố mẹ
đã giáo dục giới tính (GDGT)cho trẻ chưa (Có, Không)
Bố mẹ
không
cởi mở
Bố mẹ
cởi mở
Đã
GDGT
cho
con
Chưa
GDGT
cho
con
17%**21%
62%
CỞI MỞ x ĐÃ GDGT – 17% Nhóm bố mẹ tiến bộ, đây là nhóm
đích mà Afamily muốn đưa bố mẹ đến sau campaign
CỞI MỞ x CHƯA GDGT – 21% Bố mẹ có con từ 8 - 9 tuổi. Biết
GDGT là cần thiết cho trẻ bởi trẻ đang bước vào những giai
đoạn chuyển giao. Tuy nhiên, lại không biết cách mở lời.
KHÔNG CỞI MỞ x CHƯA GDDT – 62%
Bố mẹ này có con từ 6 - 9 tuổi
Họ không có tâm lý cởi mở việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ ở
độ tuổi này nên chưa từng giáo dục giới tính cho trẻ.
Trong nhóm này, có 2 nhóm nhỏ:
. Nhóm Bố mẹ bảo thủ: Chiếm 13%, cho rằng việc giáo
dục giới tính cho trẻ là hoàn toàn không cần thiết, nên
họ sẽ không làm; thậm chí còn thấy việc làm này là
không phù hợp với sự phát triển của trẻ
. Nhóm Bố mẹ chần chừ: Chiếm 49% Họ không hẳn
phản đối nhưng vì nhiều lí do tạo nên thai1 độ không cởi
mở của họ với việc giáo dục giới tính cho con trong độ
tuổi này.
 Chọn nhóm BỐ MẸ CHẦN CHỪ làm đối tượng mục
tiêu vì size lớn nhất, có thể tạo impact lớn nhất cho
campaign.
• Số liệu Tổng cục thống kê
** Số liệu báo Phụ nữ, 2016
AUDIENCE UNDERSTANDING
DEMOGRAPHIC:
- Trung bình, độ tuổi của các bậc cha mẹ này ở mức 24 -
39 tuổi
- Thu nhập từ D trở lên
- Học vấn 12+
ATTITUDE TOWARDS RAISING THEIR CHILD:
- Là cha mẹ, ưu tiên lớn nhất của họ là con cái
- Đa số giáo dục con theo cách cũ (cách họ từng được
giáo dục), tuy nhiên, họ cũng chủ động tìm kiếm thêm
thông tin giáo dục con hiện đại
- Nguồn thông tin giáo dục chủ yếu của họ là qua truyền
miệng, sau đó đến các diễn đàn làm cha mẹ
Nhóm BỐ MẸ CHẦN CHỪ
Nhóm BỐ MẸ CHẦN CHỪ NÓI GÌ VỀ
ẤU DÂM VÀ VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON NHỎ?
VỀ ẤU DÂM
Khi nghe về ấu dâm, họ đi qua các giai đoạn tâm lý:
• Giai đoạn 1: “Tôi kinh tởm những kẻ ấu dâm. Chúng cần
được trừng trị”
•• Giai đoạn 2: “Tôi lo sợ con tôi sẽ trở thành nạn nhân.
Làm cách nào để bảo vệ con tôi khỏi nạn ấu dâm đây?”
••• Giai đoạn 3: “Tôi phải giữ con bên mình và chú ý đến
các biểu hiện của con nhiều hơn để bảo vệ con”
 Lo sợ trước nạn ấu dâm, bố mẹ tìm kiếm biện
pháp để bảo vệ con mình; mà cách đầu tiên và
theo họ là hợp lí nhất họ nghĩ đến là việc chính
mình phải là người bảo vệ con.
VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH
“Con tôi mới 6 tuổi, giáo dục giới tính sẽ
làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của con
tôi”
“Con tôi còn quá nhỏ, dạy dỗ những kiến
thức giới tính khác nào vẽ đường cho hươu
chạy”
“Đợi khi nào con tôi lớn một chút tôi sẽ tìm
cách nói với con về chuyện này”
 Khi nói về giáo dục giới tính, bố
mẹ cho rằng con mình còn quá nhỏ
để học về các kiến thức giới tính.
Bố mẹ không liên kết việc “giáo dục giới tính cho bé” với việc “bảo
vệ bé khỏi nạn ấu dâm” bởi bố mẹ cho rằng bé ở độ tuổi này còn
quá nhỏ để có thể hiểu vấn đề và tự bảo vệ mình; chính bố mẹ
mới là người nên bảo vệ bé.
KEY BARRIER
INSIGHT
“Tôi ghê sợ trước nạn ấu dâm và muốn bảo vệ con
mình khỏi làm nạn nhân của nó. Tuy nhiên, tôi không
cho rằng việc giáo dục giới tính cho bé là cần thiết để
giải quyết vấn đề này bởi con tôi còn quá nhỏ để hiểu
và để tự bảo vệ mình”
HOWEVER,
SCIENTIFICALLY SPEAKING
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH Ở TUỔI 6 – 9 RẤT QUAN TRỌNG
CHO PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
• Đây là lứa tuổi mà các bé dễ bị tổn thương nhất nhưng lại chưa được quan tâm đúng
mức.
• “Giáo dục giới tính ở những năm đầu tiểu học giúp neutralize câu chuyện giới tính, tạo
tiền đề cho các cuộc đối thoại sau khi trẻ lớn hơn”*
* Theo Chicago Public Service, 2017
CÁCH ĐỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ?
• Giáo dục giới tính cho trẻ qua các tình huống hằng ngày.
• Có thể mở đầu bằng những gì trẻ thích, hoặc đang nhìn, đang thấy. Ví dụ:
Từ cảnh hai nhân vật hoạt hình nắm tay trên phim, có thể dạy trẻ về những
nơi trẻ có thể chạm vào và để người khác chạm vào.
• Dùng tông giọng casual để dạy cho trẻ.
• Cũng như các giáo dục khác, cần phải lặp đi lặp lại những bài học để trẻ
có thể nhớ và thực hiện
* Theo http://www.aboutkidshealth.ca
STRATEGIC APPROACH
Afamily – là platform THÔNG TIN phụ nữ gia đình hướng
tới số 1 Việt Nam – sẽ cho bố mẹ, đặc biệt là thấy
được rằng đứa con bé nhỏ của bố mẹ hoàn toàn có
thể hiểu và bảo vệ mình khi được dạy những kiến
thức giới tính phù hợp với tuổi của bé.
THE IDEA
LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
CỦA “GIÁO SƯ” TÔM - TÉP
Thông qua một lớp học đặc biệt, hai vị “giáo sư”
Tôm và Tép, năm nay 6 tuổi, cặp sinh đôi của
Hồng Nhung sẽ dạy những bậc bố mẹ cách con
họ cư xử với các tình huống có thể xảy ra, từ
việc trông em, việc sang đường, đến việc áp
dụng những bài học bảo vệ an toàn thân thể
mà bố mẹ dạy bé.
Thông qua lớp học, hai vị “giáo sư” sẽ cho cha
mẹ thấy được Cũng như việc học hỏi các kiến
thức khác, các em nhỏ hoàn toàn có khả
năng hiểu được vấn đề giới tính để bảo vệ
mình, đồng thời cung cấp cho cha mẹ kiến
thức để giáo dục con.
DEPLOYMENT PLAN
TRIGGER ENGAGEMENT & AMPLIFY
OBJECTIVE Gợi vấn đề cho các bậc cha mẹ
có con 6 – 9 tuổi về bảo vệ con
trước ấu dâm và cho họ thấy được
con cái của họ hoàn toàn có thể
hiểu về giáo dục giới tính để tự bảo
vệ mình trước nạn ấu dâm.
