Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
”Folkbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och
ungdomar”
Niclas Lindberg, generalsekreterare
Stockholm 2015-...
Medlemsburen organisation som ser biblioteken som en resurs
som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur...
Folkbiblioteken är som aldrig förr
kallade på för barn och ungas tillgång
till litteratur och för deras läsning och
språku...
Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska
vara tillgängliga för alla och anpassade till anv...
Politisk tilltro till att
folkbiblioteken kan spela roll!
• Från PISA-chock till PISA-topp!
• Bryta klyftor
• Öka digital ...
Är man ropad på måste man svara
– annars blir man inte ropad på
igen!
Vi MÅSTE strategiskt, målinriktat,
uthålligt och konsekvent
prioritera barn och unga i
folkbiblioteksverksamheten!
En självkritisk fråga:
Är barn och unga tillräckligt
prioriterade?
• Är resurserna rätt prioriterade?
• Finns det tillräckligt med barnbibliotekarier?
• Ligger biblioteken där de ska?
• Har...
Från 72 till 43%
………..och det är de vuxna männen som är mest aktiva i
bibliotekslokalen – inte barnen och i planerna lyser...
Några förklaringar………
• 50% av eleverna saknar bemannat
skolbibliotek
• Allt fler får allt längre till ett bibliotek
• Fär...
Vad gör Svensk biblioteksförening?
• Öka kunskapen om den nya bibliotekslagen och nödvändigheten av att
prioritera barn oc...
Folkbiblioteken måste också själva
göra prioriteringar samt utveckla
och omfamna nya metoder och
arbetssätt ……..
……..och b...
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting och de
kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional
bib...
Den regionala biblioteksverksamheten
är en strategiskt viktig kritisk vän och
utvecklingsresurs …………
……..som inte får orga...
Glöm inte skolbiblioteken!
”Den regionala biblioteksverksamhetens primära målgrupp är de i länet
verksamma folkbiblioteken...
Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
Samhällsanalys

Mål utifrån samhällsanalysen

Bibliotekens uppdrag

Problem

Strategi

Metoder
Nationell biblioteksstrategi!
Barn och unga är
folkbibliotekens viktigaste
målgrupp!
Ord som kräver handling!
Till värvet!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"

387 vues

Publié le

Inledningsanförande på SLB:s nationella konferens för de inom regional biblioteksverksamhet som arbetar med barn och unga. Stockholm 2015-01-28

 • Soyez le premier à commenter

"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"

 1. 1. ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar” Niclas Lindberg, generalsekreterare Stockholm 2015-01-28
 2. 2. Medlemsburen organisation som ser biblioteken som en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala, läsa och skriva fritt. 2.500 enskilda medlemmar och 550 institutioner. Medlemmarna är de främsta experterna på biblioteksverksamhet. Samlas i våra expertnätverk. Regionföreningar för biblioteksöverskidande utbyte. Stödjer forskning och utveckling. Omvärldsbevakning och kunskapsspridning. Lobbar och argumenterar för bibliotek.
 3. 3. Folkbiblioteken är som aldrig förr kallade på för barn och ungas tillgång till litteratur och för deras läsning och språkutveckling!
 4. 4. Folkbibliotek 6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
 5. 5. Politisk tilltro till att folkbiblioteken kan spela roll! • Från PISA-chock till PISA-topp! • Bryta klyftor • Öka digital delaktighet • Medie- och informationskunnighet
 6. 6. Är man ropad på måste man svara – annars blir man inte ropad på igen!
 7. 7. Vi MÅSTE strategiskt, målinriktat, uthålligt och konsekvent prioritera barn och unga i folkbiblioteksverksamheten!
 8. 8. En självkritisk fråga: Är barn och unga tillräckligt prioriterade?
 9. 9. • Är resurserna rätt prioriterade? • Finns det tillräckligt med barnbibliotekarier? • Ligger biblioteken där de ska? • Har de rätt öppettider? • Använder vi rätt metoder? • Mäter vi rätt saker i statistiken?
 10. 10. Från 72 till 43% ………..och det är de vuxna männen som är mest aktiva i bibliotekslokalen – inte barnen och i planerna lyser barnen med sin frånvaro.
 11. 11. Några förklaringar……… • 50% av eleverna saknar bemannat skolbibliotek • Allt fler får allt längre till ett bibliotek • Färre anställda på folkbiblioteken
 12. 12. Vad gör Svensk biblioteksförening? • Öka kunskapen om den nya bibliotekslagen och nödvändigheten av att prioritera barn och unga. • Öka kunskapen om bibliotekens internationella manifest. • Expertnätverk för barnbibliotek och BarnbibliotekWebb. • Översätta IFLA:s riktlinjer för barnbibliotek för att öka ”trycket” • Ta fram och synliggöra statistik och fakta – t ex att personaltäthet är A och O i barnbiblioteksverksamheten. • Arbeta för att lyfta fram folkbibliotekens betydelse för barn och ungas medie- och informationskunnighet (MIK) • Kämpa/lobba för bemannade skolbibliotek • Kämpa/lobba för ökade resurser till folk- och skolbibliotek
 13. 13. Folkbiblioteken måste också själva göra prioriteringar samt utveckla och omfamna nya metoder och arbetssätt …….. ……..och behöver stöd på vägen.
 14. 14. Regional biblioteksverksamhet 11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
 15. 15. Den regionala biblioteksverksamheten är en strategiskt viktig kritisk vän och utvecklingsresurs ………… ……..som inte får organiseras eller bemannas bort. Vi vill gärna samarbete kring att lyfta fram regionala biblioteksverksamhet i förhållande till t ex regionala och lokala beslutsfattare.
 16. 16. Glöm inte skolbiblioteken! ”Den regionala biblioteksverksamhetens primära målgrupp är de i länet verksamma folkbiblioteken. Där det är lämpligt bör dock även till exempel skolbiblioteksverksamhet som bedrivs i länet kunna beaktas i arbetet.” Proposition 2012/13:147 Ny bibliotekslag Folkbibliotekens uppdrag involverar av nödvändighet samverkan med skolbibliotek och blir därmed en fråga även för regional biblioteksverksamhet som ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet: • Läsning och språkutveckling • Samverkan • Biblioteksplaner
 17. 17. Biblioteksplaner 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
 18. 18. Samhällsanalys  Mål utifrån samhällsanalysen  Bibliotekens uppdrag  Problem  Strategi  Metoder
 19. 19. Nationell biblioteksstrategi!
 20. 20. Barn och unga är folkbibliotekens viktigaste målgrupp! Ord som kräver handling! Till värvet!

×