Tăng traffic và tăng độ yêu thích dành
cho thương hiệu Afamily bằng cách đưa
ra những hỗ trợ để cho mẹ có thể giáo
dục con về các vấn đề giới tính, tiến tới
đẩy lùi ấu dâm
MESSAGE “Cũng như việc học hỏi các kiến
thức khác, các em nhỏ hoàn toàn
có khả năng hiểu được vấn đề giới
tính để bảo vệ mình”
“Afamily cùng cha mẹ bảo vệ con khỏi
ấu dâm bằng cách cung cấp cho cha
mẹ kiến thức phù hợp để cha mẹ tiến
hành giáo dục giới tính cho con”
KEY HOOK SERIES “Lớp học đặc biệt của giáo
sư Tôm – Tép”
MICROSITE & SERIES “Lớp học đặc biệt
của giáo sư Tôm – Tép”
SUPPORTING
TACTICS
Social, PR Social, PR, KOLs, OOH
BUDGET 600 triệu 1 tỷ 400 triệu
TRIGGER VIRAL CLIP
“LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA GIÁO SƯ TÔM – TÉP”
Viral clip dựng cảnh một lớp học đặc biệt, nơi hai vị “giáo sư” Tôm và Tép, năm nay
6 tuổi, sẽ dạy những “học sinh” là các bậc bố mẹ cách mà các em nhỏ cư xử với
các tình huống có thể xảy ra hằng ngày, trong đó có cư xử giới tính.
Các bé sẽ thể hiện sự đáng yêu
trong cư xử và sự lanh lợi đúng
độ tuổi trong việc ứng dụng
những gì bố mẹ dạy trong cuộc
sống hằng ngày: Trông em, phụ
mẹ làm việc nhà, sang đường,
đến việc áp dụng những bài
học bảo vệ an toàn thân thể
mà bố mẹ dạy bé.
Ở “bài học an toàn thân
thể” mà 2 “giáo sư” Tôm –
Tép giới thiệu, “học sinh”
bố mẹ sẽ đặt câu hỏi: “Từ
đâu giáo sư biết được
điều đó?”
Các “giáo sư” sẽ kẻ lại các
quy tắc mà mình được dạy:
- Khái niệm cơ bản về những
bộ phận trên cở thể mình
- Những nguyên tắc xử sự tương
tác với giới khác
- Những "vùng an toàn" và
những "đụng chạm tốt/xấu“
- Đối thoại với cha mẹ về những
hành động đi ngược lại thứ bé
được dạy
Kết luận, các bậc bố mẹ
tham gia lớp học được
phỏng vấn và nên nhận xét:
Họ không ngờ rang con nít
6 tuổi cũng hoàn toàn hiểu
được những vấn đề giới tính
nếu được dạy phù hợp để
tự bảo vệ mình.
1 2
3 4
ENGAGEMENT & AMPLIFY
MICROSITE “LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
CỦA GIÁO SƯ TÔM – TÉP”
Để hỗ trợ bố mẹ giáo dục giới tính cho con một cách hiệu quả và triệt để, Afamily đưa ra
một series clip tiếp nối viral clip “Lớp học đặc biệt của Giáo sư Tôm – Tép” về các bài
học giáo dục giới tính cho con. Series này đặt trên một Mircosite ở một tab trên Afamily –
nơi Afamily trực tiếp hỗ trợ bố mẹ. Ở Mircoriste này, bên cạnh series clip, sẽ có những
weekly topic được monitor bởi chuyên gia giáo dục để đưa ra lời khuyên cho bố mẹ.
SERIES BÀI GIẢNG “LỚP HỌC ĐẶC
BIỆT CỦA GIÁO SƯ TÔM – TÉP”
Các bài học giáo
dục giới tính cho
con phù hợp với
lứa tuổi 6 đến 9 để
hỗ trợ bố mẹ giáo
dục con.
Mircoriste cung cấp series clip và
có những weekly topic được
monitor bởi chuyên gia giáo dục
để đưa ra lời khuyên cho bố mẹ.
THANK YOU!
1 sur 14

Recommandé

YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGthienvan94
13K vues10 diapositives
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
6.9K vues17 diapositives
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến par
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnYoung Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnTiến Nguyễn
404 vues15 diapositives
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền par
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnPhong Lê
1.4K vues26 diapositives
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong par
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái PhongYoung Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái PhongPhong Nguyen
1.3K vues18 diapositives
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh par
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang MinhYoung Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang MinhQuang-Minh (Eddie) Dang
5.6K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang Minh par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang MinhYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang Minh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang MinhQuang-Minh (Eddie) Dang
603 vues13 diapositives
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinhnguyenxvinh
814 vues18 diapositives
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGHoang BUI
1.9K vues18 diapositives
Young Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan par
Young Marketers 5+1 Ha Thanh TuanYoung Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan
Young Marketers 5+1 Ha Thanh TuanHa Thanh Tuan
337 vues18 diapositives
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaHa Pham
813 vues13 diapositives
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương par
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngYoung Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngDương Trần Hoàng
3.9K vues18 diapositives

Tendances(20)

Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh814 vues
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par Hoang BUI
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Hoang BUI1.9K vues
Young Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan par Ha Thanh Tuan
Young Marketers 5+1 Ha Thanh TuanYoung Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan
Young Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan
Ha Thanh Tuan337 vues
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par Ha Pham
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Ha Pham813 vues
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY par Huy Phạm
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUYYoung Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Huy Phạm1.2K vues
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - DatingExpertsYoung Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Uyen Nguyen13.2K vues
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc par Phúc Thiên
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcYoung Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Phúc Thiên8.7K vues
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM par Phúc Thiên
Marketing Arena 2017 - ZC TEAMMarketing Arena 2017 - ZC TEAM
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM
Phúc Thiên3.3K vues
Young Marketers 4 Semi-Final - Whatever par Lân Nguyễn
Young Marketers 4 Semi-Final - WhateverYoung Marketers 4 Semi-Final - Whatever
Young Marketers 4 Semi-Final - Whatever
Lân Nguyễn9.8K vues
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân VinhYoung marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh3.8K vues
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquad par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquadYoung Marketers 8 Final Round - LocalSquad
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquad
Uyen Nguyen14.1K vues
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân par Phong Lê
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị XuânYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Thị Xuân
Phong Lê2.1K vues
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủy par thuthuyle1596
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủyYoung marketer 5+1 + lê thị thu thủy
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủy
thuthuyle1596187 vues
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFF par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFFYoung Marketers 8 Final Round - ON2OFF
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFF
Uyen Nguyen12.1K vues
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà par Trinh Huu Hoa
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu HoàYoung marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Trinh Huu Hoa621 vues
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9 par ssuserf08d02
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0214.4K vues
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc par Thanh Truc Hong
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh TrúcYoung Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc
Thanh Truc Hong1K vues

Similaire à Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như Nguyện

Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh par
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn AnhTuan Anh Nguyen
383 vues15 diapositives
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh par
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhYoung marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhVu Anh
5.9K vues15 diapositives
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy par
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùyYoung maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùyanh_thuy98
75 vues15 diapositives
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHIYoung Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHIbiemqh
119 vues12 diapositives
Young marketing 5+1 trần lê huyền trân par
Young marketing 5+1 trần lê huyền trânYoung marketing 5+1 trần lê huyền trân
Young marketing 5+1 trần lê huyền trântran456
61 vues21 diapositives
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân par
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền TrânYoung marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trântran456
40 vues21 diapositives

Similaire à Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như Nguyện(20)

Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh par Tuan Anh Nguyen
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Tuấn Anh
Tuan Anh Nguyen383 vues
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh par Vu Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhYoung marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Vu Anh5.9K vues
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy par anh_thuy98
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùyYoung maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy
anh_thuy9875 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI par biemqh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHIYoung Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI
biemqh119 vues
Young marketing 5+1 trần lê huyền trân par tran456
Young marketing 5+1 trần lê huyền trânYoung marketing 5+1 trần lê huyền trân
Young marketing 5+1 trần lê huyền trân
tran45661 vues
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân par tran456
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền TrânYoung marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân
tran45640 vues
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên par Thu Uyen Truong
Young Marketers 5+1 + Trương Thu UyênYoung Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Thu Uyen Truong308 vues
Young marketers 5+1+Trần Thị Tuyết Mai par Tuyết Mai
Young marketers 5+1+Trần Thị Tuyết MaiYoung marketers 5+1+Trần Thị Tuyết Mai
Young marketers 5+1+Trần Thị Tuyết Mai
Tuyết Mai207 vues
Young Marketers 5+1 + Đào Lan Phương par Phuong Dao
Young Marketers 5+1 + Đào Lan PhươngYoung Marketers 5+1 + Đào Lan Phương
Young Marketers 5+1 + Đào Lan Phương
Phuong Dao128 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy par VyNguyen0312
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy VyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
VyNguyen0312135 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
 Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan334 vues
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu par Hau Hoang
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn HậuYoung Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Hau Hoang137 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc par Ngoc Nguyenn
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo NgọcYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Ngoc Nguyenn199 vues
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga par Nga Bui
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh NgaYoung marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga
Nga Bui329 vues
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân par Nhân Huỳnh
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng NhânYoung Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Nhân Huỳnh321 vues
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung par sachisachi1259
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh DungYoung Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
sachisachi1259113 vues
Young Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm Sen par Sen Dương
Young Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm SenYoung Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm Sen
Young Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm Sen
Sen Dương77 vues
Young marketers 5+1 + trần thị thảo ly par Min RoRo
Young marketers 5+1 + trần thị thảo lyYoung marketers 5+1 + trần thị thảo ly
Young marketers 5+1 + trần thị thảo ly
Min RoRo101 vues
Young marketers 5+1 + huỳnh vĩ bình par Huỳnh Bình
Young marketers 5+1 + huỳnh vĩ bìnhYoung marketers 5+1 + huỳnh vĩ bình
Young marketers 5+1 + huỳnh vĩ bình
Huỳnh Bình377 vues

Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như Nguyện

 • 1. STOPPING CHILD SEXUAL ABUSE IN VIETNAM • The story of Afamily •
 • 2. BRIEF RECAP • WHO WE ARE • Afamily - Platform thông tin phụ nữ gia đình số 2 VN • WHAT WE WANT • Trở thành platform thông tin phụ nữ gia đình số 1 VN, tiếp cận phụ nữ cả ở thành thị lẫn nông thôn • HOW WE WANT TO DO IT • Giải quyết nạn ấu dâm - một vấn đề nhức nhối và giành được nhiều sự quan tâm trong xã hội ở thời điểm hiện tại - trên khía cạnh truyền thông. •• MORE SPECIFIC •• Tackle trên khía cạnh giáo dục và gia đình để phòng ngừa ấu dâm: Giúp cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, có con từ 6 - 13 tuổi ở cả THÀNH THỊ và NÔNG THÔN (1) thay đổi nhận thức ngại ngùng về đối thoại giới tính và (2) chuyển sang chủ động giáo dục con • OBJECTIVES • Với ngân sách 2 tỷ trong 3 tháng: - Đạt đươc awareness 5 triệu cha mẹ với chương trình - 1,5 triệu cha mẹ sẽ support/take action
 • 3. TRỌNG TÂM CỦA CHIẾN DỊCH: TRẺ EM VIỆT NAM TỪ 6 ĐẾN 9 TUỔI •• Đây là lứa tuổi mà các bé dễ bị tổn thương nhất (do bắt đầu xa bố mẹ, tiếp xúc với xã hội ở trường lớp) nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức (chưa được giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi; chương trình giáo dục chỉ bắt đầu chính thức giáo dục giới tính từ 10 tuổi - lớp 5)
 • 4. SEGMENTATION TRONG 11 TRIỆU* BỐ MẸ CỦA TRẺ TỪ 6 – 9 TUỔI Ở VIỆT NAM: Dựa trên 2 yếu tố: Thái độ của bố mẹ đối với giáo dục giới tính cho trẻ (Cởi mở và không cởi mở) và Bố mẹ đã giáo dục giới tính (GDGT)cho trẻ chưa (Có, Không) Bố mẹ không cởi mở Bố mẹ cởi mở Đã GDGT cho con Chưa GDGT cho con 17%**21% 62% CỞI MỞ x ĐÃ GDGT – 17% Nhóm bố mẹ tiến bộ, đây là nhóm đích mà Afamily muốn đưa bố mẹ đến sau campaign CỞI MỞ x CHƯA GDGT – 21% Bố mẹ có con từ 8 - 9 tuổi. Biết GDGT là cần thiết cho trẻ bởi trẻ đang bước vào những giai đoạn chuyển giao. Tuy nhiên, lại không biết cách mở lời. KHÔNG CỞI MỞ x CHƯA GDDT – 62% Bố mẹ này có con từ 6 - 9 tuổi Họ không có tâm lý cởi mở việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ ở độ tuổi này nên chưa từng giáo dục giới tính cho trẻ. Trong nhóm này, có 2 nhóm nhỏ: . Nhóm Bố mẹ bảo thủ: Chiếm 13%, cho rằng việc giáo dục giới tính cho trẻ là hoàn toàn không cần thiết, nên họ sẽ không làm; thậm chí còn thấy việc làm này là không phù hợp với sự phát triển của trẻ . Nhóm Bố mẹ chần chừ: Chiếm 49% Họ không hẳn phản đối nhưng vì nhiều lí do tạo nên thai1 độ không cởi mở của họ với việc giáo dục giới tính cho con trong độ tuổi này.  Chọn nhóm BỐ MẸ CHẦN CHỪ làm đối tượng mục tiêu vì size lớn nhất, có thể tạo impact lớn nhất cho campaign. • Số liệu Tổng cục thống kê ** Số liệu báo Phụ nữ, 2016
 • 5. AUDIENCE UNDERSTANDING DEMOGRAPHIC: - Trung bình, độ tuổi của các bậc cha mẹ này ở mức 24 - 39 tuổi - Thu nhập từ D trở lên - Học vấn 12+ ATTITUDE TOWARDS RAISING THEIR CHILD: - Là cha mẹ, ưu tiên lớn nhất của họ là con cái - Đa số giáo dục con theo cách cũ (cách họ từng được giáo dục), tuy nhiên, họ cũng chủ động tìm kiếm thêm thông tin giáo dục con hiện đại - Nguồn thông tin giáo dục chủ yếu của họ là qua truyền miệng, sau đó đến các diễn đàn làm cha mẹ Nhóm BỐ MẸ CHẦN CHỪ
 • 6. Nhóm BỐ MẸ CHẦN CHỪ NÓI GÌ VỀ ẤU DÂM VÀ VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON NHỎ? VỀ ẤU DÂM Khi nghe về ấu dâm, họ đi qua các giai đoạn tâm lý: • Giai đoạn 1: “Tôi kinh tởm những kẻ ấu dâm. Chúng cần được trừng trị” •• Giai đoạn 2: “Tôi lo sợ con tôi sẽ trở thành nạn nhân. Làm cách nào để bảo vệ con tôi khỏi nạn ấu dâm đây?” ••• Giai đoạn 3: “Tôi phải giữ con bên mình và chú ý đến các biểu hiện của con nhiều hơn để bảo vệ con”  Lo sợ trước nạn ấu dâm, bố mẹ tìm kiếm biện pháp để bảo vệ con mình; mà cách đầu tiên và theo họ là hợp lí nhất họ nghĩ đến là việc chính mình phải là người bảo vệ con. VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH “Con tôi mới 6 tuổi, giáo dục giới tính sẽ làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của con tôi” “Con tôi còn quá nhỏ, dạy dỗ những kiến thức giới tính khác nào vẽ đường cho hươu chạy” “Đợi khi nào con tôi lớn một chút tôi sẽ tìm cách nói với con về chuyện này”  Khi nói về giáo dục giới tính, bố mẹ cho rằng con mình còn quá nhỏ để học về các kiến thức giới tính. Bố mẹ không liên kết việc “giáo dục giới tính cho bé” với việc “bảo vệ bé khỏi nạn ấu dâm” bởi bố mẹ cho rằng bé ở độ tuổi này còn quá nhỏ để có thể hiểu vấn đề và tự bảo vệ mình; chính bố mẹ mới là người nên bảo vệ bé. KEY BARRIER
 • 7. INSIGHT “Tôi ghê sợ trước nạn ấu dâm và muốn bảo vệ con mình khỏi làm nạn nhân của nó. Tuy nhiên, tôi không cho rằng việc giáo dục giới tính cho bé là cần thiết để giải quyết vấn đề này bởi con tôi còn quá nhỏ để hiểu và để tự bảo vệ mình”
 • 8. HOWEVER, SCIENTIFICALLY SPEAKING GIÁO DỤC GIỚI TÍNH Ở TUỔI 6 – 9 RẤT QUAN TRỌNG CHO PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ • Đây là lứa tuổi mà các bé dễ bị tổn thương nhất nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức. • “Giáo dục giới tính ở những năm đầu tiểu học giúp neutralize câu chuyện giới tính, tạo tiền đề cho các cuộc đối thoại sau khi trẻ lớn hơn”* * Theo Chicago Public Service, 2017 CÁCH ĐỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ? • Giáo dục giới tính cho trẻ qua các tình huống hằng ngày. • Có thể mở đầu bằng những gì trẻ thích, hoặc đang nhìn, đang thấy. Ví dụ: Từ cảnh hai nhân vật hoạt hình nắm tay trên phim, có thể dạy trẻ về những nơi trẻ có thể chạm vào và để người khác chạm vào. • Dùng tông giọng casual để dạy cho trẻ. • Cũng như các giáo dục khác, cần phải lặp đi lặp lại những bài học để trẻ có thể nhớ và thực hiện * Theo http://www.aboutkidshealth.ca
 • 9. STRATEGIC APPROACH Afamily – là platform THÔNG TIN phụ nữ gia đình hướng tới số 1 Việt Nam – sẽ cho bố mẹ, đặc biệt là thấy được rằng đứa con bé nhỏ của bố mẹ hoàn toàn có thể hiểu và bảo vệ mình khi được dạy những kiến thức giới tính phù hợp với tuổi của bé.
 • 10. THE IDEA LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA “GIÁO SƯ” TÔM - TÉP Thông qua một lớp học đặc biệt, hai vị “giáo sư” Tôm và Tép, năm nay 6 tuổi, cặp sinh đôi của Hồng Nhung sẽ dạy những bậc bố mẹ cách con họ cư xử với các tình huống có thể xảy ra, từ việc trông em, việc sang đường, đến việc áp dụng những bài học bảo vệ an toàn thân thể mà bố mẹ dạy bé. Thông qua lớp học, hai vị “giáo sư” sẽ cho cha mẹ thấy được Cũng như việc học hỏi các kiến thức khác, các em nhỏ hoàn toàn có khả năng hiểu được vấn đề giới tính để bảo vệ mình, đồng thời cung cấp cho cha mẹ kiến thức để giáo dục con.
 • 11. DEPLOYMENT PLAN TRIGGER ENGAGEMENT & AMPLIFY OBJECTIVE Gợi vấn đề cho các bậc cha mẹ có con 6 – 9 tuổi về bảo vệ con trước ấu dâm và cho họ thấy được con cái của họ hoàn toàn có thể hiểu về giáo dục giới tính để tự bảo vệ mình trước nạn ấu dâm. Tăng traffic và tăng độ yêu thích dành cho thương hiệu Afamily bằng cách đưa ra những hỗ trợ để cho mẹ có thể giáo dục con về các vấn đề giới tính, tiến tới đẩy lùi ấu dâm MESSAGE “Cũng như việc học hỏi các kiến thức khác, các em nhỏ hoàn toàn có khả năng hiểu được vấn đề giới tính để bảo vệ mình” “Afamily cùng cha mẹ bảo vệ con khỏi ấu dâm bằng cách cung cấp cho cha mẹ kiến thức phù hợp để cha mẹ tiến hành giáo dục giới tính cho con” KEY HOOK SERIES “Lớp học đặc biệt của giáo sư Tôm – Tép” MICROSITE & SERIES “Lớp học đặc biệt của giáo sư Tôm – Tép” SUPPORTING TACTICS Social, PR Social, PR, KOLs, OOH BUDGET 600 triệu 1 tỷ 400 triệu
 • 12. TRIGGER VIRAL CLIP “LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA GIÁO SƯ TÔM – TÉP” Viral clip dựng cảnh một lớp học đặc biệt, nơi hai vị “giáo sư” Tôm và Tép, năm nay 6 tuổi, sẽ dạy những “học sinh” là các bậc bố mẹ cách mà các em nhỏ cư xử với các tình huống có thể xảy ra hằng ngày, trong đó có cư xử giới tính. Các bé sẽ thể hiện sự đáng yêu trong cư xử và sự lanh lợi đúng độ tuổi trong việc ứng dụng những gì bố mẹ dạy trong cuộc sống hằng ngày: Trông em, phụ mẹ làm việc nhà, sang đường, đến việc áp dụng những bài học bảo vệ an toàn thân thể mà bố mẹ dạy bé. Ở “bài học an toàn thân thể” mà 2 “giáo sư” Tôm – Tép giới thiệu, “học sinh” bố mẹ sẽ đặt câu hỏi: “Từ đâu giáo sư biết được điều đó?” Các “giáo sư” sẽ kẻ lại các quy tắc mà mình được dạy: - Khái niệm cơ bản về những bộ phận trên cở thể mình - Những nguyên tắc xử sự tương tác với giới khác - Những "vùng an toàn" và những "đụng chạm tốt/xấu“ - Đối thoại với cha mẹ về những hành động đi ngược lại thứ bé được dạy Kết luận, các bậc bố mẹ tham gia lớp học được phỏng vấn và nên nhận xét: Họ không ngờ rang con nít 6 tuổi cũng hoàn toàn hiểu được những vấn đề giới tính nếu được dạy phù hợp để tự bảo vệ mình. 1 2 3 4
 • 13. ENGAGEMENT & AMPLIFY MICROSITE “LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA GIÁO SƯ TÔM – TÉP” Để hỗ trợ bố mẹ giáo dục giới tính cho con một cách hiệu quả và triệt để, Afamily đưa ra một series clip tiếp nối viral clip “Lớp học đặc biệt của Giáo sư Tôm – Tép” về các bài học giáo dục giới tính cho con. Series này đặt trên một Mircosite ở một tab trên Afamily – nơi Afamily trực tiếp hỗ trợ bố mẹ. Ở Mircoriste này, bên cạnh series clip, sẽ có những weekly topic được monitor bởi chuyên gia giáo dục để đưa ra lời khuyên cho bố mẹ. SERIES BÀI GIẢNG “LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA GIÁO SƯ TÔM – TÉP” Các bài học giáo dục giới tính cho con phù hợp với lứa tuổi 6 đến 9 để hỗ trợ bố mẹ giáo dục con. Mircoriste cung cấp series clip và có những weekly topic được monitor bởi chuyên gia giáo dục để đưa ra lời khuyên cho bố mẹ.